SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. rugpjūčio 1 d.
Nr. 29 (1019) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Importo, eksporto muitinės ir reeksporto deklaracijos įforminamos automatiškai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1B-615 „Dėl Automatinio deklaracijų priėmimo ir apdorojimo“ nustatė, kad nuo 2017 m. liepos 27 d. 10 val. įdiegus Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) 3.16.000 versiją, importo, eksporto muitinės ir reeksporto deklaracijos priimamos ir apdorojamos automatiškai, jeigu jos pateiktos laikantis šiame įsakyme nustatytų deklaracijų duomenų pateikimo reikalavimų bei sąlygų.
 

Naujos prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VA-64 pakeitė Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisykles ir jas išdėstė nauja redakcija • Šios nuo liepos 25 d. galiojančios taisyklės nustato mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, jo nagrinėjimo, taip pat mokesčių administratorių įpareigojančio Sprendimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui FR1111 formos priėmimo ir pakeitimo tvarką • Esminiai taisyklių pakeitimai: prašymas ir prie jo pridedami priedai turi būti pateikiami valstybine kalba, išbraukiant ankstesnę nuostatą, pagal kurią mokesčių mokėtojas galėjo pateikti ir ne valstybine kalba parengtą prašymą ir/ar jo priedus (dokumentus); naujai reglamentuotos darbo grupės sudarymo ir jos veiklos procedūros; naujai apibrėžta procedūra kaip mokesčių administratorius gali prašyti papildomos informacijos iš mokesčių mokėtojo, išdėstant naujai ir darbo grupės susitikimų su mokesčių mokėtoju organizavimo tvarką; plačiau reglamentuoti prašymo nagrinėjimo sustabdymo atvejai, nustatant ir kaip mokesčių mokėtojas apie tai informuojamas; aptartas prašymo nagrinėjimo atnaujinimas, mokesčių administratoriui gavus papildomus dokumentus iš mokesčių mokėtojo • Be to, išplėstas atvejų sąrašas, kada mokesčių administratorius nepriima Sprendimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui, o pateikia atsakymą bendra tvarka; pakeitimais įtvirtinta, kad įteikiant sprendimą mokesčių mokėtojui, sprendimo kopija perduodama ir VMI prie LR FM kontrolės funkcijas vykdančiam administracijos padaliniui, o jeigu sprendimas priimamas dėl akcizų, tai sprendimo kopija pateikiama VMI prie LR FM Akcizų administravimo departamentui • Taip pat sprendimo FR1111 formoje (pateikiama taisyklėse) įteisinta galimybė nustatyti sprendimo galiojimo terminą.
 

Naujos redakcijos prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-63 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė liepos 22 d. įsigaliojusias Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisykles, kurios nustato mokesčių mokėtojo kreipimosi į mokesčių administratorių dėl Sprendimo dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų formos (FR1096 forma) priėmimo tvarką • Pagrindiniai pakeitimai: patikslintos nuostatos dėl informacijos, pateikiamos mokesčių mokėtojo prašyme pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams, nustatant, kad prašymas turi būti pateikiamas valstybine kalba, o prašymo priedai ir ne valstybine kalba, tačiau tokiu atveju, mokesčių administratoriui pareikalavus, turi būti  pateikiamas šių dokumentų vertimas į valstybinę kalbą • Taip pat taisyklės papildytos nauja nuostata dėl prašymus nagrinėjančios ir sprendimus priimančios nuolatinės darbo grupės sudarymo ir jos veiklos, nurodyti konkretūs terminai, iki kurių turi būti informuojama apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, sustabdymą, kai dėl kontroliuojamojo sandorio kainodaros atitikimo ištiestosios rankos principui vyksta mokestiniai ar kiti teisiniai ginčai, kurių baigtis yra susijusi su būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių kainodaros principų nustatymu ir gali turėti tam įtakos, bei nurodant, kokia šiuo atveju diena laikytina prašymo nagrinėjimo sustabdymo diena • Naujai apibrėžta, kokias mokesčių administratorius turi teises prašymo nagrinėjimo metu, patikslinant prašymo nenagrinėjimo priežastis ir nurodant terminą, per kurį pranešama, kad prašymas nenagrinėjamas • Be to, patikslinti FR1096 formos sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui būdai, pateikiant nuorodą į Mokesčių administravimo įstatymo 164 str., bei įtvirtinant, kad sprendimo kopija išsiunčiama ne tik apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, bet ir VMI prie LR FM administracijos padaliniams, kontroliuojantiems mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių vykdymą bei atliekantiems kontrolės veiksmus.
 

Patvirtinta Pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinė forma

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktorius 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V3-31 patvirtino nuo rugpjūčio 1 d. galiojančią Pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinę formą, pagal kurią audito įmonėms rekomenduojama informaciją teikti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 str. 9 punkte nustatytu atveju • Vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 str. 9 punktu, audito įmonės per 10 darbo dienų privalo pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai apie finansinių ataskaitų audito sutarties su audituojama įmone nutraukimą, jeigu ji buvo nutraukta finansinių ataskaitų audito atlikimo laikotarpiu, nurodydama sutarties nutraukimo priežastis.
 

Patvirtintos pranešimų VDI apie darbo tarybos sudarymą/nesudarymą pavyzdinės formos

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EV-124 patvirtino šias 2 naujas formas: Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą pavyzdinę formą, kurią pildo ir VDI teikia darbo tarybos pirmininkas, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje įsteigiama darbo taryba, įskaitant ir pakartotino šios tarybos įsteigimo atvejus ir Pranešimo apie darbo tarybos nesudarymą pavyzdinę formą, skirtą, kai įmonėje nauja darbo taryba nesudaryta per 6 mėnesius po to, kai pasibaigė buvusios darbo tarybos kadencija arba šioje taryboje liko mažiau kaip 3 jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nebuvo nė vieno kandidato, turėjusio teisę tapti darbo tarybos nariu (formą pildo ir VDI teikia darbdavys).
 

Ruošiamas startas kasos aparatų čekių loterijai

Nuo lapkričio mėnesio Lietuvoje ketinama pradėti kasos aparatų kvitų žaidimą arba vadinamąją čekių loteriją, kuriai VMI yra numačiusi 173 tūkst. eurų. metinį prizinį fondą • Ši suma būtų skirta savaitiniams ir mėnesiniams laimėjimams išmokėti bei mokesčiams, susijusiems su laimėjimu, sumokėti • Preliminariai planuojama, kad savaitinio žaidimo metu bus galima laimėti 10 piniginių laimėjimų po 200 eurų, o mėnesinio žaidimo metu bus laimimas 1 piniginis 5 tūkst. eurų vertės laimėjimas.
 

VMI gyventojams grąžino beveik 90 mln. eurų permokos

Gyventojams, kurie laiku, iki gegužės 2 d. pateikė teisingai užpildytą Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma), VMI pervedė visą gyventojų pajamų mokesčio permoką • Iš viso šiais metais 730 tūkst. gyventojų jau sulaukė beveik 90 mln. eurų permokos ir tai yra 17,5 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais.
 

VMI paaiškinimas dėl energinių produktų mėginių neapmokestinimo akcizais ir atitinkamų gabenimo dokumentų

Vadovaujantis Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 3 punktu, nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai • VMI prie LR FM atkreipia dėmesį, kad ši nuostata taip pat apima ir tuos atvejus, kai atitinkamas energinių produktų kiekis paimamas kaip mėginys panaudoti bandymams ir/arba atlikti tyrimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2017  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama