SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 3 mėn. kaina 21,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 3 mėn. kaina 21,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gruodžio 5 d.
Nr. 45 (1035) StraipsniaiMokesčiaiNuo kitų metų įsigalios naujas finans...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo kitų metų įsigalios naujas finansų ministro įsakymas, reglamentuojantis akcizų grąžinimo (įskaitymo) tvarką (II dalis)

Pabaiga. Pradžia I dalyje.

 

2018 m. sausio 1 d. įsigalios Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas, į kurį sujungti atskiri aprašai dėl akcizų grąžinimo, reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai :

 • etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus Akcizų įstatymo (AĮ) 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, t. y.:

skirtus šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kg (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio;

skirtus kitų maisto produktų gamybai, jeigu 100 kg (neto) šių produktų sunaudojama ne daugiau kaip 5 litrai gryno etilo alkoholio;

skirtus maisto ir/arba nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 proc., gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai.

 • energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, t. y.:

naudojamus kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai;

sunaudojamus visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus energinius produktus, sunaudojamus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka;

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius dujų balionus;

neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, įsigyjamus arba importuojamus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus;

neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registruotų vartotojų tiekiamus į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms.

 • elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų;

 • etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje;

 • akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse, t. y.:

eksportuotas, iš specialių prekybos vietų, esančių tarptautiniame jūrų ar oro uoste, patiektas išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes keleiviams, taip pat patiektas reiso metu keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems į paskirties tašką už ES teritorijos;

skirtas užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai ir šių atstovybių ir įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenančių jų šeimos narių, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika, asmeniniam naudojimui;

skirtas kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams;

atgabenamas į Lietuvą ne iš ES teritorijos keleivių asmeniniame bagaže ir neviršijančias Vyriausybės nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

tiekiamas kaip atsargas laivams ir/arba orlaiviams, vežantiems keleivius ir/arba krovinius tarptautiniais maršrutais;

Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, išgabenamos į kitą valstybę narę komerciniams tikslams, už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos mokesčių administratoriui supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ( 19 str. 5 dalis).

Kai KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, išgabenami į kitą valstybę narę, už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos mokesčių administratoriui įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ar neapmokestinamos akcizais ( 19 str. 6 dalis).

Akcizai grąžinami ir už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti Lietuvoje ir kurios iš Lietuvos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šiuo atveju vietos mokesčių administratoriui turi būti pateiktas kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ( 19 str. 7 dalis).

 

Aprašo 6 punkte įtvirtinta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d., asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtus akcizusaukščiau nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, prašymą grąžinti sumokėtus akcizus turės mokesčių administratoriui pateikti ne dažniau kaip kartą per kalendorinį mėnesį (šiuo metu nustatyta, kad ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį)

Apraše nebenurodyti, kokie duomenys turi būti pateikiami prašyme, nes detali prašymo grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus užpildymo tvarka reglamentuota Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėse, patvirtintose VMI prie LR FM viršininko 2002 08 30 įsakymu Nr. 255).

Nustatyta, kad kartu su prašymu grąžinti sumokėtus akcizus mokesčių administratoriui turės būti pateikti:

 • akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo (importo) dokumentų (sąskaitų faktūrų ir/ar PVM sąskaitų faktūrų, ir/ar kitų įsigijimą patvirtinančių dokumentų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, kituose įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

 • etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus AĮ 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, – produktų gamybos receptūros išeigos ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais;

 • energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais – dokumentai, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;

 • elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų:

– jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą ES valstybę narę, – įrodymai ar dokumentai, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą ES valstybę narę;

įrodymai ar dokumentai, kad elektros energija panaudota 48 str. 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais;

jeigu elektros energija pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, – įrodymai ar dokumentai, kad atitinkamas energijos kiekis pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

 • etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje – dokumentai, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Vyriausybės 2002 06 13 nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ reikalavimus, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas;

 • akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse:

jeigu prekės eksportuotos, eksporto fakto įrodymo dokumentai;

įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodoma, kad prekės patiektos 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais tikslais, o tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti Lietuvoje, išgabentos 19 str. 5, 6 arba 7 dalyje nurodytomis sąlygomis ir tikslais, – atitinkamai 19 str. 5, 6 arba 7 dalyje nurodyti dokumentai.

 

Vadovaujantis aprašo 7 punktu, tais atvejais, kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, skirtus AĮ 27 str. 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, arba energinius produktus, panaudotus 43 str. 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, arba elektros energiją, kuri vadovaujantis 48 str. 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų, arba etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, mokesčių administratorius sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo) priims per 15 darbo dienų nuo dokumentų ir/ar kitų įrodymų pateikimo dienos (jeigu mokesčių administratorius pareikalaus papildomų dokumentų, – per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos).

Aprašo 8 punkte nustatyta, tais atvejais, kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas 19 str. 1 dalies 1 ir 5 punktuose, taip pat 5, 6 ir 7 dalyse (už akcizais apmokestinamas prekes, išgabenamas į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams, arba už Kombinuotosios nomenklatūros KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijoje klasifikuojamus energinius produktus, išgabenamus į kitą valstybę narę, arba už akcizais apmokestinamas prekes, kurios iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabenamos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), mokesčių administratorius sprendimą grąžinti (negrąžinti) Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus priims:

 • per 15 darbo dienų nuo dokumentų ir/ar kitų įrodymų pateikimo dienos;

 • per 15 darbo dienų po to, kai asmuo gauna mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo (jeigu atliekamas mokestinis patikrinimas);

 • per 15 darbo dienų po to, kai gaunama informacija iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių (jeigu į juos buvo kreiptasi).

 

Aprašo 9 punkte įtvirtinta, kad nuo kitų metų sausio 1 d. mokesčių administratorius tik priėmęs sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuos asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus.

Šiuo metu mokesčių mokėtojas informuojamas visais atvejais tiek priėmus sprendimą grąžinti akcizus, tiek priėmus sprendimą jų negrąžinti.

 

Atsižvelgiant į tai, jog praktikoje gali būti taip, kad tik dalis sumokėtų akcizų gali būti grąžinti (tokiu atveju viename sprendime nurodoma, kad dalis jų grąžinama, o dalis – ne), patikslinta, kad pagal mokesčių administratoriaus priimtą sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, grąžintina (įskaitytina) akcizų ar tik jų dalies suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos:

 • pervedama į asmens nurodytą sąskaitą arba

 • įskaitoma mokestinėms nepriemokoms ir/ar baudoms už administracinius nusižengimus dengti, einamiesiems mokesčiams sumokėti ar skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija 
 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Nuo kitų metų įsigalios naujas finansų ministro įsakymas, reglamentuojantis akcizų grąžinimo (įskaitymo) tvarką (I dalis)

Finansų ministras 2017 m.  lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1K-401 pakeitė 2002 06 05 įsakymą Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius 2 naujus aprašus: Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašą ir Akcizų grąžinimo tvarkos aprašą • Taip pat nuo kitų metų sausio 1-osios netekusiu galios pripažintas 2002 06 13 įsakymas Nr. 165 su visais pakeitimais ir papildymais, kuriuo buvo patvirtintos Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklės.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2018-10-15
VMI: 7 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų pamiršo pateikti GPM313 deklaraciją
2018-10-11
Ką turi žinoti jaunos šeimos, pretenduojančios į subsidiją namui statyti regione
2018-10-09
VMI paskelbė 200 turtingiausių Lietuvos viešų asmenų sąrašą
2018-10-05
Dar mėnesį savarankiškai dirbantiems „Sodra“ suteikė galimybę sumokėti įmokas
2018-09-25
Pasenę elektroninio parašo įtaisai 5 tūkst. vartotojų bus keičiami naujais
2018-09-20
Baigę mokslus ir nedirbantys jaunuoliai už rugsėjį turi sumokėti PSD įmoką
2018-08-30
VMI stebimi autoverslininkai biudžetą papildė beveik 4 mln. eurų
2018-08-30
Ką jaunimui svarbu žinoti apie sveikatos draudimą?
2018-08-27
Numeriu 1883 bus konsultuojami ne tik „Sodros“, bet ir Darbo biržos klientai
2018-08-23
„Sodra“: didėja dirbančiųjų algos
2018-08-13
Žemiau skurdo ribos gyvena beveik ketvirtadalis Lietuvos žmonių
2018-08-13
Registrų centras apie nekilnojamojo turto nuomos sutarčių registravimą
2018-08-10
Pensijų perskaičiavimas: ką senjorams būtina žinoti?
2018-08-09
Tūkstančiams gyventojų – „Sodros“ priminimai sumokėti skolas
2018-08-07
„Sodra“ pradėjo mokėti perskaičiuotas senatvės pensijas
2018-07-31
Iš alimentų nemokėjusių tėvų, skolas išieško „Sodra“
2018-07-23
„Sodros“ priminimai sumokėti PSD įmokas
2018-07-19
Pamiršusiems sumokėti mokesčius gyventojams skaičiuojami delspinigiai
2018-06-28
VMI paskelbė 2017 m. Lietuvos PVM atotrūkio rodiklius
2018-06-20
Vairuotojų nuotraukas „Regitra“ ima iš Gyventojų registro
2018-06-19
„Sodros“ naujoje prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje galima sužinoti, kokios senatvės pensijos tikėtis
2018-06-11
VMI už 4 mln. eurų kurs išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA
2018-06-06
Po metų lietuviškus vairuotojo pažymėjimus turėtų pakeisti tarptautiniai
2018-05-30
Iki birželio 4 d. stabdomas metinių finansinių ataskaitų pateikimas Registrų centrui
2018-05-29
„Regitroje“ su naudotų automobilių pardavėjais bendraus VMI
2018-05-28
„Sodra“ viešina daugiau duomenų apie darbuotojų pajamas šalies įmonėse
2018-05-24
VMI 1800 įmonių atleido nuo aplinkos taršos mokesčio delspinigių
2018-05-04
Lietuva pakviesta tapti EBPO nare
2018-05-03
Gyventojai VMI pateikė rekordinį deklaracijų skaičių – 1,71 mln.
2018-04-25
VMI skelbs 58,7 tūkst. gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama