SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gruodžio 5 d.
Nr. 45 (1035) StraipsniaiMokesčiaiNuo kitų metų įsigalios naujas finans...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo kitų metų įsigalios naujas finansų ministro įsakymas, reglamentuojantis akcizų grąžinimo (įskaitymo) tvarką (II dalis)

Pabaiga. Pradžia I dalyje.

 

2018 m. sausio 1 d. įsigalios Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas, į kurį sujungti atskiri aprašai dėl akcizų grąžinimo, reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai :

 • etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus Akcizų įstatymo (AĮ) 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, t. y.:

skirtus šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kg (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio;

skirtus kitų maisto produktų gamybai, jeigu 100 kg (neto) šių produktų sunaudojama ne daugiau kaip 5 litrai gryno etilo alkoholio;

skirtus maisto ir/arba nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 proc., gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai.

 • energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, t. y.:

naudojamus kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai;

sunaudojamus visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus energinius produktus, sunaudojamus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka;

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius dujų balionus;

neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, įsigyjamus arba importuojamus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus;

neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registruotų vartotojų tiekiamus į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms.

 • elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų;

 • etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje;

 • akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse, t. y.:

eksportuotas, iš specialių prekybos vietų, esančių tarptautiniame jūrų ar oro uoste, patiektas išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes keleiviams, taip pat patiektas reiso metu keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems į paskirties tašką už ES teritorijos;

skirtas užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai ir šių atstovybių ir įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenančių jų šeimos narių, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika, asmeniniam naudojimui;

skirtas kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams;

atgabenamas į Lietuvą ne iš ES teritorijos keleivių asmeniniame bagaže ir neviršijančias Vyriausybės nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

tiekiamas kaip atsargas laivams ir/arba orlaiviams, vežantiems keleivius ir/arba krovinius tarptautiniais maršrutais;

Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, išgabenamos į kitą valstybę narę komerciniams tikslams, už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos mokesčių administratoriui supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ( 19 str. 5 dalis).

Kai KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, išgabenami į kitą valstybę narę, už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos mokesčių administratoriui įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ar neapmokestinamos akcizais ( 19 str. 6 dalis).

Akcizai grąžinami ir už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti Lietuvoje ir kurios iš Lietuvos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šiuo atveju vietos mokesčių administratoriui turi būti pateiktas kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ( 19 str. 7 dalis).

 

Aprašo 6 punkte įtvirtinta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d., asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtus akcizusaukščiau nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, prašymą grąžinti sumokėtus akcizus turės mokesčių administratoriui pateikti ne dažniau kaip kartą per kalendorinį mėnesį (šiuo metu nustatyta, kad ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį)

Apraše nebenurodyti, kokie duomenys turi būti pateikiami prašyme, nes detali prašymo grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus užpildymo tvarka reglamentuota Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėse, patvirtintose VMI prie LR FM viršininko 2002 08 30 įsakymu Nr. 255).

Nustatyta, kad kartu su prašymu grąžinti sumokėtus akcizus mokesčių administratoriui turės būti pateikti:

 • akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo (importo) dokumentų (sąskaitų faktūrų ir/ar PVM sąskaitų faktūrų, ir/ar kitų įsigijimą patvirtinančių dokumentų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, kituose įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

 • etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus AĮ 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, – produktų gamybos receptūros išeigos ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais;

 • energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais – dokumentai, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;

 • elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų:

– jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą ES valstybę narę, – įrodymai ar dokumentai, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą ES valstybę narę;

įrodymai ar dokumentai, kad elektros energija panaudota 48 str. 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais;

jeigu elektros energija pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, – įrodymai ar dokumentai, kad atitinkamas energijos kiekis pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

 • etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje – dokumentai, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Vyriausybės 2002 06 13 nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ reikalavimus, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas;

 • akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse:

jeigu prekės eksportuotos, eksporto fakto įrodymo dokumentai;

įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodoma, kad prekės patiektos 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais tikslais, o tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti Lietuvoje, išgabentos 19 str. 5, 6 arba 7 dalyje nurodytomis sąlygomis ir tikslais, – atitinkamai 19 str. 5, 6 arba 7 dalyje nurodyti dokumentai.

 

Vadovaujantis aprašo 7 punktu, tais atvejais, kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus AĮ 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, arba energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, arba elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų, arba etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, mokesčių administratorius sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo) priims per 15 darbo dienų nuo dokumentų ir/ar kitų įrodymų pateikimo dienos (jeigu mokesčių administratorius pareikalaus papildomų dokumentų, – per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos).

Aprašo 8 punkte nustatyta, tais atvejais, kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, taip pat 5, 6 ir 7 dalyse (už akcizais apmokestinamas prekes, išgabenamas į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams, arba už Kombinuotosios nomenklatūros KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijoje klasifikuojamus energinius produktus, išgabenamus į kitą valstybę narę, arba už akcizais apmokestinamas prekes, kurios iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabenamos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), mokesčių administratorius sprendimą grąžinti (negrąžinti) Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus priims:

 • per 15 darbo dienų nuo dokumentų ir/ar kitų įrodymų pateikimo dienos;

 • per 15 darbo dienų po to, kai asmuo gauna mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo (jeigu atliekamas mokestinis patikrinimas);

 • per 15 darbo dienų po to, kai gaunama informacija iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių (jeigu į juos buvo kreiptasi).

 

Aprašo 9 punkte įtvirtinta, kad nuo kitų metų sausio 1 d. mokesčių administratorius tik priėmęs sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuos asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus.

Šiuo metu mokesčių mokėtojas informuojamas visais atvejais tiek priėmus sprendimą grąžinti akcizus, tiek priėmus sprendimą jų negrąžinti.

 

Atsižvelgiant į tai, jog praktikoje gali būti taip, kad tik dalis sumokėtų akcizų gali būti grąžinti (tokiu atveju viename sprendime nurodoma, kad dalis jų grąžinama, o dalis – ne), patikslinta, kad pagal mokesčių administratoriaus priimtą sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, grąžintina (įskaitytina) akcizų ar tik jų dalies suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos:

 • pervedama į asmens nurodytą sąskaitą arba

 • įskaitoma mokestinėms nepriemokoms ir/ar baudoms už administracinius nusižengimus dengti, einamiesiems mokesčiams sumokėti ar skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija 
 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Nuo kitų metų įsigalios naujas finansų ministro įsakymas, reglamentuojantis akcizų grąžinimo (įskaitymo) tvarką (I dalis)

Finansų ministras 2017 m.  lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1K-401 pakeitė 2002 06 05 įsakymą Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius 2 naujus aprašus: Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašą ir Akcizų grąžinimo tvarkos aprašą • Taip pat nuo kitų metų sausio 1-osios netekusiu galios pripažintas 2002 06 13 įsakymas Nr. 165 su visais pakeitimais ir papildymais, kuriuo buvo patvirtintos Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklės.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama