SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (947) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Daugiau socialinių garantijų darbo netekusioms būsimoms mamoms

Nuo šių metų sausio 1 d. teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi visos darbo netekusios moterys, turinčios reikalaujamą darbo stažą per pastaruosius 2 metus (anksčiau tokią teisę turėjo tik atleistos iš darbo nėštumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu moterys) • Teisę į motinystės pašalpą įgijus nuo 2016 m. sausio 1 d. nebėra tikrinama, ar moteris atleista iš darbo nėštumo metu, todėl, norint įgyti teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, užtenka turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą • Jeigu moteris yra nedirbanti ir teisę į pašalpą įgijo iki 2015 m. gruodžio 31 d., tam, kad būtų skiriama pašalpa, ji turėjo būti atleista iš darbo nėštumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu.
 

Informacija dėl įmokų mokėjimo į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas

Nuo 2016 metų pasikeitus mokėjimo pavedimų, atliekamų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas, tvarkai, „Sodra“ atkreipia dėmesį į informaciją, kurios, formuojant mokėjimų nurodymus „Sodrai“, savo banko elektroninės bankininkystės sistemoje nereikia pamiršti.
 

Kaupiantiems pensijas II pakopos pensijų fonduose, visų įmokų dydžiai – 2 proc.

Vadovaujantis Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 dalimi, asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, nuo š. m. sausio 1 d. visi įmokų dydžiai yra 2 proc.: valstybino socialinio pensijų draudimo įmokų dalis dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos; papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos dalis nuo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos; papildomos iš valstybės biudžeto mokamos įmokos dalis; vienam iš tėvų, auginančiam vieną ar daugiau vaikų iki 3 metų ir gaunančiam motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą arba draudžiamą valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą už kiekvieną vaiką pervedama įmokos dalis • Valstybės už pensijų sistemos dalyvį mokama suma, taip pat mažamečius vaikus auginantiems tėvams pervedama suma nuo 2016 sausio 1 d. sudaro 2 proc. nuo Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto užmokesčio vidurkio ir yra 13,82 euro.
 

Laivybos įmonių pajamų apmokestinimas pelno mokesčiu

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 11 str., nustatančio apmokestinamojo pelno apskaičiavimo bendrąją tvarką, 7 dalies, skirtos laivybos įmonių, taikančių fiksuoto pelno mokesčio schemą, pajamų iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos apmokestinimo pelno mokesčiu taisyklėms, apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 

Lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas: taikymas ir apribojimai

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame paaiškintos lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo galimybės pagal PMĮ 5 str. 2 dalį ir apribojimai, įtvirtinti PMĮ 5 str. 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose (pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 1 d., kalendorius.
 

Nauja nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 forma ir jos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeitė 2007 05 29 įsakymą Nr. VA-40 ir nauja redakcija išdėstė nuo sausio 22 d. galiojančią Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą (02 versija), kuri naudojama deklaruojant 2015 ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto mokestį, taip pat deklaruojant ar tikslinant 2014 ar ankstesnių metų nekilnojamojo turto mokestį • Nustatyta, kad juridiniai asmenys, iki sausio 22 d. deklaravę 2015 m. mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokestį, pateikdami KIT711 formos 01 versiją, ir nurodę informaciją apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą ir/arba juridiniai asmenys, privalantys mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį 2016 metais, turi pateikti patikslintą 2015 metų mokestinio laikotarpio KIT711 formos 02 versiją • Taip pat naujausiu įsakymu naujai išdėstytos ir KIT711 formos užpildymo taisyklės, kurios nustato KIT711 formos, taip pat jos KIT711S priedo „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, KIT711F priedo „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ ir naujo KIT711A priedo „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“ užpildymo tvarką.
 

Nauja pranešimo apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų  pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius PRC911 forma

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VA-9 nauja redakcija išdėstė daugiau kaip prieš mėnesį, t. y. 2015 12 17 įsakymu Nr. VA-114, patvirtintą Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formą, kurioje patikslintas papildomo lapo PRC911P 1 laukelio ilgis • Šią formą mokesčių mokėtojai (nuolatiniai Lietuvos gyventojai) iki 2016 m. birželio 30 d. turi pateikti VMI ir informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Naujos gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės

Nuo šių metų sausio 1 d. galioja naujos Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, kurias 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-294 patvirtino VĮ Registrų centro direktorius • Šiose taisyklėse detalizuotos nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad informacija apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą atitiktų faktinę situaciją.
 

Patvirtintas 39 buhalterių profesionalų sąrašas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-16 patvirtino 39 asmenis, įrašomus į buhalterių profesionalų sąrašą.
 

Pelno mokesčio tarifai, taikytini pelno nesiekiantiems vienetams

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame aptarta pelno nesiekiančių vienetų samprata, paaiškinta, kokie pelno mokesčio tarifai taikomi pelno nesiekiantiems vienetams, kaip apskaičiuojamas pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamasis pelnas ir nuostatos dėl finansinių ataskaitų rengimo (pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.).
 

Socialinėms įmonėms taikomo nulinio pelno mokesčio tarifo sąlygos

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame paaiškintos lengvatinio 0 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo sąlygos vienetams, turintiems socialinės įmonės statusą, pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.
 

Už muitinės teikiamas papildomas paslaugas galima sumokėti ir mokėjimo kortele

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1B-41 pakeitė Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisykles ir nustatė, kad fiziniai ir juridiniai asmenys už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas nuo sausio 23 d. gali mokėti: iš anksto mokamuoju pavedimu į muitinės įstaigos, teikiančios paslaugą, atsiskaitomąją sąskaitą arba, jei yra galimybė, grynais pinigais ar mokėjimo kortele paslaugos suteikimo metu.
 

Vyriausybės nutarimų pakeitimai dėl naujojo Administracinių nusižengimų kodekso

Atsižvelgiant į nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiantį Administracinių nusižengimų kodeksą, Vyriausybė 2016 m. sausio 6 d. šešiais įsakymais pakeitė ankstesnius savo įsakymus • Patikslinti atvejai, kai VMI galės pareikalauti laidavimo ar garantijos dokumento • Papildyti atvejai, kai VMI gali nurodyti PVM mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo • Alkoholio ir tabako gaminiai bus naikinami, kai šie produktai konfiskuojami administracinio nusižengimo teiseną užbaigus administracinio nurodymo įvykdymu • Pakeistos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės ir patvirtintas Baudų už administracinius nusižengimus įskaitymo ir paskirstymo tvarkos aprašas.
 

VMI apie pažymos FR0471 pildymą ir pateikimą iki vasario 1 d.

VMI primena, kad juridiniai asmenys duomenis apie praėjusiais metais gyventojams išmokėtas B klasės pajamoms priskiriamas išmokas (forma FR0471) turi pateikti iki 2016 m. vasario 1 d.
 

Žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams apie 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymą

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame paaiškintos nuostatos apie lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo sąlygas žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams (pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama