SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 6 mėn. kaina 43 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 6 mėn. kaina 43 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. liepos 26 d.
Nr. 28 (971) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kitąmet – nauja Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma ir jos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. VA-103 pakeitė 2002 10 08 įsakymą Nr. 289 ir nauja redakcija išdėstė nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiančias Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą (02 versija) ir šios formos užpildymo taisykles.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 1 d., kalendorius.
 

Pakeistas smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas

Rugpjūčio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 4-481 pakeistas 2008 03 26 įsakymas Nr. 4-119 ir juo patvirtintas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas bei nauja redakcija išdėstyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 forma.
 

Pakeisti Vyriausybės nutarimai dėl žymėtų degalų įsigijimo

Rugpjūčio 1 d. įsigalios 2016 m. liepos 20 d. pakeisti Vyriausybės nutarimai dėl žymėtų degalų, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taip pat naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, gaminančioms akvakultūros ar žvejybos produktus, įsigijimo • Atsižvelgiant į tai, kad nuo rugpjūčio 1 d. atsisakoma fiziškai išduodamų („popierinių“) leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų (21 euru už 1000 litrų) gazolių žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams (atitinkamai ir tokių gazolių apskaitos kortelių), jų išdavimą perkeliant į elektroninę erdvę – VMI Akcizų informacinę sistemą (AIS) (leidimai bus generuojami automatizuotai šioje sistemoje), todėl nebeliko detalaus šio proceso reglamentavimo Vyriausybės nutarimų nuostatose, o tokių leidimų išdavimo tvarką pavesta nustatyti VMI kompetencijai priskirtuose teisės aktuose (VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-104 patvirtino rugpjūčio 1 d. įsigaliosiančias naujas Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles, kuriose detaliai aprašyta leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje, išdavimo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, t. y. kokius konkrečius veiksmus turi atlikti VMI, kokius žemės ūkio ir žuvininkystės subjektai bei kokius žymėtų degalų pardavėjai.)
 

Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas

VMI prie LR FM atnaujino lentelę „Pašalpų apmokestinimas“, kurioje pateikta susisteminta informacija, kokios gyventojams išmokamos pašalpos patenka į neapmokestinamųjų pajamų sąrašą ir jų nereikia deklaruoti, taip pat kurios yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu ir jas privalo deklaruoti gyventojai bei mokesčius išskaičiuojantys asmenys.
 

Patvirtintos naujos leidimų įsigyti žymėtų gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-104 pakeitė 2003 04 30 įsakymą Nr. V-131 ir jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino rugpjūčio 1 d. įsigaliosiančias naujas Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles bei naujos redakcijos keturias pavyzdines formas: prašymo išduoti žuvininkystės subjekto leidimą pavyzdinę formą; prašymo perimti gazolių kiekio likutį pavyzdinę formą; žemės ūkio veiklos subjekto ar žuvininkystės subjekto  leidimo, suteikiančio teisę žemės ūkio veiklos arba žuvininkystės subjektui įsigyti gazolių, pavyzdinę formą, taip pat AVMI sprendimo pavyzdinę formą • Pagal naujos redakcijos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles žemės ūkio veiklos subjektams, norintiems gauti leidimą įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų (21 euru už 1000 litrų) dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, nebereiks VMI teikti prašymą (išskyrus žuvininkystės subjektus, pageidaujančius gauti leidimus įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamiems gazoliams, skirtiems naudoti žuvininkystėje, taip pat perimančius iš kito žemės ūkio veiklos subjekto neįsigytų gazolių likutį valdos perėmėjus), nes nuo rugpjūčio 1 d. leidimai žemės ūkio veiklos subjektams bus generuojami automatizuotai Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) pagal VMI turimus duomenis apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir praeitų ūkinių metų (nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.) kuro įsigijimų duomenis • Leidimai nebus pasirašomi VMI, todėl ūkininkams ir juridiniams asmenims nebereikės vykti į VMI padalinius atsiimti leidimo, kurį jie galės peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie Mano VMI • Atsisakyta ir „popierinių“ kortelių, todėl degalinėms ir kitiems degalų pardavėjams nereikės jų pildyti rankiniu būdu, taip pat prekiaujantiems degalais nebereikės teikti tam tikrų ataskaitų • Žemės ūkio veiklos arba žuvininkystės subjektai, įsigydami gazolių, pardavėjui (kuro tiekėjui) turės pateikti tik asmens dokumentą ir atsispausdintą leidimą (tais atvejais, kai degalus pirks ne tas asmuo, kuriam išduotas leidimas – dar ir įgaliojimą) • Leidime bus formuojamas BAR kodas, kurį nuskanavusi degalinė ir kiti degalų tiekėjai galės iš karto leidimo duomenis matyti AIS ir fiksuoti kuro įsigijimą, po operacijos pirkimo duomenis pateikti į AIS, ir pan. • Tačiau pardavėjas galės savo nustatyta tvarka žemės ūkio ar žuvininkystės subjektui išduoti jį identifikuojantį atitinkamą dokumentą (pvz., kortelę), todėl tokiu atveju žemės ūkio arba žuvininkystės subjektas, įsigydamas gazolių, vietoj leidimo galės pardavėjui pateikti šį dokumentą.
 

Patvirtintos naujos leidimų įsigyti žymėtų gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (II dalis)

Žemės ūkio veiklos ir/arba žuvininkystės subjekto leidimo duomenų keitimas, panaikinimas bei leidimo galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas.
 

Valstybiniai miškai nuo spalio 1 d. bus įtraukiami į apskaitą

Siekiant užtikrinti, kad visas valstybei nuosavybės teise priklausantis miškas ir miško žemė būtų registruojami buhalterinėje apskaitoje ir nurodomi finansinėse ataskaitose, pakeisti Miškų ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymai • 2016 m. spalio 1 d. įsigaliosiančiame Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatyta, kad valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertė apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika ir buhalterinėje apskaitoje registruojama vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu • Spalio 1 d. įsigalios ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 4 straipsnio pakeitimo įstatymas ir papildymu įtvirtinta, jog viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, savo buhalterinėje apskaitoje turi registruoti tų valstybinių miškų valdytojų patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vertę.
 

VMI paaiškinimas dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER- form“ pildymo

Atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų klausimus, VMI prie LR FM paaiškina dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos „Personal income statement EU/EER-form“ pildymo • Ši pažyma naudojama Nyderlandų Karalystės vidaus mokesčių įstatymuose nustatytų mokestinių lengvatų taikymui gyventojams, kurie nėra nuolatiniai Nyderlandų Karalystės gyventojai (Nyderlandų rezidentai), tačiau yra ES valstybių ir EEE valstybių rezidentai (nuolatiniai tų užsienio valstybių gyventojai) • Pagal Nyderlandų Karalystės mokesčių įstatymus aukščiau nurodytų valstybių rezidentų Nyderlandų Karalystėje gautoms pajamoms taikomos tokios pat mokesčių lengvatos, kaip ir Nyderlandų rezidentų pajamoms, jeigu ne mažiau kaip 90 proc. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų yra pajamos, kurios buvo apmokestintos pajamų mokesčiu Nyderlandų Karalystėje • Tam, kad Nyderlandų Karalystės mokesčių administratorius galėtų nustatyti nuolatinių Lietuvos gyventojų Nyderlandų Karalystėje gautų pajamų dalį bendroje mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų sumoje, gyventojai privalo pateikti šią užpildytą Pažymą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2016-07-12
Veiklą pradeda VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras
2016-06-14
Teikdami VMI pranešimą PRC911, gyventojai jau deklaravo apie 124 mln. eurų grynaisiais gautų dovanų ir paskolų
2016-06-14
VMI pritaikė 4 deklaracijų formas regėjimo negalią turintiems gyventojams
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“
2016-05-10
Nuo spalio juridiniai asmenys teiks tik elektronines mokesčių deklaracijas
2016-04-15
Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas
2016-03-31
Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi
2016-03-23
VMI mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius rekomenduoja iki kovo 24 d.
2016-01-26
Artėja laikas pateikti VMI informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas
2015-11-20
Pasiteisino bandomasis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projektas
2015-11-20
VMI paaiškinimas apie mokesčius kompanijos „Uber“ partneriams – vairuotojams
2015-10-27
VMI paramos gavėjams ir partijoms perveda gyventojų skirtas lėšas
2015-10-06
Viešai skelbiamos įmonių sumokėtų VMI mokesčių sumos
2015-09-25
Iki rugsėjo 30 d. reikia sumokėti avansinį pelno mokestį
2015-09-22
VMI vykdomas „PSF“ projektas gerina PVM administravimą
2015-09-15
Diegiant PLAIS, užblokuotos sąskaitos
2015-09-08
Atgauti skolas bus paprasčiau
2015-08-20
Per „Mano VMI“ jau išsiųsta 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas
2015-08-06
VMI suburta ekspertų komanda, galimoms mokesčių vengimo schemoms tirti
2015-07-31
Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradės veikti savaite vėliau
2015-07-28
Visos administracinės baudos – vienoje sistemoje
2015-07-23
Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų
2015-04-30
Tik savaitę vėluosiantiems pateikti deklaracijas, VMI netaikys sankcijų
2015-04-30
Mokančios mažus atlyginimus įmonės sulauks tikrintojų dėmesio
2015-04-16
Rizikingiausios įmonės pusę metų VMI turės teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis
2015-04-13
VMI grąžino 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų
2015-04-13
Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama