SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. sausio 9 d.
Nr. 2 (1039) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dėl žemės mokestinės vertės tikslinimo iki kovo pabaigos galima kreiptis į Registrų centrą

Iki 2018 m. kovo 31 d. žemės savininkai gali Registrų centrui pateikti prašymą žemės mokestine verte (pagal kurią apskaičiuojamas žemės mokestis) laikyti ne masinio vertinimo būdu nustatytą vidutinę rinkos vertę, o rinkos vertę, nustatytą atlikus individualų žemės sklypo vertinimą • Norėdami patikslinti žemės mokestinę vertę, žemės mokesčio mokėtojai per 3 mėnesius (t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d.) nuo mokestinės žemės vertės įsigaliojimo turi Registrų centrui raštu pateikti prašymą, kartu pateikiant ir individualaus žemės sklypo vertinimo ataskaitos originalą.
 

Kas žinotina apie PVM prievoles, reorganizuojant juridinius asmenis

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“, kuriame paaiškinta, kas yra juridinio asmens (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės) reorganizavimas, kokiu atveju nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu yra PVM objektas, kokiu dokumentu įforminamas tokio objekto perdavimas, kaip apskaičiuojama perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė ir kiti klausimai.
 

Meno kūrėjų statusą turintys asmenys iki vasario 20 d. gali teikti prašymus dėl paramos gavėjo statuso suteikimo

Meno kūrėjų statusą turintys asmenys iki vasario 20 d. (imtinai) gali Kultūros ministerijai teikti prašymus dėl paramos gavėjo statuso suteikimo • Fiziniams asmenims, turintiems meno kūrėjo statusą (rašytojams, dailininkams, kompozitoriams, kt.) bei Kultūros ministerijos suteiktą paramos gavėjo statusą, gyventojai gali skirti paramą, t. y. iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki 2018 m. sausio 15 d., kalendorius.
 

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-126 pakeitė Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisykles, taip pat naujomis redakcijomis išdėstytos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos AKC409 forma, Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 forma, Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos AKC412 forma, patikslinant šių ataskaitų pildymo tvarką ir nustatant, kad šios ataskaitos nuo 2018 m. sausio 1 d. turi būti teikiamos tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) • Be to, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių 6 priedas „Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje/užpildymo vietoje apskaitos žurnalas“, kuriame nebeliko atitinkamų stulpelių, susijusių su gamtinėmis dujomis, skirtomis naudoti kaip variklių degalai vietinio reguliaraus susisiekimo autobusuose • Taip pat nuo 2018 m. sausio 1 d. netekusiais galios pripažinti Akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimai (FR1091 forma), panaikinant ir šių pažymėjimų išdavimo tvarką.
 

Nauja Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 forma ir jos užpildymo, teikimo VMI bei tikslinimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-130 pakeitė 2004 03 12 įsakymą Nr. VA-34 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naujas Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, taip pat ir naują Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 formą su papildomu lapu (FR0564P) • Naujosios taisyklės papildytos nauju atveju, nustatančiu, kas privalo teikti ataskaitas FR0564, taip pat įtvirtinta, kad šios ataskaitos nuo 2018 01 01 turi būti pateiktos elektroniniu būdu per VMI elektroninę deklaravimo sistemą, o atsižvelgiant į šį reikalavimą, panaikintos nuostatos, anksčiau reguliavusios FR0564 formos pildymą raštu ir galimybę popierinę ataskaitą siųsti paštu, išbraukiant FR0564 formoje laukelius, kurie buvo pildomi, kai buvo teikiama popierinė ataskaita (pvz., Registracijos Nr., parašams ir kt.) • Be to, pakeista FR0564 formos kai kurių laukelių pildymo tvarka, pateikiant naujus pavyzdžius bei atliekant kitus pakeitimus.
 

Nauji įmokų, mokamų „Sodrai“, kodai

„Sodros“ direktorius 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 papildė Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodus • Pakeitimu savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies sąrašas papildytas naujais kodais, kuriuos nuo sausio 3 d. mokėjimo dokumentuose turi nurodyti skolininkai, grąžindami „Sodrai“ jos išmokėtas vaikų išlaikymo išmokas ir mokėdami apskaičiuotus delspinigius (palūkanas).
 

Nuo vasario pradedama profesinio mokymo pertvarka

Naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymas nuo vasario 1 d. keičia profesinio rengimo ir mokymo tvarką: nauju reguliavimu apribota galimybė profesinėse mokyklose valstybės lėšomis mokytis neribotai, nustatant atvejus, kada teks valstybei grąžinti lėšas, kurias ji sumokėjo už profesijos studijas, bei įtvirtinant ir išimtis, taip pat pakeistas reglamentavimas, susijęs su pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma • Be to, pakeista profesinio mokymo valdymo bei finansavimo tvarka, suteikiant galimybę profesinėms mokykloms gauti papildomas pajamas bei paramą, sugriežtinta ir šių mokyklų kokybės kontrolė, įvedant išorinį vertinimą bei nustatant joms prievolę viešinti savo veiklos ataskaitas, įtvirtinta, kad profesinio mokymo įstaigos iki kitų metų turės būti pertvarkomos į viešąsias įstaigas, siekiant, kad į jų valdymą įtraukti socialinius partnerius, savivaldos atstovus.
 

Pajamų mokesčio dalies skyrimas paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms (I dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „2+1 procentai gyventojo pajamų mokesčio paramai“, kuriame klausimų-atsakymų forma paaiškinama apie nuolatinių Lietuvos gyventojų galimybę paremti visuomenines organizacijas, fondus bei kitus pasirinktus paramos gavėjus ir paramos gavėjo statusą turinčius meno kūrėjus, skiriant jiems iki 2 proc. nuo per metus gautų pajamų išskaičiuotą (mokėtiną) pajamų mokesčio sumą, taip pat ir politines partijas, skiriant joms iki 1 proc. pajamų mokesčio dalį.
 

Pajamų mokesčio dalies skyrimas paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „2+1 procentai gyventojo pajamų mokesčio paramai“.
 

Pakeistas laisvųjų ekonominių zonų reglamentavimas

Sausio 1 d. įsigaliojo Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisos, kuriomis, siekiant pagerinti investicinę aplinką Lietuvoje ir didinti investicinį konkurencingumą regione, suvienodintos sąlygos visoms laisvosioms ekonominėms zonoms (LEZ), taip pat nustatant, kad pirmuosius 10 metų LEZ įmonės atleidžiamos nuo pelno mokesčio, o vėliau 6 metus joms taikomas perpus, t. y. 50 proc., sumažintas pelno mokesčio tarifas bei atsisakant anksčiau galiojusio baigtinio veiklų, iš kurių vykdymo gautam pelnui gali būti taikoma LEZ įmonėms nustatyta pelno mokesčio lengvata, sąrašo.
 

Pasikeitė socialinio draudimo įmokos turintiems įdarbintų asmenų

Darbdaviai už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos (MMA), nuo 2018 01 01 turi sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei MMA (nuo 2018 01 01 MMA – 400 Eur) • Išimtys taikomos tik darbuotojams iki 24-erių metų, pensininkams ir prarasto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bei dirbantiems daugiau nei pas vieną darbdavį.
 

PVM deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-134 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisykles, taip pat nauja redakcija išdėstytos PVM deklaracijos FR0600 forma, PVM mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 forma, Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma ir Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos FR0617 forma, kurios nuo 2018 m. sausio 1 d. teikiamos tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą • Atsižvelgiant į tai, panaikinti šių formų laukeliai, kurie buvo pildomi, kai formos buvo teikiamos popieriniu būdu • Be to, pakeista PVM deklaracijos, apyskaitos FR0608 formos bei ataskaitų FR0617K ir FR0617 formų atitinkamų laukelių pildymo tvarka.
 

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas ir jose nurodomi rekvizitai (I dalis)

PVM sąskaitos faktūros išrašymas • PVM sąskaitos faktūros išrašymo terminai • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“, kuriame aptariamos prievolės, susijusios su PVM sąskaitomis faktūromis, pagrindinės nuostatos dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų nurodymo PVM sąskaitose faktūrose.
 

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas ir jose nurodomi rekvizitai (II dalis)

PVM sąskaitos faktūros išrašymas avansui įforminti • PVM sąskaitos faktūros išrašymas degalinėse • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“.
 

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas ir jose nurodomi rekvizitai (III dalis)

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“.
 

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas ir jose nurodomi rekvizitai (IV dalis)

Supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai • Atvejai, kada PVM sąskaita faktūra neišrašoma • Atvejai, kada išrašoma viena PVM sąskaita faktūra • PVM sąskaitų faktūrų saugojimas • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2018  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama