SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. birželio 21 d.
Nr. 23 (966) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos pildymo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VA-83 pakeitė Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, kuriose patikslinta, kad pildant FR0002 formos deklaraciją ir jos papildomo lapo FR0002P priedą, nėra privalomas šešių laukelių pildymas, t. y. 3 laukelio „Adresas“, 4 laukelio „Telefonas“, 5 laukelio „Elektroninio pašto adresas“, P8 laukelio „Pareigų pavadinimas“, P9 laukelio „Institucijos pavadinimas“ ir P10 laukelio „Institucijos struktūrinio padalinio pavadinimas“ • Pakeitimai galioja nuo birželio 18 d.
 

Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų taikymo pakeitimai įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti diplomatinėse atstovybėse

Vyriausybė 2016 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 578 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarką • Pakeitimais, be atliktų redakcinio pobūdžio patikslinimų, atnaujintos nuorodos į kodifikuotą 2009 11 16 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, redakciją, taip pat siekiant suvienodinti muitų ir mokesčių sumokėjimo terminus, kai muitai ir mokesčiai turi būti sumokami dėl to, kad  transporto priemonė, kurią importuojant buvo taikytos lengvatos, pradedama naudoti nebe tais tikslais, kuriais ji buvo įvežta, nurodyta, kad importuotojas turi apie tai pranešti teritorinei muitinei ir pateikti importo muitų ir kitų mokesčių dydžiui nustatyti būtinus duomenis ne per 10 darbo dienų, kaip buvo numatyta anksčiau, bet per 5 darbo dienas • Taip pat nustatyta nauja importo muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo bei delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiavimo tvarka.
 

Kada nesumokėtos pirkėjų skolos pripažįstamos pajamomis, pereinant kaupimo apskaitos principo?

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 10 str., nustatančio pinigų bei kaupimo principų pasirinkimą ir keitimą apskaitoje, 2 dalies, apibrėžiančios tvarką, kada nesumokėtos pirkėjų skolos pripažįstamos pajamomis, pereinant nuo pinigų prie kaupimo apskaitos principo, komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • Pakeitimais komentare pateiktame pavyzdyje atnaujinti laikotarpiai (datos) ir anksčiau buvusios sumos litais pakeistos sumomis eurais bei išbrauktos nebeaktualios nuostatos, sietinos su laikotarpiu iki PMĮ įsigaliojimo (t. y. iki 2002 01 01).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki birželio 27 d., kalendorius.
 

Naujos finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo formos, VMI naudojamos įmonių restruktūrizavimo/bankroto bylose

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VA-74 patvirtino naują Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo/patikslinimo FR1151 formą, kurią mokesčių administratorius naudoja teisme įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą bei pildo prašant VMI prie LR FM įtraukti į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą ir patvirtinti restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimus valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetams • 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. VA-76 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo FR1117 forma, kurią, iškėlus teisme įmonei bankroto bylą, pildo VMI prie LR FM, siekdama būti įtraukta į kreditorių sąrašą su atitinkamais finansiniais reikalavimais, kylančiais iš įmonės įsiskolinimų valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams.
 

Pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų ir jų priedų pateikimo VMI taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. VA-82 pakeitė 2004 05 26 įsakymą Nr. VA-106 ir juo patvirtintas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, kuriose pakeisti šių deklaracijų pateikimo VMI būdai, įtvirtinant, kad nuo spalio 1 d. FR0630 formos deklaraciją ir jos priedus bus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI prie LR FM Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis • Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos ir jos priedai pateikiami, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis • Nurodyta, jog FR0630A formos deklaraciją ir jos priedus teikiant elektroniniu būdu per EDS, jie pateikiami, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, nustatant ir ne elektroniniu būdu teikiamos FR0630A formos deklaracijos užpildymo reikalavimus.
 

Patvirtintos naujos importuojamų prekių neapmokestinimo importo PVM taisyklės

Vyriausybė 2016 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 581 pakeitė 2004 04 16 nutarimą Nr. 438 ir juo patvirtintas Importuojamų prekių neapmokestinimo importo PVM taisykles, kurias išdėstė nauja redakcija • Pakeitimais, įsigaliojusiais birželio 11 d., be atnaujintų nuorodų į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, naują redakciją ir nacionalinius teisės aktus bei atliktų redakcinio pobūdžio patikslinimų, naujose taisyklėse, kurios nustato PVM įstatymo 40 str., kuriame išvardinti ypatingi atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM, 1 dalies, išskyrus 10 ir 24 punktus, taikymo tvarką, pakeistas reikalavimas fiziniam asmeniui, keičiant jam nuolatinę gyvenamąją vietą ir ją perkeliant į Lietuvą, pateikti muitinei nebe Vidaus reikalų ministerijos, o vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos išduotą leidimą gyventi Lietuvoje, galiojantį ne trumpiau kaip 12 mėnesių, taip pat patikslinta importo PVM sumokėjimo tvarka, kai asmuo, pakeitęs nuolatinę gyvenamąją vietą ir ją perkėlęs į Lietuvą, perleidžia importuotas prekes kitiems asmenims nepraėjus 12 mėnesių • Be to, patikslintos nuostatos dėl importo PVM neapmokestinamo kuro bei duomenų apie įvežtus ir išpiltus degalus pateikimo muitinės įstaigai tvarka (pranešama muitinei, kurios veiklos zonoje kurą numatoma išpilti ar jis išpilamas), taip pat atlikti ir kiti pakeitimai, tarp kurių pakeistas ir taisyklių priedas, kuriame išvardintos prekės, kurias tiekia Jungtinės Tautos (JT) arba JT specializuotos agentūros ir kurioms taikoma importo PVM (patikslinti prekių kodai pagal Kombinuotosios nomenklatūros 2016 metų versiją).
 

Siekiama, kad didelės viešojo intereso įmonės privalėtų pateikti nefinansinę informaciją apie savo veiklą

Į Seimą iškeliavo Finansų ministerijos parengtos Įmonių finansinės atsakomybės ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įpareigoti didžiąsias šalies viešojo intereso įmones atsiskaityti visuomenei už savo veiklą, pateikiant ne tik finansines, bet ir socialinius, aplinkosaugos, žmogaus teisių užtikrinimo ir kitus klausimus apimančias nefinansines ataskaitas.
 

Siūloma už nedraustą transporto priemonę bausti ne tik vairuotoją, bet ir savininką

Vyriausybė pateikė Seimui Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, siūlydama ne tik vairuotojus, bet ir atsakingus už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmenis (fizinius asmenis arba juridinių asmenų vadovus ar kitus atsakingus asmenis), kurių neapdraustos transporto priemonės dalyvavo viešame eisme, bausti bauda nuo 60 iki 120 eurų.
 

VMI paaiškinimas apie pajamų gavimo ir turto įsigijimo šaltinių pagrindimo dokumentus

VMI prie LR FM parengė Mokesčių administravimo įstatymo 41 str., nustatančio paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimą VMI, 2 dalies, kurioje reglamentuota kokiais dokumentais, VMI pareikalavus, šie šaltiniai privalo būti pagrįsti ir kokie duomenys turi būti nurodyti dokumentuose, apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2016  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama