SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. rugsėjo 12 d.
Nr. 34 (1024) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apie darbo tarybą įmonėje reikia pranešti Valstybinei darbo inspekcijai

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad naujame Darbo kodekse darbdaviams yra numatyta pareiga inicijuoti darbo tarybų sudarymą • Pagal Darbo kodekso 169 str. 1 dalį, darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų • Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EV-124 patvirtino Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą ir Pranešimo apie darbo tarybos nesudarymą pavyzdines formas, kurios turi būti užpildomos ir pateikiamos VDI teritoriniam skyriui (pagal darbdavio buveinės vietą).
 

Ar mokesčių administratoriaus nurodymas tikslinti mokesčio deklaraciją visuomet privalomas?

Advokatė Akvilė Bužinskaitė publikacijoje aptaria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2017 05 05 priimtą sprendimą administracinėje byloje Nr. A-202-602/2017, kurioje buvo nagrinėjamas pareiškėjos (fizinio asmens) ir apskrities mokesčių inspekcijos ginčas dėl pareiškėjai duoto nurodymo patikslinti Metinėje pajamų deklaracijoje (GMP308) nurodytas mokesčio sumas • Nors šis ginčas tiesiogiai susijęs su pajamų mokesčio deklaracija, teismo išaiškinimai aktualūs ne tik dėl su gyventojų pajamų mokesčiu susijusių deklaracijų tikslinimu, nes LVAT sprendime aiškina Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, kurios gali būti reikšmingos ir praktiškai panaudojamos sprendžiant visų rūšių mokesčių mokėjimo (o ne tik GPM) klausimus. 
 

Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VA-70 pakeitė Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles • Taisyklės papildytos nauju atveju, nustatančiu, kada mokestinio patikrinimo metu gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio ir/arba baudos už administracinį nusižengimą permoka (skirtumas), nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugsėjo 20 d., kalendorius.
 

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė ir Muitinės departamento LR FM generalinis direktorius 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VA-72/1B-733 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą • Pakeitimais, kurie įsigalios rugsėjo 15 d., patikslintas I skyriaus „Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos“ dalies „Valstybės rinkliavos“ 71 eilutės pavadinimas, o II skyriaus „Kiti mokesčiai ir įmokos, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas“ dalis „Kitos baudos“ papildyta 2 naujomis įmokų eilutėmis.
 

Numatyta keisti lengvatinius PVM tarifus

Finansų ministerija parengė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo nuo 2018-ųjų metų siūlo keturis kartus mažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą visiems nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams – nuo dabar taikomo 21 proc. iki 5 proc., toliau paliekant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms bei neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui • Knygų ir neperiodinių informacinių leidinių, laikraščių ir žurnalų tiekimui bei keleivių vežimo paslaugoms šiuo metu taikomą 9 proc. PVM tarifo dydį siūloma sumažinti iki 5 proc., šilumos energijai ir karštam vandeniui taikyti lengvatinį 15 proc. PVM tarifą (šiuo metu taikomas 21 proc.), o apgyvendinimo paslaugoms vietoje dabartinio 9 proc. PVM tarifo numatyta nustatyti 15 proc. dydžio PVM tarifą.
 

Nuo kitų metų iki 50 Eur didės bazinis bausmių ir nuobaudų dydis už nusikalstamas veikas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 50 Eur didinimas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis, pagal kurį skaičiuojamos nuteistiesiems skirtos baudos • Toks sprendimas įtvirtintas Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarime Nr. 707, pakeitus ir nauja redakcija išdėsčius 2008 10 14 nutarimą Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ • Šiuo metu bazinis bausmių ir nuobaudų dydis, kuris nesikeitė nuo 2008 metų, yra 37,66 Eur.
 

Nuo rugsėjo 1 d. padidintas atlygis antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams

Vyriausybė 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 702 pakeitė Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisykles ir nuo rugsėjo 1 d. padidino nuo 11,58 iki 13 eurų užmokesčio bazinį dydį, kuris mokamas advokatams, advokatų padėjėjams ir taikinimo tarpininkams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą teikimą ar taikinamąjį tarpininkavimą.
 

Nuo spalio didinamos pensijos

Vyriausybė 2017 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 716 pakeitė 2014 11 05 nutarimą Nr. 1206 ir nuo spalio 1 d. 10 Eur didina valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją (nuo 120 Eur iki 130 Eur), o maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį – 22 Eur (nuo 263 Eur iki 285 Eur).
 

Siūloma 20 eurų didinti valstybės remiamų pajamų dydį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nuo kitų metų valstybės remiamas pajamas didinti 20 Eur – nuo 102 iki 122 eurų • Šiuo metu 102 eurus siekiantis valstybės remiamų pajamų dydis, paliečiantis daugybę socialiai pažeidžiamų žmonių, nebuvo keičiamas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.
 

Siūloma didinti gazolių akcizų tarifą

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu žemės ūkio sektoriui taikomos kitų mokesčių (žemės mokesčio, nekilnojamojo turto) lengvatos, Finansų ministerija parengė Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma daugiau nei pustrečio karto padidinti akcizų tarifą gazoliams, naudojamiems žemės ūkio veikloje, įskaitant gazolius, naudojamus akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veikloje, – nuo 21 iki 56 Eur už 1000 litrų produkto • Taip pat numatyta didinti standartinį akcizų tarifą gazoliams – nuo 330,17 iki 347 Eur už 1 tūkst. litrų ir panaikinti akcizų lengvatą akmens anglims, koksui ir lignitui, kurie parduodami ar kitaip perduodami nuosavybėn gyventojams, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą.
 

Siūloma įvesti progresinį gyventojų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą

Siekiant didinti mokesčių sistemos progresyvumą, kai didesnės vertės (arba daug nekilnojamojo turto vienetų turinčio fizinio asmens) nekilnojamasis turtas būtų apmokestinamas didesniu tarifu, Finansų ministerija parengė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, siūlydama nustatyti fiziniams asmenims nuosavybes teise priklausančių ar jų įsigyjamų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) progresinį apmokestinimą nekilnojamojo turto mokesčiu • Be to, siūloma naikinti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, taikomą nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), fizinio asmens naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat fizinio ar juridinio asmens naudojamam laidojimo paslaugoms teikti, tokiu būdu paliekant apsisprendimo dėl lengvatinio apmokestinimo teisę savivaldybėms.
 

Siūlomi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

Finansų ministerija parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimų projektą, kuriame siūloma neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) padidinti iki minimalios mėnesio algos – nuo 310 iki 380 Eur, o riboto darbingumo asmenims NPD kelti nuo 320 iki 390 Eur (turintiems 30-55 proc. darbingumą) ir nuo 380 iki 450 Eur (turintiems 0-25 proc. darbingumą) • Taip pat ketinama atsisakyti dabar taikomo 200 Eur papildomo NPD už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį), jį pakeičiant tiesioginėmis vaiko išmokomis • Numatyta, kad individualios veiklos apmokestinimas priklausytų nuo per metus gaunamo pelno dydžio, o ne nuo profesinės veiklos rūšies – mokesčių naštą nustatytų formulės, pagal kurias daugiau uždirbantys asmenys mokėtų didesnius mokesčius • Nauja individualios veiklos apmokestinimo schema turėtų būti taikoma ir iš individualios žemės ūkio veiklos gautoms pajamoms, jei jos viršija registravimosi PVM mokėtoju ribą (45 000 Eur) • Ketinama naikinti įsigyjant verslo liudijimą sumokamo fiksuoto pajamų mokesčio ,,grindis“ (684 Eur per metus, vykdant veiklą visos Lietuvos teritorijoje), o peržengus 20 tūkst. Eur ribą, pajamos nebegalėtų būti apmokestinamos fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu (įsigyjant verslo liudijimą) • Siūloma suvienodinti prizų ir dovanų, gautų iš darbdavio, apmokestinimą ir nustatyti, kad būtų neapmokestinami ne tik neviršijantys 200 Eur vertės prizai, bet ir dovanos • Neapmokestinamos būtų ir gyventojų iš tarpusavio skolinimosi platformos arba sutelktinio finansavimo platformos gautos palūkanos iki 500 Eur per mokestinį laikotarpį • Taip pat ruošiamasi peržiūrėti pajamų rūšių, priskiriamų A ir B klasėms, sąrašus, o A ir B klasės išmokas išmokantys subjektai informaciją apie tokias išmokas mokesčių administratoriui galėtų pranešti viena forma ir vienu terminu.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugsėjis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama