SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. sausio 2 d.
Nr. 1 (1038) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų ir jų priedų užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-112 pakeitė Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, kuriose patikslinta FR0630G, FR0630L ir FR0630S priedų laukelių pildymo tvarka, taip pat nauja redakcija išdėstyti šių taisyklių 1 priedas „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ bei 3 priedas „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630F nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ • Šie ir kiti pakeitimai įsigaliojo nuo sausio 1 d.
 

Ilgėja sąrašas dokumentų, kurie VMI turi būti teikiami tik elektroniniu būdu

VMI prie LR FM informacija apie dokumentų ir deklaracijų teikimo elektroniniu būdu tvarkos nuo 2018 01 01.
 

Inventorizacijos taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1045 pakeitė Inventorizacijos taisykles • Pakeitimais praplėsta šių taisyklių taikymo sritis, įtraukiant į subjektų, kuriems taikomos šios taisyklės, sąrašą Investicijų įstatyme nurodytus fondų fondus arba finansines priemones, kai fondų fondas nesteigiamas • Be to, taisyklėse nebeliko sąvokos „Materialiai atsakingas asmuo“, išbraukiant ją ir iš kitų taisyklių nuostatų, patikslintas inventorizacijos atlikimo terminas sezoninę veiklą vykdantiems subjektams, nauju rekvizitu papildyti Inventorizavimo aprašo privalomieji rekvizitai, taip pat atsirado naujos specialios nuostatos dėl valstybinės reikšmės ir vietinių kelių inventorizacijos.
 

Ką reikia žinoti apie savarankišką veiklą 2018-aisiais?

Nuo šių metų suvienodinta socialinio draudimo įmokų tvarka visoms savarankiškos veiklos formoms, įtvirtintos lengvatos pensininkams – nepriklausomai nuo veiklos formos, o pirmą kartą pradedantiems savarankišką veiklą, galima pasirinkti metus nemokėti VSD įmokų.
 

Kasos darbo organizavimo taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1046 pakeitė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles • Pakeitimais, įsigaliojusiais 2017 m. gruodžio 20 d., be techninio ir redakcinio pobūdžio korektūrų, nebepaliekant ir minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, patikslinta šių taisyklių reguliavimo sritis, papildomai nurodant grynųjų pinigų priėmimą, išmokėjimą, jų apskaitą ir laikymą kasoje, taip pat atsisakant nuostatų, susijusių su visiška materialine atsakomybe • Mat, nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso naujai redakcijai nebeliko materialinės atsakomybės instituto, t. y. visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d., neteko galios, todėl ir taisyklėse išbrauktos nuostatos dėl materialinių atsakomybės sutarčių, panaikinant ir sąvoką „materialiai atsakingas“.
 

Komandiruočių į užsienį dienpinigių nuo 2018 m. sausio 1 d. apmokestinimas/neapmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas apie komandiruočių į užsienį dienpinigių nuo 2018 m. sausio 1 d. apmokestinimą/neapmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu.
 

Leidimų įsigyti gazolių, apmokestinamų lengvatiniu akcizų tarifu, išdavimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-106 pakeitė Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles, kurios nustato leidimų, suteikiančių teisę žemės ūkio veiklos subjektams ir žuvininkystės subjektams iš pardavėjų, taikant akcizų lengvatą, įsigyti gazolių, nurodytų Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalyje, išdavimo ir panaikinimo, leidimo galiojimo sustabdymo ir leidimo galiojimo atnaujinimo tvarką, taip pat leidimo duomenų keitimo tvarką.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 2 d., kalendorius.
 

Naujos asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-118 pakeitė 2004 05 17 įsakymą Nr.  VA-96 „Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo“ ir jį išdėsčius nauja redakcija, patikslino jo pavadinimą – kuris vadinasi „Dėl asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo“, ir patvirtino naujas Asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo taisykles • Naujosios 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusios taisyklės nustato tiekėjo leidimo, suteikiančio teisę nuo jo išdavimo dienos neterminuotai, taikant akcizų lengvatą, įsigyti ir/arba importuoti degalus, skirtus tiekti kaip laivų (orlaivių) degalus, išdavimo ir panaikinimo, taip pat šio leidimo duomenų pakeitimo tvarką.
 

Naujos nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių/naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarkymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-110 pakeitė 2004 02 26 įsakymą Nr. VA-22 ir, jį išdėsčius nauja redakcija, patvirtino nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančias naujas Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių/naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarkymo taisykles, kurios nustato tiekėjo leidimo ir naudotojo leidimo išdavimo ir panaikinimo tvarką, taip pat suskystintų dujų išpilstymo į buitinius dujų balionus apskaitą.
 

Naujos su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-119 pakeitė 2006 12 04 įsakymą Nr. VA-90 ir, jį išdėsčius nauja redakcija, patvirtino naujas 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles • Šiose taisyklėse nustatyta tiekėjo leidimo ir naudotojo leidimo išdavimo bei panaikinimo, taip pat šių leidimų duomenų pakeitimo tvarka.
 

Naujovės slaugantiems ir prižiūrintiems vaikus

Nuo 2018 metų didėja minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka, ilgėja sunkiomis ligomis sergančių vaikų slaugos laikotarpis, o anūkus slaugyti ir išmokas gauti gali ir seneliai.
 

Pakeistas VMI mokamų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Muitinės departamento generalinis direktorius ir VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-111/1B-1077 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, jame pakeičiant dalies „Gyventojų pajamų mokestis“ 3 įmokų eilučių pavadinimus, o dalyje „Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos“ – 6-ių įmokų, taip pat šią dalį papildant 6 naujais punktais ir įmokų kodais bei panaikinant 2 įmokų eilutes ir kodus • Visi pakeitimai ir papildymai įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 d.
 

Pakeisti prašymo ir kitų dokumentų, susijusių su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, pateikimo būdai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 116 pakeitė Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašą, kuriame išdėstyti reikalavimai mokesčių mokėtojo prašymui atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, bei jo prieduose pateikiamos rekomenduojamos su prašymu pateikiamų papildomų dokumentų formos • Pakeitimais patikslinti prašymo ir kitų dokumentų, susijusių su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, pateikimo būdai, taikomi nuo šių metų sausio 1 d.
 

Pakeistos pažymų apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir pinigų fondais išdavimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-114 pakeitė 2003 11 18 įsakymą Nr. V-298 „Dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“, kuriame, be atliktų korekcinio pobūdžio pakeitimų, nuo 2018 m. sausio 1 d. įtvirtinta galimybė mokesčių mokėtojams informaciją apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybės biudžetais, pinigų fondais gauti tam tikrai einamųjų ar praėjusių kalendorinių metų konkrečiai praeities laikotarpio datai, taip pat pakeisti prašymų dėl atsiskaitymo su valstybės, savivaldybės biudžetais ir pinigų fondais bei mokesčių administratoriaus pažymų išdavimo pateikimo būdai, nustatant el. būdą per Mano VMI, išskyrus  gyventojus, nevykdančius jokios rūšies ekonominės veiklos.
 

Pakeistos prekybos šildymo kuru taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-107 pakeitė Prekybos šildymo kuru taisykles, kurios nustato leidimų, suteikiančių teisę, taikant akcizų lengvatą, tiekti arba naudoti šildymui skirtą kurą, išdavimo ir panaikinimo tvarką, taip pat leidimo duomenų keitimo tvarką.
 

Patvirtinta 16-ka naujų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formų

Teisingumo ministrė 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1R-325, įsigaliojusiu 2018 m. sausio 1 d., pakeitė ankstesnį 2013 01 17 įsakymą Nr. 1R-17 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino 16-ka naujų Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formų, paliekant nepakeistas 6-ias finansinių ataskaitų e. rinkinių formas.
 

Patvirtinti 2018 m. metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A1-629 patvirtino 2018 metų metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičius.
 

Patvirtinti nauji dokumentai: Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma ir jos užpildymo bei pateikimo VMI taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 Nr. VA-121 patvirtino 2 naujus dokumentus – Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą, kuri keičia Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą, ir naujosios GPM313 formos užpildymo bei pateikimo VMI taisykles • GPM313 formos deklaracijoje 2018 m. ir vėliau išmokas išmokėję asmenys privalo deklaruoti (bendromis sumomis) per ataskaitinį mėnesį nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas ne tik A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą ar savo lėšomis sumokėtą pajamų mokestį, bet ir B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ar savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį (kurio pagal GPMĮ neturėjo prievolės išskaičiuoti ar sumokėti), ir nuo B klasės išmokų išskaičiuotą arba savo lėšomis sumokėtą pajamų mokestį • Kiekvieno mėnesio GPM313 formos VMI turi būti pateiktos (tik elektroniniu būdu) iki kito mėnesio 15 d.
 

Patvirtintos 2 naujos formos, susijusios su mokestinės nepriemokos perėmimu

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-113 pakeitė 2002 03 29 įsakymą Nr. 86 ir nauja redakcija išdėstė nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančias 2 formas: Prašymo duoti sutikimą perimti mokestinę nepriemoką formą FR0327 bei Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formą FR0328.
 

Pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema

Nuo sausio sausio 2 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) • Duomenų perdavimui taikomas pusės metų – iki 2018 m. birželio 30 d. – pereinamasis laikotarpis • Tai reiškia, kad į šią sistemą apskaitos duomenis būtina suvesti iki š. m. birželio 30 d., nes nuo liepos 1 d. gaminių ir pakuočių, atliekų tvarkymo kontrolė bus vykdoma tik pagal GPAIS.
 

Sausio 1 d. įsigaliojo naujas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

Sausio 1 d. įsigaliojo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, pagal kurį asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos (pvz., kai nuomojamo buto savininkas nesutinka to padaryti ir pan. atvejais), nuo 2018 m. pradžios gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena, jei jie pagrįs savo ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus konkrečioje savivaldybėje ir nurodys joje savo faktinę gyvenamąją vietą.
 

Šalpos pensijų bazinis dydis padidintas 18 eurų

Vyriausybė 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1062 pakeitė savo ankstesnį 2014 11 05 nutarimą Nr. 1206, jį išdėstydama nauja redakcija, pakeičiant jo pavadinimą „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ • Naujuoju Vyriausybės nutarimu patvirtintas naujas šalpos pensijų bazės dydis, kuris nuo 2018 m. sausio 1 d. padidintas 18 Eur – nuo 112 iki 130 Eur, paliekant nepakeistus tikslinių kompensacijų bazės dydį – 112 Eur bei valstybinių pensijų bazės dydį – 58 Eur.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2018  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama