SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. lapkričio 15 d.
Nr. 42 (985) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dar metams atidėtas privalomas faktinės gyvenamosios vietos deklaravimo terminas

Prezidentei įteiktas pasirašyti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1919 2 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo dar metams – iki 2017 m. gruodžio 31 d. – atidėtas kitąmet turėjęs įsigalioti privalomas faktinės gyvenamosios vietos deklaravimas.
 

Euro VI standartą atitinkantį variklį turinčioms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms nustatytas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koregavimo koeficientas

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1094 pakeitė 2000 01 18 nutarimą Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ ir juo patvirtintų mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų lentelės 1 punktą, kuris papildytas nauja nuostata, įtvirtinančia, kad motorinėms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, turinčioms Euro VI standartą atitinkantį variklį, taikomas tarifo koregavimo koeficientas – 0,08 • Nustačius koregavimo koeficientą eksploatuojantiems mažiau taršias sunkiąsias transporto priemones, turinčias Euro VI standartą atitinkantį variklį, mokesčio mokėtojai už šių transporto priemonių taršą galės mokėti mažesnį mokestį • Vyriausybė taip pat nustatė, kad šiuo nutarimu patvirtintas tarifo koregavimo koeficientas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių • Tai reiškia, kad koregavimo koeficientas Euro VI standartą atitinkantį variklį turinčioms transporto priemonėms bus taikomas nuo 2017 m., kuriais bus deklaruojamas metinis, praėjusio 2016 m. mokestinio laikotarpio, mokestis.
 

Kitais metais – naujos pažymų FR0594 ir FR0595 formų apie Lietuvoje gautas pajamas ir sumokėtą mokestį išdavimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA-136 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisykles • Šios naujos taisyklės papildytos dviem naujais priedais: Prašymu išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą ir Prašymu išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą • Šiuos prašymus gyventojai nuo 2017 m. sausio 2 d. privalės pateikti mokesčių administratoriui norėdami gauti pažymos FR0594 formą arba FR0595 formą (anksčiau buvo reikalaujama AVMI raštu pateikti laisvos formos prašymą išduoti FR0594 arba FR0595 formos pažymą) • Taisyklėse paaiškinta, kaip turės būti užpildomi šie prašymai, nurodant ir jų pateikimo būdus • Beje, nuo kitų metų sausio 2 d. mokesčių administratoriui teikdami prašymus, juose gyventojai turės pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 arba FR0595 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos • Be to, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai savo prašyme galės pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje būtų nurodytos ir tokios pajamos, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu • Taisyklėse taip pat detaliai aprašyta, kaip mokesčių administratorius turi užpildyti pažymų FR0594 bei FR0595 formas (pačios formos taisyklėse nebepateikiamos) ir kada jas privalo pateikti gyventojams, nustatant, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. visos pažymų FR0594 ar FR0595 formos turi būti patvirtintos VMI prie LR FM spaudu su valstybės herbu.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 21 d., kalendorius.
 

Nauja indėlių rūšis – neatšaukiami terminuoti indėliai

Jei Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašys Civilinio kodekso 6.895, 6.896 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.895-1 straipsniu įstatymą, Lietuvoje bus įtvirtinta nauja indėlių rūšis – neatšaukiami terminuoti indėliai.
 

Numatyta daugiau priemonių, leisiančių klientų tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu

Vyriausybė 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1073 pakeitė savo ankstesniu 2008 09 24 nutarimu patvirtintas Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisykles ir įteisino 3 būdus, kurie nuo gruodžio 1 d. leis finansų įstaigoms bei kitiems subjektams klientų asmens tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu.
 

Pakeistas 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“

Finansų ministras 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1K-388 pakeitė 16-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ • Šis VSAFAS papildytas naujomis nuostatomis, priskiriant medelynus prie ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupės, taip pat nurodant, kad medynus savo apskaitoje turi registruoti miško valdytojai, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, bei viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas • Be to, nustatyti būdai, kuriais ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupės vienetas įvertinamas ir parodomas finansinėse ataskaitose, nurodant ir kokiu periodiškumu nustatomas biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas bei patikslinant nuostatas dėl informacijos pateikimo viešojo sektoriaus subjekto, turinčio biologinio turto, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte • Taip pat 16-asis VSAFAS papildytas dviem naujais priedais: 6 priedu „Informacijos apie miško vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma“ ir 7 priedu „Informacijos apie miško vertes pateikimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma“.
 

Patikslinta juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų padalinių viešų pranešimų skelbimo Registrų centro elektroniniame leidinyje tvarka

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1086 pakeitė Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašą • Pakeitimais patikslinti šiame apraše vartojamų „viešo pranešimo“ ir „viešo pranešimo teikimo“ sąvokų apibrėžimai, taip pat papildytas viešųjų pranešimų skirstymo į kategorijas sąrašas dviem naujomis kategorijomis bei patikslinta, kokie viešą pranešimą teikiančio asmens duomenys turi būti nurodyta teikiamame viešame pranešime.
 

Valstybinės darbo inspekcijos konsultacija apie naująjame Darbo kodekse reglamentuotą darbo ir poilsio laiką

Valstybinė darbo inspekcija parengė viešą šeštąją konsultaciją dėl naująjame Darbo kodekso kodekse reglamentuoto darbo ir poilsio laiko • Šioje konsultacijoje apžvelgiami maksimaliojo darbo laiko reikalavimai, pasikeitimai, susiję su sumine darbo laiko apskaita, pateikiant paaiškinimus apie darbą naktį, budėjimą (įvestas naujas aktyviojo ir pasyviojo (darbovietėje ar namuose) budėjimo sąvokas), viršvalandinį darbą, taip pat darbo laiko apskaitos reikalavimus bei pristatant naujoves dėl poilsio laiko, įtvirtintų atostogų rūšių bei papildomų poilsio laiko garantijų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2016  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama