SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. sausio 24 d.
Nr. 4 (994) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" kitas numeris

išeis vasario 7 d.
 

Artėja terminai, iki kurių būtina VMI pateikti duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokas

Iki vasario 1 d. juridiniai asmenys turi VMI pateikti duomenis apie 2016 metais gyventojams išmokėtas B klasės pajamoms priskiriamas išmokas (pažymos forma FR0471) • Duomenis apie praėjusiais metais A klasės pajamoms priskiriamas išmokėtas išmokas gyventojams (forma FR0573) iki vasario 15 d. turi pateikti ne tik mokesčius išskaičiuojantys juridiniai asmenys, bet ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, per 2016 m. mokestinį laikotarpį vykdę ekonominę veiklą ir turėję samdomų darbuotojų • Bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ir kt. iki vasario 15 d. turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, studijų įmokas, taip pat duomenis apie studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas, nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus.
 

Biodujų ir gamtinių dujų, naudojamų elektros energijos gamyboje, šilumos energijos gamyboje ir mišrios šilumos ir elektros energijos gamyboje apmokestinimo akcizais tvarka

VMI paaiškinimas apie biodujų ir gamtinių dujų, naudojamų elektros energijos gamyboje, šilumos energijos gamyboje ir mišrios šilumos ir elektros energijos gamyboje apmokestinimą akcizais.
 

Kriterijų, kuriuos atitinkantys asmenys gali būti laiduotojais arba garantais, aprašo pakeitimai

Vyriausybė 2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 36 pakeitė Kriterijų, kuriuos atitinkantys asmenys gali būti laiduotojais arba garantais, aprašą, patvirtintą 2004 04 28 nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ • Pakeitimais aprašo nuostatos suderintos su 2016 11 03 pakeisto Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, todėl patikslintas garantais arba laiduotojais laikomų asmenų reglamentavimas • Aprašo II skyriuje, kuris vadinasi „Kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys pripažįstami garantais Lietuvos Respublikos muitinėje“, įtvirtinta, kad, garantais, turinčiais teisę išduoti vienkartines ir bendrosios garantijos dokumentus laikomos Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusios kredito įstaigos ir draudimo įmonės, turinčios teisę teikti finansines paslaugas, taip pat nustatyti nauji papildomi reikalavimai Lietuvoje įregistruotoms vežėjų ar kitų tranzito procedūros vykdytojų asociacijoms, siekiančioms būti pripažintomis garantais, turinčiais teisę teikti Lietuvos muitinei vienkartines lakštų formos garantijos dokumentus ir išduoti tranzito procedūros vykdytojams vienkartinės garantijos lakštus • Atlikti ir kiti pakeitimai, kurie įsigaliojo sausio 20 d.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 1 d., kalendorius.
 

Naujos „Sodros“ priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

Sausio 1 d. įsigaliojo „Sodros“ direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-713 pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės • Naujose taisyklėse, asmenims pažeidusiems teisės normas, reglamentuojančias valstybinį socialinį draudimą ir privalomąjį sveikatos draudimą, priverstinio poveikio priemonių taikymas yra diferencijuotas pagal išieškotinos skolos dydį (nuo didesnės negu 3 Eur skolos, kuri privalo būti išieškoma priverstine tvarka, priimant sprendimą mokėjimo nurodymą vykdyti per PLAIS kredito, mokėjimo ir/ar elektroninių pinigų įstaigoms, iki didesnės negu 3 000 Eur skolos, kurios nepavykus išieškoti, inicijuojamas bankroto bylos iškėlimas skolininkui) • Taisyklėse yra patvirtinti nauji 27 priedų (ankstesnėje redakcijoje buvo patvirtinti 37) formų pavyzdžiai • Nustatyta, kad dokumentai draudėjams gali būti siunčiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais į „Sodros“ Draudėjo portalo (https://draudejai.sodra.lt) Draudėjo sritį, o tais atvejais, kai draudėjui (jo atstovui) nepavyksta įteikti dokumentų, siunčiamų įtarus nusikalstamą veiklą, informacija apie šių dokumentų atsiėmimą skelbiama viešai „Sodros“ interneto svetainėje (http://www.sodra.lt).
 

Nemokantiems PSD įmokų, skolas „Sodra“ išieškos priverstiniu būdu

20 tūkstančių asmenų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas vėluoja 11-12 mėnesių • Ši skola – 5,7 milijonai eurų – vasario pradžioje bus išieškota priverstiniu būdu, jei skolininkai jos nepadengs iki sausio 31 d.
 

Nuo gegužės 1 d. keičiasi Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Gegužės 1 d. įsigalios naujos redakcijos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymas, kuriame tarp svarbiausių pakeitimų yra patikslinta vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių samprata, padidinant tokių įmonių ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjektais laikomų verslininkų metinių pajamų ir balanse nurodyto turto vertės ribas, tačiau nekeičiant darbuotojų skaičiaus kriterijaus • Naujame įstatyme taip pat patikslintos nuostatos, reglamentuojančios valstybės paramos smulkiajam ir vidutinio verslo subjektams teikimo formas, pakeisti kai kurių sąvokų apibrėžimai, įtvirtinant ir naujas sąvokas, be to, naujomis nuostatomis reglamentuotas Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos statusas bei funkcijos.
 

Pakeistos užsienio asmenų prašymų grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės

Finansų ministras 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1K-17 pakeitė 2002 06 21 įsakymą Nr. 189 ir juo patvirtintas Prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisykles bei Prašymų grąžinti už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisykles.
 

Panaikintos Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklės

Atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo 2 str. 5 dalį, pagal kurią nuo 2017 m. sausio 1 d. panaikinta galimybė asmenims draustis savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu, Vyriausybė 2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 39 netekusiu galios pripažino nebeaktualų 2000 03 23 nutarimą Nr. 339 ir juo patvirtintas Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisykles su visais pakeitimais bei papildymais.
 

Patikslintas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio pataisomis patikslinta šio straipsnio 6 dalis, nustatanti savivaldybių tarybų teisę asmenims ar šeimoms, nuomojantiems socialinį būstą, šį būstą nuomoti rinkos kainomis, kai asmens ar šeimos deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio įstatymo 11 str. 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius.
 

Patikslinti įmokų, mokamų „Sodrai“, kodai

„Sodros“ direktorius 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-31 patikslino Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodus. Pakeitimais papildyta asmenų, už kuriuos mokant „Sodrai“ VSD bei PSD įmokas, delspinigius ir baudas mokėjimo dokumentuose reikia nurodyti atitinkamus kodus, aprašymų dalis, taip pat pataisytos ankstesnės klaidos.
 

Patvirtinti nauji Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai

Teisingumo ministras 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1R-21 pakeitė ankstesnį 2013 01 17 įsakymą Nr. 1R-17, jį išdėstydamas nauja redakcija, ir patvirtino Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamus 22 naujus finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinius, naudojamus nuo sausio 19 d., t. y. 14-ka metinių finansinių ataskaitų e. rinkinių formų ir 8-nias tarpinių finansinių ataskaitų e. formas (ankstesniame sąraše buvo 37-ni finansinių ataskaitų e. rinkiniai).
 

Patvirtintos naujos individualių įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių ir mažųjų bendrijų pavyzdinių steigimo dokumentų formos

Ūkio ministras keturiais 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymais pakeitė ir išdėstė nauja redakcija ankstesnius savo įsakymus, susijusius su individualių įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių ir mažųjų bendrijų pavyzdiniais steigimo dokumentais, patvirtindamas naujas šių juridinių asmenų steigimui naudojamas formas, įsigaliosiančias vasario 1 d., nebepaliekant steigimo pavyzdinių dokumentų pildymo rekomendacijų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2017  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2017-01-24
Nemokantiems PSD įmokų, skolas „Sodra“ išieškos priverstiniu būdu
2017-01-12
Prašymus antstoliams dėl skolų išieškojimo galima teikti ir internetu
2017-01-12
Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos
2017-01-09
VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ
2016-12-14
Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios
2016-12-11
Registrų centras ragina bendroves pakeisti įstatus dėl euro įvedimo
2016-12-07
Gruodį – paskutinis I-ojo etapo pensijų kompensacijų mokėjimas
2016-12-07
Laiku nesumokėjus PSD įmokų, pirmiausia reikia padengti skolą
2016-12-01
Nuo gruodžio 1 d. – nauja apskričių VMI struktūra
2016-11-08
VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms
2016-11-02
Įdarbinusiems jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones kompensuos dalį darbo užmokesčio išlaidų
2016-10-20
VMI primena: „atminties“ neturinčių taksometrų registravimas mokesčių inspekcijoje tik iki spalio 30 d.
2016-10-18
Nuo lapkričio 2 d. keičiasi Registrų centro klientų aptarnavimo Vilniuje tvarka
2016-09-23
Nuo šiandien galima testuoti PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) sistemas
2016-09-23
Nuo spalio 1-osios visos įmonių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu
2016-09-14
Iki rugsėjo 15 d. juridiniai asmenys turi sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už III ketvirtį
2016-08-31
Prašymą skirti ligos išmoką „Sodrai“ užtenka užpildyti vieną kartą
2016-08-18
Skolas už privalomąjį sveikatos draudimą reikia sumokėti
2016-08-02
Daugiau kaip pusė smulkiųjų ūkininkų nėra susimokėję PSD įmokų
2016-07-12
Veiklą pradeda VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras
2016-06-14
Teikdami VMI pranešimą PRC911, gyventojai jau deklaravo apie 124 mln. eurų grynaisiais gautų dovanų ir paskolų
2016-06-14
VMI pritaikė 4 deklaracijų formas regėjimo negalią turintiems gyventojams
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“
2016-05-10
Nuo spalio juridiniai asmenys teiks tik elektronines mokesčių deklaracijas
2016-04-15
Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas
2016-03-31
Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi
2016-03-23
VMI mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius rekomenduoja iki kovo 24 d.
2016-01-26
Artėja laikas pateikti VMI informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama