SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. lapkričio 8 d.
Nr. 41 (984) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Brangiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams numatytas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame numatytas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas brangiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų.
 

Įdarbinusiems jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones kompensuos dalį darbo užmokesčio išlaidų

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega) pradeda įgyvendinti naują Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą priemonę „Parama darbui“: darbdaviai (viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, besiverčiantys ūkine komercine veikla), kurie planuoja įdarbinti jaunimą iki 29 m. arba vyresnius nei 54 m. asmenis, gali kreiptis dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo.
 

Intrastato ribos 2017 metams

Statistikos departamento generalinė direktorė 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-223 patvirtino Intrastato ribas ateinantiems 2017 metams • Palyginus su nustatytomis šiems metams ribomis, 2017 metams sumažinta Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba 30 tūkst. eurų ir išvežimo statistinės vertės teikimo riba 1 mln. eurų, o Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo bei įvežimo statistinės vertės teikimo ribos nesikeičia.
 

Jau pakeistas dar neįsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas

Prezidentei įteiktos pasirašyti Seimo priimtas naujojo, įsigaliosiančio nuo kitų metų pradžios, Darbo kodekso pataisos, kuriomis jau pakeista 11-ka šio kodekso straipsnių ir panaikintas skirsnis dėl nenustatytos apimties darbo sutarčių.
 

Lietuvos bankas nustatė didžiausią būtiniausių bankų ir kredito unijų mokėjimo paslaugų krepšelio kainą

Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į tai, kad Mokėjimų įstatymas įpareigoja bankus ir kredito unijas ne vėliau kaip 2017 m. vasario 1 d. gyventojams pasiūlyti pagrindinę mokėjimo sąskaitą su būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis, neviršijant Lietuvos banko nustatytos didžiausios kainos ribos, nustatė maksimalų komisinį atlyginimą už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą • Nuo 2017 m. vasario 1 d. iki kitų metų pabaigos pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina negalės viršyti 1,50 Eur, o socialiai remtiniems asmenims – 0,75 Eur per mėnesį • Patvirtintame pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančių paslaugų ir mokėjimo operacijų apraše nurodytos ir konkrečios būtiniausios paslaugos, kurias kredito įstaigos privalo suteikti vartotojui už nustatytą pagrindinės mokėjimo sąskaitos komisinį atlyginimą, be jokių papildomų mokesčių.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 15 d., kalendorius.
 

Motociklams ir mopedams leista ilgiau važinėti vasarinėmis padangomis

Lapkričio 4 d. įsigaliojo Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1077 pakeistos Kelių eismo taisyklės, kuriose numatytas lankstesnis mopedų, motociklų, triračių ir visų rūšių keturračių padangų naudojimo reglamentavimas, t. y. vairuojant šias transporto priemones, privalomas žieminių padangų naudojimas sutrumpintas 2 mėnesiais, be to, pakeista transporto priemonių vilkimo lanksčia vilktimi tvarka, suvienodintas lengvųjų ir krovininių automobilių, kurių didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 3,5 t, didžiausias leistinas greitis.
 

Naujas dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1091 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą • Šio lapkričio 5 d. įsigaliojusio aprašo, reglamentuojančio dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) procedūrą, teisinis reguliavimas pakeistas taip, kad visiškai atitiktų 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo nuostatas.
 

Naujos paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VA-133 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė spalio 28 d. įsigaliojusias Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles, kurios nustato paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims (t. y. juridiniams ar fiziniams asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti paslaptyje nelaikomą informaciją) atvejus, būdus, mastą ir tvarką • Taisyklėse, be atsisakytų perteklinių nuostatų (pvz., kurios yra mokesčių mokėtojų aptarnavimo standarto, o ne minimų taisyklių objektas), atlikti šie pagrindiniai pakeitimai: praplėstos asmenų galimybės gauti paslaptyje nelaikomą informaciją apie mokesčių mokėtoją (t. y. taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 papunkčiuose ir 17 bei 18 punktuose nurodytą informaciją), o dėl kitos informacijos – jei ji yra susijusi su jo esamomis ir galimai atsirasiančiomis ne tik mokestinėmis, bet ar kitomis prievolėmis (pvz., kai tretieji asmenys sprendžia mirusio mokesčių mokėtojo palikimo priėmimo klausimą ir kt.), patikslintas 18 punktas, nurodant, kokia informacija arba duomenys teikiami VMI interneto svetainėje tretiesiems asmenims ir išskiriant 15 konkrečių skelbtinų duomenų rūšių, tarp kurių ir informacija apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, turinčius mokestinę nepriemoką pagal centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus, taip pat papildymu numatyta, kad informaciją telefonu teikia ne tik apskričių VMI aptarnavimo padaliniai, bet ir VMI prie LR FM Mokesčių informacijos departamentas bei įtvirtintas aptarnavimas vieno langelio principu, nustatant, kad prašymas suteikti informaciją apie mokesčių mokėtoją gali būti pateikiamas elektroniniu būdu, tiesiogiai ar paštu pasirinktinai apskrities VMI arba VMI prie LR FM.
 

Neapdraudus automobilio – bauda ir vairuotojui, ir savininkui

Nuo kitų metų sausio 1 d. turėtų įsigalioti Seimo priimtos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kuriomis sugriežtinta viešajame eisme dalyvaujančių, tačiau privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu nedraustų transporto priemonių savininkų atsakomybė.
 

Nuo kitų metų galios nauja priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarka

Vyriausybė 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 993 pakeitė 2001 11 27 nutarimą Nr. 1426 ir patvirtino naują Priverstinio transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašą, įsigaliosiantį 2017 m. sausio 1 d. • Šiame apraše išdėstyti policijos arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnų veiksmai priėmus sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemones, numatyta daugiau vietų, kur galės būti laikoma priverstinai išgabenta transporto priemonė, nustatyta galimybė pareigūnams transporto priemonės matomą įrangą, sugadinimus, transporto priemonėje esančius daiktus neaprašyti akte, o filmuoti ir/arba fotografuoti, taip pat išdėstyta ir uždraudimo toliau važiuoti tvarka, suteikiant tokią teisę policijos ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnams.
 

Pakeisti VMI naudojamų kompleksinių ir teminių patikrinimų klasifikatorių kodai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. VA-132 pakeitė Kompleksinių ir teminių patikrinimų klasifikatorius, kuriuos sudaro šių mokestinių patikrinimų rūšių klasifikatorius bei temų klasifikatorius • Naujojo kompleksinių ir teminių patikrinimų rūšių klasifikatoriaus, lyginant su senąja versija, tikslinių patikrinimų kodų padaugėjo iki 15 (vietoje 13), kaip ir anksčiau, paliekant 21 patikrinimų kodą pagal pateiktą informaciją arba pavedimus, o kompleksinių ir teminių patikrinimų temų klasifikatoriaus patikrinimo temos kodų (vietoje 20) sumažėjo trimis iki 17.
 

Pakeitimai mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų mokėjimo kodų sąraše

VMI prie LR FM ir Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. VA-134/1B-885 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašą, jame pakeičiant naujais II skyriaus „Kiti mokesčiai ir įmokos, mokami į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas“ kai kurių dalių punktų (eilučių) pavadinimus, papildant ir dviem naujais punktais bei įmokų kodais, taip pat nauja redakcija išdėstant Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Muitinės departamento surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų už muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės įstaigų sąskaitas, kodų sąrašą.
 

Papildytas žemės ūkio veiklų sąrašas

Seimas priėmė Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame papildytas sąvokos „žemės ūkio veikla“ apibrėžimas.
 

Patvirtinta nauja turto ir/arba verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma

Finansų ministrė 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-377 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių 2 priedą „Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma“ • Juridiniai asmenys ir turto arba verslo vertintojai, įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, teikdami duomenis apie ataskaitiniais metais vykdytą turto ir (arba) verslo vertinimo veiklą, privalės naujoje atskaitos formoje informaciją apie pajamas, gautas ataskaitiniais metais iš turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos, detalizuoti pagal vertinimo sritis: nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas ir verslas.
 

Patvirtintas delspinigių dydis už pavėluotą darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2016 m. spalio 28 d. priėmė du įsakymus dėl delspinigių dydžių už nesumokėtą alga, t. y. vienu įsakymu patikslino ankstesniojo, susijusio su delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą dydžiu, galiojimo datą, o kitu įsakymu patvirtino nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiantį delspinigių dydį, kuris turės būti mokamas tuomet, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.
 

Patvirtintas naujas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 patvirtino naują nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiantį Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą, kartu pripažindama negaliosiančiu senąjį Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą.
 

Patvirtintos naujos EUR.1, EUR-MED, A.TR. judėjimo ir pakaitinių A formos kilmės sertifikatų pildymo ir išdavimo taisyklės

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1B-877 patvirtino trejas naujas taisykles: EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų, taip pat A.TR. judėjimo sertifikatų bei Pakaitinių A formos kilmės sertifikatų pildymo ir išdavimo taisykles.
 

Patvirtintos naujos Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklės

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1B-859 patvirtino naujas spalio 21 d. įsigaliojusias Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisykles, kurios reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinėje registruoto garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei ir su jais susijusių pranešimų ir mokėjimo reikalavimų (pretenzijų) teikimo garantui tvarką • Garanto elektroninis įsipareigojimas – tai garanto, kuris sudaręs su muitine Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį, vienkartinis ar bendrasis įsipareigojimas, pateiktas į muitinės informacinę sistemą (MIS) elektroninėmis duomenų apdorojimo ir mainų priemonėmis, ir gali būti naudojamas tik atsiradusių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti bei MIS registruojamas iš anksto, prieš pradedant vykdyti muitinės operacijas.
 

Valstybinė darbo inspekcija apie darbo santykių ypatumus, reglamentuojamus naująjame Darbo kodekse

Valstybinė darbo inspekcija, tęsdama pradėtą viešųjų konsultacijų dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą, parengė penktąją konsultaciją, kurioje aptariami vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai, taip pat komandiruotų darbuotojų darbo santykių ypatumai ir darbo santykių ypatumai mažose įmonėse.
 

Valstybinė darbo inspekcija apie naująjame Darbo kodekse įtvirtintas darbo sutarčių rūšis

Valstybinė darbo inspekcija, tęsdama viešąsias konsultacijas dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso nuostatų, parengė ketvirtąją konsultaciją, kurioje apžvelgiamos šiame kodekse įtvirtintos darbo sutarčių rūšys.
 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimai

Vyriausybė 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1040 pakeitė Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus • Pakeitimais patikslintas sąrašas dokumentų, kuriuos nuo kitų metų sausio 1 d. reikės pateikti „Sodrai“, kreipiantis dėl valstybinės socialinio draudimo našlių, našlaičių, išankstinių valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų skyrimo ir išmokos mirus pensijos gavėjui.
 
VMI informuoja

VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms

VMI prie LR FM informavo, kad paramos gavėjams ir politinėms partijoms pradėjo pervesti paramą, kurią skyrė gyventojai nuo 2015 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio • Paramos pervedimų jau sulaukė daugiau nei 4000 organizacijų, joms pervesta beveik 3,3 mln. eurų.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2016  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama