SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. balandžio 26 d.
Nr. 16 (959) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų pakeitimai

Teisingumo ministras 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1R-125 pakeitė Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatus • Pakeitimais, be atnaujintų nuorodų į minimus teisės aktus, įsakymas papildytas naujomis nuostatomis, nustatančiomis galimybę nuo 2017 m. sausio 1 d. nepateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui uždarosios akcinės bendrovės akcininko duomenų • Taip pat patikslinta, kas ir kokius duomenis teikia JADIS, išplėstas šioje sistemoje kaupiamų duomenų sąrašas, papildyta, kokie duomenys, gaunami ir JAR, naudojami JADIS, naujuose nuostatų punktuose aprašyti Registrų centro veiksmai ir terminai dėl duomenų ir dokumentų tikrinimo bei atitinkamo sprendimo priėmimo, be to, papildyta, kokie duomenų išrašai teikiami JADIS, taip pat atlikti kiti patikslinimai, kurių dalis galioja nuo balandžio 13 d., o kita dalis įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.
 

Ką apie PSD turi žinoti dirbantieji pagal verslo liudijimą?

„Sodra“ pateikia atsakymus į dažniausiai dirbančių pagal verslo liudijimus žmonių užduodamus klausimus apie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas.
 

Ką reikia žinoti apie ligos pašalpą?

„Sodra“ pateikia atsakymus į aktualius su ligos pašalpa, jos skyrimu ir mokėjimu susijusius klausimus.
 

Lietuvos banko kasose – naujos nemokamos grynųjų pinigų paslaugos

Lietuvos banko valdyba 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-47 patvirtino Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisykles, kuriose nustatyta tinkamų apyvartai, sugadintų, susidėvėjusių eurų banknotų, apyvartinių euro centų ir eurų monetų ir proginių eurų monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke tvarka, taip pat nebuvusių apyvartoje apyvartinių monetų ir proginių monetų su Lietuvos nacionaline puse keitimo juridiniams asmenims, užsiimantiems veikla, susijusia su prekyba numizmatinėmis vertybėmis, Lietuvos banke tvarka.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gegužės 2 d., kalendorius.
 

Nauja „Sodros“ mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarka

„Sodros“ direktorius 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-190 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą • Šis aprašas, įsigaliojęs nuo balandžio 23 d., reglamentuoja ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų, žalos atlyginimo, vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, nedarbo socialinio draudimo išmokų, paskirtų pagal apraše nurodytus teisės aktus, mokėjimo tvarką • Naujajame apraše, be išbrauktų jame minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų ir papildymo Vyriausybės nutarimų pavadinimais, kuriais vadovaujantis parengtas šis aprašas, patikslintos netekto darbingumo periodinių kompensacijų bei periodinių draudimo išmokų apdraustajam mirus, taip pat ir nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo datos, įtvirtinant naujas nuostatas, kad jeigu neišmokėtos nedarbo socialinio draudimo išmokos, gavėjų pasirinkimu mokamos per išmokas pristatančias įstaigas, grąžintos „Sodros“ teritoriniam skyriui, jos pakartotinai išmokamos nuo mėnesio 3 d., o tais atvejais, kai neišmokėtos ligos pašalpos, gavėjų pasirinkimu mokamos per išmokas pristatančias įstaigas, 3 mėnesius iš eilės grąžinamos, „Sodros“ teritorinis skyrius stabdo šių išmokų sumų siuntimą į mokėjimo įstaigą iki atskiro išmokos gavėjo kreipimosi.
 

Nauji mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinės sistemos (ESKIS) nuostatai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-48 pakeitė 2009 06 17 įsakymą Nr. V-163 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos ESKIS nuostatus • Naujieji nuostatai, galiojantys nuo balandžio 9 d., reglamentuoja Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinės sistemos (ESKIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.
 

Naujos Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės

Registrų centro direktorius 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. v-105 pakeitė Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisykles, patvirtintas 2013 05 15 įsakymu Nr. v-115, su visais pakeitimais, ir išdėstė jas nauja redakcija • Gegužės 1 d. įsigaliosiančios naujosios taisyklės nustato Registrų centro nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų, teikiamų Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 str. ir Žemės mokesčio įstatymo 11 str. nustatyta tvarka, nagrinėjimo tvarką ir paskirtos komisijos funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką.
 

Naujos valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklės

Vėliausiai iki šių metų gegužės 1 d. valstybės turto valdytojai ir naudotojai į Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS) privalo suvesti duomenis apie 2015 metais valdytą ir naudotą turtą • Valstybės nekilnojamojo turto valdytojai, kurie nepateiks duomenų ar nesinaudos šia sistema praktiškai negalės valdyti disponuojamo nekilnojamojo turto – negalės jo nei išnuomoti, nei išsinuomoti, nei perduoti • Finansų ministras 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 patvirtino Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisykles.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 pildymo ir pateikimo VMI pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-59 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisykles, pripažindamas netekusiu galios punktą, nustačiusį deklaracijos (KIT711) pasirašymo tvarką, taip pat papildydamas naujomis nuostatomis dėl KIT711 formos pateikimo VMI prie FM būdų bei patikslindamas papunktį dėl KIT711A priedo, skirto juridiniams asmenims, privalantiems mokėti avansinį mokestį už mokestinio laikotarpio pirmą dieną nuosavą ir/arba įsigyjamą NT, A2 laukelio pildymo • Pakeitimai ir papildymai įsigalios spalio 1 d.
 

Pakeistos fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-56 pakeitė Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisykles • Šiose taisyklėse, be išbrauktų jame minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, nurodant konkrečius jų pavadinimus, išbrauktos visos nuostatos, reglamentavusios popierinės KIT715 formos deklaracijos pildymo reikalavimus ir pasirašymo tvarką, taip pat patikslinti šios deklaracijos pateikimo VMI prie LR FM būdai • Pakeitimai įsigalios spalio 1 d.
 

Pakeistos juridinių asmenų duomenų VMI teikimo FR0711 formoje ir jos prieduose taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-58 pakeitė Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisykles • Pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., patikslintos nuostatos, kas turi prievolę VMI pateikti FR0711F priedą, panaikintas punktas, nustatęs FR0711 formos pasirašymo tvarką, taip pat papildytos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F atitinkamų laukelių užpildymo taisyklės bei pakeistas 2 priedas „Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) sąrašas“.
 

Pakeitimai Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 užpildymo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. VA-54 pakeitė Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisykles, kurios nustato angliavandenilių (tradicinių ir išsklaidytųjų naftos ir dujų) išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo tvarką • Šių taisyklių pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., be atliktų redakcinio pobūdžio korektūrų, nebeliko apskrities VMI minėjimo, įtvirtintas reikalavimas FR0566 formos deklaraciją pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, panaikinant ankstesnę galimybę teikti bet kuriai apskrities VMI arba VMI prie LR FM Deklaracijų tvarkymo skyriui, todėl išbrauktos ir visos nuostatos, reglamentavusios popierinės deklaracijos pildymo reikalavimus bei pasirašymo tvarką, taip pat netekusi galios pripažinta nuostata, numačiusi mokesčių mokėtojo galimybę AVMI pateikti vieną deklaracijos (popierinės) egzempliorių, o norinčiam sau pasilikti vieną deklaracijos egzempliorių, pateikti 2 egzempliorius, kurių vienas su gavimo spaudu ir AVMI darbuotojo parašu grąžinamas • Be to, panaikintas punktas, nustatęs, kad pildant FR0566 formos deklaraciją, laukelyje „Registravimo Nr.“ įrašomas mokesčių mokėtojo tvarkomos deklaracijų registracijos eilės numeris pagal mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.
 

Patvirtinta nauja Nurodymo teikti gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 forma

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-57 pakeitė Nurodymo teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 formą, išdėstydamas ją nauja redakcija (analogiška forma buvo patvirtinta VMI viršininko 2015 05 27 įsakymu Nr. VA-37) • Nuo balandžio 26 d. įsigalioję pakeitimai FR0786 formoje susiję su atsakomybę numatančia nuostata: kadangi Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas nukeltas iki 2017 m. sausio 1 d., todėl FR0786 formoje vėl minimas 1984 m. priimtas ir daugiau nei 350 kartų keistas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
 

Patvirtintas naujas Valstybinės darbo inspekcijos reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. EV-121 patvirtino naują gegužės 1 d. įsigaliosiantį Valstybinės darbo inspekcijos reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašą, atitinkamai kartu nuo šios datos netekusiais galios pripažindamas ankstesnius tris savo įsakymus.
 

Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patikslinimas

„Sodros“ direktorius 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-183 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą, patikslindamas nuostatą, susijusią su meno kūrėjo statusą turinčiais asmenimis.
 

VMI komentaras apie trečiųjų asmenų teikiamą informaciją ir mokesčio apskaičiavimo bei perskaičiavimo senatį

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (MAĮ) nuostatas, parengė MAĮ 55¹ str. „Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija“ ir pakeitė 68 str. „Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis“, jį papildydama nauja 3 dalimi, apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama