SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. spalio 4 d.
Nr. 37 (980) StraipsniaiTemidėMokesčių administratoriaus nurodymas p...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių administratoriaus nurodymas periodiškai teikti PVM sąskaitų faktūrų registrus gali būti skundžiamas

 

 

 

 

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“

vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir

teisininkas Edvinas LENKAUSKAS

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo (MAĮ) įstatymas suteikia teisę mokesčių administratoriui duoti mokesčių mokėtojui privalomus vykdyti nurodymus mokesčių apskaičiavimo bei pajamų deklaravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Kitaip tariant, MAĮ mokesčių administratoriui suteikia labai plačią diskrecijos teisę reikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų tam tikrą informaciją bei dokumentus, kurie gali būti susiję su mokesčių mokėtojo apmokestinimu.

Negana to, MAĮ numato, kad jeigu mokesčių mokėtojas netinkamai įvykdo arba apskritai neįvykdo mokesčių administratoriaus nurodymo, jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

Todėl mokesčių mokėtojams dažnai iškyla klausimas, kaip apsisaugoti nuo galimai neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų pateikti informaciją ar dokumentus, kurie nėra susiję su mokesčių mokėtojo apmokestinimu, arba kurių mokesčių mokėtojas neprivalo apskaityti ar saugoti.

 

Ne paslaptis, kad visuose mokesčių administratoriaus nurodymuose, kuriuose yra prašoma pateikti tam tikrą informaciją ar dokumentus, yra paminėta, kad toks nurodymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Ką tai reiškia? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai – galimybė kiekvienam mokesčių mokėtojui apsisaugoti nuo galimai neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų, tačiau reikia pažymėti, kad tokia galimybė yra daugiau teorinė nei praktinė dėl suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktikos.

 

LVAT praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti tik tokias administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurios daro įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektas. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų.

Atitinkamai, teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatyme numatyta mokesčių mokėtojo teisė skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus negali būti traktuojama kaip suteikianti teisę skųsti ir tokius mokesčių administratoriaus veiksmus, kurie teisinių pasekmių nesukelia ir kurių nagrinėjimas teisme būtų beprasmis.

Būtent dėl tokios suformuotos LVAT praktikos teismuose yra priimta daugybė nutarčių, kuriose teismai atsisako nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus dėl mokesčių administratoriaus nurodymų pateikti tam tikrą informaciją ar dokumentus, kadangi, anot teismų, tokie nurodymai mokesčių mokėtojui nesukelia neigiamų teisinių pasekmių. Ilgą laiką teismai laikydavosi nuomonės, kad mokesčių mokėtojas galės apskųsti mokesčių administratoriaus veiksmus tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius priskaičiuos jam mokėtinus mokesčius.

 

Visai neseniai, teismuose buvo nagrinėjamas dar vienas mokesčių mokėtojo bandymas apskųsti mokesčių administratoriaus nurodymą, kuriuo mokesčių administratorius prašė periodiškai ir neterminuotą laiką teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis jau suformuota LVAT praktika, šioje byloje nusprendė, kad toks mokesčių administratorius nurodymas periodiškai teikti PVM sąskaitų faktūrų registrus yra tik prevencinio pobūdžio priemonė, kuri savaime nedaro įtakos mokesčių mokėtojo teisiniam statusui, t. y. nesukuria jokių teisinių pasekmių, todėl toks skundas negali būti nagrinėjamas teismuose. Teismas taip pat pažymėjo, kad mokesčių mokėtojo teisinis statusas gali pasikeisti tik atsiradus realiems teisiniams padariniams, t. y., jeigu mokesčių administratorius pritaikytų sankcijas už PVM mokėjimo tvarkos pažeidimus. Kadangi skundžiamas mokesčių administratoriaus nurodymas nenumato jokių sankcijų už PVM mokėjimo tvarkos pažeidimus, teismas nusprendė, kad toks mokesčių administratoriaus nurodymas nesukelia jokių teisinių pasekmių mokesčių mokėtojo, todėl nenagrinėjo mokesčių mokėtojo skundo. Mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su tokiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą į LVAT.

 

2016 m. liepos 22 d. LVAT administracinėje byloje Nr. AS-631-575/2016 priėmė nutartį, kurioje nustatė, kad skundžiamas mokesčių administratoriaus nurodymas yra dėl periodiško PVM sąskaitų faktūrų teikimo neterminuotą laiką, t. y. kol pats mokesčių administratorius atšauks tokį nurodymą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad mokesčių administratorius turi pareigą stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą bei turi pagrįsti, kad mokesčių mokėtojui duodami nurodymai yra būtini pagal visas jiems teisės aktuose keliamas sąlygas.

Remiantis šiomis aplinkybės, LVAT priėjo prie išvados, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai skundo priėmimo stadijoje pareiškėjos ginčijamą mokesčių administratoriaus nurodymą vertino kaip akivaizdžiai savaime nesukeliantį pareiškėjai jokių teisinių pasekmių ir negalintį būti savarankišku administracinės bylos dalyku.

LVAT išaiškino, kad mokesčių mokėtojui negali būti apribojama teisė į teisminę gynybą skundžiant mokesčių administratoriaus nurodymą teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis, kadangi šis mokesčių administratoriaus privalomas nurodymas mokesčių mokėtojo skundo priėmimo stadijoje negali būti vertinamas kaip akivaizdžiai nesukeliantis savarankiškų teisinių pasekmių, juolab kad tokio pobūdžio nurodymui teisės aktai nustato specifinius reikalavimus, kurių įgyvendinimą nagrinėjamu atveju privalo patikrinti teismas.

 

Taigi, naujausia LVAT praktika rodo, kad mokesčių mokėtojui yra suteikiama daug daugiau galimybių apskųsti mokesčių administratoriaus nurodymą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo. Tikėtina, kad po šio LVAT sprendimo padaugės mokesčių mokėtojų skundų dėl mokesčių administratoriaus nurodymų teisėtumo, todėl jau netolima ateitis parodys kokiu keliu nužengs tolimesnė LVAT formuojama praktika: ar mokesčių mokėtojui bus suteikta dar daugiau galimybių apskųsti mokesčių administratoriaus nurodymus, ar visgi LVAT grįš prie savo senosios praktikos, pagal kurią tokie skundai yra nenagrinėtini teismuose.

 

Pastaba. Advokatų kontora „Motieka ir Audzevičius“ pažymi, kad mokesčių mokėtojo minėtose byloje neatstovavo, todėl tai yra tik subjektyvus teisininkų komentaras dėl LVAT formuojamos praktikos.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2016  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama