SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 11 mėn. kaina 79,20 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 11 mėn. kaina 79,20 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. rugpjūčio 8 d.
Nr. 30 (1020) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 21 d., kalendorius.
 

Naujos Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos muitinėje taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1B-645 patvirtino naujas Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisykles, kartu netekusiomis galios pripažindamas ankstesniąsias Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisykles su visais pakeitimais ir papildymais, kurios buvo patvirtintos 2004 12 24 įsakymu Nr. 1B-1180 • Rugpjūčio 3 d. įsigaliojusiose naujose taisyklėse, kurios, lyginant su anksčiau galiojusiomis, sutrumpėjo perpus, be atnaujintų nuorodų į ES ir nacionalinius teisės aktus, nebeliko dviejų sąvokų „pareiškėjas“ ir „smulki siunta“, įtvirtinant naują sąvoką „prekių turėtojas“ bei patikslinant, kas yra Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimas • Taisyklės reglamentuoja dokumentų įforminimo tvarką sunaikinant muitinės prižiūrimas prekes, kurios turi būti sunaikintos vadovaujantis teritorinės muitinės, Muitinės kriminalinės tarnybos, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi ar sprendimu; buvo sunaikintos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygotų aplinkybių ar įvykus nenumatytam atsitikimui (incidentui, kelių eismo įvykiui ir pan.); kaip įtariama, yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisę.
 

Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi vairuotojų egzaminavimo „Regitroje“ tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. motociklininkai ir sunkvežimių vairuotojai A1, A2 bei C ir CE kategorijų egzaminus galės laikyti su savo transporto priemone, tačiau egzaminui reikalingas transporto priemones bus galima nuomotis ir „Regitros“ padaliniuose • Be to, nuo rugsėjo 1-osios įsigalios nauja vairuotojų egzaminavimo tvarka lengvųjų automobilių B ir B1 kategorijoms, pagal kurią atsisakoma pratimų aikštelių, todėl būsimųjų vairuotojų praktiniai vairavimo įgūdžiai bus tikrinami realaus eismo sąlygomis, o ne aikštelėse.
 

Pakeisti du VMI teisės aktai, susiję su akcizų apskaičiavimo dokumentais

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. VA-65 pakeitė 2003 03 07 įsakymą Nr. V-67, ir jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujas Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisykles • Naujosios lapkričio 1 d. įsigaliosiančios taisyklės nustato: akcizų apskaičiavimo dokumento (DAA) išrašymo ir DAA duomenų pateikimo į VMI akcizų informacinę sistemą (AIS) tvarką; DAA unikalaus numerio struktūrą; DAA ir jo duomenų anuliavimo tvarką; grąžinimo akto parengimo ir jo duomenų pateikimo į AIS tvarką • Kitu 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. VA-66 pakeistas Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius, patvirtintas 2002 06 14 įsakymu Nr. 156 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“, jame panaikinant operacijos kodą S6 „AAP išleidimas į laisvą apyvartą, panaikinus AMLAR ir išrašius akcizų apskaičiavimo dokumentą, tačiau neišgabenant AAP“, bei įrašant naują operacijos kodą S7 „AAP, kurioms, jas išgabenant į kitą ES valstybę narę, AMLAR panaikintas ir skaičiuojami akcizai, išgabenimas iš sandėlio“.
 

Pakeistos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės

Aplinkos ministras 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. D1-658 pakeitė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, jose patikslinant vieną iš 7 atvejų, kada transporto priemonė gali būti pripažįstama atlieka: kai transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio ar kitos žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės arba didesnės, išskyrus istorines motorines transporto priemones.
 

Vyriausybė pritaria, kad už ne visą darbo laiką dirbančius įmokos „Sodrai“ būtų mokamos nuo minimalios algos

Vyriausybė pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektui, dėl kurio Seimas buvo paprašęs išvados, kuriuo siūloma nustatyti, kad už ne visą darbo laiką dirbančius darbuotojus valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, ne mažesnės nei minimali mėnesio alga (MMA), išskyrus atvejus, kai asmuo draustas pas kitą draudėją, gauna valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją ar yra ne vyresnis nei 29 metų • Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas socialinio draudimo įmokos taip pat galėtų būti skaičiuojamos nuo mažesnės negu MMA sumos, jeigu darbuotojui priskaičiuotas faktiškas darbo užmokestis yra mažesnis negu MMA dėl to, kad darbuotojas dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl nedraudiminio laikotarpio arba gavo ligos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) išmoką.
 

Vyriausybė: užstato sistemoje turi dalyvauti ir mažos miestelių parduotuvės

Vyriausybė iš esmės pritarė pritarė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, tačiau siūlo nustatyti, kad panaudotas daugkartines pakuotes ir vienkartinių pakuočių atliekas priimti ir užstatą grąžinti privalo ne tik didelės parduotuvės, bet ir visos miestelių ir kaimo parduotuvės, kurių prekybos plotas didesnis kaip 50 kv. m.
 

Vyriausybės siūlymai dėl mokesčių sistemos tobulinimo

Vyriausybė pristatė pakoreguotąjį mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo planą, kuriame atnaujintos dar birželį pateiktos vadinamos pertvarkos gairės • Naujausių priemonių plane – pasiūlymai neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) nuo kitų metų prilyginti minimaliai mėnesiniai algai, vietoj anksčiau siūlyto neapmokestinamojo 100 Eur dydžio „Sodros“ įmokoms siekis įvesti 380 Eur neapmokestinamąjį dydį darbuotojo mokamoms 3 proc. pensijų socialinio draudimo įmokoms • Taip pat numatyta nuo kitų metų atsisakyti papildomo NPD už vaikus ir kiekvienam vaikui (globotiniui) mokėti 30 Eur mėnesinę išmoką, nevertinant šeimos pajamų, o prie išmokos vaikui būtų skiriamas papildomas priedas: auginantiems 3 ir daugiau vaikų – nepriklausomai nuo pajamų, auginantiems 1 ar 2 vaikus – jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį bus mažesnės nei 153 Eur (papildomos išmokos dydis priklausytų nuo vaiko amžiaus ir sudarytų: nuo vaiko gimimo iki 2 m. – 28,5 Eur, o nuo 2 iki 18 m. – 15,2 Eur per mėnesį) • Ketinama visiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams taikyti 5 proc. PVM tarifą, knygoms, periodiniams leidiniams bei viešojo transporto paslaugoms šiuo metu galiojantį 9 proc. PVM keistų 5 proc., o apgyvendinimo paslaugoms (viešbučiams) ir centralizuotai tiekiamam šildymui bei karštam vandeniui būtų taikomas 15 proc. PVM • Vyriausybė užsimojusi nebepalikti individualios veiklos rūšių skirstymo į tas, kurios apmokestinamos 5 proc. ir 15 proc. (laisvosios profesijos) nustatant, kad individualios veiklos apmokestinimas priklausytų nuo per metus gaunamo pelno dydžio • Žadama nebekeisti verslo liudijimų veiklos sąrašo ir nebeišbraukti atskirų profesijų, tačiau nuo 45 tūkst. iki 20 tūkst. Eur sumažinti apyvartos ribą, iki kurios būtų galima dirbti su verslo liudijimu – peržengę šią ribą, nebegalėtų mokėti fiksuoto mokesčio, įsigyjant verslo liudijimą, o jų apmokestinimas priklausytų nuo gaunamo pelno • Be to, siūloma naikinti minimalų metinį verslo liudijimo mokestį • Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių apyvarta viršija 45 tūkst. eurų (PVM registracijos ribą), būtų apmokestinti kaip ir kiti individualia veikla užsiimantys asmenys, priklausomai nuo gaunamo pelno dydžio, tačiau į bendrą individualios veiklos apmokestinimo sistemą pereiti jie turėtų tik po pereinamojo laikotarpio – 2 metų • Į bendrą apmokestinimo sistemą, naikinant pelno mokesčio 5 proc. lengvatinį tarifą, ketinama įtraukti ir žemės ūkio veiklą vykdančias įmones, išskyrus kooperatyvus, kurios taip pat turėtų pereinamąjį 2 metų laikotarpį • Visas pradedančiąsias smulkiąsias įmones siūloma 1 metus atleisti nuo pelno mokesčio, o savarankišką veiklą pradedantys gyventojai galėtų pretenduoti į 1 metų „Sodros“ įmokų „atostogas“ • Žadama mokesčių lengvatą taikyti visoms LEZ veiklos rūšims, iš išradimų komercializavimo uždirbtas pelnas būtų apmokestintas taikant 5 proc. pelno mokesčio tarifu, o vykdančias investicinius projektus ir investuojančias į technologinį atsinaujinimą įmones siūloma atleisti nuo pelno mokesčio.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2017  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2017-12-19
VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų
2017-12-14
Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos
2017-12-06
Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį
2017-11-28
Startavo kvitų loterija
2017-11-21
Ne visi gyventojai skuba susigrąžinti pajamų mokesčio permoką
2017-11-06
Paramos gavėjams ir politinėms partijoms Mokesčių inspekcija perveda gyventojų skirtas lėšas
2017-10-25
Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės
2017-10-23
Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką
2017-10-23
VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma
2017-10-12
Mokesčių inspekcija pirmą kartą istorijoje siunčia gyventojams pranešimus apie GPM permoką
2017-10-02
„Sodros“ ir VMI svetainėse – išsamūs duomenys apie vidutinius atlyginimus
2017-09-14
Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą
2017-09-14
„Sodra“: ką reikia žinoti einant nemokamų atostogų
2017-08-01
VMI gyventojams grąžino beveik 90 mln. eurų permokos
2017-07-28
Ruošiamas startas kasos aparatų čekių loterijai
2017-07-13
Nutrauk PVM sukčiavimo „grandines“ – įsitikink savo verslo partnerių sąžiningumu
2017-06-29
VMI paskelbė turto deklaracijų išrašus
2017-06-23
Leidimai žymėtiems degalams – Mano VMI sistemoje
2017-06-19
Naujos VMI el. paslaugos leidžia krovinių gabenimo administravimą perkelti į elektroninę erdvę
2017-06-15
Nauja VMI paslauga – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas
2017-06-12
Iki birželio 15 d. reikia pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti pelno mokestį
2017-06-12
Nauja VMI paslauga – preliminarių PVM deklaracijų formavimas
2017-06-05
VMI: gyventojai turėtų suskubti susimokėti skolas
2017-05-25
Fiziniai asmenys, PVM mokėtojai, jau gali i.SAF portale išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras
2017-05-17
Nedeklaravusiems brangaus nekilnojamojo turto ir nesumokėjusiems mokesčio, VMI siunčia priminimus
2017-05-16
Tūkstančiams gyventojų „Sodra“ siųs vyšninius vokus
2017-05-12
Vaiko priežiūros išmokas „Sodra“ mokės 5 dienomis anksčiau
2017-04-25
Iš PSD įmokų skolininkų sąskaitų „Sodra“ priverstinai nurašė 780 tūkst. Eur
2017-04-19
VMI: teikiant pajamų deklaraciją, reikia nurodyti ir užsienyje gautas pajamas bei informuoti apie elektronines sąskaitas
2017-04-13
Tūkstančiai gyventojų nesusigrąžino gyventojų pajamų mokesčio permokos

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama