SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. lapkričio 7 d.
Nr. 41 (1031) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Numatoma didinti mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų algas

Nuo sausio didėjant minimaliajai mėnesinei algai (MMA), Vyriausybė pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo projektui, kuriame numatyta padidinti minimaliuosius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus biudžetinių įstaigų darbuotojams, kad nuo 2018 m. sausio 1 d., kai MMA sieks 400 Eur, o pareiginės algos bazinis dydis – 132 Eur, jų dydžiai nebūtų mažesni už nustatytą 400 eurų MMA • Taip pat siūloma didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pedagogams, kurių šiuo metu numatyti įstatyme minimalieji dydžiai nesiekia kitų sričių darbuotojų minimaliųjų dydžių.    
 

Nuo 2019 m. gegužės 1-osios daugiau miestelių parduotuvių turės priimti užstatinę tarą

Nuo 2019 m. gegužės 1-osios, kai įsigalios Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, mažos kaimų ir miestelių parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršys 60 kv. m., bus atleistos nuo prievolės priimti iš gyventojų užstatinę gėrimų tarą ir grąžinti užstatą • Daugkartinės taros nerinkti galės kitos parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršys 90 kv. m., o vienkartinių pakuočių, kurių prekybos plotas bus mažesnis nei 300 kv. m.
 

Nustatytos 2018 m. Intrastato ribos

Statistikos departamento generalinė direktorė 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-224 patvirtino 2018 m. Intrastato ribas • Šiuo įsakymu nuo 2018 m. sumažintos ribos, kurias viršijus, prekes iš ES šalių įsigyjantiems ir jas į ES valstybes tiekiantiems Lietuvos PVM mokėtojams atsiranda prievolė teikti Intrastato statistines ataskaitas UPS-02 ir/arba UPS-01, t. y. 2018-iesiems metams, palyginus su 2017 metais, Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba sumažinta 30 tūkst. eurų (nuo 280 tūkst. Eur iki 250 tūkst. Eur), o Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba – 20 tūkst. eurų (nuo 170 tūkst. Eur iki 150 tūkst. Eur) • Išvežimo ir išvežimo statistinės vertės teikimo ribos išliko tokios pačios, kaip ir 2017 m.
 

Pasyvus budėjimas namie

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kaip taikomos Darbo kodekso 118 str. 4 dalies nuostatos dėl pasyvaus budėjimo namie.
 

Pelno mokesčio lengvata teikiant labdarą ir paramą (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino Pelno mokesčio įstatymo 28 str., įtvirtinančio pelno mokesčio lengvatą, teikiant paramą ir labdarą, 1-3 dalių komentarus (apibendrintus paaiškinimus), kurie taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.
 

Pelno mokesčio lengvata teikiant labdarą ir paramą (II dalis)

VMI prie LR FM atnaujino Pelno mokesčio įstatymo 28 str. (Parama) 1-3 dalių komentarus (apibendrintus paaiškinimus), taikomus nuo 2017 m. sausio 1 d.
 

Seimas įteisino lengvesnę gydymo įstaigų vadovų atleidimo iš darbo tvarką

Seimas priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, kuriomis numatyta lengvesnė sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atleidimo iš darbo tvarka: su valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovu sudarytą darbo sutartį būtų galima nutraukti, jei taip nusprendžia steigėjas – valstybė (Sveikatos apsaugos ministerija) ar savivaldybė (savivaldybės taryba) arba visuotinis dalininkų susirinkimas • Tai reiškia, kad valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų gydymo įstaigų vadovai galėtų būti atleidžiami iš pareigų dalininkų sprendimu, pvz., įtariant padarius nusikaltimą, korupcinio pobūdžio nusikaltimą ar nusikaltimą, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, bei kitais ir panašiais atvejais • Šio įstatymo pakeitimai įsigaliotų, jei juos pasirašytų Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui griežtinti atsakomybę už mokestinius nusikaltimus

Seimas po svarstymo pritarė Prezidentės Dalios Grybauskaitės rengtiems Baudžiamojo kodekso 220 ir 221 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kuriais siekiama sudaryti galimybę teismams kiekvienu atveju individualizuoti bausmę bei paskirti adekvačias ir mokestinių nusikaltimų pavojingumą atgrasančias bausmes.
 

Seime du siūlymai dėl biudžetininkų pareiginės algos bazinio dydžio didinimo

132 ar 142 eurai – tokią dilemą teks spręsti Seimui, svarstant galimybę padidinti pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, nuo kurio priklauso politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų algos • Parlamentarai po pateikimo pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projektui, kuriuo siūloma minėtoms grupėms 2018 m. nustatyti 132 eurų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, kuris šiuo metu siekia 130,5 Eur • Tačiau Seime yra užregistruotas ir kitas siūlymas – šį dydį didinti ne 1,5 euro, o pakelti gerokai daugiau – net 11,5 euro iki 142 Eur.
 

Už akių gali būti teisiami ir užsienyje besislapstantys didelę žalą padarę asmenys

Spalio 26 d. įsigaliojo Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimo įstatymas, įtvirtinantis galimybę už akių teisti nusikaltimais didelę žalą padariusius asmenis • Jei anksčiau ikiteisminis tyrimas už akių, t. y. įtariamajam nedalyvaujant, buvo įmanomas tik prieš teisingumo vengiančius užsienio valstybės piliečius, pabėgusius iš Lietuvos, ir tik už tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, pvz., tokius kaip, genocidas, terorizmas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas, tai pakeistas BPK sudaro galimybę vykdyti ikiteisminį tyrimą už akių visų asmenų (ne tik užsieniečių, bet ir Lietuvos piliečių), kurie nuo teisėsaugos slepiasi užsienio valstybėse, ir dėl visų nusikaltimų, kuriais padaryta didelė žala (pvz., dėl didelės vertės turto pasisavinimo ar iššvaistymo, stambaus masto mokestinio sukčiavimo ir pan.).
 

Valstybės ir savivaldybių įmonės turės į biudžetą pervesti daugiau pelno

Paskirstant 2017 m. ir vėlesnių metų paskirstytinąjį pelną, valstybės ir savivaldybių įmonės privalės į biudžetą pervesti ne 50 proc. savo gautojo pelno, bet, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos, ne mažiau kaip 60 proc. arba net 85 proc. • Tai įtvirtinta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatyme, kuriame pakeistas valstybės ir savivaldybių įmonių mokamų pelno įmokų teisinis reguliavimas, siekiant padidinti šių įmonių turto generuojamą grąžą.
 

Vyriausybė pritaria siūlymui viešinti ne tik atlyginimų vidurkius

Vyriausybė pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo projektui, kuriuo siūloma išplėsti „Sodros“ viešinamus duomenis apie darbuotojų atlyginimų vidurkį papildomais statistiniais rodikliais, t. y. skelbti ne tik darbdavių, turinčių daugiau negu 3 apdraustuosius asmenis, mokamą jiems vidutinį darbo užmokestį, nuo kurio priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, bet ir medianą, imties standartinį nuokrypį, 25 proc. kvantilį, 75 proc. kvantilį, tačiau kol kas nesvarstyti šių pataisų, iki bus gauti Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatai • Jeigu vis dėlto Seimas imsis šio įstatymo pataisų svarstymo, siūloma, kad nuostatos būtų taikomos tik tose įmonėse, kuriose apdraustųjų skaičius yra didesnis kaip 20.
 

VMI paramos gavėjams ir politinėms partijoms perveda gyventojų skirtas lėšas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM informavo, kad paramos gavėjams ir politinėms partijoms jau pradėjo pervesti paramai gyventojų skirtas lėšas: 532 tūkst. gyventojų nuo 2016 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio įvairioms organizacijoms paremti paskyrė 17 mln. eurų, iš jų kiek daugiau nei 131 tūkst. eurų pirmąkart šiemet gaus 703 meno kūrėjai, kuriems paramą prašė pervesti per 3 tūkst. gyventojų • Partijoms šiemet paskirta 952,7 tūkst. eurų, kurias parėmė 62 tūkst. gyventojų.
 

VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-90 pakeitė Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisykles, kurios atsižvelgiant į nuo 2017 11 01 įsigaliojusį Energetikos įstatymo Nr. IX-884 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą, papildytos nauju skyriumi „Laidavimo ir garantijos dokumentų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, sumos nustatymas“, panaikinant 2 ankstesnes šių taisyklių formas (VMI pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų registravimo žurnalo FR0741 formą ir VMI pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų panaudojimo žurnalo FR0742 formą) bei atliekant kitus pakeitimus.
 

X ir Y kartų poreikių skirtumai, integruojantis į darbo rinką

Kintаnti demogrаfinė situаcijа, senstаnti Lietuvos populiаcijа, kitokiu lаikmečiu аugęs jаunimas, šiuo metu bаndаntis prisitаikyti dаrbo rinkoje, turi savą požiūrį į dаrbą • Emigrаcijа, dаrbuotojų kаitа, motyvаcija, skirtingų dаrbuotojų kаrtų interesų derinimаs – tаi iššūkiаi, su kuriаis susiduriа šiаndieninė orgаnizаcijа • Dаžnаi įmonės vаdovаms iškylа užduotis, kaip suderinti verslo interesus ir dаrbuotojų motyvаciją išlikti komаndoje • Šių dienų dаrbdаviаms dаžniаusiаi tenkа susidurti su X ir Y kаrtų dаrbuotojаis • Kokie X ir Y kаrtoms yra būdingiausi bruožai, skirtumai tarp šių dviejų kartų, jų požiūrio į darbinę veiklą svarbiausios savybės? • Apie tai straipsnyje Vilniaus kolegijos lektorė Laima ŠAPALIENĖ ir Vilniaus universiteto magistrantas Matas ŠAPALAS.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2017  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama