SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 7 mėn. kaina 50,40 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 7 mėn. kaina 50,40 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. liepos 26 d.
Nr. 28 (971) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kitais metais atsiras dvi naujos išmokų vaikams rūšys

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys dvi naujas išmokų vaikams rūšis: išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.
 

Kitąmet – nauja Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma ir jos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. VA-103 pakeitė 2002 10 08 įsakymą Nr. 289 ir nauja redakcija išdėstė nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiančias Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą (02 versija) ir šios formos užpildymo taisykles.
 

Licencijos išduodamos tik elektroniniu būdu

Vyriausybė 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 pakeitė 2012 07 18 nutarimą Nr. 937, ir jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naują liepos 23 d. įsigaliojusį Licencijavimo pagrindų aprašą, kuriame, lyginant su ankstesniąja redakcija, be atliktų redakcinio pobūdžio pakeitimų, patikslintų nuostatų, nebepaliekant ir perteklinių reikalavimų, atsisakyta popierinių licencijų išdavimo, todėl licencijos išduodamos, keičiamos, stabdomos ar panaikinamos tik elektroniniu būdu • Vyriausybei atskaitingos institucijos licencijas turi išduoti per VĮ Registrų centro sukurtą ir administruojamą Licencijų informacinę sistemą arba kitą valstybės informacinę sistemą, o VĮ Registrų centrui kartu su licencijas išduodančiais subjektais pavesta iki 2017 m. liepos 1 d. užtikrinti, kad Licencijų informacinėje sistemoje būtų paskelbta apie visas galiojančias licencijas, išduotas iki 2015 m. rugsėjo 1 d. • Naujame, kaip ir ankstesniame apraše, atsižvelgiant į licencijuojamos veiklos rizikingumą, įteisinti du licencijų išdavimo modeliai: „G“ („griežtas“) (prieš ūkio subjektui įgyjant teisę vykdyti veiklą, atliekamas išankstinis ūkio subjekto patikrinimas) arba „D“ („deklaravimas“) (prieš ūkio subjektui įgyjant teisę vykdyti veiklą, išankstinis ūkio subjekto patikrinimas neatliekamas).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 1 d., kalendorius.
 

Naujos asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo „Sodroje“ taisyklės

„Sodros“ direktorius 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-330 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisykles • Atnaujintos taisyklės, galiojančios nuo liepos 8 d., reglamentuoja fizinių asmenų ar fizinių asmenų grupės, juridinių asmenų ir kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas), aptarnavimą „Sodros“ valdyboje, jos teritoriniuose skyriuose ir kitose įstaigose, taip pat asmenų prašymų pateikimą šioms įstaigoms ir jų nagrinėjimą.
 

Nuo 2017-ųjų pradės galioti naujas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

2017 m. sausio 1 d. pradės galioti naujos redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, kuriame išplėsti ligos išmokos mokėjimo atvejai, kuriems esant išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, įteisintos lankstesnės tėvystės išmokos mokėjimo sąlygos, nebebus ribojamos motinystės išmokos ir jos priklausys tik nuo mamos uždirbto atlyginimo, tačiau išmokų už vaiko priežiūros atostogas tvarka ir toliau išliks analogiška galiojančiai dabar.
 

Pakeistas smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas

Rugpjūčio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 4-481 pakeistas 2008 03 26 įsakymas Nr. 4-119 ir juo patvirtintas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas bei nauja redakcija išdėstyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 forma.
 

Pakeisti Vyriausybės nutarimai dėl žymėtų degalų įsigijimo

Rugpjūčio 1 d. įsigalios 2016 m. liepos 20 d. pakeisti Vyriausybės nutarimai dėl žymėtų degalų, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taip pat naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, gaminančioms akvakultūros ar žvejybos produktus, įsigijimo • Atsižvelgiant į tai, kad nuo rugpjūčio 1 d. atsisakoma fiziškai išduodamų („popierinių“) leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų (21 euru už 1000 litrų) gazolių žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams (atitinkamai ir tokių gazolių apskaitos kortelių), jų išdavimą perkeliant į elektroninę erdvę – VMI Akcizų informacinę sistemą (AIS) (leidimai bus generuojami automatizuotai šioje sistemoje), todėl nebeliko detalaus šio proceso reglamentavimo Vyriausybės nutarimų nuostatose, o tokių leidimų išdavimo tvarką pavesta nustatyti VMI kompetencijai priskirtuose teisės aktuose (VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-104 patvirtino rugpjūčio 1 d. įsigaliosiančias naujas Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles, kuriose detaliai aprašyta leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje, išdavimo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, t. y. kokius konkrečius veiksmus turi atlikti VMI, kokius žemės ūkio ir žuvininkystės subjektai bei kokius žymėtų degalų pardavėjai.)
 

Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas

VMI prie LR FM atnaujino lentelę „Pašalpų apmokestinimas“, kurioje pateikta susisteminta informacija, kokios gyventojams išmokamos pašalpos patenka į neapmokestinamųjų pajamų sąrašą ir jų nereikia deklaruoti, taip pat kurios yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu ir jas privalo deklaruoti gyventojai bei mokesčius išskaičiuojantys asmenys.
 

Patvirtintos naujos leidimų įsigyti žymėtų gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-104 pakeitė 2003 04 30 įsakymą Nr. V-131 ir jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino rugpjūčio 1 d. įsigaliosiančias naujas Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles bei naujos redakcijos keturias pavyzdines formas: prašymo išduoti žuvininkystės subjekto leidimą pavyzdinę formą; prašymo perimti gazolių kiekio likutį pavyzdinę formą; žemės ūkio veiklos subjekto ar žuvininkystės subjekto  leidimo, suteikiančio teisę žemės ūkio veiklos arba žuvininkystės subjektui įsigyti gazolių, pavyzdinę formą, taip pat AVMI sprendimo pavyzdinę formą • Pagal naujos redakcijos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles žemės ūkio veiklos subjektams, norintiems gauti leidimą įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų (21 euru už 1000 litrų) dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, nebereiks VMI teikti prašymą (išskyrus žuvininkystės subjektus, pageidaujančius gauti leidimus įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamiems gazoliams, skirtiems naudoti žuvininkystėje, taip pat perimančius iš kito žemės ūkio veiklos subjekto neįsigytų gazolių likutį valdos perėmėjus), nes nuo rugpjūčio 1 d. leidimai žemės ūkio veiklos subjektams bus generuojami automatizuotai Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) pagal VMI turimus duomenis apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir praeitų ūkinių metų (nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.) kuro įsigijimų duomenis • Kadangi leidimai nebus pasirašomi VMI, todėl ūkininkams ir juridiniams asmenims nebereikės vykti į VMI padalinius atsiimti leidimo, kurį jie galės peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie Mano VMI • Atsisakyta ir gazolių įsigijimo apskaitos „popierinių“ kortelių, todėl degalinėms bei kitiems degalų pardavėjams nereikės jų pildyti rankiniu būdu, taip pat prekiaujantiems degalais nebereikės teikti tam tikrų ataskaitų • Žemės ūkio veiklos arba žuvininkystės subjektai, įsigydami gazolių, pardavėjui (kuro tiekėjui) turės pateikti tik asmens dokumentą ir atsispausdintą leidimą (tais atvejais, kai degalus pirks ne tas asmuo, kuriam išduotas leidimas – dar ir įgaliojimą) • Leidime bus formuojamas BAR kodas, kurį nuskanavusi degalinė ir kiti degalų tiekėjai galės iš karto leidimo duomenis matyti AIS ir fiksuoti kuro įsigijimą, po operacijos pirkimo duomenis pateikti į AIS, ir pan. • Tačiau pardavėjas galės savo nustatyta tvarka žemės ūkio ar žuvininkystės subjektui išduoti jį identifikuojantį atitinkamą dokumentą (pvz., kortelę), todėl tokiu atveju žemės ūkio arba žuvininkystės subjektas, įsigydamas gazolių, vietoj leidimo galės pardavėjui pateikti šį dokumentą.
 

Patvirtintos naujos leidimų įsigyti žymėtų gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (II dalis)

Žemės ūkio veiklos ir/arba žuvininkystės subjekto leidimo duomenų keitimas, panaikinimas bei leidimo galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas.
 

Valstybės ir savivaldybės įmonių bei biudžetinių įstaigų vadovams siūloma nustatyti 4 metų kadenciją

Seimui pateiktas svarstyti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektas, kuriame Vyriausybė siūlo įtvirtinti 4 metų kadenciją valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių vadovams • Jeigu įmonė pasiekė jai nustatytus veiklos tikslus per įmonės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpį, įmonės vadovo darbo sutartį būtų galima pratęsti dar vienai 4 metų kadencijai be konkurso • Taip pat siūloma nustatyti, kad, įsigaliojus pakeitimams (planuojama data – 2017 m. sausio 1 d.), su visais šiuo metu einančiais įmonių vadovo pareigas asmenimis darbo sutartys būtų pakeistos į terminuotas darbo sutartis, sudaromas 1 metams, o terminui suėjus, jie būtų atšaukiami iš pareigų ir organizuojami konkursai įmonės vadovo pareigoms eiti • Panaši tvarka numatyta ir biudžetinių įstaigų vadovų paskyrimui bei pareigų ėjimo kadencijoms • Vyriausybėje dar svarstomame Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo 9(1) straipsniu projekte numatyta, kad biudžetinės įstaigos vadovu galėtų būti tik asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, o tie, kurie jo neturi, pareigas galėtų eiti ne ilgiau nei 5 metus nuo šio įstatymo priėmimo, išimtį nustatant tiems biudžetinių įstaigų vadovams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai • Kartu siūloma biudžetinių įstaigų vadovus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priimti 4 metų laikotarpiui, paliekant galimybę pratęsti darbą dar 4 metams, tačiau antrai kadencijai be konkurso galėtų pretenduoti tik tie biudžetinių įstaigų vadovai, kurių veikla už visus paėjusius metus bus įvertinta tik gerai arba labai gerai • Po dviejų kadencijų biudžetinės įstaigos vadovas būtų atleidžiamas iš pareigų ir į trečiąją kadenciją pretenduojantys vadovai turėtų dalyvauti konkurse kartu su kitais kandidatais.
 

Valstybiniai miškai nuo spalio 1 d. bus įtraukiami į apskaitą

Siekiant užtikrinti, kad visas valstybei nuosavybės teise priklausantis miškas ir miško žemė būtų registruojami buhalterinėje apskaitoje ir nurodomi finansinėse ataskaitose, pakeisti Miškų ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymai • 2016 m. spalio 1 d. įsigaliosiančiame Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatyta, kad valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertė apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika ir buhalterinėje apskaitoje registruojama vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu • Spalio 1 d. įsigalios ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 4 straipsnio pakeitimo įstatymas ir papildymu įtvirtinta, jog viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, savo buhalterinėje apskaitoje turi registruoti tų valstybinių miškų valdytojų patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vertę.
 

VMI paaiškinimas dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER- form“ pildymo

Atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų klausimus, VMI prie LR FM paaiškina dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER-form“ pildymo • Ši pažyma naudojama Nyderlandų Karalystės vidaus mokesčių įstatymuose nustatytų mokestinių lengvatų taikymui gyventojams, kurie nėra nuolatiniai Nyderlandų Karalystės gyventojai (Nyderlandų rezidentai), tačiau yra ES valstybių ir EEE valstybių rezidentai (nuolatiniai tų užsienio valstybių gyventojai) • Pagal Nyderlandų Karalystės mokesčių įstatymus aukščiau nurodytų valstybių rezidentų Nyderlandų Karalystėje gautoms pajamoms taikomos tokios pat mokesčių lengvatos, kaip ir Nyderlandų rezidentų pajamoms, jeigu ne mažiau kaip 90 proc. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų yra pajamos, kurios buvo apmokestintos pajamų mokesčiu Nyderlandų Karalystėje • Tam, kad Nyderlandų Karalystės mokesčių administratorius galėtų nustatyti nuolatinių Lietuvos gyventojų Nyderlandų Karalystėje gautų pajamų dalį bendroje mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų sumoje, gyventojai privalo pateikti šią užpildytą Pažymą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2018-06-20
Vairuotojų nuotraukas „Regitra“ ima iš Gyventojų registro
2018-06-19
„Sodros“ naujoje prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje galima sužinoti, kokios senatvės pensijos tikėtis
2018-06-11
VMI už 4 mln. eurų kurs išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA
2018-06-06
Po metų lietuviškus vairuotojo pažymėjimus turėtų pakeisti tarptautiniai
2018-05-30
Iki birželio 4 d. stabdomas metinių finansinių ataskaitų pateikimas Registrų centrui
2018-05-29
„Regitroje“ su naudotų automobilių pardavėjais bendraus VMI
2018-05-28
„Sodra“ viešina daugiau duomenų apie darbuotojų pajamas šalies įmonėse
2018-05-24
VMI 1800 įmonių atleido nuo aplinkos taršos mokesčio delspinigių
2018-05-04
Lietuva pakviesta tapti EBPO nare
2018-05-03
Gyventojai VMI pateikė rekordinį deklaracijų skaičių – 1,71 mln.
2018-04-25
VMI skelbs 58,7 tūkst. gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus
2018-03-27
Nedeklaravę gyvenamosios vietos, gali likti be pensijų ir socialinių draudimo išmokų
2018-03-27
VMI jau grąžina pajamų mokesčio permokas
2018-03-14
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2018-03-06
Liko 3 mėnesiai metinių finansinių ataskaitų pateikimui
2018-03-06
VMI, FNTT ir VDI tikrins per 30 rizikingiausių transporto įmonių
2018-03-01
Socialinio draudimo įmokų „grindys“ papildė „Sodros“ biudžetą
2018-02-27
Mokesčių inspekcija ir „Sodra“ suvienijo jėgas – nebereikės vaikščioti iš vienos įstaigos į kitą
2018-01-26
VMI primena: artėja duomenų apie išmokas pateikimo terminai
2017-12-19
VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų
2017-12-14
Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos
2017-12-06
Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį
2017-11-28
Startavo kvitų loterija
2017-11-21
Ne visi gyventojai skuba susigrąžinti pajamų mokesčio permoką
2017-11-06
Paramos gavėjams ir politinėms partijoms Mokesčių inspekcija perveda gyventojų skirtas lėšas
2017-10-25
Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės
2017-10-23
Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką
2017-10-23
VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma
2017-10-12
Mokesčių inspekcija pirmą kartą istorijoje siunčia gyventojams pranešimus apie GPM permoką
2017-10-02
„Sodros“ ir VMI svetainėse – išsamūs duomenys apie vidutinius atlyginimus

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama