SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. vasario 6 d.
Nr. 5 (1042) StraipsniaiVMI konsultuojaIndividualia veikla užsiimantiems gyven...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Individualia veikla užsiimantiems gyventojams – nauja mokestinė prievolė

Nuo 2018 metų atsirado nauja prievolė individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kai jie nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo individualios veiklos vykdymo tikslais: išmokant nuomotojui sumas už nekilnojamojo turto nuomą, jie (nuomininkai) tampa mokestį išskaičiuojančiu asmeniu ir privalo:

  • nuompinigių išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį, jį sumokėti į biudžetą ir
  • deklaruoti išmokėtas išmokas, taip pat išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį.

Kitaip sakant, pajamų mokesčio sumokėjimo prievolė už nekilnojamojo turto nuomą (pvz., už nuomojamą butą, komercines patalpas, žemės sklypą ir kt. nekilnojamąjį turtą) perkelta nuomininkui (jei jis yra individualią veiklą vykdantis asmuo), įpareigojant jį dar teikti VMI ir mėnesines GPM313 formos deklaracijas, o metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d., taip pat ir metinę GPM312 formos deklaraciją, kurią VMI prie LR FM viršininkė patvirtino 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9. 


VMI prie LR FM paaiškina apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-2straipsniu įstatymo nuostatų taikymą nuo 2018 m. sausio 1 d., apmokestinant nekilnojamojo turto nuomos pajamas, kurias išmoka individualią veiklą vykdantys gyventojai kitiems gyventojams už nekilnojamojo turto nuomą (išskyrus pajamas, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis).

 

Nuomos už nekilnojamąjį turtą pajamų, gautų iš kitų gyventojų (nevykdančių individualios veiklos), apmokestinimo tvarka nuo 2018 01 01 nesikeitė, t. y.:

  • pajamų mokestį sumoka pats gyventojas, nuomojantis nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją arba,
  • jeigu nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos, gyventojas gali, sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyti verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai.

 

Nauja pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka nuo 2018 m. sausio 1 d. taikoma tais atvejais, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo individualios veiklos vykdymo tikslais.

Tokiu atveju, išmokamos sumos už nekilnojamojo turto nuomą priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą individualią veiklą vykdantis ir šios veiklos vykdymui naudojantis nekilnojamąjį turtą gyventojas.

Jeigu tas pats gyventojas, vykdantis individualią veiklą, nuomojasi nekilnojamąjį turtą asmeniniais tikslais, pajamų mokesčio nuo išmokamų turto nuomos pajamų kitam gyventojui išskaičiuoti neprivalo. Tokiu atveju, pajamų mokestį sumoka pats gyventojas, nuomojantis nekilnojamąjį turtą.

Gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą ir nuomojasi gyvenamosios paskirties patalpas iš kito gyventojo, tokiai veiklai įsigijusio verslo liudijimą, išmokėdamas jam nekilnojamojo turto nuomos išmokas, taip pat neturi išskaičiuoti pajamų mokesčio. Pavyzdžiui, verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai turintis gyventojas patalpas nuomoja prekybos veiklą vykdančiam gyventojui. Tokiu atveju pajamų mokestis neišskaičiuojamas. 

Taigi, tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka įregistravo individualią veiklą arba vykdo veiklą įsigijęs verslo liudijimą ir iš kito gyventojo nuomojasi nekilnojamąjį turtą (pvz., butą, komercines patalpas, žemę ir pan.) savo individualiai veiklai vykdyti (t. y. nuomininkas), jis tampa mokestį išskaičiuojančiu asmeniu ir, išmokėdamas nuomotojui nekilnojamojo turto nuomos pajamas, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

 

Pavyzdžiai

1. Tarkime, kad po 2018 01 01 žemės ūkio individualią veiklą vykdantis gyventojas išmoka kitam gyventojui išmokas už nuomojamą žemės sklypą, naudojamą žemės ūkio veiklai vykdyti.

Kadangi tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, už individualiai veiklai naudojamą išsinuomotą žemės sklypą, individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Taigi, jei ūkininkas nuomojasi žemę iš kito gyventojo, išmokėdamas išmoką už žemės nuomą ūkininkas (nuomininkas) turi išskaičiuoti pajamų mokestį.

            

2. Advokatas nuomojasi patalpas teisinei veiklai vykdyti iš kito gyventojo.

Nuo 2018 01 01 advokatas, patalpų savininkui išmokėdamas nuomos išmokas už nuomojamą nekilnojamąjį turtą, privalo išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį.

 

3. Jeigu gyventojas, vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą ir nuomojasi savo veiklai nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo, išmokėdamas išmokas privalo išskaičiuoti pajamų mokestį.

Pavyzdžiui, verslo liudijimą gamybai įsigijęs gyventojas nuomojasi iš kito gyventojo gamybines patalpas veiklai vykdyti. Išmokėdamas nuomotojui (gamybinių patalpų savininkui) išmokas už nekilnojamojo turto nuomą, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį.

 

4. Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomoja gyvenamosios paskirties patalpas iš kito gyventojo, tokiai veiklai įsigijusio verslo liudijimą, mokėdamas nuomos pajamas, išskaičiuoti pajamų mokesčio neturi.

Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis gyventojas išsinuomojo butą iš kito gyventojo, kuris buto nuomai yra įsigijęs verslo liudijimą (Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)).

Tokiu atveju, nuomininkas neturi išskaičiuoti pajamų mokesčio nuo išmokų, mokamų už buto nuomą.

 

Pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka

Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi iš kito gyventojo nekilnojamąjį turtą individualiai veiklai vykdyti ir nuompinigius moka kas mėnesį, tai išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., jis privalo iki to paties mėnesio 15 d. sumokėti pajamų mokestį.

Jeigu išmokas už turto nuomą gyventojas išmoka nuo 15 iki to mėnesio paskutinės dienos, tai jis privalo pajamų mokestį sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos.

Tais atvejais, kai nuomos pajamos išmokamos vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 d. arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

 

Išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis asmuo (šiuo atveju gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą arba gyventojas, vykdantis veiklą įsigijus verslo liudijimą) mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs kitam gyventojui išmokas už nekilnojamojo turto nuomą, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį, pateikdamas deklaracijas:

GPM313 forma ir Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininkės 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121.

Šioje GPM313 formos deklaracijoje išmokas išmokėję asmenys bendromis sumomis privalo deklaruoti per ataskaitinį mėnesį kitiems gyventojams išmokėtas nuomos išmokas.

Deklaracija GPM313 turi būti pateikta elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS) (http://deklaravimas.vmi.lt).

  • Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą.

Metinę deklaraciją (GPM312 forma) gyventojai privalės metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d. VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 patvirtino naują teisės aktąMetinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisykles.

Šioje GPM312 formos deklaracijoje turės būti deklaruojamos konkrečiam gyventojui išmokėtos išmokos ir išskaičiuotas pajamų mokestis. Metinės deklaracijos GPM312 forma turės būti teikiama elektroniniu būdu.

 
Kiti temos „VMI konsultuoja“ straipsniai

Palūkanų, išmokėtų 2018 metais, apmokestinimas

VMI prie LR FM atnaujino lentelę „Palūkanų, išmokėtų 2018 metais, apmokestinimas“, kurioje pateikiant susistemintą informaciją, paaiškinama, kokia tvarka 2018 m. gyventojų gautos palūkanos apmokestinamos (neapmokestinamos) pajamų mokesčiu ir kuriai klasei pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos palūkanos.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama