SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (949) StraipsniaiVMI informuojaKuriems gyventojams reikia deklaruoti ir...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kuriems gyventojams reikia deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį už 2012–2014 metus?

VMI prie LR FM, gavusios paaiškinimus iš finansų ir teisingumo ministerijų, informacija apie Konstitucinio Teismo 2015 09 22 nutarimo Nr. KT24-N14/2015 Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai nuostatų taikymo už 2012–2014 metų mokestinį laikotarpį.

 

 

 

 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio ar jo dalies sugrąžinimo po KT nutarimo įsigaliojimo už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį

Konstitucinio Teismo (KT) įstatymo 72 str. 4 dalyje ir KT 2011 10 25 nutarime Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai nustatyta, jog KT įstatymo 72 straipsnio, reglamentuojančio teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmes, 4 dalyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas neapima tokių teisinių situacijų, kai sprendimai, nors ir pagrįsti teisės aktai, vėliau pripažintais prieštaraujančiais Konstitucijai, KT nutarimo įsigaliojimo dieną yra įvykdyti.

Todėl už ankstesnius mokestinius laikotarpius (2012–2014 m.), kada galiojo nutarimu pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (NTMĮ) nuostatos, sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis (NTM) neturi būti perskaičiuojamas ir grąžinamas.

 

Dėl prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį po KT nutarimo įsigaliojimo už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį

Atsižvelgiant į KT praktiką ir KT įstatymą, yra nustatytas reikalavimas nutraukti neįvykdytų sprendimų, pagrįstų teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo KT nutarimo įsigaliojimo, vykdymą. Pažymėtina, kad KT nustačius, jog įstatymas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, toks įstatymas (jo dalis) jokiomis aplinkybėmis nebegali būti taikomas.

Reikalavimas mokesčių mokėtojams, už ankstesnius mokestinius laikotarpius (2012–2014 m.), vykdyti neįvykdytas mokestines prievoles remiantis Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintu teisiniu pagrindu būtų nesuderinamas su konstituciniu reglamentavimu.

Vadinasi, už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį nesumokėtas ir nedeklaruotas arba deklaruotas, bet nesumokėtas NTM neturi būti išieškomas, o pradėtas išieškojimas turi būti stabdomas, jei mokestinės prievolės buvo suformuotos, remiantis antikonstitucinėmis NTMĮ 7 str. 6 dalies nuostatomis.

NTM už visą 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas, taikant individualią 1 mln. Lt neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam) NTMĮ 7 str. 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių nekilnojamojo turto. Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise.

 

 Pavyzdys

Sutuoktiniai visą 2012 m. mokestinį laikotarpį bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, kurio bendra mokestinė vertė buvo 1,6 mln. Lt.

Vienas iš sutuoktinių iki 2012 m. gruodžio 15 d. deklaravo minėtą turtą, pateikdamas šeimos NTM deklaraciją KIT715, tačiau NTM nesumokėjo.

Todėl įsigaliojus KT nutarimui, sutuoktinis, iki 2012 m. gruodžio 15 d. pateikęs šeimos NTM deklaraciją KIT715, turi pateikti patikslintą savo NTM deklaraciją KIT715 už 2012 m. mokestinį laikotarpį ir deklaruoti 0,8 mln. Lt nekilnojamojo turto mokestinę vertę (1,6 mln. Lt : 2 = 0,8 mln. Lt). Sutuoktinė pateikti savo NTM deklaracijos KIT715 už 2012 m. mokestinį laikotarpį neturi, nes jai priklausančio nekilnojamojo turto mokestinės vertės dalis neviršija 1 mln. Lt.

Šiuo atveju NTM už 2012 m. mokestinį laikotarpį apskaičiuoti ir sumokėti kiekvienam iš sutuoktinių nėra prievolės, nes kiekvieno iš sutuoktinių valdomo nekilnojamojo turto mokestinės vertės dalis neviršija 1 mln. Lt.

 

 Pavyzdys

Sutuoktiniai visą 2013 m. mokestinį laikotarpį bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, kurio bendra mokestinė vertė buvo 3 mln. Lt.

Vienas iš sutuoktinių iki 2013 m. gruodžio 15 d. deklaravo minėtą turtą, pateikdamas šeimos NTM deklaraciją KIT715, kuriame nurodė, jog NTM turi sumokėti nuo 2 mln. Lt nekilnojamojo turto mokestinės vertės (3 mln. Lt – 1 mln. Lt = 2 mln. Lt), tačiau NTM nesumokėjo.

Todėl įsigaliojus KT nutarimui, kiekvienas iš minėtų sutuoktinių atskirai turi pateikti savo NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. mokestinį laikotarpį ir NTM apskaičiuoti bei sumokėti nuo 0,5 mln. Lt nekilnojamojo turto mokestinės vertės ((3 mln. Lt : 2) – 1 mln. Lt = 0,5 mln. Lt).

 

 Pavyzdys

Visą 2014 m. mokestinį laikotarpį sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausė gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, kurio mokestinė vertė buvo 1,3 mln. Lt, o jo sutuoktinei asmeninės nuosavybės teise priklausė sodų paskirties nekilnojamasis turtas, kurio mokestinė vertė 0,3 mln. Lt.

Sutuoktinis iki 2014 m. gruodžio 15 d. pateikė šeimos NTM deklaraciją KIT715, kurioje deklaravo savo ir sutuoktinės asmeninės nuosavybės teise valdomus nekilnojamojo turto objektus bei nurodė, jog NTM turi sumokėti nuo 0,6 mln. Lt nekilnojamojo turto mokestinės vertės ((1,3 mln. Lt + 0,3 mln. Lt) – 1 mln. Lt = 0,6 mln. Lt), tačiau NTM nesumokėjo.

Todėl įsigaliojus KT nutarimui, tik sutuoktinis turi apskaičiuoti ir deklaruoti NTM nuo savo asmeninės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto mokestinės vertės dalies, viršijančios 1 mln. Lt. Šiuo atveju minėtas sutuoktinis turi pateikti patikslintą savo NTM deklaraciją KIT715 už 2014 m. mokestinį laikotarpį ir NTM apskaičiuoti bei sumokėti nuo 0,3 mln. Lt nekilnojamojo turto mokestinės vertės (1,3 mln. Lt – 1 mln. Lt = 0,3 mln. Lt).

 

 Pavyzdys

Sutuoktiniai visą 2013 m. mokestinį laikotarpį bendrąja jungtine nuosavybės teise valdė gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą – namą, kurio mokestinė vertė buvo 1,3 mln. Lt.

Sutuoktiniai, vadovaudamiesi tuo metu galiojančiomis NTMĮ 7 str. 1 dalies 6 punkto ir 7 str. 6 dalies nuostatomis, apskaičiavimo, deklaravo ir sumokėjo NTM 2013 m. gruodžio 1 d.

2015 m. lapkričio 15 d. sutuoktinis pateikė patikslintą NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. mokestinį laikotarpį ir nurodė, jog jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinės vertės dalis yra 650 000 Lt (1,3 mln. Lt : 2 = 650 000 Lt), t. y. neviršija 1 mln. Lt.

Vadovaujantis KT nutarimo nuostatomis ir KT įstatymo 72 str. 4 dalimi, neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo KT nutarimo įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, sutuoktiniams, apskaičiavusiems ir sumokėjusiems NTM (įvykdžiusiems prievolę) už 2013 metus, NTM nebus sugrąžintas.

Todėl minėtas sutuoktinis, turi pateikti patikslintą NTM deklaraciją KIT715 už 2013 m. mokestinį laikotarpį ir nurodyti duomenis, kurie buvo pateikti pirminėje, 2013 m. gruodžio 1 d. pateiktoje, NTM deklaracijoje KIT715.

 
Kiti temos „VMI informuoja“ straipsniai

A klasės išmokų deklaravimas metinėje A klasės išmokų deklaracijos FR0573 formoje

VMI prie LR FM paaiškinimas apie Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos pildymą ir pateikimą mokesčių administratoriui už 2015–uosius metus, taip pat kokias nuo 2016 01 01 išmokėtas A klasės neapmokestinamąsias išmokas (kurių neprivaloma deklaruoti už 2015 m.) turės papildomai deklaruoti mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0573 formoje.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama