SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. vasario 6 d.
Nr. 5 (1042) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas

„Sodra“ paaiškina, ką apie ligos socialinio draudimo išmokas reikia žinoti susirgus ar slaugant vaikus.
 

Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis nuo vasario 1 d. nepasikeitė

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-31 patvirtino 0,07 proc. delspinigių dydį, taikomą nuo vasario 1 d., kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.
 

Gyventojams išmokėtoms apmokestintoms išmokoms deklaruoti – nauja mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM313

Nuo 2018 metų gyventojams išmokėtoms apmokestintoms išmokoms deklaruoti naudojama nauja mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija – GPM313 forma, kurią vietoje anksčiau teiktos FR0572 formos iki vasario 15 d. reikia pateikti mokesčių administratoriui, deklaruojant už sausio mėnesį išmokėtas A ir B klasių išmokas bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį.
 

Individualia veikla užsiimantiems gyventojams – nauja mokestinė prievolė

Nuo 2018 metų atsirado nauja prievolė individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kai jie nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo individualios veiklos vykdymo tikslais: išmokant nuomotojui sumas už nekilnojamojo turto nuomą, jie (nuomininkai) privalo iš nuompinigių išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį, jį sumokėti į biudžetą ir deklaruoti išmokėtas išmokas, taip pat išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį • Kitaip sakant, pajamų mokesčio sumokėjimo prievolė už nekilnojamojo turto nuomą (pvz., už nuomojamą butą, komercines patalpas, žemės sklypą ir kt. nekilnojamąjį turtą) perkelta nuomininkui (jei jis yra individualią veiklą vykdantis asmuo), įpareigojant jį dar teikti VMI ir mėnesines GPM313 formos deklaracijas, o metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d., taip pat ir metinę GPM312 formos deklaraciją • VMI prie LR FM paaiškina apie nekilnojamojo turto nuomos pajamų, kurias išmoka individualią veiklą vykdantys gyventojai kitiems gyventojams už nekilnojamojo turto nuomą (išskyrus pajamas, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis), apmokestinimo tvarką nuo 2018 01 01.
 

Kaip nuo šių metų pajamų mokesčiu apmokestinamos individualios veiklos pajamos?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė pajamų mokesčio skaičiavimo tvarka gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, taip pat ir besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla.
 

Kam ir kaip taikomos socialinio draudimo įmokų „grindys“?

„Sodros“ paaiškinimai į dažniausiai užduodamus klausimus apie socialinio draudimo įmokų „grindis“ už įdarbintus darbuotojus.
 

Kolektyvinės sutarties sudarymas

Valstybinės darbo inspekcijos vieša konsultacija apie kolektyvinių sutarčių sudarymą.
 

Lietuvoje jau galima įsigyti elektroninės vinjetės

Nuo sausio 31 d. Lietuvoje įteisintos elektroninės vinjetės, kurias įsigijus, kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktas patvirtinamas elektroniniu įrašu Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje • Elektroninės vinjetės, kaip ir popierinės vinjetės, yra 4 rūšių, jų kaina bei galiojimo terminai taip pat yra tokie patys kaip ir popierinių vinječių • Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų – elektroninių ir popierinių vinječių forma, reikalavimai, platinimo ir naudojimo tvarka nustatyta susisiekimo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3-41 pakeistame ir nauja redakcija išdėstytame Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos apraše.
 

Mano VMI naudojimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-132 pakeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisykles • Pakeitimais, įsigaliojusiais 2017 m. gruodžio 29 d., patikslinti sąvokų „Elektroninės paslaugos gavėjas“ ir „Mano VMI atstovas“ apibrėžimai, detaliau paaiškinta, ką turi daryti mokesčių mokėtojas, norintis tapti Mano VMI elektroninės paslaugos gavėju ir gauti elektronines paslaugas per Mano VMI, ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių priedas „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ • Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalios pakeitimai, susiję su dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui data, bei nauja nuostata, numatanti, kad visuose dokumentuose, kurie yra automatiškai parengiami atitinkamoje VMI informacinėje sistemoje, jeigu juose nėra parašo rekvizito, turi būti nuoroda į tą VMI informacinę sistemą, kurioje dokumentas yra parengtas, jo registravimo data ir numeris.
 

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-6 pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, kuriose pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias pakeisto Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatas: jomis buvo papildytas gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, sąrašas bei atitinkamas pareigas ėjusių gyventojų ir jų sutuoktinių, kurių Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos išrašų duomenys turi būti skelbiami be jų sutikimo, sąrašas • Dėl šių priežasčių nauja redakcija išdėstytas taisyklių 1 priedas „2017 m. ir vėlesnių metų turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“, taip pat, suderinant pajamų rūšių kodus su pateiktais pajamų deklaracijose, nauja redakcija išdėstytas taisyklių 2 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, kuris papildytas nauju 55 kodu „Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą ir/ar palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą (nuo 2018-01-01)“.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 15 d., kalendorius.
 

Naujas pagal paslaugų kvitą teikiamų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas, kurį Vyriausybė patvirtino 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1009 • Šiame sąraše yra išvardintos žemės ūkyje ir miškininkystėje teikiamos paslaugos, kurias pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus gyventojai gali teikti fiziniams ir juridiniams asmenims • Naujajame sąraše yra išvardinta 18 grupių žemės ūkyje ir miškininkystėje teikiamų paslaugų, tarp kurių ir paslaugos, nerekomenduojamos nepilnamečiams, teikiantiems jas paslaugų gavėjams, taip pat nurodytos ir rekomenduojamų kai kurių paslaugų, kurias teikia nepilnamečiai, teikimo sąlygos.
 

Pakeista Intrastato statistinių ataskaitų formų pateikimo muitinei tvarka

Statistikos departamento generalinė direktorė ir Muitinės departamento generalinis direktorius kolegialiu 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-32/1B-85 pakeitė Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisykles, kurios nustato Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (forma UPS-01) ir Įvežimas (forma UPS-02) pildymo, pateikimo ir priėmimo tvarką • Pakeitimais, įsigaliojusiais vasario 2 d., patikslinta, kokiais būdais ir kam pateikiamos Intrastato statistinės ataskaitos.
 

Pakeistos „Sodros“ priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

„Sodros“ direktorius 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-49 pakeitė Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, nustatydamas, kad nuo vasario 1 d. „Sodros“ teritorinis skyrius tik praėjus 5 darbo dienoms nuo skolos, didesnės negu 3 eurai, atsiradimo momento per 8 darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito, mokėjimo ir/ar elektroninių pinigų įstaigai • Anksčiau tokioms skoloms atgauti „Sodra“ priverstinio išieškojimo priemonių galėjo imtis nedelsdama, t. y. nuo skolos atsiradimo momento.
 

Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

Vyriausybė 2018 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 77 pakeitė 2003 01 28 nutarimą Nr. 99 ir juo patvirtintas Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles bei Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisykles. Esminis pakeitimas, įsigaliojęs sausio 30 d., yra tas, kad, atsižvelgiant į tai, jog nuo 2017 m. liepos 1 d. komandiruotės į užsienį dienpinigių normas nustato Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 526 patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, nutarime Nr. 99 pagaliau panaikinta nuoroda į jau nuo praėjusių metų liepos 5 d. nebegaliojantį finansų ministro įsakymą Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“.
 

Palūkanų, išmokėtų 2018 metais, apmokestinimas

VMI prie LR FM atnaujino lentelę „Palūkanų, išmokėtų 2018 metais, apmokestinimas“, kurioje pateikiant susistemintą informaciją, paaiškinama, kokia tvarka 2018 m. gyventojų gautos palūkanos apmokestinamos (neapmokestinamos) pajamų mokesčiu ir kuriai klasei pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos palūkanos.
 

Profesinės sąjungos steigimas

Valstybinės darbo inspekcijos vieša konsultacija apie profesinės sąjungos steigimą.
 

Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas nuo 2018 m.

Nuo 2018 metų pasikeitė reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka, taikoma, apskaičiuojant pelno mokestį už 2018 m. ar vėlesnius laikotarpius • Be to, sutrumpintas išlaidų, kurios negali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms, sąrašas.
 

VMI primena apie 2017 m. gyventojams išmokėtų išmokų duomenų pateikimą

VMI prie LR FM primena, kad iki vasario 1 d. reikėjo pateikti duomenis apie 2017 metais gyventojams sumokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, kurios deklaruojamos pažymos FR0471 formoje • Iki vasario 15 d. mokesčius išskaičiuojantys asmenys turi pateikti informaciją apie 2017 metais gyventojams išmokėtas A klasės išmokas, kurios deklaruojamos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje • Iki vasario 15 d. vadinamieji tretieji asmenys – bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos ir kt. – mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, už studijas sumokėtas įmokas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas bei nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus (FR0611, FR0612, FR0613, FR0614, FR0615 formos).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama