SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. sausio 23 d.
Nr. 4 (1041) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dokumentų teikimo VMI elektroniniu būdu taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. VA-3 pakeitė Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles, kuriose atlikti pakeitimai susiję su Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarčių sudarymu, keitimu, papildymu ir nutraukimu.
 

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais

VMI prie LR FM paruošė ir pateikė naudojimui gyventojų pajamų apmokestinimo tvarkos nuo 2018 m. sausio 1 d. informacinę lentelę, kurioje, atsižvelgiant į šiais metais įsigaliojusių įstatymų pakeitimus, pateikiama išsami gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo pajamų mokesčiu, privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, valstybinio socialinio draudimo įmokomis ir pridėtinės vertės mokesčiu tvarka nuo 2018 m. sausio 1 d.
 

Kaip kompensuojamas komandiruotės laikas?

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas, kas apima kelionės laiką, vykstant darbuotojui į komandiruotę, ir kaip kompensuojamas (apmokamas) komandiruoto darbuotojo kelionės laikas.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 1 d., kalendorius.
 

Nedeklaravusieji gyvenamosios vietos, tai turi padaryti iki kovo 31 d.

Pasikeitus gyvenamosios vietos deklaravimo tvarkai, visi asmenys, šiuo metu nedeklaravę gyvenamosios vietos, turėtų suskubti tai padaryti iki kovo pabaigos • Kitaip sakant, gyventojai, kurie seniūnijoms ar savivaldybėms nėra pateikę duomenų apie savo gyvenamąją vietą, iki šių metų kovo 31 d. privalo ją deklaruoti arba pateikti prašymą juos įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą • Tai numato metų pradžioje įsigalioję Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimai.
 

Nuo balandžio vaiko priežiūros atostogų galės eiti ir dirbantys seneliai

Nuo balandžio 1 d., kai įsigalios Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos, išeiti vaiko priežiūros atostogų ir gauti „Sodros“ mokamą vaiko priežiūros išmoką turės teisę ne tik vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, bet ir vienas iš dirbančių vaiko senelių.
 

Pakeista elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka

Sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras kolegialiu 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1482/A1-640 pakeitė Elektroniniais nedarbingumo pažymėjimųs bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, kuriose patikslintos nuostatos, susijusios su nedarbingumo pažymėjimų išdavimo ir tęsimo būdais bei laikotarpiais, t. y. nuo šių metų sausio pailginti vadinamųjų „biuletenių“ išdavimo laikotarpiai sergantiems asmenims, patikslinant, kuriam laikotarpiui išduodami elektroniniai pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti, taip pat numatyta galimybė nedarbingumo pažymėjimus pratęsti telefonu.
 

Pašalpų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu ir deklaravimas

VMI prie LR FM atnaujino lentelę „Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas“, kurioje pateikiama susisteminta informacija, paaiškinant, kokios gyventojams išmokamos pašalpos yra neapmokestinamos ir jų nereikia deklaruoti, taip pat kurios yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu ir jas privalo deklaruoti gyventojai bei mokesčius išskaičiuojantys asmenys.
 

Patikslinta, kokių duomenų paramos gavėjams – juridiniams vienetams nebereikia nurodyti Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje (FR0478 forma)

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. sausio 17 d. priėmė du įsakymus Nr. VA-4 ir Nr. VA-5, kuriais nustatė, kad paramos gavėjai – juridiniai asmenys – nebeprivalės Paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitoje (FR0478 forma) teikti duomenų apie gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumos, ir jų panaudojimą tais atvejais, jeigu per kalendorinius metus Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. GPM sumos, mažesnes kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui), o kitos paramos materialinėmis vertybėmis, paslaugomis ar piniginėmis lėšomis nebus gavę/suteikę ir/arba ataskaitiniais metais nepanaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama).
 

Patvirtintas naujas muitinės naudojamas kontrolinis klausimynas

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1115 patvirtino naują Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinį klausimyną, taikomą nuo sausio 13 d. • Įsakyme nurodyta, kokiais atvejais šis kontrolinis klausimynas naudojamas ir kada gali būti nenaudojamas.
 

Patvirtinti nauji Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų įkainiai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1B-47 pakeitė ankstesnį 2001 01 25 įsakymą Nr. 62, ir jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naują Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašą, taikomą nuo sausio 23 d. • Šį sąrašą, kaip ir ankstesnįjį, sudaro 59 muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų rūšys, išskiriant 15 stambesnių grupių • Lyginant su anksčiau nustatytais įkainiais, 50-ties paslaugų kainos padidėjo, o 9-ių – liko tokios pačios.
 

Pensijos ir rentos, kurios apmokestinamos ir deklaruojamos (I dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą lentelę „Pensijų, rentų apmokestinimas ir deklaravimas“, kurioje pateikiama susisteminta informacija, skirta paaiškinimams, kaip apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir deklaruojamos pensijos pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytas pensijų kaupimo sutartis.
 

Pensijos ir rentos, kurios apmokestinamos ir deklaruojamos (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą lentelę „Pensijų, rentų apmokestinimas ir deklaravimas“, kurioje pateikiami atvejai ir sąlygos, kada apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir deklaruojamos pensijos pagal iki 2012 12 31 sudarytas pensijų kaupimo sutartis, taip pat ir rentos.
 

Pensijos ir rentos, kurios neapmokestinamos ir nedeklaruojamos

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą lentelę „Pensijų, rentų apmokestinimas ir deklaravimas“, kurioje pateikta susisteminta informacija, skirta gyventojams bei įmonėms, paaiškinant apie pensijas ir rentas, kurios yra neapmokestinamos ir nedeklaruojamos.
 

Registrų centras naikins paramos gavėjo statusą iš laiku nepateikusiųjų finansinių ataskaitų

Laiku metinių finansinių ataskaitų neteikiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą, kurio panaikinimą inicijuoja Registrų centras • Tokia naujovė nustatyta 2018 m. sausį įsigaliojusiose Labdaros ir paramos įstatymo pataisose.
 

Sodra: ką tėvams reikia žinoti apie NPD ir PNPD taikymą

„Sodra“ primena, kad vaiko priežiūros išmokos už gruodį, kurios išmokamos sausį, yra mažesnės už tas, kurios buvo išmokėtos už kitus 2017 m. mėnesius • Taip nutinka dėl to, kad apmokestinant vaiko priežiūros išmokas gyventojų pajamų mokesčiu taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) • Tačiau, išmokant išmokas už praėjusius mokestinius laikotarpius (praėjusius metus), gyventojų pajamų mokestis išskaičiuojamas netaikant NPD ir PNPD, todėl sausį (už praėjusių metų gruodį) išmokamos vaiko priežiūros išmokos būna mažesnės.
 

Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimai

Vyriausybė 2018 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 50 pakeitė Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, kuriuose patikslinti reikalavimai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu, nes nuo sausio 19 d. šalpos išmoka ar tikslinė kompensacija gali būti skiriama asmenims,  deklaravusiems gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o kreipiantis dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo, prašymą mokėti slaugomam asmeniui tikslinę kompensaciją pateikiantis slaugantysis asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tuo pačiu adresu, kaip ir slaugomas asmuo.
 

Valstybės parama seniems daugiabučiams atnaujinti – pagal naują tvarką

Vyriausybė 2018 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 54 patvirtino naują valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros tvarką • Ja įgyvendinamos praėjusių metų lapkritį įsigaliojusios pakeisto Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatos.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama