SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. gruodžio 13 d.
Nr. 46 (989) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo ginčų reguliavimo pokyčiai naujame Darbo kodekse

Valstybinė darbo inspekcija parengė viešą 10 konsultaciją apie naująjame Darbo kodekse numatytus darbo ginčų, kurie skirstomi į darbo ginčus dėl teisės (individualius ir kolektyvinius) bei kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų, reguliavimo pokyčius, apžvelgiant bendrąsias nuostatas bei pasikeitusią kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, taip pat supažindinant su naujovėmis apie streikų skelbimą ir jų organizavimo tvarką bei paaiškinant, kokiais atvejais profesinės sąjungos galės organizuoti streiką, o darbdaviai – lokautą, kaip atsaką į paskelbtą streiką, kuris Lietuvoje įteisintas pirmą kartą, aptariant ir kam galės būti taikomas lokautas • Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas numatytas 2017 m. sausio 1 d., tačiau naujasis Seimas jau pradėjo svarstyti ir po pateikimo pritarė Darbo kodekso pataisoms, pagal kurias naujojo DK galiojimą numatyta atidėti pusei metų, nustatant ne kitų metų pradžią, kaip buvo numatyta anksčiau, o naują datą – 2017 m. liepos 1 d.
 

Gruodį – paskutinis I-ojo etapo pensijų kompensacijų mokėjimas

Šių metų gruodžio mėnesį „Sodra“ išmokės paskutines kompensacijas už krizės metu sumažintas pensijas: tam skirta beveik 51 mln. eurų, o ši suma bus padalyta apie 415 tūkstančių kompensacijų gavėjų • Kompensacijas, kaip ir visas kitas periodines „Sodros“ išmokas, ketinama išmokėti iki Kalėdų.
 

Keleivio deklaracija muitinei gali būti pateikiama jau ir elektroninėmis priemonėmis

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-989 pakeitė Keleivio deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją • Keleivio deklaracija, kurios rinkinį sudaro 2 lapai (1-asis yra skirtas muitinės įstaigai, 2-asis – keleiviui) – tai Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodomi duomenys apie keleivį ir keleivio gabenamas prekes • Užpildyta ir pasirašyta keleivio deklaracija turi būti pateikiama muitinį tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui • Papildymu nustatyta, kad keleivio deklaracijos duomenys muitinei gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis (naudojantis Keleivių portalu - tai nauja gruodžio 13 d. pradėjusi veikti vieša elektroninė Lietuvos muitinės paslauga ), iš anksto prieš pateikiant keleivio gabenamas prekes muitinei, t. y. anksčiausiai prieš 14 dienų iki vykimo per muitinės postą • Pakeistos ir keleivio pildomų šios deklaracijos laukelių taisyklės, patikslinant ir šios deklaracijos muitinio įforminimo tvarką.
 

Laiku nesumokėjus PSD įmokų, pirmiausia reikia padengti skolą

Valstybinė ligonių kasa primena, kad laiku nesumokėję PSD įmokų žmonės rizikuoja patirti nemažas išlaidas, nes reikės ne tik sumokėti už gydymą, bet ir padengti skolą (jei tokia yra) už ankstesnį laikotarpį bei sumokėti einamojo mėnesio įmoką.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 20 d., kalendorius.
 

Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios

Gyventojai, turintys vadinamąjį prabangų nekilnojamąjį turtą, kurio bendra vertė viršija 220 tūkst. eurų, turi iki gruodžio 15 d. pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (KIT715 formą) ir sumokėti NTM mokestį už 2016 metus.
 

Naujas mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su VMI aktas FR0299 ir jo užpildymo aprašas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. VA-150 pakeitė savo 2003 10 10 įsakymo Nr. V-314 pavadinimą į naują „Dėl Mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčiu inspekcija tvarkos aprašo ir mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo akto formos FR0299 patvirtinimo“ ir patvirtino naujus nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius: Mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus (AN) prievolių likučių suderinimo su VMI tvarkos aprašą, kuris nustato mokesčių mokėtojų atsiskaitymo su valstybės ir savivaldybių biudžetais bei valstybės pinigų fondais faktų įforminimo procedūras, bei Mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių suderinimo akto formą FR0299 • Tiek naujojo aprašo, tiek ir naujosios FR0299 formos nuostatose santrumpa baudos už ATP pakeista trumpiniu baudos už AN, atsižvelgiant į tai, kad nuo kitų metų sausio 1-osios įsigalios Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeis senąjį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą • Taip pat pakeitimais apraše, be atnaujintų nuorodų į aktualius teisės aktus, patikslinti prašymo dėl suderinimo akto FR0299 pateikimo VMI būdai bei šio prašymo gavimo VMI datos fiksavimas, nurodant, kad suderinimo aktas FR0299 mokesčiui mokėtojui turės būti ne tik parengtas, bet ir išsiųstas per 5 darbo dienas • Be to, patikslinta, į ką mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su suderinimo akte nurodyta VMI mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių suma, gali kreiptis dėl neatitikimų, o teorinius paaiškinimus iliustruojančiose pavyzdinėse situacijose atnaujinti laikotarpiai (datos).
 

Norima naikinti pajamų mokesčio lengvatą mokantiems gyvybės draudimo įmokas

Seimas, po pateikimo jau pritaręs, nenumatytame posėdyje gruodžio 16 d. turėtų toliau svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame numatyta naikinti šiuo metu galiojančią gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, nebesuteikiant galimybės nuolatiniams Lietuvos gyventojams iš savo metinių pajamų atimti per kalendorinius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis.
 

Numatoma pusmečiui atidėti kai kurių socialinio modelio, kurio dalis yra Darbo kodeksas, įstatymų įsigaliojimą

Seimas pradėjo svarstyti paketą įstatymų pakeitimų projektų, kuriais numatyta pusmečiui, iki 2017 m. liepos 1 d., atidėti dalies socialinio modelio įstatymų, tarp jų – ir naujojo Darbo kodekso, įsigaliojimą.
 

Nuo kitų metų 1,4 proc. įmonių turės mokesčių inspekcijai teikti buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje

VMI prie LR FM informavo, kad juridiniai asmenys, kurių grynosios pardavimo pajamos už 2015 metus viršija 8 mln. eurų, turi būti pasiruošę teikti nuo 2017 m. vasario mėn. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T) • Apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje už mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui pareikalavus turės teikti mokesčių mokėtojai, kurių atžvilgiu yra vykdomi kontrolės veiksmai • Tokių VMI sąraše yra 1,4 proc. visų juridinių asmenų.
 

Nuo kitų metų kovo 1 d. didės akcizo tarifas rūkalams

Seimas priėmė Akcizų įstatymo Nr. IX-569 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriame padidintas akcizų tarifas cigaretėms, cigarams ir cigarilėms.
 

Padidintas mėnesio ir metinis neapmokestinamąjį pajamų dydis bei papildomas NPD už vaikus

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 310 Eur (vietoje šiuo metu numatytų 200 Eur) padidintas maksimalus taikytinas mėnesio neapmokestinamasis pajamų (NPD) dydis • Pakeitęs Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, naujasis parlamentas taip pat padidino papildomą NPD auginantiems vaikus gyventojams, kuriems bus taikomas nebe 120 Eur, o 200 Eur PNPD už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) • Nuo kitų metų sausio 1-osios 110 eurų padidinti ir individualūs NPD neįgaliesiems.
 

Pakeista įvežamų ir išvežamų degalų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-990 pakeitė Degalų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją • Degalų deklaracijoje nurodomi duomenys apie vairuotoją ir vairuotojo įvežamus į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežamus degalus (išskyrus dujas), esančius transporto priemonės degalų bake (-uose) • Papildymais, įsigaliojusiais gruodžio 13 d., nustatyta, kad degalų deklaracijos, kurią muitinei turi teikti krovininių transporto priemonių vairuotojai, duomenys gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis per Keleivių portalą (tai nauja vieša elektroninė Lietuvos muitinės paslauga) iš anksto prieš pateikiant transporto priemonę, kuria gabenami degalai, muitinei • Pakeistos degalų deklaracijos 7 langelio, kurį turi užpildyti vairuotojas, pildymo taisyklės • Taip pat pakeitimais patikslinta ir degalų deklaracijos muitinio įforminimo tvarka.
 

Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-154 pakeitė 2004 12 15 įsakymą Nr. VA-189 ir juo patvirtintas Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre (MMR) duomenų pakeitimo taisykles bei nuo 2017 m. sausio 1 d. netekusia galios pripažino Pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre FR0780 formą su visais pakeitimais ir papildymais • Šia nuo kitų metų naikinama FR0780 forma VMI informuodavo juridinį asmenį apie jo įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre (MMR), primenant prievolę apie pasikeitusius juridinio asmens įregistravimo MMR duomenis informuoti VMI, užpildant ir pateikiant Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791, Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A ar Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B formas • Pakeistose taisyklėse, kuriose panaikinti visų jose minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitai, patikslinta nuostata, kam reikia pateikti informaciją apie MMR duomenų pakeitimą, pildant popierines FR0791, FR0791A, FR0791B formas ir jų priedus (FR0791P, FR0791AP, FR0791BP), taip pat pakeisti reikalavimai FR0791 formos 5 dalies „Elektroninių ryšių rekvizitai“ ir FR0791A formos 6 dalies „Struktūrinio padalinio elektroninių ryšių rekvizitai“ atitinkamuose laukeliuose įrašomiems telefono arba fakso ryšio numeriams bei el. pašto adresui.
 

Panaikinta fiziniams asmenims išmokamo paskirstyto pelno apmokestinimo pelno mokesčiu tvarka

Seimas panaikino Pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnį dėl fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimo pelno mokesčiu, kuris buvo taikomas visiems Lietuvos vienetams, kurie nėra LEZ įmonės, t. y. uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms, mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kurių fiziniams asmenims paskirstytos 2009-ųjų ir vėlesnių metų paskirstyto pelno sumos, proporcingai tenkančios tų vienetų neapmokestintam apmokestinamajam pelnui, yra pelno mokesčio objektas ir apmokestinamos 15 proc. pelno mokesčio tarifu • Ši nuostata buvo taikoma tais atvejais, jeigu paskirstyto pelno sumas išmokančių LEZ nepriklausančių Lietuvos vienetų apmokestinamasis pelnas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46-1 straipsnyje nustatytų lengvatų ir/arba dėl 0 proc. tarifo apmokestinamajam pelnui taikymo nėra apmokestinamas.
 

PVM ir akcizų grąžinimo diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms bei NATO kariuomenių vienetams taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-148 pakeitė 2004 07 05 įsakymą Nr. VA-126 ir juo patvirtintų PVM ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir/arba juos lydintiems civiliams darbuotojams taisykles • Šių taisyklių pakeitimais, įsigaliojusiais gruodžio 6 d., nurodyta, kad atleidimo nuo PVM ir/arba akcizų sertifikato, kuris suteikia teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir/arba paslaugas be PVM ir/arba akcizų forma bei formos užpildymo paaiškinimai patvirtinti 2011 03 15 Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl PVM bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (II priede) (anksčiau kreipiantis į Užsienio reikalų ar Finansų ministeriją arba į Lietuvos kariuomenę dėl atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikato patvirtinimo buvo pildoma minėtų taisyklių prieduose pateikta sertifikato forma).
 

Registrų centras ragina bendroves pakeisti įstatus dėl euro įvedimo

Registrų centro (RC) duomenimis jau beveik pusė aktyvią veiklą vykdančių uždarųjų akcinių (UAB) ir akcinių  bendrovių (AB) jau yra pakeitę duomenis Juridinių asmenų registre ir įstatinio kapitalo dydį nurodę eurais • Primintina, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos AB ir UAB pakeistus įstatus, juose akcijų nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį išreiškiant eurais, Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui – VĮ „Registrų centrui“ – turi pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d. • RC informuoja, kad iki šių metų gruodžio 31 d., pakeitimų neatlikusios, t. y. prašymų keisti įstatus nepateikę UAB ir AB, gali sulaukti baudų, kurios numatytos įstatymų reikalavimų nevykdžiusių juridinių asmenų vadovams.
 

Siūloma tikslinti specialią apmokestinamojo PVM momento nustatymo tvarką

Naujasis Seimas po svarstymo pritarė PVM įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma keisti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, pagal kurią PVM mokėtojams, kurių metinių pajamų ribos neviršija 60 tūkst. eurų, prievolė apskaičiuoti PVM atsirastų po to, kai jiems sumokamas atlygis.
 

Tik pasiekę 15 tūkst. Eur metinę apyvartą (įplaukas) gyventojai turės informuoti VMI apie užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-157 pakeitė Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisykles ir nustatė metinę 15 tūkst. Eur apyvartos (įplaukų) ribą, kurią pasiekus ar viršijus per metus toje pačioje užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimoje sąskaitoje, reikės informuoti VMI • Pirmą kartą tokie duomenys apie sąskaitų atidarymą bei uždarymą už 2015 ir 2016 metus turės būti VMI pateikti FR0526 formoje iki 2017 m. gegužės 1 d. 
 

Valdininkų bazinės algos dydis nesikeis ir kitąmet – sieks 130,5 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais, įstatymu kitiems metams patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 130,5 euro pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, t. y. toks pat, koks buvo nustatytas ir šiais 2016 metais bei galioja nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2016  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama