SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. spalio 4 d.
Nr. 37 (980) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus „Sodrai“ pateikimo ir tikslinimo taisyklių pakeitimai

„Sodros“ direktorius 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-501 pakeitė Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles, kurios papildytos nauja nuostata, nurodant sąlygas, kada, nustačius, kad apdraustasis asmuo tuo pačiu metu yra draudėjo vadovas, „Sodros“ teritorinio skyriaus sprendimu Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre gali būti įrašoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data (o tai reiškia, kad vadovas tampa neapdraustu) • Taip pat patikslintos nuostatos dėl apdraustojo asmens informavimo apie priimtą „Sodros“ sprendimą įrašyti jo valstybinio socialinio draudimo pabaigą minėtame registre.
 

Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 8, 12, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymu nuo 2017-ųjų metų pratęstas išmokų vaikams mokėjimas vaikams nuo 7 iki 18 metų, šeimoje auginant ir/ar globojant 1 ar 2 vaikus, kaip ir dabar, vertinant šeimos gaunamas pajamas (mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, t. y. 153 Eur, jei nepasikeistų VRP, kurios dabar yra 102 Eur), o šeimoms, auginančioms ir/ar globojančioms 3 ir daugiau vaikų išmoka vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų bus skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų • Taip pat nuo spalio 1 d. skiriama vienkartinė išmoka vaikui, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
 

Kitąmet įsigaliosiantys Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimai

2017 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, kuriame papildytos ar nustatytos naujos Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos, įtvirtinant ir naujas pareigas Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui bei teises inspektoriams • Taip pat išdėstytos nuostatos dėl kitos ES valstybės narės paskirtų finansinių administracinių sankcijų ir/ar baudų išieškojimo.
 

Mokesčių administratoriaus nurodymas periodiškai teikti PVM sąskaitų faktūrų registrus gali būti skundžiamas

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Edvinas LENKAUSKAS.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 10 d., kalendorius.
 

Muitinės informacija dėl garanto elektroninių įsipareigojimų

Lietuvos muitinė informavo, kad nuo spalio 4 d.  garantams, pasirašiusiems su Lietuvos muitine sutartį dėl garanto pripažinimo muitinės garantu, turinčiu teisę išduoti tretiesiems asmenims garanto įsipareigojimų dokumentus, suteikiama galimybė pateikti muitinei vienkartinius ir bendruosius garanto įsipareigojimus elektroniniu būdu.
 

Neapmokestinamos pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 9 punktą

VMI prie LR FM papildė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 12 str. (Neapmokestinamosios pajamos) 9 punkto komentarą (apibendrintą paaiškinimą).
 

Nuo kitų metų įsigaliosiantys Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas, kuriame naujai išdėstyta privalomų sveikatos patikrinimų organizavimo darbovietėje tvarka, pakeistas asmenų iki 18 metų darbo laiko trukmės reglamentavimas, praplėstos nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių moterų garantijos, reglamentuota nuotolinį darbą dirbančių ir laikinųjų darbuotojų sauga.
 

Pakeistas Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos pateikimo VMI terminas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-122 pakeitė Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles, kuriose pakeistas dividendų pelno mokesčio deklaracijos 02-osios versijos FR0640 formos pateikimo VMI terminas, įsigaliosiantis nuo kitų metų sausio 1 d.
 

Pakeistas Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų pateikimo VMI terminas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-123 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisykles, kuriose patikslinta 04 versijos metinės pelno mokesčio deklaracijos (ir atitinkamų jos priedų) pateikimo VMI prievolės data, įsigaliosianti 2017 m. sausio 1 d.
 

Pakeisti aprašai, reglamentuojantys A1 pažymėjimų ir E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimą

„Sodros“ direktorius 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-497 pakeitė Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašus, kurie papildyti nuostatomis dėl prašymų išduoti A1 pažymėjimus („Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų“), taip pat E 101 LT („Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“), E 102 LT („Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“), E 103 LT („Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“) formų pažymas pateikiamo „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai būdų ir tvarkos.
 

Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-121 pakeitė 2002 12 24 įsakymą Nr. 376 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patikslino Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisykles, kuriose, be kitų pakeitimų, nustatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. metinė ataskaita (FR0438 formos 02 versija) turi būti pateikiama, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 d. (vietoje šešto mėnesio 1 d.).
 

Patikslintos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VA-120 pakeitė Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisykles, išdėstytas nauja redakcija 2016 07 13 įsakymu Nr. VA-101 • Šiomis naujomis taisyklėmis turės būti vadovaujamasi deklaruojant 2017 m. ir vėliau nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas A klasės apmokestinamosioms pajamoms • Naujausiu pakeitimu patikslintas taisyklių 4 punktas, nustatant, kad Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, nuo 2017 m. sausio 1 d. deklaraciją FR0572 (4 versija) privalės pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (tokiu atveju deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turės būti įrašomi 0). 
 

Patvirtintos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119 patvirtino Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisykles, kurios nustato naudojimosi Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) ir jos posistemiais tvarką • Taisyklėse taip pat reglamentuota registravimosi ir prisijungimo prie i.MAS, naudojimosi i.MAS elektroninėmis paslaugomis tvarka, numatytos atsarginės priemonės neveikiant i.MAS bei įtvirtintos mokesčių mokėtojo ir VMI teisės bei pareigos • Šios taisyklės pateikiamos mokesčių mokėtojui arba jo atstovui pirmą kartą jungiantis prie i.MAS ir su jomis jis privalo susipažinti bei i.MAS priemonėmis tai patvirtinti, o patvirtinęs, kad susipažino, gali registruotis i.MAS naudotoju.
 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai

Rugsėjo 30 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 2, 8, 10, 12, 17, 20, 23, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, kuriuo, siekiant didinti piniginės socialinės paramos aprėptį ir sudaryti palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą, patikslinta socialinių pašalpų skyrimo tvarka, nebepaliekant nuostatos, kad asmenims, gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių, pašalpa nebeskiriama visai ir nustatyta, kad ilgiau kaip 5 metus gaunantiems socialinę pašalpą 50 proc. sumažinta socialinė pašalpa teikiama nebe grynais pinigais, o ne pinigine forma, taip pat įtvirtinta naujovė, kad socialinės pašalpos dydis darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims nemažinamas ir tais atvejais, kai Darbo birža ar kitos valstybės valstybinė įdarbinimo tarnyba socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu jiems nepasiūlė dirbti ar dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse arba kai darbingi nedirbantys, nesimokantys darbingo amžiaus asmenys, gaunantys socialinę pašalpą, dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje • Be to, sutrumpintas laikotarpis, per kurį asmuo turi būti registruotas Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, kai norima gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus, taip pat patikslinta, kokios pajamos, skiriant piniginę socialinę paramą, neįskaitomos į šeimos/asmens gaunamas pajamas.
 

Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą pakeitė naujas Profesionaliojo scenos meno įstatymas

Praplėtus profesionaliojo scenos meno įstaigų sistemą, į ją greta teatrų ir koncertinių įstaigų įtraukus cirkus, scenos meno informacijos centrus, scenos meno centrus, kūrybinius inkubatorius ir panašias įstaigas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą pakeitė naujas Profesionaliojo scenos meno įstatymas • Naujuoju įstatymu sudarytos galimybės nacionaliniams, valstybės ir savivaldybių teatrams ir koncertinėms įstaigoms iš biudžetinių įstaigų tapti viešosiomis įstaigomis, taip pat nustatyta, kad nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų meno veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto, įtvirtinant ir profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinę programą (nuo 2018 m. sausio 1 d.) • Be to, išplėstas kompensacinių išmokų gavėjų sąrašas, sumažinant kūrybinio darbo stažą baleto artistams ir šokėjams, taip pat grojantiems pučiamaisiais instrumentais muzikantams bei solistams vokalistams, ir nuo kitų metų iki 8 (vietoje 6) bazinių socialinių išmokų dydžio padidintos kompensacijos dėl profesijos specifikos nebegalintiems dirbti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams • Bus skiriamos ir kompensacinės išmokos senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems buvusiems artistams, mokant skirtumą tarp paskirtosios senatvės pensijos ir kompensacinės išmokos, o su teatrų ir koncertinių įstaigų vadovais darbo sutartis bus sudaroma 5 metams, kasmet vertinant jų veiklą • Numatyta galimybė rengti neeilinį atestavimą ir šių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, o tais atvejais, jei dukart iš eilės šių asmenų veikla būtų įvertinama nepatenkinamai, jie netektų darbo.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2016  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama