SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. gruodžio 19 d.
Nr. 47 (1037) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodrai“ įmokas nuo MMA reikės mokėti net ir tuomet, jei dirbantysis jos negauna

Nuo kitų metų sausio 1 d. darbdaviai „Sodros“ įmokas už darbuotojus turės mokėti nuo minimalios mėnesio algos, kuri nuo sausio bus 400 Eur, nesvarbu, ar jie dirba puse, ar vos ketvirčiu etato, išskyrus kelias išimtis • Tai viena iš esminių naujovių, įtvirtintų pakeistame Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kuriame taip pat nustatytos 1 metų socialinio draudimo įmokų „atostogos“ nuo kitų metų savarankišką veiklą pradėsiantiems asmenims, suvienodinta savarankiškai dirbančiųjų asmenų VSD įmokų mokėjimo tvarka, numatant, kad šie asmenys socialinio draudimo įmokas mokės nuo 50 proc. gautų mokestinių pajamų, ūkininkams ir jų partneriams nustatytos maksimalios pajamų sumos, nuo kurių nebeskaičiuojamos VSD įmokos, kitais metais pakeliant vadinamas „Sodros“ įmokų „lubas“, o pagal verslo liudijimą ne visą mėnesį, bet tik dalį jo dienų dirbantys asmenys VSD įmokas galės mokėti už visą kalendorinį mėnesį.
 

Dėl automatinio importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų pateikimo ir apdorojimo

Gruodžio 6 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1001, kuriame nurodyta, kokios automatiškai priimamos ir apdorojamos deklaracijos, taikant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) 3.16.000 versiją.
 

Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos

VMI prie LR FM primena, kad keičiasi kai kurių mokesčių sumokėjimo datos dėl nedarbo dienų gruodžio mėnesį.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų (I dalis)

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), šiuo metu siekiantis 310 Eur, pakils iki 380 Eur, o 30-55 proc. ir 0-25 proc. darbingumą turintiems šis dydis atitinkamai bus keliamas nuo 320 iki 390 Eur ir nuo 380 iki 450 Eur • Tai nustatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pataisose, pagal kurias didėjant NPD, keičiasi ir mėnesio bei metinio NPD formulės • Taip pat GPMĮ pakeitimais panaikintas papildomas NPD už vaikus, dabar siekiantis 200 Eur ir taikomas už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) – vietoj jo bus skiriamos išmokos vaikams • Nuo kitų metų keičiasi individualios veiklos apmokestinimas ir priklausys ne nuo profesinės veiklos rūšies, bet nuo per metus gaunamo pelno dydžio, taikant vadinamąjį pajamų mokesčio kreditą, kurio dydis bus apskaičiuojamas pagal nustatytas formules, bei įvedant pajamų mokesčio kredito taisykles individualios žemės ūkio veiklos pajamoms • Be to, patikslintas apmokestinamųjų pajamų perskaičiavimo reguliavimas, nuostatos dėl atliekų pardavimo pajamų, pakeisti pajamų rūšių, priskiriamų A ir B klasėms, sąrašai bei atlikti kiti pakeitimai ir papildymai.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų (II dalis)

GPMĮ pakeitimai dėl neapmokestinamųjų pajamų ir atliekų pardavimo pajamų • Perskirstytos A ir B klasės pajamos • Laiku nepateikus metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymai pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir politinėms partijoms nebus tenkinami • Pajamų mokestis nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų • Pakeisto GPMĮ įsigaliojimas ir taikymas.
 

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

2018 m. sausio 1 d. įsigalios Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisos, kuriomis išplėstas asmenų, privalėsiančių deklaruoti turtą ir metines pajamas, sąrašas, taip pat gyventojų, kurių turto deklaracijų duomenys skelbiami be jų rašytinio sutikimo, sąrašas, patikslinant vardinių sąrašų pateikimo mokesčių administratoriui tvarką bei atliekant kitus pakeitimus.
 

Kitais metais bus perskaičiuotos visos pensijos

Nuo kitų metų keičiasi pensijų apskaičiavimo tvarka, pensijos bus indeksuojamos ir priklausys nuo šalies ekonominių rodiklių • Dirbantieji taip pat galės lengviau suprasti, kokias teises į senatvės pensiją jau įgijo, nes nuo kitų metų pensijos dydis bus apskaičiuojamas apskaitos vienetais (taškais).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki 2018 m. sausio 2 d., kalendorius.
 

Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-101 pakeitė Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašą • Pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo 2018 m. sausio 1 d., įtvirtintas reikalavimas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo teikti tik elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, nurodant, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti Prašymą duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką (FR0327 forma) • Prašymą pateikus per Mano VMI, mokesčių administratorius skolos perėmėjo skolingumą nustatys paslaugos teikimo metu per 2 darbo dienas, o prašymas bus laikomas gautu, kai kartu su juo pateikti visi nurodyti dokumentai (duomenys) ir paslaugos teikimo metu per Mano VMI yra patikrintas skolos perėmėjo tinkamumas • Be šių pakeitimų, patikslinta sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo priėmimo tvarka, nustatant, kad priėmus sprendimą, jį VMI elektroninėmis priemonėmis per Mano VMI išsiųs per 2 darbo dienas, bei atliekant kitas korektūras.
 

Nauji akcizų tarifai, įsigaliosiantys nuo 2018 m.

VMI informacija apie Akcizų įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2018 m. sausio 1 d., vasario 1 d. ir kovo 1 d.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

VMI pristatė nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius pagrindinius Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais nustatyti progresiniai nekilnojamojo turto mokesčio tarifai nekomercinės paskirties fizinių asmenų valdomam nekilnojamam turtui, panaikinta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, kuri buvo taikoma nekilnojamajam turtui, fizinio asmens naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat ir nekilnojamajam turtui, fizinio ir juridinio asmens naudojamam laidojimo paslaugoms teikti.
 

Netenka galios nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-105 nuo 2018 m. sausio 1 d. pripažino netekusiu galios ankstesnį 2010 12 31 įsakymą Nr. VA-125, kuriuo buvo patvirtintos Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklės bei nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimo FR1090 forma • Šie dokumentai buvo parengti vadovaujantis Akcizų įstatymo 58-1 str. 2 ir 3 dalimis, kurios Akcizų įstatymo pakeitimais nuo 2018-ųjų sausio 1 d. yra naikinamos.
 

Nuo 2018 m. išmokas vaiko išlaikymui mokės „Sodra“

Nuo 2018 m. sausio 1 d. vaiko išlaikymo išmokas skirs, mokės ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieškos „Sodra“ • Vaiko išlaikymo išmoka mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiems tėvams.
 

Nuo 2018-ųjų lapkričio didės išmokos nukentėjusiesiems keliuose

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, bus 5 mln. eurų dėl žalos asmeniui  (įskaitant ir neturtinę žalą) ir 1 mln. eurų dėl žalos turtui • Tai įtvirtinta pakeistame Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme.
 

Nuo kitų metų keisis socialinės paramos teikimo tvarka

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kuriomis įtvirtinta, kad piniginei socialinei paramai mokėti nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos galės būti naudojamos tik socialinės apsaugos sritims finansuoti, taip pat patikslintas piniginės socialinės paramos skyrimo vertinimas, nustatant į visų bendrai gyvenančių asmenų/vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas neįskaitomą darbinių pajamų dalį (atsižvelgiant į auginamų vaikų skaičių), o savivaldybėms numatytas teisinis pagrindas skirti ne tik vienkartinę pašalpą, bet ir tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpas.
 

Nuo sausio 1-osios išmokas gaus visi vaikai – ką reikia žinoti?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė paaiškinimus apie naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatyme įtvirtintas naująsias išmokas vaikams, kurios bus mokamos nuo kitų metų sausio 1 d. • Paaiškinimai pateikti klausimų-atsakymų forma, atsakant į dažniausiai užduodamus klausimus ir aptariant įvairias situacijas, kurios padės tėvams sužinoti, kokio amžiaus vaikams bus skiriama vadinama universali bei papildoma vaiko išmoka, prašymo išmokai gauti pateikimo tvarką, būdus, kokiais atvejais prašymo teikti nereikės ir kitą informaciją apie „vaiko pinigus“.
 

Pakeisti su akcizais apmokestinamų prekių apskaita susiję klasifikatoriai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-103 pakeitė Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorių ir Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.
 

Panaikintos asmenų, naudojančių gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registravimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-104 nuo 2018 m. sausio 1 d. netekusiomis galios pripažino Asmenų, naudojančių gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registravimo taisykles • Šios taisyklės panaikintos atsižvelgiant į nuo kitų metų sausio 1-osios įsigaliosiančius Akcizų įstatymo 58-1 str. (Gamtinių dujų atleidimas nuo akcizų) pakeitimus.
 

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

VMI prie LR FM pristatė naujas Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatas, įtvirtintas Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatyme.
 

Politikų, biudžetininkų, valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais didės 2 eurais

Nuo kitų metų 2 eurais, t. y. iki 132,5 eurų, didės pareiginės algos bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, pareigūnų ir tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, teisėjų algas • Tai įtvirtinta Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatyme.
 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

VMI informacija apie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo kitų metų sausio 1 d.
 

VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų

VMI prie LR FM informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys, gyventojai, vykdantys individualią veiklą (pagal verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas), PVM mokėtojai dokumentus turės teikti tik elektroniniu būdu per Mano VMI • Popieriniai dokumentai galės būti teikiami, jei jie bus didelės apimties (pvz., turės daug priedų).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama