SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. balandžio 12 d.
Nr. 14 (957) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-45 pakeitė Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles • Atsižvelgiant į šių metų spalio 1 d. įsigaliosiantį pakeistą Mokesčių administravimo įstatymo 75 str., kuriame įtvirtinta, kad deklaracijos ir kiti dokumentai turės būti teikiami tik elektroniniu būdu (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio metinę deklaraciją ir atvejus, kai mokesčio deklaraciją pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba toks pateikimo būdas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą), taisyklėse pakeisti FR0430 deklaracijos pateikimo būdai, išbrauktos nebeaktualios nuostatos, tarp jų ir skirtos popierinei deklaracijai pildyti, patikslinti pateikimo būdai prašymui teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją iš naujo, kai vienetas, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, nusprendžia pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, taip pat apskrities VMI (AVMI) pakeitė mokesčių administratorius, atliekant ir kitas korektūras.
 

Avanso apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“, kuriame klausimų-atsakymų forma pateikiama informacija, susijusi su avanso apmokestinimo PVM taikymu • Kadangi pagal Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 14 str. 4 dalies nuostatas, tam tikrais atvejais už prekes ir paslaugas, kurios bus parduotos ateityje, gautas avansas, tampa PVM objektu, todėl VMI leidinyje, iliustruotame pavyzdžiais, paaiškinama, kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM, kas ir kada nuo gauto avanso turi apskaičiuoti PVM, kokiu dokumentu turi būti įformintas avansas, nuo kurio apskaičiuojamas PVM, kaip deklaruoti nuo avanso apskaičiuotą pardavimo PVM bei pateikiamos kitos su avanso apmokestinimu PVM susijusios nuostatos.
 

Elektroninio sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių posistemių sukūrimui skirta daugiau nei puspenkto milijono eurų

Susisiekimo ministras 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-113(1.5 E) paskyrė 4 mln. 511 tūkst. 201 eurų iš ES fondų investicijų veiksmų programos VMI vykdomiems projektams: elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimui – viso 2 mln. 856 tūkst. eurų, iš kurių 2 mln. 427 tūkst. 600 eurų ES lėšos ir 428 tūkst. 400 eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos projekto bendrajam finansavimui; taip pat elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimui – viso 1 mln. 655 tūkst. 201 eurų, iš kurių 1 mln. 406 tūkst. 920,85 eurų ES lėšos ir 248 tūkst. 280,15 eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos projekto bendrajam finansavimui.
 

Kokie priedai ir dokumentai pridedami prie deklaracijos GPM308?

VMI prie LR FM paaiškinimas apie dokumentus, pridėtinus prie Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos, kuri mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki gegužės 2 d. (nes gegužės 1 d. – yra ne darbo diena).
 

Lietuvos asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių ir paslaugų įsigijimo iš kitos valstybės narės

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Lietuvos Respublikos asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių ir paslaugų įsigijimo iš kitos valstybės narės“ • Šiame naujame, parengtame vietoje ankstesnio leidinio „Lietuvos Respublikos asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės“, leidinyje VMI primena, jog prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikos asmenims gali atsirasti ne tik tuo atveju, jeigu jie šalies teritorijoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, bet ir tuomet, jeigu jie iš kitos valstybės narės savo vykdomai ekonominei veiklai vykdyti įsigyja prekes • Todėl leidinyje klausimų-atsakymų forma, iliustruojant praktinėmis pavyzdinėmis situacijomis, paaiškinama, kokie asmenys turi registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, kada reikia skaičiuoti PVM ir mokėti į biudžetą, už kokių prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės nėra prievolės skaičiuoti PVM ir kokios prievolės atsiranda, jeigu įsigijus prekes iš kitų  valstybių narių, neįsiregistruojama PVM mokėtoju, taip pat ir kita žinotina informacija.
 

Mėnesio ataskaitos PLN203 apie labdaros ir paramos teikimą, gavimą taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-40 pakeitė Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisykles • Pakeistos šių taisyklių nuostatos dėl ataskaitos PLN203 formos teikimo mokesčių administratoriui tvarkos, įtvirtinant, kad nuo spalio 1 d., mėnesinė paramos paramos gavimo arba teikimo ataskaita (PLN203 forma) turės būti pateikiama elektroniniu būdu per VMI prie LR FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) ir panaikinant ankstesnę galimybę ataskaitą pateikti bet kuriai apskrities VMI, arba VMI prie FM Deklaravimų skyriui, taip pat netekusiu galios pripažįstant punktą, nustačiusį ataskaitos PLN203 pasirašymo tvarką.
 

Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeitė Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2007 11 09 įsakymu Nr. VA-70 • Taisyklėse pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo spalio 1 d., be redakcinio pobūdžio korektūrų, panaikintų kai kurių nuostatų, atsisakant ir teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo bei apskrities VMI (AVMI) pakeičiant mokesčių administratoriumi, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 75 str. pakeitimą dėl deklaracijų pateikimo būdu, nurodytas tik vienas deklaracijos PLN205 formos pateikimo būdas, t. y. ši deklaracija turės būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 20 d., kalendorius.
 

Nuo spalio 1 d. naikinamos dvi VMI formos: nurodymo teikti PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis ir sprendimo atšaukti šią prievolę

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-39 nuo spalio 1 d. pripažino netekusiomis galios 2 formas: Nurodymo teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 formą ir Sprendimo atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0787 formą • Šios formos naikinamos atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigaliosiančių PVM ir Mokesčių administravimo įstatymų pakeistas nuostatas apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai, išrašantys ir/arba gaunantys PVM sąskaitas faktūras privalės VMI elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis.
 

Pakeistos „Sodros“ biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės

Vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 256 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, į kurias perkelti Sveikatos draudimo įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, nustatantys, kad visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016 m. sausio 1 d. administruoja „Sodra“, taip pat jose atliekant ir kitus pakeitimus, tarp jų ir dėl PSD įmokų skaičiavimo tvarkos, aktualios iš Lietuvos išvykusiems asmenims.
 

Pakeistos Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-41 pakeitė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisykles • Taisyklėse pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinius skyrius, kuriame valstybės įmonė yra įregistruota mokesčių mokėtoja (AVMI), pakeistas mokesčių administratoriumi, panaikinti popierinės deklaracijos pildymo ir pasirašymo reikalavimai, taip pat naujai išdėstyta deklaracijos pateikimo tvarka, nurodant, kad deklaracija teikiama elektroniniu būdu per VMI prie LR FM elektroninio deklaravimo sistemą.
 

Pakeistos taisyklės, skirtos suteiktai ir gautai paramai deklaruoti metinių ataskaitų FR0477 ir FR0478 formose

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-46 pakeitė Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisykles • Pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo spalio 1 d., be redakcinio pobūdžio pataisymų, patikslinta FR0477 ir FR0478 formų pateikimo tvarka ir būdai, nebeliko nuostatų, skirtų šių ataskaitų popierinėms deklaracijoms, taip pat patikslintos ir konkrečių FR0477 bei FR0478 formų ir jų FR0477U bei FR0478B priedų eilučių pildymo taisyklės.
 

Patvirtintos naujos VMI ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeitė Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisykles ir jas išdėstė nauja redakcija • Naujosios taisyklės, galiojančios nuo balandžio 6 d., nustato pasiūlymo dėl VMI ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo inicijavimo ir pateikimo, nagrinėjimo, informavimo apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo pasirašyti susitarimą, derybų ir susitarimo pasirašymo tvarką, todėl jose detalizuojami susitarimo proceso procedūrinė eiga, numatyti atitinkami atliktinų veiksmų terminai ir kt.
 

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-44 pakeitė Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisykles • Pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., be redakcinio pobūdžio pataisymų ir išbrauktų nebeaktualių nuostatų, susijusių su popierine deklaracija, atsisakant ir teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius (AVMI) pakeistas mokesčių administratoriumi, taip pat patikslinta deklaracijos pateikimo tvarka, nurodant elektroninį būdą per VMI EDAS (http://deklaravimas.vmi.lt), bei atlikti ir kiti pakeitimai.
 

VMI patvirtino privalomus alkoholio ir rūkalų banderolėse nurodyti rekvizitus

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-38 patvirtino banderolėse privalomus nurodyti rekvizitus ir cigarų, cigarilių, rūkomojo tabako bei cigarečių, taip pat etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių matmenis.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama