SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. gruodžio 20 d.
Nr. 47 (990) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimas paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms nuo 2017 m. (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „2+1 procentai gyventojo pajamų mokesčio – paramai“ • Šis leidinys atnaujintas, atsižvelgiant į 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą, kuriame numatyta, kad paramos (iki 2 proc. gyventojų paskirtos pajamų mokesčio dalies) gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka • Pirmą kartą paremti pasirinktą meno kūrėją, turinį teisę į paramą, gyventojai galės, pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirdami jau nuo 2016 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, jei 2017 m. sausio 1 d. – gegužės 2 d. laikotarpiu VMI pateiks prašymus (FR0512 formos 3 versiją) • Tačiau meno kūrėjas tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą gali tik tuomet, kai gauna paramos gavėjo statusą, t. y. kai jis kaip paramos gavėjas įregistruojamas Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko Kultūros ministerija, ir jam suteikiamas unikalus 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinis kodas • Taigi, leidinyje, kurį sudaro 34 klausimų-atsakymų forma pateikta informacija, ir paaiškinama apie nuolatinių Lietuvos gyventojų galimybę paremti ne tik meno kūrėjus, skiriant jiems iki 2 proc. nuo per metus gautų pajamų išskaičiuotą (mokėtiną) pajamų mokesčio (GPM) sumą, bet ir visuomenines organizacijas, fondus bei kitus pasirinktus paramos gavėjus, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčius teisę gauti paramą, taip pat ir politines partijas (iki 1 proc.).
 

Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimas paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms nuo 2017 m. (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „2+1 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai", kuris pakeistas, atsižvelgiant į 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą, jame numatant, kad iki 2 proc. gyventojų paskirtos pajamų mokesčio dalies paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka.
 

Grynųjų pinigų deklaravimo formą muitinei galima pateikti ir elektroniniu būdu per Keleivių portalą

Lietuvos muitinei įdiegus naują paslaugą – Keleivių portalą, skirtą užpildyti ir pateikti keleivio, grynųjų pinigų ir degalų deklaracijų duomenis, Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-1024 nauja redakcija išdėstė Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją, kurios nuostatos galioja nuo gruodžio 17 d. • Grynųjų pinigų deklaravimo formą, kurioje nurodomi duomenys apie fizinių asmenų gabenamus grynuosius pinigus, muitinei privaloma pateikti atvykstant į ES iš trečiųjų šalių, išvykstant iš jos į trečiąsias šalis arba vykstant per Lietuvą iš trečiosios šalies į trečiąją šalį, kai gabenamų grynųjų pinigų suma didesnė nei 10 000 eurų, o muitinės pareigūnui pareikalavus – atvykstant į Lietuvą iš kitų ES valstybių narių arba išvykstant iš jos į kitas ES valstybes nares, kai gabenamų grynųjų pinigų suma didesnė nei 10 000 eurų, arba atvykstant į Lietuvą iš trečiųjų šalių, išvykstant iš jos į trečiąsias šalis arba vykstant per Lietuvą iš trečiosios šalies į trečiąją šalį, kai gabenamų grynųjų pinigų suma mažesnė nei 10 000 eurų • Grynieji pinigai gali būti deklaruojami pateikiant rašytinę Grynųjų pinigų deklaravimo formą arba elektroniniu būdu naudojantis Keleivių portalu (https://keleiviams.lrmuitine.lt) per Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (MDAS) • Per MDAS deklaraciją galima pateikti iš anksto prieš atvykstant į muitinės įstaigą (anksčiausiai prieš 14 dienų).
 

Kada ir kokie fiziniai asmenys turi pateikti VMI pranešimą apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose?

VMI prie LR FM informavo, kad 2016 m. gruodžio 12 d. VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-157 pakeistos Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės, kurios reglamentuoja informacijos apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pateikimo VMI prie LR FM tvarką, bei nauja redakcija išdėstyta pranešimo forma FR0526 • Taisyklėse apibrėžtos pagrindinės vartojamos sąvokos, informuota kokiems asmenims, kada ir kokiais būdais reikia VMI pateikti pranešimo FR0526 formą apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas, apie kokias sąskaitas šio pranešimo teikti nereikia.
 

Kaip apmokestinamos PVM tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamos paslaugos?

VMI prie LR FM paaiškinimas dėl tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 30 d., kalendorius.
 

Nuo kitų metų – naujos importo PVM įskaitymo taisyklės

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius ir VMI prie LR FM viršininkas bendru 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-161/1B-1041 pakeitė savo ankstesnį 2012 10 15 įsakymą Nr. VA-94/1B-785 ir, jį išdėstę nauja redakcija, patvirtino naujas Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisykles • Šios 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios taisyklės nustato importo PVM įskaitymo už šalies teritorijoje išleidžiamas į laisvą apyvartą prekes tvarką • Naujose taisyklėse, kuriose nebeliko minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, pateikiant nuorodas į Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 10 09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, pakeitimais numatyta, kad importo PVM įskaitomas, jeigu prekės muitinei deklaruotos, pateikiant elektroninę muitinės deklaraciją, muitinės deklaraciją Sąjungos muitinės kodekso 182 straipsnyje nustatytu įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu arba bendrąjį administracinį dokumentą.
 

Nuo kitų metų pradžios kelio ir geležinkelio postuose naikinamos neapmuitinamos parduotuvės

Nuo kitų metų sausio 1 d., įsigaliojus naujoms Muitinės, Akcizų ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų nuostatoms, muitinės kelio ir geležinkelio postuose nustos veikti neapmuitinamos parduotuvės • Kaip informavo Lietuvos muitinė, pasienyje ir geležinkelio postuose galės likti parduotuvės, tačiau jose parduodamoms prekėms nebus taikomos mokesčių lengvatos • Prekių be PVM ir akcizų nuo kitų metų pradžios bus galima įsigyti tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose veikiančiose neapmuitinamose parduotuvėse.
 

Pakeistos Mažmeninės prekybos neapmuitinamose parduotuvėse kontrolės taisyklės

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius ir VMI prie LR FM viršininkas kolegialiu 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-163/1B-1042 pakeitė Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir kitomis prekėmis neapmuitinamose parduotuvėse kontrolės taisykles • Pakeistose taisyklėse, be atnaujintų nuorodų į Lietuvos teisės aktus, pateikiant ir nuorodas į Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 10 09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, atsižvelgiant į tai, kad nuo kitų metų pradžios neapmuitinamos parduotuvės galės veikti tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose, patikslinta, kokie duomenys, be nurodytų Buhalterinės apskaitos įstatyme, turi būti nurodyti neapmuitinamos parduotuvės prekių apskaitoje, taip pat netekusiu galios pripažintos nuostatos, anksčiau detalizavusios Lietuvos muitinės pareigūnų atliekamą neapmuitinamos parduotuvės veiklos kontrolės tvarką.
 

Pakeistos VMI, „Sodros“ ir muitinės siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas, Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius ir „Sodros“ direktorius bendru 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VA-159/1B-996/V-629 pakeitė Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisykles • Siūlymus inicijuoti juridinio asmens likvidavimą parengia, JAR-PBA formas (Pranešimus apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais) užpildo ir Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui (Registrų centrui) teikia VMI, „Sodra“ ir muitinė, o VMI taip pat teikia informaciją apie juridinius asmenis, užsienio juridinių asmenų filialus ir atstovybes • Pakeitimais patikslinta nuostata, kad siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą rengiamas ir JAR tvarkytojui teikiamas, kai juridinis asmuo nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas, VMI kartu su muitine ir „Sodra“ nustačius vieną ar kelis taisyklių 5 punkte nurodytus pagrindus • Taip pat pakeistas vienas 6 punkte nustatytų atvejų, kada Registrų centrui nerengiamas siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, nustatant išimtį, kai IĮ, MB, TŪB, KŪB ar šeimynos turi VSD ir/ar PSD skolų „Sodrai“, kurios susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus (tai reiškia, kad šiuo atveju gali būti inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas) • Be to, pakeistas aplinkybių, sudarančių pagrindą įtarti, kad juridinis asmuo vykdo veiklą, sąrašas, jį papildant nauja aplinkybe, kai asmuo yra įsiregistravęs specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos, nustatytos PVM įstatymo XII skyriaus 5 skirsnyje, naudotoju • Patikslintas ir su minėta nuostata susijęs taisyklių 2 priedo „Pranešimas apie privalomus atlikti juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės likvidavimo veiksmus“, kurį likviduojamam asmeniui siunčia VMI, vienas iš privalomų veiksmų, kuriuos turi atlikti likviduojamas juridinis asmuo – šiuo atveju, išsiregistruoti iš specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojų • Taip pat atlikti ir kiti pakeitimai bei papildymai, įsigalioję gruodžio 16 d.
 

Pakeitimai, atlikti mokesčių mokėtojų skolingumo muitinei nustatymo taisyklėse

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1B-1004 pakeitė Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles, kurios reglamentuoja mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu Lietuvos muitinei, nustatymo tvarką • Pakeitimais, be patikslintų teisės aktų, kuriais vadovaujantis parengtos šios taisyklės, patikslintos 2 atvejų, priskiriamų mokestinių įsipareigojimų ir mokestinių nepriemokų grupėms, nuostatos, taip pat patikslinant, kas laikoma beviltiška mokestinė nepriemoka, atitinkamai pakeitimus atliekant ir skolingumui nustatyti naudojamame Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo klasifikatoriuje (taisyklių priede).
 

Pensijos dirbusiems pensininkams bus kompensuotos anksčiau

Senatvės ir valstybinių pensijų kompensavimas dirbusiems ir sumažintas pensijas gavusiems pensininkams turėtų būti baigtas iki 2017 m. liepos 1 d. • Tai numatyta Seimo priimtuose Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo pakeitimuose, kuriuos dar turi pasirašyti prezidentė.
 

Pusmečiui nukeltas naujojo Darbo kodekso ir socialinio modelio įstatymų įsigaliojimas

Daug dėmesio susilaukęs ir ginčų sukėlęs darbo santykių liberalizavimą numatantis naujasis Darbo kodeksas nuo kitų metų pradžios neįsigalios: naujasis Seimas priėmė šio kodekso ir 19-kos lydimųjų socialinio modelio įstatymų pataisas, kurių įsigaliojimo datos nukeltos pusei metų – iki 2017 m. liepos 1 d.
 

PVM lengvata šildymui pratęsta iki kitų metų birželio 1 d.

Iki 2017 m. birželio 1 d., t. y. iki baigsis dabartinis šildymo sezonas, pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas centralizuotam šildymui, karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti • Seimas priėmė tai numatančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kurias dar turi pasirašyti prezidentė.
 

Skiriant socialinę paramą, ir kitąmet nebus įskaitomos dirbančių nepilnamečių pajamos

Skiriant piniginę socialinę paramą, asmenų iki 18 metų pajamos, gautos pagal darbo sutartį arba kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, nuo 2017 m. liepos 1 d. nebus įskaitomos į gaunamas pajamas • Ši nuostata įtvirtinta Seimo priimtose Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisose, kurias dar turi pasirašyti prezidentė.
 

Taisyklių, skirtų finansų įstaigoms dėl informacijos apie užsienio rezidentų sąskaitas pateikimo VMI pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-158 pakeitė Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles • Šios taisyklės nustato užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais duomenų ir informacijos apie jų finansines sąskaitas, būtinų ES teisės aktams ir Lietuvos tarptautinėms sutartims dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo VMI tvarką • Taisyklėse apibrėžti duomenis privalančių teikti finansų įstaigų kriterijai, informacija apie praneštiną sąskaitą bei išsamaus patikrinimo procedūros, taikomos finansinėms sąskaitoms • Pirmas informacijos teikimas už 2016 metus bus iki 2017 m. liepos mėn. 1 d. • Taisyklėse atlikti pakeitimai atsižvelgiant į poreikį patvirtinti duomenų rinkmenų struktūrą ir reikalavimus, taip pat duomenų pateikimo tvarką, todėl jose panaikintas punktas, nustatęs finansų įstaigų informacijos VMI teikimo būdus, papildant nauju skyriumi „Duomenų pateikimas ir tikslinimas“, kuriame detalizuojama finansų įstaigų duomenų VMI prie LR FM pateikimo ir tikslinimo tvarka • Taip pat taisyklės papildytos nauju 10 priedu „Duomenų rinkmenos aprašymas“, o esant pokyčiams, susijusiems su jurisdikcijų statusu, atnaujintas jurisdikcijų, apie kurias reikia pranešti, sąrašas (jį sudaro jau 45 šalys (anksčiau tik 28 Europos šalys), pakeičiant ir nauja redakcija išdėstant 8 priedą „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2016  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama