SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. balandžio 18 d.
Nr. 15 (1005) StraipsniaiProjektaiĮ Seimą keliauja Vyriausybės išvados...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Į Seimą keliauja Vyriausybės išvados dėl alkoholio kontrolę reglamentuojančių įstatymų projektų

Vyriausybė pateikė Seimui išvadas dėl svarstomų alkoholio prieinamumą ribojančių ir vartojimo mažinimą įstatymų pataisų, pritardama siūlymams keisti alkoholio prekybos laiką, sutrumpinant jo pardavimo valandas, uždrausti alkoholio reklamą, vėlinti pirkėjo amžių, nuo kurio būtų galima vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti, įtvirtinti didesnes baudas už alkoholinių gėrimų pardavimą neturintiems teisės asmenims ir kitiems su tautos blaivinimu susietiems užmojams.

Taigi, pristatome Vyriausybės poziciją, kurią Seimas buvo prašęs pateikti dėl parlamente svarstomų įstatymų pataisų, susijusių su alkoholio vartojimo mažinimo ir prieinamumą ribojančiomis priemonėmis.

 

Naujomis Alkoholio kontrolės įstatymo pataisomis ketinama sutrumpinti alkoholio pardavimo laiką ir leisti prekiauti alkoholiu mažmeninės prekybos vietose:

  • pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 val. iki 20 val., o
  • sekmadieniaisnuo 10 val. iki 15 val.

Tai reiškia, kad parduotuvėse svaigalais būtų draudžiama prekiauti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 val. ir nuo 20 val., o sekmadieniais iki 10 val. ir nuo 15 val.

Dabar parduotuvėse alkoholio galima įsigyti nuo 8 iki 22 val. visomis dienomis.

Alkoholio pardavimo tvarka viešojo maitinimo įstaigose nesikeistų, šis draudimas nebūtų taikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ir tik vartoti vietoje. Taigi, kaip ir iki šiol, vakarais ir naktimis išsinešti alkoholį iš viešojo maitinimo įstaigų nebus leidžiama.

 

Ketinama didinti amžiaus ribą, nuo kurios būtų galima įsigyti bei vartoti alkoholį, siūlant uždrausti asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti. Tai reiškia, kad alkoholį būtų galima pirkti tik sulaukus 20 metų, o ne 18 metų, kaip yra šiuo metu, todėl jaunesni nei 20 metų asmenys savo ruožtu negalėtų svaigalų vartoti ar turėti su savimi. Alkoholinių gėrimų pardavėjams suteikiama teisė reikalauti asmenis pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Siūloma nustatyti ir išimtį – nedrausti asmenims nuo 18 metų turėti alkoholinių gėrimų darbo vietoje ir darbo metu, jei alkoholio turėjimas yra tokių asmenų darbo pobūdžio dalis. Šitokia išimtimi siekiama sudaryti sąlygas jaunuoliams iki 20 metų amžiaus dirbti viešojo maitinimo įstaigose.

 

Savivaldos institucijoms bus įgaliotos pačios spręsti prekybos alkoholiu viešų renginių metu klausimą. Taip pat savivaldybės turėtų teisę ne tik riboti alkoholio pardavimo laiką, bet ir nustatyti konkrečias vietas ar teritorijas, kuriose galima alkoholiniais gėrimais prekiauti viešų renginių metu. Būtų uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais masinių renginių metu, taip pat švenčių, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, dėl kurių yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas.


Alkoholio kontrolės įstatymo pataisomis, kurioms pritarė Vyriausybė, numatytas visiškai uždrausti alkoholio reklamą, numatant, kad reklama nebūtų laikomas įmonės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais, pavadinimas, logotipas ar konkretaus gėrimo logotipas. Tai reiškia, kad prekės ženklai ant įrangos, taurių, baldų ir pan. nebus draudžiami. Alkoholinių gėrimų reklamos draudimas įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Vyriausybė pritarė Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimuose numatytam siūlymui, kad į Valstybės sveikatos stiprinimo fondą pakliūtų ne tik dalis lėšų iš alkoholio ir tabako akcizo, bet ir Vyriausybės nustatytas procentas įplaukų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.


Administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė fiziniams asmenims už viešojo maitinimo įstaigose įsigytų alkoholinių gėrimų išsinešimą draudžiamu laiku. Tam pritarė ministrų kabinetas, taip pat siūlydamas nustatyti administracinę atsakomybę asmenims, gabenantiems ir laikantiems alkoholinius gėrimus viešai matoma pakuote viešose vietose.

Taip pat nutarta nustatyti atsakomybę už vartojimą, laikymą ir gabenimą alkoholinių gėrimų atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, o, pasak Vyriausybės, atsižvelgus ir į dar vieną paplitusį reiškinį – nelegalią taksi vairuotojų teikiamą paslaugą, kurios metu jie klientams atveža alkoholinių gėrimų, numatyta, kad vairuotojams taksi automobiliuose darbo metu laikyti ir gabenti alkoholio produktus, draudžiama.

Administracinė atsakomybė numatyta ir fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime nustatytą veiklą, jei darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytose automobilinėse parduotuvėse būtų laikomi ir gabenami alkoholio produktai.

Be to, numatyta suvienodinti Administracinių nusižengimų kodekse nustatytas skirtingų dydžių baudas, įtvirtinti didesnes baudas už alkoholinių gėrimų pardavimą asmenims iki 20 metų, jei tokiam amžiaus pakėlimui pritartų Seimas.

 

Tam tikra dalis įstatymų pakeitimuose numatytų siūlymų ministrų kabineto palaikymo nesulaukė. Pvz., nepritarta siūlymui nustatyti skirtingas alkoholinių gėrimų pardavimo vietas (parduotuvės, alkoholinių gėrimų skyriai, kaimo gyvenamosiose vietovėse esantys stacionariųjų parduotuvių nespecializuoti skyriai) pagal alkoholio stiprumą, taip pat siūlymui drausti degustuoti alkoholinius gėrimus parodose ir mugėse, prieš sulaukė ir siekis svaigalus parduoti tik specializuotose parduotuvėse – Vyriausybė siūlo Seimui kol kas nenustatyti specialių reikalavimų alkoholio parduotuvėms, nes dar planuoja įvertinti specializuotų alkoholio parduotuvių galimybę.

Nutarta, kad netikslinga keisti Akcizų įstatymą, kurio pataisas šiuo metu Seimas svarsto, siekdamas dar pakelti akcizus alkoholiui. Akcizų tarifai alkoholio produktams jau padidinti nuo šių metų kovo 1 d. ir Vyriausybė yra pavedusi kelioms ministerijoms iki metų pabaigos įvertinti pernai priimtų akcizų pakeitimų poveikį viešiesiems finansams, šalies ekonomikai, akcizų mokesčio surinkimui.

 

Alkoholio vartojimo mažinimą Vyriausybė laiko prioritetine sritimi ir siekia kompleksinių priemonių. Rengiant įstatymų pakeitimo projektus, buvo atsižvelgta į daugiau nei 50 tūkst. žmonių siūlymus mažinti alkoholio vartojimą ir sukeliamą didžiulę žalą.

„Viena iš didžiausių su alkoholiu susijusių problemų yra ta, kad jį vartoti žmonės pradeda labai jauno amžiaus, kas vėliau sukelia daugybę sveikatos problemų, didina jaunų asmenų nusikalstamumą, smurtą“, – pažymima Vyriausybės pranešime. Todėl būtinos permainos, kompleksinės ir subalansuotos priemonės, kurias rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, siekiant mažinti alkoholio prieinamumą ir alkoholio vartojimo pasekmes.

Kokios permainos laukia, priklausys nuo Seimo – būtent jis priims galutinį sprendimą alkoholio kontrolę reglamentuojančių įstatymo projektų.

 
Kiti temos „Projektai“ straipsniai

Paramą gaunančias įmones norima įpareigoti viešinti visus savo rėmėjus

Vyriausybė pritarė Prezidentės Dalios Grybauskaitės pateiktiems Seime svarstomiems penkių įstatymų pakeitimams, dėl kurių parlamentarai prašė pateikti išvadą • Įstatymų pataisų pakete numatyta įpareigoti juridinius asmenis paramos gavėjus (labdaros ir paramos fondus, asociacijas ir viešąsias įstaigas) Registrų centrui teikti išsamią informaciją apie gautą paramą, metinėse veiklos ataskaitose ir metiniuose pranešimuose nurodant visus konkrečius paramą suteikusius juridinius asmenis, jų suteiktos paramos dalyką ir skirtos paramos vertę • Jei paramos gavėjai nesilaikys reikalavimų (nepateiks Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos, ar finansinių ataskaitų rinkinio, panaudos gautą paramą pažeisdamas įstatymų nuostatas), siūloma jiems naikinti paramos gavėjo statusą • Taip pat siekiama, kad paramos gavėjai ataskaitas viešai skelbtų savo interneto svetainėse (jeigu jas turi), o visuomenė su Registrų centrui pateiktais dokumentais, kurie turėtų būti vieši, galėtų susipažinti neatlygintinai • Pagal pataisas, paramos gavėjams būtų uždrausta skleisti politinę reklamą.

Siūloma grąžinti ankstesnį autorių, sportininkų bei atlikėjų pajamų apmokestinimą „Sodros“ įmokomis

Vyriausybė, kurios Seimas buvo prašęs išvados, pritarė parlamente svarstomam Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma grąžinti iki šių metų sausio 1 d. galiojusią valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo tvarką pajamoms pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, taip pat ir licencines sutartis • Jei Seimas priims pakeitimus, neturintys darbo santykių autoriai, kurie pajamas gauna pagal autorines sutartis, taip pat sportininkai ir atlikėjai, gaunantys sporto ir atlikėjo veiklos pajamas iš asmens, su kuriuo neturi darbo santykių, taip pat meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys socialinio draudimo įmokas mokėtų ne nuo viso apskaičiuoto atlygio, kaip yra nuo šių metų sausio, o nuo pusės, kaip buvo iki šių metų, savo gaunamų pajamų • Taip pat liktų galioti ankstesnė nuostata, jog dirbantys pagal autorinę sutartį ir turintys darbines sutartis asmenys „Sodrai“ įmokas mokėtų nuo visų pajamų • Socialinio draudimo įmokomis iš viso ketinama neapmokestinti autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2017  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama