SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. balandžio 19 d.
Nr. 15 (958) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. VA-51 pakeitė Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisykles, kuriose pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo spalio 1 d., patikslinta deklaracijos FR0640 formos pateikimo tvarka ir būdai, išbrauktos visos nuostatos, susijusios su popierinės deklaracijos pildymu bei pasirašymu.
 

Metinių pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. VA-52 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisykles • Pakeitimais, įsigaliojusiais balandžio 19 d., iš nuostatos, skirtos įtvirtinti metinės pelno mokesčio deklaracijos (ir atitinkamų jos priedų) pateikimo prievolę, išbrauktas reikalavimas VMI teikti ir finansinių ataskaitų rinkinį (jei teisės aktų nustatyta tvarka jį privaloma sudaryti), taip pat papildytos nuostatos, detalizuojančios pelno nesiekiančių vienetų laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo tvarką • Be to, taisyklėse atlikti ir spalio 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai dėl deklaracijos (PLN204 formos ir atitinkamų jos priedų) pateikimo VMI elektroniniu būdu, panaikinant anksčiau numatytą galimybę ją pateikti bet kuriai apskrities VMI arba VMI prie LR FM Deklaracijų tvarkymo skyriui, bei išbraukiant visas nuostatas, susijusias su popierine deklaracija.
 

Mokesčių administratoriaus reikalavimas pateikti laidavimą arba garantiją gali būti skundžiamas

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Edvinas LENKAUSKAS apžvelgia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl galimybės apskųsti teismui mokesčių administratoriaus nurodymą pateikti laidavimo ar garantijos dokumentą.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 25 d., kalendorius.
 

Muitinė apie prekių laikinąjį saugojimą

Atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. gegužės 1 d. pradedamas taikyti naujasis ES muitinės kodeksas, Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-275 nustatė prekių laikinojo saugojimo tvarką.
 

Nuo gegužės 1 d. – naujos muitinės garantijos dokumentų formos

Atsižvelgiant į gegužės 1 d. įsigaliosiantį naują ES muitinės kodeksą, Lietuvos muitinės departamento vadovas keičia ankstesnio reguliavimo teisės aktus • Vienas jų – Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 1B-214, kuriuo patvirtintos nuo gegužės 1 d. taikytinos 3 naujos formos, t. y.: vienkartinės garantijos dokumento forma; vienkartinės lakštų formos garantijos dokumento forma ir bendrosios garantijos dokumento forma • Taip pat minėtu įsakymu netekusiu galios pripažintas 2004 03 25 įsakymas Nr. 1B-259 su visais pakeitimais ir papildymais, todėl nuo gegužės 1 d. neteks galios ir anksčiau patvirtintos šešios formos.
 

Nuo spalio keičiasi ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. VA-53 pakeitė Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisykles, kurios nustato ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos ir jos papildomų lapų FR0438PA formos ir FR0438PB formos užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką • Pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., be išbrauktų taisyklėse minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, apskrities VMI pakeitimo mokesčių administratoriumi, taip pat panaikintų nuostatų, skirtų popierinės ataskaitos pildymo reikalavimams ir pasirašymo tvarkai, patikslintas FR0438 formos, kuri yra metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas, pateikimo mokesčių administratoriui būdas, nurodant elektroninį būdą per VMI prie LR FM elektroninio deklaravimo sistemą, taip pat papildyta nuostata, kad ataskaitoje turimų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalis arba išimtinių teisių jas įsigyti valdoma dalis nurodoma procentais, kurie būti apvalinami iki sveikų skaičių, o ataskaitos atitinkamame laukelyje turi būti nurodyta tik jos užpildymo data (išbrauktas ankstesnis reikalavimas nurodyti ir registracijos numerį pagal vieneto dokumentų registravimo tvarką, kurią kiekvienas vienetas turi nusistatyti savo nuožiūra) • Be to, nustatyta, kad tuomet, kai kontroliuojantieji/kontroliuojamieji asmenys yra užsienio juridiniai/fiziniai asmenys, ataskaitos formoje turi būti įrašomas užsienio valstybės kodas (pateikta nuoroda į Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklių priedą, kuriame ir yra nurodyti užsienio valstybės kodai) bei atliktos kitos korektūros.
 

Patikslintos muitinės pareigūno pildomo Pranešimo taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1B-267 pakeitė Pranešimo pildymo taisykles • Taisyklių priede pateiktos formos pranešimas, kuris išdėstytas nauja redakcija, pildomas tais atvejais, kai asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsiranda mokestinė prievolė • Pranešimas, kurį pildo muitinės pareigūnas, skirtas informuoti mokesčių mokėtoją apie jam priklausančius mokėti mokesčius.
 

Patvirtinta nauja su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246 patvirtino naują su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos (D.V.1) pildymo instrukciją, kurios nuostatos taikomos nuo gegužės 1 d. • Atitinkamai nuo šios datos netekusiu galios pripažinta ankstesnioji 2011 05 17 įsakymu Nr. 1B-275 patvirtinta Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijos pildymo instrukcija.
 

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM“, kuris skirtas transporto nuomos paslaugų teikėjams, taip pat šių paslaugų pirkėjams, įsigyjantiems transporto nuomos paslaugas iš asmenų, įsikūrusių už Lietuvos ribų, tačiau jame neaiškinamos nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo PVM finansinės nuomos (lizingo) atveju.
 

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM“.
 

Vėl pakeistas mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-50 pakeitė 2006 01 30 įsakymą Nr. VA-6 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino nuo balandžio 15 d. galiojantį Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašą (vietoje 2016 03 09 įsakymu pakeisto Nr. VA-22 Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo) • Kadangi administracinės atsakomybės santykius reguliuojančio teisės akto – Administracinių nusižengimų kodekso – įsigaliojimo data vietoj šių metų balandžio 1 d. nukelta į 2017 m. sausio 1 d., todėl atitinkamai ir naujausiame apraše vėl išdėstytos nuostatos, analogiškos buvusioms VMI viršininko 2015 12 02 įsakymu Nr. VA-104 patvirtintame apraše • Taigi, naujai pakeistą aprašą, kaip ir ankstesnės redakcijos, sudaro 14 punktų, tik sąvoka „baudos už administracinius nusižengimus“ pakeista į terminą „baudos už administracinius teisės pažeidimus“.
 

VMI mokamų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento LR FM generalinis direktorius 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VA-49/1B-255 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą.
 
VMI informuoja

Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas

Gyventojai, aukojantys daugiau nei 12 eurų politinės kampanijos dalyviams, t. y. politinei partijai ar jos iškeltam kandidatui, taip pat save išsikėlusiam pretendentui, yra įpareigoti deklaruoti turtą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo • Turto deklaracijas pateikti privalo ir politinės kampanijos dalyviams aukojančių gyventojų šeimų nariai.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama