SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. balandžio 5 d.
Nr. 13 (956) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Bankrutuojanti įmonė bankroto procese gali turėti teisę į PVM atskaitą

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Edvinas LENKAUSKAS apžvelgia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtą sprendimą, kuriame konstatuota, kad bankrutuojanti ir jokios ekonominės veiklos nebevykdanti įmonė gali atskaityti pirkimo PVM.
 

Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi

VMI prie LR FM paaiškinimas apie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimą/nemokėjimą iš Lietuvos išvykusiems ar į Lietuvą grįžusiems gyventojams.
 

Finansų ministras panaikino įsakymą dėl avansinių PVM mokėjimų

Finansų ministras 2016 m. kovo 22  d. įsakymu Nr. 1K-95 nuo kovo 24 d. pripažino netekusiu galios savo ankstesnį 2002 07 01 įsakymą Nr. 211 „Dėl avansinių PVM mokėjimų“ su visais pakeitimais ir papildymais, kuris nustatė avansinių PVM mokėjimų skaičiavimo tvarką.
 

Iki 2017 m. atidėta naujojo Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo data

Paaiškėjus, kad nepasirengta įgyvendinti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nuostatas, Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymu atidėta ANK įsigaliojimo data, nustatant, kad kodeksas įsigalioja ne šių metų balandžio 1-ąją, kaip buvo numatyta anksčiau, o 2017 m. sausio 1 d. • Kartu iki kitų metų sausio 1-osios nukelti ir su šio naujojo kodekso įgyvendinimu susijusių 11-kos lydimųjų teisės aktų įsigaliojimo terminai.
 

Iki gruodžio 31 d. nukeltas Lietuvos gyventojų užsienyje turimų ar uždarytų sąskaitų deklaravimo terminas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VA-24 pakeitė Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisykles ir jas papildęs iki 2016 m. gruodžio 31 d. atidėjo terminą dėl Lietuvos gyventojų prievolės pateikti VMI informaciją apie užsienio kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ar uždarytas sąskaitas.
 

Kaip nustatoma nekilnojamojo turto įsigijimo kaina?

VMI prie LR FM paaiškinimas apie tai, kaip nustatoma nekilnojamojo turto įsigijimo kaina, kai turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn, neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo.
 

Mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas dviem 2016 m. kovo 30 d. įsakymais Nr. VA-29 ir Nr. VA-30 pakeitė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles • Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į šių metų spalio 1 d. įsigaliosiantį pakeistą Mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, todėl taisyklės papildytos naujomis nuostatomis dėl deklaracijų VMI pateikimo būdų, nustatant, kad jos teikiamos elektroniniu būdu, tačiau nurodant ir atvejus (išimtis), kada jas galima teikti kitais būdais • Taip pat taisyklės papildytos nauju punktu, nurodančiu, kad tuomet, kai neveikia VMI informacinės sistemos ir baigiasi nustatytas deklaracijos pateikimo terminas, atkūrus galimybę jomis naudotis deklaracija turi būti pateikta per protingą terminą • Be to, patikslinta, kada mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, o atsižvelgiant į iki 2017 m. sausio 1 d. nukeltą Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo datą, nurodyta, kad įsigaliojus šiam kodeksui, jei deklaracijos nepateiktos, pateiktos ne laiku arba jose pateikti neteisingi duomenys, VMI turės teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 15 d., kalendorius.
 

Muitinė apie leidimų taikyti supaprastintas importo ir eksporto procedūras, išduotų iki gegužės 1 d., galiojimą

Lietuvos muitinė informuoja, kad asmenys, kuriems yra išduoti leidimai taikyti supaprastintą procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje eksportuojamoms prekėms, pateikiant verslo ar kitą administracinį dokumentą, bei ilgalaikiai leidimai naudoti supaprastinto deklaravimo procedūrą eksportuojamoms prekėms kaip supaprastintą deklaraciją naudojant verslo ar kitą administracinį dokumentą, nuo 2016 m. gegužės 1 d. nebegalės naudotis tokiais supaprastinimais • Todėl jie privalo kreiptis su prašymais išduoti leidimą naudotis kitu supaprastinimu arba taikyti supaprastintą procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje eksportuojamos prekėms, įtraukiant jas į deklaranto tvarkomą apskaitą • Jeigu leidimai naudotis minėtais supaprastinimais bus išduoti iki 2016 m. balandžio 30 d., asmenys jais galės naudotis iki jų peržiūros, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d.
 

Naudotų automobilių apmokestinimas PVM (I dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Naudotų automobilių apmokestinimas PVM“, kuriame paaiškintos naudotų automobilių pirkėjų ir pardavėjų pagrindinės PVM mokėjimo prievolės • PVM skaičiavimas nuo tiekiamo automobilio maržos • Naudotų automobilių apmokestinimas PVM, kai maržos schema netaikoma.
 

Naudotų automobilių apmokestinimas PVM (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Naudotų automobilių apmokestinimas PVM“ • Naudotų automobilių įsigijimas.
 

Nauja muitinės leidimo naudoti bendrąją garantiją forma

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1B-199 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Bendrosios garantijos, užtikrinančios asmens mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą, naudojimo muitinėje taisyklių 3 priedą (Leidimo naudoti bendrąją garantiją forma), naudojamą nuo kovo 22 d. • Pakeitimai susiję su leidimo naudoti bendrąją garantiją numerio, susidedančio iš 8 ženklų, sudarymu, taip pat naujoji leidimo forma papildyta nuostata, nurodančia, kad teritorinė muitinė pasilieka teisę atskiru sprendimu patikslinti bendrosios garantijos dydį nekeisdama šio leidimo • Be to, pakeistuoju įsakymu pavesta teritorinių muitinių viršininkams iki 2016 m. balandžio 29 d. priimti sprendimus dėl iki kovo 22 d. asmenims išduotų leidimų naudoti bendrąją garantiją, užtikrinančią mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir/arba kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą, pakeitimo naujais leidimais, kuriuose būtų nurodytos tos muitinės operacijos, dėl kurių faktiškai naudojama bendroji garantija, ir įrašytas naudojamos bendrosios garantijos dydis. 
 

Naujas lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas

Lošimų priežiūros tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DI-124 pakeitė Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašą, patvirtintą 2012 03 21 įsakymu Nr. DI-30, ir išdėstė jį nauja redakcija • Naujajame nuo kovo 29 d. galiojančiame apraše, kuris nustato reikalavimus specialiems tapatumo ženklams bei lošimų įrenginių ir lošimo stalų ženklinimo jais procedūras, įtvirtinta, kad kiekvienas lošimo įrenginys ir lošimo stalas, kuriuos Lošimų priežiūros tarnyba leido eksploatuoti, turi būti paženklintas specialiu tapatumo ženklu (tai aprašo 1 priede nustatytos formos lošimo įrenginį identifikuojantis žymuo, klijuojamas ant lošimo įrenginio) su lošimo įrenginio rūšį atitinkančia serija (aprašo 2 priedas) ir unikaliu šešių ženklų numeriu, kuris sudaromas didėjančia tvarka, aiškiai matomoje ir nuo galimo pažeidimo apsaugotoje vietoje.
 

Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM“, kuriame primenama, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. kitoje ES valstybėje narėje iš bet kurio asmens (juridinio ar fizinio) nusipirkus (įsigijus) naują transporto priemonę ir ją atsivežus (atsigabenus) į Lietuvą, tokios transporto priemonės apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokestį (PVM) privaloma sumokėti į Lietuvos biudžetą be išimties fiziniams ir juridiniams asmenims – net ir tuo atveju, jei nesama PVM mokėtoju. Ši prievolė nustatyta PVM įstatymo 3 ir 92 straipsniuose.
 

Pajamų, gautų per tarpusavio skolinimo platformas, apmokestinimo ir deklaravimo tvarka

VMI prie LR FM, vadovaudamasi nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigaliojusiomis Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis dėl tarpusavio skolinimo, kai fiziniai asmenys, per tarpusavio skolinimo platformas, teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus kitiems fiziniams asmenims, paaiškina apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymą.
 

Patikslintas ir papildytas statybos darbais laikomų/nelaikomų paslaugų sąrašas

VMI prie LR FM pakeitė mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos ar nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d., rūšių V sąrašą, sudarytą pagal Aplinkos ministerijos individualius atsakymus mokesčių mokėtojams • Šiame VMI atnaujintame sąraše patikslinus 54 punktą nurodyta, kad naujo vandens filtro sumontavimas (nepriklausomai nuo sumontavimo/išmontavimo būdo), vandens slėgio pakėlimo sistemos (stacionarios) prijungimas, kai naujai įrengiamas vidaus ar lauko vandentiekis, priskirtinas statybos darbams, o naujame 92 punkte nurodyta, jog naujo vandens filtro sumontavimas (nepriklausomai nuo sumontavimo/išmontavimo būdo), vandens slėgio pakėlimo sistemos (stacionarios) prijungimas, kai darbai atliekami pripažintame tinkamu naudoti ar užbaigtame statyti vandentiekio inžineriniame tinkle ar vandentiekio inžinerinėje sistemoje, nepriskirtinas statybos darbams.
 

Patikslinti atvejai, kada ligonių kasos siunčia/nesiunčia pranešimus atlyginti mažareikšmę žalą

Valstybinės ligonių kasos direktorius 2016 m. kovo 30 d.  įsakymu Nr. 1K-91 pakeitė Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašą ir patikslino atvejus, kada skolininkams siunčiami/nesiunčiami pranešimai savanoriškai atlyginti mažareikšmę žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui.
 

Patvirtinta nauja Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma ir jos priedai bei pakeistos šių formų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VA-25 pakeitė 2009 12 15 įsakymu Nr. VA-96 patvirtintas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisykles ir nauja redakcija išdėstė 03 versijos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą bei jos 11-kos priedų formas • Taisyklėse pakeitimai, galiojantys nuo kovo 25 d., atlikti atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą, todėl atitinkamos nuostatomis papildytos ir minėtos taisyklės, patikslinant jų 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, sąrašo“ III ir IV skyrių kai kuriuos punktus dėl 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų • Be to, taisyklėse, pateikiant pavyzdžius, paaiškinta, kaip apskaičiuojama valstybinio socialinio draudimo įmokų suma nuo 2015 metais gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, taip pat pakeistos nuostatos, aktualios galutinai iš Lietuvos išvykstantiems nuolatiniams gyventojams, deklaruojantiems nuo 2016 m. sausio 1 d. iki galutinio išvykimo iš Lietuvos gautas pajamas, ir atlikti kiti pakeitimai.
 

Patvirtintos PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI taisyklės bei i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 patvirtino 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojančias Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles, kurios nustato gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo reikalavimus, pateikimo VMI tvarką ir terminus, bei i.SAF duomenų rinkmenos, kurios struktūrą sudaro 3 dalys (antraštė, pagrindinė duomenų byla, pirminių dokumentų duomenys) aprašymą • Nuo šių metų spalio 1 d. PVM mokėtojai, naudodami Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos Elektroninį sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemį, privalės VMI teikti duomenis apie išrašytas ir gautas PVM sąskaitas • Mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenims VMI pateikti įtvirtinti tokie terminai: kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 d., taikant kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį – kartą per pusmetį (iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 d.), o nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.
 

Patvirtintos PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI taisyklės bei i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas (II dalis)

Registrų duomenų teikimo tvarka ir terminai • Rekomenduojami apmokėjimo dokumentų duomenys • 2016 metų registrų duomenų teikimas • PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų pagal VMI nurodymą (FR0786 forma) teikimas • Teikiamų duomenų struktūra ir teikimo sąlygos • Pateiktų duomenų tikslinimas
 

Patvirtintos važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklės ir i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtino Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles • Šios naujosios taisyklės nustato nuo 2016 m. spalio 1 d. važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, išrašomų gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos teritorijoje, duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu per VMI Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) elektroninių važtaraščių posistemį i.VAZ tvarką • Taisyklės patvirtintos atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-2, 42-3 straipsniais įstatymą, kurio naujame 42-3 straipsnyje (Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų pateikimas) nuo 2016 m. spalio 1 d. numatyta prievolė mokesčių mokėtojams, kurie siunčia, veža ar gauna krovinius Lietuvoje kelių transportu, pateikti VMI važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenis.
 

Pelno mokesčio naujovės ir pakeitimai

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 40(1), 47, 51, 53 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymo įstatymu nuo 2017 m. sausio 1 d. pelno mokesčio, kaip ir kitų mokesčių (išskyrus PVM) mokėjimams ir deklaravimui nustatyta vienos datos (15 diena) taisyklė, keičiasi avansinio pelno mokesčio skaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus tvarka (avansinio pelno mokesčio skaičiavimas priderintas prie pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino) • Taip pat, perkėlus vadinamosios ES Patronuojančių ir dukterinių įmonių direktyvos nuostatas, skirtas kovai su agresyviu mokesčių planavimu, kurios galioja nuo šių metų kovo 26 d., užsienio vienetams išmokami ir iš jų gaunami dividendai gali būti apmokestinti ne tik tuomet, kai mokestinė nauda yra pagrindinis, bet ir tais atvejais, kai tai yra tik vienas iš pagrindinių tikslų • Be to, atsirado ir nauja nuostata, kuria apribojami atvejai, kai iš užsienio gaunami dividendai Lietuvoje neapmokestinami, o juos išmokėjęs užsienio vienetas susimažina pelno mokesčio bazę (užsienio valstybėje dividendai traktuojami kaip palūkanos ir atskaitomi iš pajamų).
 

Sandorių su asocijuotais asmenimis deklaravimo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeitė Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisykles, kurios nustato metinės pelno mokesčio deklaracijos priedo – asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ir/ar ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos papildomo lapo FR0528P formos užpildymo tvarką • Pakeitimais, įsigaliosiančiais spalio 1 d., patikslinti nedeklaruojamų sandorių pavyzdžiai, FR0528 formos pateikimo būdai, panaikintos nuostatos dėl popierinės ataskaitos formos pildymo bei jos pasirašymo.
 

Ūkininkų ir žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2015 m. ir vėliau (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino leidinį apie ūkininkų ir žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčius • Leidinyje „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais metais“ klausimų-atsakymų forma, grupuojant klausimus į atitinkamus 7 skyrius ir atskirai pateikiant apmokestinimo taisykles pagal mokesčius, paaiškinamos žemės ūkio veiklos pajamų apmokestinimo ir neapmokestinimo GPM sąlygos, deklaravimo naujovės (kokias pajamas reikia deklaruoti, o kokias – ne), registravimosi PVM mokėtojais prievoles, nuostatos, susijusios su nekilnojamojo turto mokesčiu, taip pat detalizuota ūkininkų ir žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų nuo 2016-ųjų pasikeitusi privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka (PSD įmokos mokamos „Sodrai“), išsamiai aptariant ir iliustruojant pavyzdžiais nuostatas apie VMI administruotas praėjusių metų PSD įmokas bei jų dydžius, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką ir terminus, išdėstytos apskaitos tvarkymo taisyklės ir kita informacija, aktuali ūkininkams bei kitiems su žemės ūkiu susijusiems gyventojams.
 

Ūkininkų ir žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2015 m. ir vėliau (II dalis)

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (VMI administruojamos PSD įmokos už 2015 m.; „Sodros“ administruojamos sveikatos draudimo įmokos už 2015 ir 2016 metus; „Sodros“ administruojamos PSD įmokos už laikotarpį nuo 2016 01 01) • Valstybinis socialinis draudimas, šių įmokų tarifai ir VSD įmokų mokėjimo tvarka bei terminai • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais metais".
 

VMI komentaras dėl finansų įstaigų prievolės teikti informaciją apie užsieniečių sąskaitas

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą, kuriuo MAĮ buvo papildytas nauju 61-1 straipsniu, parengė šio naujojo MAĮ 61-1 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 
Verta žinoti

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti finansinę paramą 2016 m. II ketvirčiui nepasikeitė

Finansų ministras 2016 m. kovo 21  d. įsakymu Nr. 1K-94 nustatė 2016 metų II ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas: delspinigių dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydį – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną • Šie dydžiai išliko nepakitę.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama