SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. birželio 6 d.
Nr. 21 (1011) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Fiziniai asmenys, PVM mokėtojai, jau gali i.SAF portale išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras

Gegužės 24 d. startavo elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo i.SAF portale paslauga, kuria gali naudotis fiziniai asmenys, PVM mokėtojai, t. y. šiame portale gali išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras • Tiems, kurie naudosis e. sąskaitos išrašymo portale paslauga, bus galimybė šių PVM sąskaitų faktūrų duomenis į PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukti automatiškai, juos peržiūrėti ir, jei registrai yra pilnai užpildyti, beliks tik patvirtinti jų pateikimą, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija • Minėti smulkiojo verslo atstovai gali naudotis ir dar vienu palengvinimu – PVM sąskaitas faktūras išrašyti pateiktų VMI važtaraščių pagrindu arba išrašant el. sąskaitą kartu suformuoti ir važtaraštį.
 

Informavimo VDI apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus tvarkos pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-258 pakeitė Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašą, kuris nustato informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas pateikimo Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritoriniams skyriams tvarką • Šis aprašas taikomas tuo atveju, kai užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantys darbdaviai komandiruoja darbuotojus laikinai dirbti Lietuvoje ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Statybos įstatyme • Kadangi nuo š. m. liepos 1 d. neteks galios Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, todėl pakeitimais tiek įsakymo preambulėje, tiek minėtame apraše ir jo priede, kuriame pateikta pranešimo apie komandiruotą darbuotoją forma, vietoje šio įstatymo įrašytos naujojo Darbo kodekso nuostatos, papildant pranešimų apie į Lietuvą komandiruojamus darbuotojus pateikimo VDI būdus bei atliekant kitus pakeitimus.
 

Įsigaliojo „pašalpinių“ skaičių didinantis įstatymas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė birželio 1 d. įsigaliojusį Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriame nustatyta, kad bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui šildymo sezono metu už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos (asmens) pajamų ir valstybės remiamų pajamų, kurios vienam asmeniui sudaro 102 eurus • Nuo birželio panaikinus lengvatinį 9 proc. PVM tarifą centralizuotai teikiamam šildymui bei karštam vandeniui, dabar jis siekia 21 proc., todėl šilumos kaina išaugs ir dėl to daugės šildymo kompensacijų gavėjų • Preliminariais skaičiavimais, tokioms kompensacijoms papildomai reikės apie 21 mln. eurų per metus, o išmokas turėtų gautų 257 tūkst. asmenų.
 

Pakeistas laikas, kada už triukšmavimą galima „užsidirbti“ baudą

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo patikslino nuostatas dėl administracinės atsakomybės už keliamą triukšmą ramybės laiku, paliekant ankstesnį baudos dydį, bet pakeičiant vakaro ir nakties meto trukmės tarpus, t. y. laiką, kuomet už triukšmavimą vakare ar naktį galima skirti baudą • Pakeitimai, kuriuos dar turi pasirašyti Prezidentė, atlikti siekiant suvienodinti „vakaro meto“ ir „nakties meto“ sąvokas su nustatytomis Triukšmo valdymo įstatyme.
 

Palengvinta užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo Lietuvoje tvarka

Rugsėjo 1 d. įsigalios įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas, kuriuo patikslinus užsienio šalių specialistų atvežimo į Lietuvą reglamentavimą, palengvintos sąlygos trečiųjų šalių piliečiams, kurie perkeliami laikinai dirbti kaip vadovai, specialistai ar stažuotojai iš trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių į šių įmonių atstovybes, filialus ar tai pačiai įmonių grupei priklausančias įmones, įsteigtas Lietuvoje.
 

Papildytos VDI ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. EV-38 pakeitė Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, kuriomis vadovaujantis VDI vykdo ūkio subjektų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus • Taisyklės papildytos nauju atveju, nustatančiu, kada VDI gali atlikti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus: gavus pranešimą apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai • Šiuo atveju atliekant neplaninį patikrinimą, gali būti nenaudojami kontroliniai klausimynai.
 

Patvirtinti reikalavimai audito komitetams valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse

Vyriausybė 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 patvirtino Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašą • Šis liepos 1 d. įsigaliosiantis aprašas nustato reikalavimus audito komitetams ir jų sudėtį valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse ir taikomas šioms įmonėms: valstybės ir savivaldybės įmonėms, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir/arba savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.
 

Prezidentės siūlymą riboti biudžetinių įstaigų vadovų kadencijas Seimas atmetė

Seimas nesutiko su Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuomone dėl biudžetinių įstaigų vadovų ir net nesvarstė pasiūlymo riboti šių įstaigų vadovų kadencijas, o nusprendė laikyti nepriimtas šalies vadovės dekretu grąžintas Biudžetinių įstaigų įstatymo pataisas.
 

Seimas įteisino „slaptus“ kontrolinius pirkimus

Seimas sudarė galimybes vykdyti kontrolinius pirkimus vaistinėse apie tai neinformavus iš anksto ir įteisino vadinamus „slaptuosius“ pirkėjus • Patikrinimus atliks Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kuriai suteikta teisė vykdyti kontrolinius pirkimus ir tik po to informuoti kontroliuojamą asmenį apie įvykusį patikrinimą • Kontroliniai pirkimai, tikrinančiajam asmeniui iš anksto neprisistačius, galės būti atliekami visose ūkinės veiklos srityse (pvz., prekybos ir paslaugų), jei tai numatyta atitinkamą sritį reglamentuojančiuose įstatymuose • Nauja tvarka siekiama veiksmingiau išaiškinti pasitaikančius pažeidimus ir trūkumus • Tai numatantys Viešojo administravimo įstatymo ir Farmacijos įstatymo pakeitimai įsigaliotų lapkričio 1 d., jei juos pasirašys Prezidentė.
 

Siekiant išblaivinti tautą, Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas

Po ilgų ir karštų diskusijų bei įnirtingų ginčų Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, skirtas sumažinti alkoholio vartojimą ir jo prieinamumą • Parlamentarai nusprendė, kad alkoholį bus galima pirkti ir vartoti tik asmenims nuo 20 metų, pardavėjai galės reikalauti asmens dokumentų iš visų alkoholinius gėrimus perkančių asmenų, o įtardami, kad asmuo yra jaunesnis nei 25 metų, privalės tai padaryti, sutrumpintas prekybos laikas, numatant virtinę draudimų, pvz., uždrausta alkoholio reklama, nebus leidžiama prekyba alkoholiniais gėrimais paplūdimiuose bei paviljonuose, o svaigalų vartojimas per sporto varžybas salėse • Stacionarioms kavinėms ar restoranams vasarą bus leidžiama prekiauti alkoholiu lauke, iki 40 metrų nuo pastato, tačiau savivaldybė galės nustatyti ir mažesnį atstumą arba uždrausti prekiauti lauke, o nestacionarių alkoholio prekybos vietų, kurioms savivaldybės išduoda atskiras licencijas kurortinio sezono metu, nebeliks • Taip pat nuspręsta, kad silpnu iki 7,5 laipsnio stiprumo alkoholiu galima būtų prekiauti mokamuose ir nemokamuose renginiuose, atsisakant vadinamųjų alkoholio vartojimo „aptvarų“, o nusipirkus alkoholio, nereikės jo slėpti, nes atsisakyta ir idėjos drausti alkoholinius gėrimus nešti viešai matomoje pakuotėje • Alkoholio prieinamumo mažinimo priemonėms nustatytos dvi įsigaliojimo datos – 2018 m. ir 2020 m. • Seimo priimtas įstatymo pataisas turės pasirašyti prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri turi teisę vetuoti įstatymą.
 

Siūloma keisti išmokos vaikui nustatymo tvarką

Seimas pradėjo svarstyti Vaikų išlaikymo fondo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma keisti išmokos vaikui nustatymo tvarką, pagal kurią išmokos vaikams didėtų dvigubai – iki 114 eurų • Pakeitimais siekiama išmokos vaikui dydį susieti ne su bazine socialine išmoka (BSI), bet su minimalia mėnesine alga (MMA), numatant, kad išmokos vaikui dydis per mėnesį negalėtų būti mažesnis nei 0,3 MMA (pagal šiuo metu nustatytą MMA tai sudarytų 114 Eur per mėnesį) • Dabar tėvų išlaikymo negaunantiems vaikams mokama išmoka (vienam vaikui) yra ne didesnė nei 1,5 BSI dydžio (t. y. sudaro tik 57 Eur per mėnesį).
 

Tarptautinių įmonių grupės turės teikti VMI ataskaitas apie šių įmonių grupių dalyvius ir finansinius rodiklius

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatyme įtvirtinta prievolė tarptautinių įmonių grupėms (TĮG) teikti VMI ataskaitas apie TĮG dalyvius ir jų finansinius rodiklius • Ataskaitos VMI turės būti pateikiamos už 2016 metais prasidėjusius finansinius metus, o pateikti jas reikės per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos, tačiau tik tuomet, jei konsoliduotos pajamos pagal pateiktas konsoliduotas finansines ataskaitas bus ne mažesnės nei 750 mln. eurų finansiniais metais, buvusiais iškart prieš ataskaitinius finansinius metus.
 

Už laiku nesumokėtą vietinę rinkliavą, savivaldybės skaičiuos delspinigius

Nuo lapkričio 1 d. savivaldybės galės skaičiuoti delspinigius už laiku nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą vietinę rinkliavą, kurių dydį, apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus nustatys savivaldybės taryba vietinės rinkliavos nuostatuose • Tai įtvirtinta pakeistame Rinkliavų įstatyme, kuriame taip pat nustatytas ne tik maksimalus (80 000 eurų), bet ir minimalus 1 euro valstybės rinkliavos dydis • Be to, nustatyti valstybės rinkliavos mokėjimo terminai ir teisinės pasekmės, laiku nesumokėjus valstybės ar vietinės rinkliavos, o nuo 2018 m. sausio 1 d. bus panaikinta vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose, atsisakant ir rinkliavos už šunų bei kačių registravimą.
 

Vyriausybės planuojama mokesčių pertvarka

Vyriausybė pristatė planuojamų mokesčių pakeitimų planą, kuriame numatoma didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, keisti vaikus auginančių šeimų rėmimo tvarką, atsisakyti dalies mokestinių lengvatų ir žemdirbiams taikomų išimčių, numatant lengvatas inovatyvioms įmonėms ir smulkiam verslui • 17-os Vyriausybės siūloma mokesčių pertvarka valstybei kainuotų beveik 0,5 mlrd. Eur.
 

VMI patikslino sąvokos „laisvoji profesija“ komentarą

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 35 dalies, kurioje apibrėžiama laisvosios profesijos sąvoka, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais iš vykdančių laisvosios profesijos veiklą išbraukti bendrosios praktikos slaugytojai, panaikinant ir pavyzdį dėl gydytojų, savarankiškai atliekančių klinikinių vaistinių preparatų tyrimus, gautų pajamų priskyrimo pajamoms iš laisvosios profesijos veiklos.
 

VMI: gyventojai turėtų suskubti susimokėti skolas

VMI prie LR FM primena, kad gyventojai, kurie deklaravo pajamas už 2016 metus, tačiau dar nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio įmokos, turėtų tai padaryti kuo skubiau, nes VMI bus priversta taikyti išieškojimo priemones • Prieš imdamasi griežčiausių veiksmų, VMI minėtiems gyventojams siunčia priminimus apie pareigą laiku susimokėti mokesčius, nes už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną skaičiuojami delspinigiai (0,03 proc. nuo mokėtinos sumos už dieną).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2017  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama