SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. gruodžio 6 d.
Nr. 45 (988) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų neapmokestinimas/apmokestinimas 2016 m. ir vėliau

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str., įtvirtinančio neapmokestinamųjų pajamų rūšis, 1 dalies 30 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame aptarti atvejai apie 2016 m. ir vėliau gyventojų gautų finansinių priemonių (FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (IFP) realizavimo pajamų neapmokestinimą/apmokestinimą • GPM lengvata – tai neapmokestinamas 500 Eur dydis, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių laikotarpių pajamas, gautas iš FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar IFP realizavimo • Skirtumas tarp mokestiniu laikotarpiu gautų FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar IFP realizavimo pajamų ir tų FP ar IFP įsigijimo kainos, viršijantis 500 Eur, apmokestinamas, taikant 15 proc. GPM tarifą.
 

Gyvenamojo būsto, kuriame deklaruota gyventojo gyvenamoji vieta, pardavimo pajamų apmokestinimo lengvata

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str., kuriame įtvirtintos neapmokestinamųjų pajamų rūšys, 1 dalies 53 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), paaiškinant nuostatas dėl pajamų mokesčiu neapmokestinamų pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn EEE valstybėse esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), jeigu šiame būste pastaruosius 2 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo deklaruota gyvenamąjį būstą parduodančio gyventojo gyvenamoji vieta • Šiame komentare teorinius paaiškinimus iliustruojančiose pavyzdinėse situacijose aktualizuoti laikotarpiai (datos), pateikiant ir naują pavyzdį, kuriame nurodyta, kad kai kuriais atvejais VMI, vertindama ar gyventojas gali prisitaikyti lengvatą, vertins visas svarbias aplinkybes, o ne tik reikalavimą, kad iki gyvenamojo būsto pardavimo gyventojas jame 2 metus būtų deklaravęs savo gyvenamąją vietą • Taip pat pakeistas ir GPMĮ 17 str. 1 dalies 54 punkto komentaras dėl pajamų neapmokestinimo, kai gyventojai parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn EEE esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame trumpiau nei 2 metus buvo deklaruota jų gyvenamoji vieta, ir per 1 metus nuo ankstesnio gyvenamojo būsto pardavimo datos įsigyja kitą EEE valstybėje esantį gyvenamąjį būstą, kuriame deklaruoja gyvenamąją vietą.
 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos taikymo sąlygos pajamoms už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str., nustatančio neapmokestinamąsias pajamas ir neapmokestinimo sąlygas, 1 dalies 28 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame paaiškinama dėl pajamų, gautų iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo, pateikiant naujausias nuostatas apie pajamų priskyrimą neapmokestinamosioms pajamoms už po 2016 m. sausio 1 d. parduotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (kitą nei gyvenamasis būstas, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta), esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, kuris nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaikytas ne mažiau kaip 10 metų • Taip pat komentare, kuriame nebeliko nebeaktualių nuostatų ir pavyzdžių, atsisakant ir nuorodų į ankstesnį VMI raštą, EEE valstybėms priklausančių šalių sąrašas papildytas Kroatija, o pavyzdžiuose pateikiamose pavyzdinėse situacijose atnaujinti laikotarpiai (datos), teorinius paaiškinimus iliustruojant naujais pavyzdinių situacijų aprašymais.
 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos taikymo sąlygos pajamoms už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (II dalis)

VMI prie LR FM pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. (neapmokestinamosios pajamos) 1 dalies 28 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

Iki 2 proc. pajamų mokesčio bus galima skirti tik asmenims, turintiems ir meno kūrėjo, ir paramos gavėjo statusą

Ar visiems fiziniams asmenims menininkams kaip paramą gyventojai galės skirti pajamų mokesčio dalį ir iki kada VMI pinigines lėšas perves meno kūrėjui? • Apie kokio dydžio gautas įplaukas, kada ir kokia forma menininkai turės informuoti mokesčių administratorių?
 

Metinės A klasės išmokų ir išskaičiuoto pajamų mokesčio FR0573 formos pildymo pakeitimai kitais metais ir naujas A klasės išmokų kodų sąrašas (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-145 pakeitė Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisykles ir nauja redakcija išdėstė šių taisyklių 2 priedą „A klasės išmokų kodai“ • Pakeistose taisyklėse nustatyta, kad Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A, FR0573U prieduose privalės deklaruoti nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. išmokėtas visas A klasės išmokas: apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias išmokas bei išmokas, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektui (išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias išmokas) • Taisyklių pakeitimais patikslinta deklaracijos FR0573 formos A ir U priedų pildymo tvarka, o naujasis A klasės išmokų kodų sarašas, kuriame nurodomi 52 kodai (vietoj 48 kodų), papildytas 4 naujais išmokų kodais ir jame kodai suskirstyti į 3 grupes, jungiančias panašios rūšies A klasės išmokas.
 

Metinės A klasės išmokų ir išskaičiuoto pajamų mokesčio FR0573 formos pildymo pakeitimai kitais metais ir naujas A klasės išmokų kodų sąrašas (II dalis)

Naujasis A klasės išmokų kodų sąrašas (taikoma deklaruojant 2017 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojams išmokėtas A klasės išmokas).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 15 d., kalendorius.
 

Nauja užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma ir jos užpildymo bei pateikimo VMI taisyklės (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. VA-147 pakeitė 2003 12 17 įsakymą Nr. V-325, patikslindamas jo antraštę – „Dėl paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, FR0585 formos ir jos priedo FR0585P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, ir nauja redakcija išdėstė Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formą (02 versija) bei Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisykles • Nustatyta, kad naujomis taisyklėmis, kuriose nebeliko nuostatų, susijusių su turto vertės ir mokesčio apskaičiavimu nacionaline valiuta (litu), ir kurios papildytos 2 naujais priedais, 1 priede pateikiant užsienio valstybių kodų sąrašą, o 2 priede – turto rūšių kodų sąrašą (anksčiau šie sąrašai buvo pateikti ankstesnės redakcijos FR0585 formos deklaracijos lapo antroje pusėje), turės būti vadovaujamasi ir naujoji 2 versijos FR0585 forma kartu su jos FR0585P priedu teikiama, deklaruojant paveldimo turto mokestį nuo 2016 m. ir vėlesniais mokestiniais metais užsienio valstybėse paveldėto turto bei tikslinant 2016 m. ar vėliau pateiktų deklaracijų duomenis • Tikslinant 2015 m. ar ankstesnių metų pateiktų deklaracijų duomenis, turi būti naudojama 1 versijos deklaracijos FR0585 forma • Patikslinti deklaracijos 2 versijos FR0585 formos su FR0585P priedu pateikimo būdai, nustatant, kad ji gali būti ne tik įteikiama tiesiogiai nuolatinės gyvenamosios vietos ar bet kuriai kitai apskrities VMI ar atsiunčiama klasikiniu paštu į AVMI jų skelbiamais adresais, bet ir pateikta elektroniniu būdu VMI prie LR FM nustatyta tvarka • Naujoje deklaracijos formoje nebeliko kai kurių nebeaktualių laukelių (pvz., laukelio „Pirminė, patikslinta“), papildant naujais laukeliais (pvz., 10 laukeliu, skirtu turto palikėjų skaičiui įrašyti skirtu laukeliu (kai turtas užsienio valstybėse per mokestinius (kalendorinius) metus yra paveldėtas daugiau kaip iš vieno turto palikėjo).
 

Nauja užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma ir jos užpildymo bei pateikimo VMI taisyklės (II dalis)

2 versijos deklaracijos FR0585 formos FR0585P priedo užpildymas ir Turto rūšių kodų sąrašas (Paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, FR0585 formos ir jos priedo FR0585P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 2 priedas).
 

Nuo gruodžio 1 d. – nauja apskričių VMI struktūra

Nuo gruodžio 1 d., pertvarkius apskričių teritorinius padalinius, kaip savarankiški juridiniai vienetai apskrityse veikia 5-kios apskričių VMI, t. y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių valstybinės mokesčių inspekcijos.
 

Nuo kitų metų – naujas B klasės pajamų rūšių kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-144 pakeitė Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedą „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, išdėstydamas jį nauja redakcija • Naująjame sąraše B klasės pajamų kodai suskirstyti į 3 grupes, jungiančias panašios rūšies išmokas • Nustatyta, kad naujos redakcijos B klasės pajamų rūšių kodų, kurie yra nurodomi pildant FR0471 formą, sąrašu B klasės išmokas gyventojams išmokėję asmenys privalės vadovautis, deklaruodami 2017 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas B klasės išmokas.
 

Nuo kitų metų įmokos į Garantinį fondą turės būti mokamos „Sodrai“

Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir įmokas administruojantis subjektas: jei dabar įmokos į Garantinį fondą mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai, tai nuo kitų metų jos turės būti mokamos „Sodrai“.
 

Panaikintas VMI įsakymas dėl pažymos FR0471 duomenų teikimo elektroniniu būdu

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-143 pripažino nuo 2016 m. gruodžio 1 d. netekusiu galios 2004 01 15 įsakymą Nr. VA-3 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos duomenų teikimo elektroniniu būdu“.
 

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo meno kūrėjams taisyklės

Kultūros ministras 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-925 patvirtino Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisykles • Primintina, kad nuo kitų metų sausio 1-osios paramos gavėjais galės būti ir fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas • Tačiau meno kūrėjas taps paramos gavėju ir įgys teisę gauti paramą (nuolatiniam Lietuvos gyventojui skiriant jam dalį, iki 2 proc., sumokėto pajamų mokesčio) tik tuomet, kai gaus paramos gavėjo statusą, t. y. kai jis bus įregistruotas Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje kaip paramos gavėjas • Naujosiose 2017 m. sausio 1 d. pradėsiančiose galioti Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse būtent ir reglamentuoti fizinių asmenų, kuriems suteiktas meno kūrėjo statusas, dokumentų pateikimo Kultūros ministerijai reikalavimai, siekiant įgyti paramos gavėjo statusą.
 

Socialinės partnerystės formos naujame Darbo kodekse

Valstybinės darbo inspekcijos parengta vieša 9 konsultacija apie naująjame Darbo kodekse įtvirtintas socialinės partnerystės formas, kurioje aprašomas jų teisinį reguliavimas ir įgyvendinimo priemonės.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2016  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama