SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. rugsėjo 19 d.
Nr. 35 (1025) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodra“: ką reikia žinoti einant nemokamų atostogų

„Sodros“ informacija, kada reikia savarankiškai susimokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas, kurias turi mokėti, pvz., ilgiau nei visam kalendoriniam mėnesiui nemokamų atostogų išėję asmenys, šiuo laikotarpiu neturintys jokių su darbo santykiais ar savarankiška veikla susijusių pajamų, nuo kurių būtų skaičiuojamos PSD įmokos, taip pat nepatenkantys į valstybės lėšomis draudžiamų žmonių kategoriją.
 

Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, darbdaviai minimalią mėnesinę algą (MMA) gali mokėti tik už nekvalifikuotą darbą, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija • Tačiau „Sodros“ duomenimis, 2017 m. liepos mėnesį net 31 926 kvalifikuoti darbuotojai gavo MMA • Darbuotojai, kurie dirba kvalifikuotą darbą ir gauna MMA, gali kreiptis: į Valstybinę darbo inspekciją (VDI)– dėl Darbo kodekso nuostatų pažeidimo ir/arba į Darbo ginčų komisijas, veikiančias prie VDI teritorinių skyrių, – dėl teisingo darbo užmokesčio nustatymo ir skirtumo išmokėjimo.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugsėjo 25 d., kalendorius.
 

Naujos piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129 patvirtino Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisykles, kurios reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo 19 straipsnyje nurodytos informacijos registracijos žurnalų tvarkymą, nustato į registracijos žurnalus įrašomus duomenis, registracijos žurnalų tvarkytojų pareigas ir privalomos finansų įstaigoms bei kitiems įpareigotiesiems subjektams, taip pat Lietuvos advokatūrai.
 

Naujos VMI sprendimų formos, susijusios su priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymu

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VA-73 pakeitė 2003 11 24 įsakymą Nr. V-303 „Dėl Sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 formos patvirtinimo“, kuriuo patikslinta antraštė – „Dėl formų FR0592, FR1130, FR1131, FR1132, FR1133, FR 1134, FR1135 ir FR1136 patvirtinimo“ – ir patvirtintos 8 naujos formos: Sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/įkeitimą FR0592 forma; Sprendimo pakeisti sprendimą nustatyti turto priverstinę hipoteką (įkeitimą) FR1130 forma; Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą nustatyti turto priverstinę hipoteką (įkeitimą) FR1131 forma; Sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto FR1132 forma; Sprendimo pakeisti sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto FR1133 forma; Sprendimo sustabdyti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto vykdymą FR1134 forma; Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto FR1135 forma; Sprendimo atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto vykdymą FR1136 forma • Naujosios formos bus taikomos nuo 2018 m. sausio 1 d., išskyrus FR0592 formą, kuri įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d., o šiuo metu VMI naudojamos aukščiau minėtos 8 sprendimų formos (nuo FR0592 iki FR1136), susijusios su priverstinės hipotekos/įkeitimo nustatymu, nuo kitų metų sausio 1 d. neteks galios, kadangi netekusiu galios pripažintas 2014 01 27 įsakymas Nr. VA-6, kuriuo jos ir buvo patvirtintos.
 

Numatyta didinti išmokas nukentėjusiems keliuose

Seimas po pateikimo pritarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo projektui, kuriame numatyta naikinti dabartinę 5 tūkst. eurų ribą draudimo išmokoms už neturtinę eismo įvykio žalą bei įtvirtinti 5 mln. eurų žalos asmeniui, į kurią būtų įtraukta ir neturtinė žala, dydį, paliekant dabar nustatytą 1 mln. eurų dydį žalos turtui.
 

Nuo lapkričio viešosios įstaigos turės Registrų centrui teikti informaciją apie dalininkus

2017 m. lapkričio 1 d. įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 papildymo 8-1 straipsniu ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį viešosios įstaigos privalės teikti informaciją apie dalininkus į Registrų centro tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą: kiekvieno dalininko (ir fizinio, ir juridinio asmens) duomenis, dalininko teisių įgijimo ir perleidimo datas, dalininko įnašo vertę • Už duomenų apie viešosios įstaigos dalininkus pateikimą bus atsakingas viešosios įstaigos vadovas.
 

Pakeistos žemės mokesčio administravimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VA-74 pakeitė Žemės mokesčio administravimo taisykles ir nauja redakcija išdėstė Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos formą KIT703 bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą KIT716, kurios bus naudojamos, pateikiant Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą 2017 mokestiniais metais • Taisyklėse papildytos nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio pasibaigimo: nuo 2017 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės padidėjimo (palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte) mažinimas, o nuo 2018 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas ribojimas, kad, apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 euro už arą • Taip pat papildytas punktas dėl Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijoje (KIT703 forma) nurodomų duomenų bei patikslintos nuostatos dėl žemės mokesčio sumokėjimo termino nustatymo: kai mokesčio mokėtojui deklaracija pateikiama po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. (t. y. po mokesčio sumokėjimo termino), tai deklaracijoje nurodoma žemės mokestį sumokėti per 10 dienų, skaičiuojamų nuo deklaracijoje nurodytos apskaičiavimo dienos (iki pakeitimo buvo nurodoma sumokėti nedelsiant); mokesčio mokėtojui pateikiamoje tikslinimo formoje (KIT716) taip pat nurodomas žemės mokesčio sumokėjimo terminas per 10 dienų, skaičiuojamų nuo tikslinimo formoje nurodytos apskaičiavimo dienos (iki pakeitimo buvo nurodoma nedelsiant) • Be to, naujai išdėstytos nuostatos dėl informacijos mokesčių klausimais teikimo.
 

Pelno mokesčio lengvata filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 16-1 dalies, apibrėžiančios Lietuvos filmo gamintojo sąvoką, bei 17-2 str., reglamentuojančio apmokestinamojo pelno sumažinimo tvarką, suteikus lėšas filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos filmo gamintojui, komentarus (apibendrintus paaiškinimus) • Pakeitimais pavyzdžiuose pateikiamuose pavyzdinių situacijų aprašymuose sumos nurodytos eurais, taip pat papildytos nuostatos dėl filmo ar jo dalies gamybos išlaidų tinkamumo vertinimo tais atvejais, kai kuriamas bendros gamybos filmas su užsienio partneriais.
 

Pelno mokesčio lengvata filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje (II dalis)

VMI prie LR FM pakeistas Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17-2 str. (Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų) komentaras • Kokioms filmo ar jo dalies gamybos išlaidoms padengti panaudotos lėšos negali būti atimamos iš apmokestinamųjų pajamų?
 

Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1B-769 pakeitė Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimų priėmimo taisykles • PTI sprendimas – tai muitinės sprendimas, patvirtinantis prekės tarifinį klasifikavimą pagal ES naudojamas nomenklatūras, kuris išduodamas pagal pareiškėjo prašymą ir įforminamas nustatytos formos dokumentu bei privalomas visų ES valstybių narių muitinėms ir sprendimo adresatui • Taisyklių pakeitimais nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje prašymai priimti PTI sprendimus pateikiami Muitinės departamento Tarifų skyriui, užpildant Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 4 priede (anksčiau – 2 priede) nustatytą formą • Pakeistos nuostatos, reglamentuojančios prašymo priimti PTI sprendimą laukelių pildymą • Taip pat patikslinta, kad PTI sprendimas priimamas užpildant Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 5 priede (anksčiau – 3 priede) nustatytą formą.
 

Trims mėnesiams grąžinta 9 proc. PVM lengvata centriniam šildymui ir karštam vandeniui

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis trims mėnesiams grąžintas 9 proc. lengvatinis PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosios patalpoms šildyti, ir karštam vandeniui • Jei PVM įstatymo pataisas pasirašys Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 9 proc. PVM lengvata centriniam šildymui ir karštam vandeniui galios tik iki šių metų pabaigos – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. • Nuo naujų metų kartu su Finansų ministerijos siūlomais mokesčių sistemos pakeitimais šildymui ir karštam vandeniui PVM tarifą numatyta didinti iki 15 proc.
 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui kitąmet bus skiriama dvigubai daugiau lėšų

Vyriausybė 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 730 nusprendė kitąmet skirti dvigubai daugiau lėšų Visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti, nustatant, kad 2018 metais bus skiriama 0,5 proc. 2016 metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio • 2016 m. faktinės įplaukos iš akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus, sudarė 250,5 mln. Eur, už apdorotą tabaką – 274,1 mln. Eur, o loterijų ir azartinių lošimų mokestis – 13,8 mln. Eur • Iš viso 538,4 mln. Eur, tad 0,5 proc. nuo šios sumos siekė 2,692 mln. Eur, kurie kitais metais ir bus skiriami Visuomenės sveikatos stiprinimo fondui • 2016 ir 2017 metais Visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti buvo skirta 0,5 proc. faktinių įplaukų, gautų tik iš parduotų alkoholinių gėrimų akcizo, ir siekė 1,31 mln. Eur.
 

VMI apie neapmokestinamas maitinimo išlaidų kompensacijas

VMI prie LR FM informacija apie gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas maitinimo išlaidų kompensacijas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugsėjis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama