SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. lapkričio 28 d.
Nr. 44 (1034) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Atliekų apskaita persikels į naują elektroninę sistemą GPAIS

Aplinkos ministerija baigia diegti Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), kuri pradės veikti 2018 m. sausio 1 d. ir bus privaloma visam verslui – gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, atliekų tvarkytojams, darytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams • Pasak aplinkos viceministro Daliaus Krinicko, „GPAIS nėra lengvai perkandamas riešutėlis, todėl numatome pereinamąjį pusmečio laikotarpį – iki 2018 m. birželio 30 d. – įmonėms prisitaikyti prie naujovės.
 

Dėl akcizų lengvatos taikymo gamtinėms dujoms

Nuo 2018 m. vasario 1 d. akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) bus taikoma ne tik tada, kai gamtinės dujos naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose, gamtinių dujų skystinimo proceso metu, bet ir tais atvejais, kai jos naudojamos suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo proceso metu.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 30 d., kalendorius.
 

Nauja Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 (2 versija) forma ir jos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-97 patvirtino naujas Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 (2 versija) ir jos papildomo lapo PLN205P formas bei Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisykles, kurios taikomos 2017 m. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių deklaracijos PLN205 (2 versija) formai užpildyti • PLN205 deklaracija sutrumpėjo – jos 2 versijos formoje nebeliko laukelių, skirtų nurodyti buveinės adresą, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą ir deklaracijos pildymo datą, o atsižvelgiant į pačios formos pakeitimus, patikslinta ir jos pildymo tvarka, kuri išsamiai aprašyta naujos redakcijos taisyklių II skyriuje.
 

Nesusimokėję baudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nuo gruodžio nebegaus vairuotojų pažymėjimų

Nuo gruodžio 1 d. pažeidusiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir nesusimokėjusiems visų paskirtų baudų, kai nustatytas terminas jas sumokėti pasibaigęs, „Regitroje“ nebus išduodami ir keičiami vairuotojo pažymėjimai • Ši nuostata įtvirtina Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
 

Nuo 2018-ųjų bus kompensuojama medicininės įrangos, būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuoma

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalios Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys naują sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo rūšį – medicinos priemonių, būtinų pacientų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
 

Nuo gruodžio keičiasi laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarka ir kainos

Nuo šių metų gruodžio 1 d. įsigalios du vidaus reikalų ministro patvirtinti teisės aktai: pakeistas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraštis bei naujos redakcijos Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo aprašas.
 

Nuo kitų metų balandžio valstybės įstaigoms uždrausta reikalauti duomenų, jau esančių valstybės registruose

2018 m. balandžio 2 d. įsigalios Viešojo administravimo įstatymo pataisos, kuriomis panaikinta teisė viešojo administravimo subjektams reikalauti iš asmenų tokios informacijos ir dokumentų, kurie jau yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.
 

Pailgėjo užsienyje esančių paramos gavėjų sąrašas

Užsienio reikalų ministras 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-278 pakeitė Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašą, į jį nuo lapkričio 24 d. įtraukiant vysk. Antano Baranausko fondą „Lietuvių namai“ Seinuose (Lenkijos Respublika) • Taigi, nuo lapkričio 24 d. Pelno mokesčio įstatymo 28 str. (Parama) nuostatos taikomos paramą suteikus minėtame sąraše nurodytoms 20-čiai užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų ir tarptautinių labdaros organizacijų.
 

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas

„Sodros“ direktorius 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-602 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą • Pagrindiniai pakeitimai susiję su galimybe duomenis apie karo prievolininkus – Lietuvos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karius ir asmenis, atliekančius alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą – nuo 2018 m. sausio 1 d. gauti/teikti elektroniniu būdu Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), nes nuo kitų metų sausio 1-osios minėtų asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) apskaita bus vykdoma ne „Sodros“ valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje, o „Sodros“ Vilniaus skyriuje, kuriame ir bus sudaryta galimybė draudėjams socialinio draudimo pranešimus apie karo prievolininkus teikti tik elektroniniu būdu per EDAS • Atsižvelgiant į tai, pakeistos aprašo III skyriaus (Karo prievolininkai) nuostatos • Taip pat pakeitimais galiojančiais nuo lapkričio 24 d., patikslintos sąlygos, kurias atitinkant, teisę į draudimą valstybės lėšomis turi vaiką iki 3 metų auginantis asmuo bei neįgalų asmenį slaugantis asmuo.
 

Pakeistos ir papildytos duomenų teikimo „Sodrai“ taisyklės

„Sodros“ direktorius 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-603 pakeitė Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles • Pakeitimais, įsigaliojusiais lapkričio 24 d., patikslintos/papildytos kai kurios pranešimų 1-SD, 2-SD ir 12-SD pateikimo priežastys (pavadinimai), papildant nauju formų 1-SD, 2-SD pateikimo priežasties kodu 21 (asmuo, atlygintinai einantis narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas) bei naujomis nuostatomis, skirtomis duomenims apie medicinos ekspertų ir kitų specialistų, atliekančių teismų ar kitų teisėsaugos institucijų paskirtas teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus teikti, pildant SAM pranešimo SAM3SDP priedą.
 

Seimas pareiginės algos bazinį dydį linkęs padidinti 2 eurais

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projektui, kuriuo siūloma minėtoms grupėms 2018 m. nustatyti 132,5 euro pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, t. y. jį padidinti 2 Eur • Palyginti su Vyriausybės teiktu siūlymu, atlyginimo bazinis dydis augtų 50 centų (Vyriausybė 2018 m. siūlė nustatyti 132 Eur pareiginės algos bazinį dydį), o Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, šį dydį siūlė kelti iki 137 Eur.
 

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui įteisinti vaiko pinigų mokėjimą visiems vaikams

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektui, numatančiam, kad nuo kitų metų sausio vaiko pinigai būtų mokami visiems vaikams – 30 Eur mėnesinė išmoka nepriklausomai nuo tėvų pajamų vaikams iki 18 metų, o jei mokosi – iki 21-erių, taip pat skiriant bei mokant ir papildomas išmokas auginantiems 3 ir daugiau vaikų – nepriklausomai nuo pajamų, o auginantiems vieną ar 2 vaikus – jei pajamos vienam asmeniui bus mažesnės nei 183 Eur • Papildomos išmokų dydis siektų 28,5 Eur vaikams iki 2-ų metų, o nuo 2-ų iki 18-os metų ir vyresniems, jei mokosi, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai – 15,2 Eur • Kad pataisos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.
 

Seime skinasi kelią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo naujovės

Seimas po svarstymo pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimams, numatant įtvirtinti 1 metų socialinio draudimo įmokų „atostogas“ nuo pirmosios veiklos pradžios individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, ūkininkams bei jų partneriams ir vykdantiems individualią veiklą asmenims, taip pat ūkininkams ir jų partneriams maksimalias pajamų sumas, nuo kurių būtų nemokamos socialinio draudimo įmokos, bei ketinant nustatyti, jog už ne visą darbo laiką dirbančius darbuotojus socialinio draudimo įmokas reiktų skaičiuoti nuo ne mažesnės kaip minimali mėnesio alga sumos, kuri kitąmet sieks 400 Eur, numatant ir išimtinius atvejus.
 

Startavo kvitų loterija

Nuo lapkričio 28 d. ne jaunesni nei 14 metų šalies gyventojai gali dalyvauti nacionaliniame kvitų žaidime, jo interneto svetainėje https://kvituzaidimas.vmi.lt/ registruodami už prekes turgavietėse ir už bet kokias paslaugas gautus kasos aparato fiskalinius kvitus ir laimėti savaitinius bei mėnesinius piniginius prizus • Kas savaitę bus galima laimėti 10 piniginių prizų po 200 Eur, o kiekvieną mėnesį – 5 tūkst. Eur.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2017  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama