SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2016 m. vasario 23 d.
Nr. 8 (951) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apmokestinamojo pelno sumažinimas vykdant investicinį projektą (I dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame paaiškinta pelno mokesčio lengvatos, t. y. apmokestinamojo pelno sumažinimo, dėl vykdomo investicinio projekto taikymo tvarka • Šioje dalyje pateikiama investicinio projekto samprata, paaiškinta, kas yra investicinio projekto lengvatos objektas, aptarti reikalavimai įsigytam ilgalaikiam turtui, turto įsigijimo laikotarpis, šaltiniai bei suma, taip pat pelno mokesčio lengvatos galiojimo laikotarpis ir jos taikymo taisyklės.
 

Apmokestinamojo pelno sumažinimas vykdant investicinį projektą (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame aptartos apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl vykdomo investicinio projekto nuostatos • Šioje dalyje paaiškinama, koks yra nustatytas privalomas turto naudojimo laikotarpis ir Pranešimo dėl pradėto vykdyti investicinio projekto pateikimo VMI tvarka.
 

Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai

Finansų ministras 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1K-60 pakeitė Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles, kuriose, be atliktų redakcinio bei techninio pobūdžio pakeitimų ir patikslinimų, siekiant sumažinti perteklinę ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą, panaikinti arba pakeisti informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams • Papildymais nustatyti du nauji atvejai, kada bilietų pardavimui netaikomi šių taisyklių reikalavimai, t. y. kai bilietai parduodami naudojant prekybos (paslaugų teikimo) automatus ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, per kuriuos parduodami loterijos bilietai, taip pat atsisakyta reikalavimo bilietų apskaitos knygą perverti virvele, kurios galai turėjo būti užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir pasirašyti vadovo bei vyriausiojo buhalterio, panaikinta bilietų panaudojimo ataskaitos forma ir nuostatos, skirtos jos pildymui, nustatant, kad bilietus parduodantis atskaitingas asmuo už bilietų panaudojimą turi atsiskaityti ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka • Be to, nebeliko prievolės pažymėti sugadintus ar klientų grąžintus bilietus užrašu „Sugadinta“ ar „Grąžinta“ ir pasirašyti ant jų, nebereikia sugadintus ir klientų grąžintus bilietus, grąžinimo aktus, bilietų panaudojimo ataskaitas perduoti ūkio subjekto buhalterijai.
 

Darbingumo lygio nustatymo taisyklių pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrai kolegialiu 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-91/V-253 pakeitė Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisykles • Šios taisyklės reglamentuoja asmenų, kuriems nustatomas darbingumo lygis dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą/iš darbo ar profesinių ligų padarinių, nustatymo tvarką ir sąlygas • Asmenims darbingumo lygį, susijusį su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos • Taisyklių pakeitimais, be panaikintų jose minimų oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo, patikslintas dokumentų, reikalingų nustatyti darbingumo lygiui, susijusiam su profesinės ligos ar nelaimingo atsitikimo darbe padariniais, sąrašas.
 

Iš gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų 2016 m. ir vėliau atimamos gyvybės draudimo ir pensijų įmokos

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str., nustatančio iš pajamų atimamų nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtų išlaidų rūšis, 6 ir 7 dalių apibendrintus paaiškinimus (komentarus), kurie papildyti nuostata dėl galimybės 2016 m. ir vėliau iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų, laikantis GPMĮ 21 str. 1 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų, atimti gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis bei pensijų įmokas į pensijų fondus, sumokėtas ne tik Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėje narėje įregistruotiems ar kitaip organizuotiems šių įmokų gavėjams • Taip pat komentaruose pateikiamas EEE valstybėms priklausančių 28 ES valstybių narių sąrašas, į jį įtraukiant Kroatiją, ir nurodytas EBPO priklausančių 34 šalių sąrašas.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki kovo 1 d., kalendorius.
 

Nuo balandžio 1 d. griežtėja atsakomybė už sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą

„TaxCube“ mokesčių teisės ekspertas Vykintas Valiulis straipsnyje primena, kad balandžio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodekso 188 str., numatantis baudas už sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą – šis pažeidimas atsakingam fiziniam asmeniui (pvz., juridinio asmens vadovui) užtrauks nuo 1 400 iki 4 300 Eur baudą, o už pakartotinį kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą galės būti skiriama bauda nuo 2 900 iki 5 800 Eur • Be baudų juridiniam asmeniui taip pat grės atsakomybė dėl galimų mokesčių nepriemokų (baudos nuo 10 iki 50 proc. mokesčių nepriemokos) ir delspinigiai (0,03 proc. per dieną) • Kokie yra sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos reikalavimai, kas privalo laikytis šios tvarkos ir turėti sandorių kainodaros dokumentaciją – atsakymai į šiuos bei kitus klausimus ir pateikiami straipsnyje.
 

Palūkanų, gautų 2016 m. ir vėliau, už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius apmokestinimo tvarka

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., įtvirtinančio neapmokestinamųjų pajamų rūšis ir sąlygas, 1 dalies 20 punkto dėl pajamų mokesčio lengvatos taikymo palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame nurodytos sąlygos, kada 2016 m. ir vėliau gautos minėtos palūkanos neapmokestinimos bei pavyzdžiuose pateikiamose pavyzdinėse situacijose atnaujintos datos (laikotarpiai) ir sumos.
 

Prievolė VMI pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas

VMI prie LR FM primena, kad gyventojai iki birželio 30 d. VMI turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas, kurių iki šiol nebuvo deklaravę, o sandoriai nebuvo patvirtinti pas notarą • Nuo 2004 m. dovanų ir/ar paskolų gavę mokesčių mokėtojai pranešimą PRC911 turi pateikti tam, kad ateityje nekiltų diskusijų su Mokesčių inspekcija dėl įsigyto ar planuojamo įsigyti brangaus turto šaltinių teisėtumo.
 

VMI apie akcizų deklaracijų pateikimą

VMI informuoja, kad atsižvelgiant į VMI prie LR FM viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-2 ir 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-6 pakeistas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, registruoti tiekėjai ir licencijuoti asmenys nepriklausomai nuo to, ar prievolė mokėti akcizus už mokestinį laikotarpį atsirado ar ne, privalo pateikti akcizų deklaracijų FR0630 ar FR0630A formas (už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2016 m. sausio 1 d., turi būti teikiamos 10 versijos akcizų deklaracijų formos ir jų priedai).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama