SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. birželio 20 d.
Nr. 23 (1013) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ klientai rūpimą informaciją telefonu gali gauti greičiau

„Sodros“ direktorius 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-308 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašą, kuris nustato asmens duomenų teikimo telefonu sąlygas ir procedūrą, taikomus asmenų autentifikacijos būdus ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemones • Aprašą papildžius naujomis nuostatomis, įtvirtinta galimybė klientams, paskambinusiems bendruoju „Sodros“ informaciniu telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883 ir nepasirinkusiems nei vieno asmens tapatybės patvirtinimo telefonu būdo (naudojant kliento identifikavimo kodą, balso žymenį ar telefono numerį), būti autentifikuotiems pagal asmens kodą, o teisingai atsakius į papildomus klausimus, leidžiančius tinkamai identifikuoti, ir autentifikuoti klientą • Taip pat naujomis redakcijomis išdėstyti šio aprašo du priedai – 1 priedas „Prašymo dėl asmens duomenų teikimo telefonu, nustatant asmens tapatybę mano pasirinktu(-ais) būdu(-ais) forma“ ir 2 priedas „Prašymo dėl pasirinkto(-ų) asmens tapatybės nustatymo būdo(-ų), teikiant asmens duomenis telefonu, anuliavimo forma“, netekusiais galios pripažįstant 3-6 priedus.
 

Bus kaupiamas „Sodros“ rezervinis fondas

Lietuvoje bus pradėtas kaupti valstybinio socialinio draudimo rezervinis fondas, kuriame bus kaupiamos lėšos pensijoms ir išmokoms mokėti, kai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete pritrūks lėšų • Kitaip sakant, šis fondas turės užtikrinti, kad ištikus ekonominiam sunkmečiui ir „Sodros“ biudžete pritrūkus pinigų, žmonės gautų pensijas, nedarbo, motinystės ir kitas išmokas • Vyriausybė 2017 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 438 patvirtino Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatus, kurie nustato Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo šaltinius, dydį, lėšų naudojimo, investavimo ir apskaitos tvarką.
 

Individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų ir mažųjų bendrijų nariams – nuo liepos 1 d. mažesnis socialinio draudimo įmokų tarifas

Savarankiškai dirbantys asmenys –  individualių įmonių savininkai, komanditinių ūkinių bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai, mažųjų bendrijų nariai – nuo liepos 1 d. socialinio draudimo įmokas mokės 0,5 proc. mažesniu tarifu: 30,3 proc. arba 32,3 proc., jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki birželio 26 d., kalendorius.
 

Nauja VMI paslauga – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM informavo, kad pradėjo teikti naują paslaugą – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas • Kryžminio sutikrinimo metu palyginami mokesčių mokėtojų į i.SAF pateiktų PVM sąskaitų faktūrų duomenys, t. y. verslo subjekto išrašytos/gautos PVM sąskaitos faktūros palyginamos su verslo partnerių išrašytomis/gautomis PVM sąskaitomis faktūromis.
 

Naujas sprendimas: nedarbo išmokos vis tik nebus apmokestintos pajamų mokesčiu

Nedarbo socialinio draudimo išmokos (nedarbo draudimo išmokos bei dalinio darbo išmokos) nuo liepos 1 d. vis tik nebus apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu ir bus priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms • Tai įtvirtinta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisose pakeitus 17 str. 1 dalies 2 punktą, t. y. iš išimčių, kada išmokos (pašalpos) nepriskiriamos gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms, sąrašo išbrauktos nedarbo socialinio draudimo išmokos, papildant šį sąrašą ilgalaikio darbo išmokomis • Taigi, nedarbo socialinio draudimo išmokoms, kaip ir dabar, taip ir nuo liepos 1-osios, bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, o ilgalaikio darbo išmokos bus priskiriamos prie pajamų, apmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu • Tokios išmokos priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir, atėmus taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
 

Naujos sritys, kurioms valstybė skirs lėšų

Vyriausybė 2017 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 430 pakeitė savo ankstesnį 2003 11 04 nutarimą Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija • Pakeitimais įgyvendinamos Investicijų įstatymo nuostatos, įtvirtinusios naujas sritis (urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros), kuriose valstybė, siekdama skatinti investicijas, gali skirti lėšų finansinėms priemonėms įgyvendinti ir/arba fondų fondams valdyti.
 

Naujos VMI el. paslaugos leidžia krovinių gabenimo administravimą perkelti į elektroninę erdvę

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) Elektroninių važtaraščių posistemyje i.VAZ įdiegė visas numatytas sukurti el. paslaugas, todėl nuo šiol krovinio gabenimą ir jo etapus galima administruoti ir stebėti realiu laiku, o krovinį siunčiantys, vežantys ir jį gaunantys mokesčių mokėtojai gali glaudžiau bendradarbiauti. 
 

Nuo liepos – lankstesnė tėvystės atostogų skyrimo tvarka

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujai Darbo kodekso redakcijai, keičiasi tėvystės atostogų tvarka – nuo šiol mėnesio trukmės tėvystės atostogų vyrai galės eiti bet kuriuo metu iki naujagimiui sukaks 3 mėnesiai • Anksčiau tėvystės atostogų tėčiai galėjo eiti tik pirmąjį mėnesį po kūdikio gimimo.
 

Nuo liepos 1 d. – mažesni socialinio draudimo įmokų tarifai individualią veiklą vykdantiems asmenims, ūkininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimą bei šeimynų dalyviams

Nuo liepos 1 d. individualią veiklą vykdantys asmenys mokės 28,7 proc. valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos, o jei savo lėšomis papildomai kaupiama II pakopos pensijų fonde, tarifas bus 30,7 proc. • Mažėja VSD įmokų tarifas ir fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis: nuo liepos 1-osios jis sudarys 28,7 proc. arba 30,7 proc. (jei kaupiama papildomai pensijai) • Su verslo liudijimais dirbantiems gyventojams taip pat 1 procentu (nuo 26,3 proc. iki 25,3 proc. nuo MMA) mažėja VSD mėnesio įmokos tarifas, kaip ir šeimynų dalyviams, kuriems nuo liepos 1 d. VSD įmokų tarifas sieks 28,7 proc. (vietoje dabartinio nuo 29,7 proc.), o tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas bus 30,7 proc. (vietoje 31,7 proc.). 
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi atlikėjų, sportininkų ir autorių valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai

Nuo liepos 1 d. atlikėjai ir sportininkai, gaunantys pajamas iš draudėjo, su kuriuo nėra susiję darbo santykiais, nuo visų savo pajamų turės mokėti 1 proc. mažesnes valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas: 37,7 proc. tarifu arba 39,7 proc. (jei papildomai pensijai kaupiama II pakopos pensijų fonduose) • Tokio pat dydžio įmokas nuo visų pajamų reikės mokėti ir autoriams, kurie neturi sudarę darbo sutarčių • Keičiasi ir VSD įmokų tarifai už autorius, atlikėjus ir sportininkus.
 

Nuo liepos 1 d. mažėja socialinio draudimo įmokos už biudžetinio sektoriaus darbuotojus

Nuo liepos 1 d. keičiasi bendras valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas už valstybės institucijose ir įstaigose bei Lietuvos banke dirbančius darbuotojus – jis sudarys 30,5 proc., jei mokama už darbuotojus, dirbančius pagal neterminuotas sutartis, ir 32,1 proc. už terminuotai įdarbintus darbuotojus • Tarifas keičiasi, nes nuo liepos 1 d. mažėja 1 proc. draudėjo tarifas pensijų socialiniam draudimui (šiuo metu 23,3 proc., nuo liepos 1 d. – 22,3 proc.), tačiau padidėja nedarbo socialinio draudimo įmokos – jos sudarys 1,6 proc. neterminuotai įdarbintiems darbuotojams ir 3,2 proc., jei darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį • Draudėjai per liepos mėnesį „Sodrai“ privalės pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki šių metų birželio 30 d. teikdami pranešimą „Pranešimas apie asmenis, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d.“.
 

Nuo liepos keičiasi socialinio draudimo įmokų tarifai, o darbdaviai turės informuoti „Sodrą“ apie terminuotas darbo sutartis

Nuo liepos 1 d. draudėjams, turintiems samdomų darbuotojų 1 procentu mažėja pensijų socialinio draudimo įmokos, tačiau didėja nedarbo socialinio draudimo įmokos, o jų tarifas diferencijuojamas terminuotoms ir neterminuotoms darbo sutartims • Taip pat prisideda 0,5 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka • Dar viena naujovė – dėl skirtingų įmokų nedarbo socialinio draudimui skirstymo nuo liepos 1 d., darbdaviai per liepos mėnesį „Sodrai“ privalės pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki šių metų birželio 30 d.
 

Nuo spalio 2 d. keisis Keleivio deklaracijos pildymo tvarka

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1B-439 pakeitė Keleivio deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją • Pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 2 d., nustatyta, kad Keleivio deklaracijoje bus galima deklaruojamų prekių vertę nurodyti ne tik eurais, bet ir kita valiuta, kuria deklaruojama prekių vertė • Be to, nebereikės pildyti deklaracijos 11 langelio „Mokesčiai“, kuriame dabar įrašomi už keleivio deklaracijoje aprašytas prekes apskaičiuoti mokėtini mokesčiai.
 

Pasikeitė su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos (D.V.1) pildymo tvarka

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1B-442 pakeitė Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukciją, kurioje pakeitimai įsigalios birželio 26 d. • Lietuvos muitinė informavo, kad nuo birželio 26 d. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija (D.V.1), kaip atskiras dokumentas, nepildoma ir nepateikiama, nes Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (MDAS) įdiegus naują funkcionalumą elektroninė importo deklaracija papildyta D.V.1 pagrindinio ir papildomo lapo duomenimis • D.V.1 duomenys tampa elektroninės importo deklaracijos neatsiejama dalimi. Nuo birželio 26 d. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija (D.V.1) popierinis dokumentas (pagrindinis ir papildomi lapai) pildomas ir pateikiamas muitinei tik tais atvejais, kai neveikia MDAS arba asmens, pateikiančio importo deklaracijas, elektroninė taikomoji programinė įranga.
 

Patvirtintos naujos delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklės

Finansų ministras 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-201 pakeitė 2004 05 14 įsakymą Nr. 1K-188, ir jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujas Delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisykles • Šiose birželio 13 d. įsigaliojusiose taisyklėse nustatyta, kokia tvarka apskaičiuojamas delspinigių už ne laiku sumokėtus Mokesčių administravimo įstatyme išvardytus mokesčius ir su jais susijusias sumas dydis • Pakeitimai yra techninio pobūdžio: išbrauktos nuorodos į „Valstybės žinias“ ir nebeliko žodžio „litais“, todėl naujų nuostatų nėra.
 

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. VA-53 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles • Birželio 14 d. įsigalioję pagrindiniai pakeitimai šiose taisyklėse padaryti, atsižvelgiant į Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) realizuotų sistemų funkcionavimą • Pakeitimais patikslinta PVM mokėtojo kodo nurodymo tvarka gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai pardavėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai, ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai pirkėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai arba notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį • Taip pat patikslintos taisyklių nuostatos dėl duomenų teikimo VMI negavus ir/ar neišrašius nė vienos PVM sąskaitos faktūros • Pakeitimai atlikti ir taisyklių priede „i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas“.
 

Siūloma atsiskaitymų grynaisiais pinigais riba – iki 3 tūkst. eurų

Į Seimą iškeliavo Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriame numatyta iki 3 000 Eur apriboti mokėjimus grynaisiais pinigais • Tokiems Finansų ministerijos siūlymams pritarė Vyriausybė ir pateikė juos svarstyti bei priimti parlamentui • Jei Seimas pritars siūlomai grynaisiais pinigais atsiskaitymo ribai, ne tik visi sandoriai, viršijantys 3 000 Eur sumą, turės būti atliekami tik negrynaisiais pinigais, bet ir periodiniai mokėjimai, atliekami pagal tą patį sandorį, bendrai jų sumai pasiekus 3 000 Eur.
 

Socialinio draudimo įmokų tarifai politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir religinėms bendruomenėms, turinčioms apdraustųjų (darbuotojų)

Nuo 2017 07 01 keičiasi bendras valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas už politinėse partijose, profesinėse sąjungose, religinėse bendruomenėse ir bendrijose dirbančius darbuotojus: mažėja draudėjo mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos tarifas – nuo 23,3 proc. iki 22,3 proc.; didėja nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas: 1,6 proc. įmokas reikės mokėti už darbuotojus, dirbančius pagal neterminuotas darbo sutartis, o 3,2 proc. – už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi) darbo sutartis; taip pat pradedamos mokėti ilgalaikio darbo išmokų fondui įmokos – 0,5 proc.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujojo Darbo kodekso taikymas (I dalis)

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pradėjo konsultuoti dėl nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603, kuriuo patvirtintas naujasis Darbo kodeksas (DK), nuostatų taikymo • Pirmojoje konsultacijoje VDI aptaria atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumus, kasmetinių atostogų perskaičiavimo klausimus, procedūrų, pradėtų iki 2017 m. liepos 1 d., užbaigimą, taip pat supažindina su nuostatomis dėl kolektyvinių santykių, išvardijami netenkantys galios teisės aktai ir aptariamos bendrosios DK nuostatos.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujojo Darbo kodekso taikymas (II dalis)

Valstybinės darbo inspekcijos antroje konsultacijoje dėl nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodeksas (DK) nuostatų taikymo aptariami šiame kodekse reglamentuojami individualieji darbo santykiai, paaiškinant patikslintas darbo sutarties šalių – darbuotojo ir darbdavio – sąvokas, taip pat įvestas dvi vidutinio darbuotojų skaičiaus sąvokas, naujas nuostatas dėl informacijos apie darbo santykių būklę teikimo bei naują darbo sutarties apibrėžimą ir darbo sutarčių sudarymo tvarką, būtinųjų ir papildomų darbo sutarties sąlygų įtvirtinimą, naujus reikalavimus darbo sutarties šalių ikisutartiniams santykiams • Be to, apžvelgiamos darbo sąlygų keitimo naujovės, supažindinama su naujai reglamentuota prastovų skelbimo ir jų apmokėjimo, taip pat dalinio darbo nustatymo ir jo kompensavimo tvarka, pristatant pasikeitimus, susijusius su verslo ar jo dalies perdavimu iš vieno darbdavio kitam, nuotolinio darbo organizavimo pokyčius.
 

Valstybinės darbo inspekcijos atsakymai į klausimus dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų taikymo

Valstybinės darbo inspekcijos atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su darbo santykių teisinio reguliavimo pasikeitimais naujajame Darbo kodekse (DK), klausimų-atsakymų paaiškinant konkrečias situacijas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2017  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama