SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. spalio 24 d.
Nr. 40 (1030) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo santykių nutraukimas dingus darbdaviui

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) ir jos teritoriniuose padaliniuose kiekvienais metais yra registruojami skundai dėl dingusių darbdavių, ir vis daugiau darbuotojų gauna pažymas, kuriose konstatuojama apie darbo sutarties pasibaigimą, t. y. kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę • VDI paaiškinimas apie darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarką.
 

Ir už darbą lauko sąlygomis gali būti mokamos kompensacijos

VMI paaiškinimas dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą mokėjimo: nors Darbo kodeksas neišskiria padidėjusių išlaidų kompensavimo už darbą lauko sąlygomis, tačiau pagal bendrą pobūdį darbas lauko sąlygomis galėtų būti prilyginamas kilnojamojo pobūdžio darbui, o tokia išmoka būtų laikoma išmokėta pagal Darbo kodekso 144 str. 8 dalį.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 31 d., kalendorius.
 

Nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimas pajamų mokesčiu

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM paaiškinimas dėl nekonkuravimo kompensacijų, Darbo kodekso 38 straipsnyje nustatyta tvarka išmokamų darbuotojams ir asmenims, su kuriais darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys yra nutrauktos, apmokestinimo pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.
 

Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką

Nuo liepos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui darbuotojai, toje pačioje darbovietėje nepertraukiamai dirbę daugiau kaip 5 metus ir iš jos atleisti darbdavio iniciatyva, ne dėl savo kaltės, gali kreiptis į „Sodrą“ dėl ilgalaikio darbo išmokos skyrimo • „Sodros“ duomenimis, tokią teisę turi beveik 500 apdraustųjų, tačiau prašymus skirti ilgalaikio darbo išmoką yra pateikę tik 209 apdraustieji.
 

Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatai

Vyriausybė 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 837 pakeitė Juridinių asmenų registro nuostatus • Nuo spalio 18 d. įsigaliojusiais pakeitimais, be redakcinių ir techninių patikslinimų, nuostatuose sudaryta galimybė Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui (Registrų centrui) savo iniciatyva panaikinti JAR juridiniam asmeniui įregistruoto paramos gavėjo statusą; nebeliko reikalavimo pateikti JAR tvarkytojui 2 egzempliorius steigimo dokumentų, kai steigiamas juridinis asmuo arba keičiami steigimo dokumentai; suteikta teisė JAR tvarkytojui sprendimą atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį ar juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus kartu su visais dokumentų teikėjų pateiktais dokumentais grąžinti dokumentų ir duomenų teikėjams be atskiro jų prašymo; atsisakyta nuostatų, anksčiau numačiusių steigimo dokumentų pakeitimų teikimą Registrų centrui; numatyta, kad patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas gali kreiptis į JAR tvarkytoją dėl juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinės išregistravimo iš JAR ir tokiu atveju, kai įmonei yra iškelta bankroto byla; iki 1 darbo dienos sutrumpintas elektroniniu būdu steigiamų IĮ, UAB, MB, asociacijos, VšĮ ar labdaros ir paramos fondo įregistravimo ar įtraukimo į JAR terminas.
 

Pakeistos Metinės A klasės išmokų deklaracijos FR0573 formos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-85 pakeitė Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų užpildymo ir teikimo taisykles • Pakeisti šių taisyklių 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašo“ II dalies, kurioje nustatytos bet kokio dydžio nedeklaruojamos neapmokestinamosios išmokos, du punktai • 6 punkte įtvirtinta, kad neapmokestinamosiomis A klasės išmokomis, kurių neprivaloma deklaruoti, yra laikomos pašalpos, mokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas • Taip pat papildytas 8 punktas, kuriame nustatyta išimtis, kad neapmokestinamosioms A klasės išmokoms, kurias privalu deklaruoti, yra priskirtos Darbo kodekso nustatyta tvarka nuo 2017 m. liepos 1 d. išmokėtos kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba yra susijęs su kelionėmis ar važiavimu • Dėl šių pakeitimų patikslinti taisyklių 2 priedo „A klasės išmokų kodai“ 03 ir 06 išmokų kodų pavadinimai.
 

Parlamentarai pradėjo svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas

Seimas pradėjo svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų projektą, kuriame numatyta mažinti mokesčių naštą mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams, padidinant šiuo metu nustatytus neapmokestinamųjų pajamų dydžius (NPD), tačiau atsisakant papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) taikymo modelio, taip pat peržiūrint individualios veiklos pajamoms taikomų pajamų mokesčio tarifų taikymo principus.
 

Patvirtinti alkoholio ir tabako banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. VA-86 patvirtino apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėse privalomus nurodyti rekvizitus.
 

Ruošiamasi keisti socialinės paramos teikimo tvarką

Seimas pradėjo svarstyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, kuriose siūloma nustatyti toleruotiną pajamų lygį – į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas neįskaityti dalies darbinių pajamų, atsižvelgiant į auginamų vaikų skaičių, taip pat skiriant piniginę socialinę paramą, nebūtų įskaitoma išmoka vaikui, mokama pagal Išmokų vaikams įstatymą, kaip ir užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos bei pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija ne 1, o 3 hektarų • Planuojama papildyti socialinės paramos rūšių sąrašą naujomis formomis, numatant teisinį pagrindą savivaldybėms skirti ne tik vienkartinę pašalpą, bet ir tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpas, numatant konkrečias socialinės apsaugos sritis, kurioms turėtų būti naudojamos piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotos lėšos.
 

Seimas ketina didinti akcizus dyzeliui ir tabakui

Seimas po pristatymo pritarė Akcizų įstatymo pataisoms, kuriomis numatoma nuo kitų metų sausio 1 d. panaikinti akcizų lengvatą akmens anglims, koksui ir lignitui, o nuo kovo 1 d. padidinti akcizo tarifus gazoliams, cigaretėms, cigarams bei cigarilėms.
 

Seimas svarsto idėją visiems vaikams mokėti vadinamuosius „vaiko pinigus“

Seimas po pateikimo pritarė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymo projektui, kuriuo siekiama įteisinti vaiko pinigų mokėjimą visiems vaikams, skiriant ir mokant 30 eurų išmoką per mėnesį kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai • Taip pat siūloma įtvirtinti papildomai skiriamą ir mokamą išmoką vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, o nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai – 15,2 euro skirti šeimoms, auginančioms ir/ar globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 153 eurai, ir šeimoms, auginančioms ir/ar globojančioms 3 ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
 

Seime skinasi kelią siūlymas PVM lengvatą šildymui taikyti neribotai, o nuo kitų metų ir visiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams

Seimas pradėjo svarstyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma pratęsti 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui, nenustatant šios PVM lengvatos galiojimo pabaigos termino, bei nuo 2018 m. sausio 1 d. nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės vertė mažesnė negu 300 eurų, šiuo metu taikomą 21 proc. PVM tarifą sumažinti iki 5 proc.
 

Seimo taikinyje – progresinių mokesčių įvedimas nekilnojamajam turtui

Seimas svarstys Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisas, kurioms po pateikimo jau pritarė, dėl fiziniams asmenims nuosavybes teise priklausančių ar jų įsigyjamų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) progresinio apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu.
 

VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad pirmą kartą gyventojams siunčia pranešimus pajamas privalėjusiems deklaruoti, bet to nepadariusiems gyventojams, kuriems susidarė mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma už 2016 m. dėl pritaikyto per didelio metinio ar papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio • Pranešimuose nurodytas mokėtinas sumas gyventojai turi sumokėti per 10 darbo dienų, o to nepadariusiems, VMI įgys teisę ją išieškoti iš gyventojo lėšų • Vėliau pranešimai bus formuojami gyventojams, kurie, remiantis VĮ „Regitros“ duomenimis, neišlaikę 3 metų pelningai pardavė automobilį.
 

VMI: pakeistas minimaliosios mėnesinės algos dydis keičia NPD apskaičiavimo tvarką

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsižvelgusi į Vyriausybės 2017 10 11 nutarimu Nr. 814 patvirtintą minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį – 400 eurų, galiosiantį nuo 2018 m. sausio 1 d., paaiškina apie pasikeisiančią neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) apskaičiavimo tvarką, nes MMA yra mėnesio ir metinio NPD formulių sudedamoji dalis.
 

Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės

Valstybinė mokesčių inspekcija privačios žemės savininkams apskaičiavo už 2017 metus mokėtiną žemės mokestį bei pateikė žemės mokesčio deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) • Mokėtinas mokesčio sumas taip pat galima peržiūrėti sistemoje „Mano VMI“ (www.vmi.lt/manovmi) • Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai, žemės mokesčio deklaracijos siunčiamos klasikiniu paštu ir adresatus jos pasieks iki lapkričio 1-osios • Žemės valdytojai (gyventojai ir įmonės) žemės mokestį turi sumokėti iki š. m. lapkričio 15 d.
 

Žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas apie Pelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymą žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymo darbams priskyrimą leidžiamiems atskaitymams.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2017  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama