SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (946) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Duomenų apie išmokas individualią veiklą vykdančiam ir pajamas pagal kaupimo principą pripažįstančiam gyventojui įrašymas pažymos FR0471 formoje

Kaip įmonė turi nurodyti išmokas FR0471 formoje, kai sumoka avansą už atliktas paslaugas individualią veiklą pagal pažymą vykdančiam ir pajamas pagal kaupimo principą pripažįstančiam gyventojui vienais metais, o PVM sąskaitą faktūrą gyventojas išrašo kitais metais?
 

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2016 m. sausio 1 d.

VMI prie LR FM paruošė ir pateikė naudojimui patikslintą ir papildytą informacinę lentelę „Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2016 m. sausio 1 d.“ • Lentelėje pateikta gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2016 01 01 gyventojų pajamų mokesčiu, privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, socialinio draudimo įmokomis ir pridėtinės vertės mokesčiu.
 

Iki vasario 1 d. būtina VMI pateikti gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formą

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128 patvirtino Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formą ir jos papildomo lapo FR0002P priedo formą bei šios formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles • Taisyklės ir FR0002 forma, kurią už 2015 metus VMI turi būti pateikta iki vasario 1 d., parengta įgyvendinant Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymą (GTDĮ), kuriuo 2 straipsnis papildytas 5–9 dalimis, įtvirtinant įmonių, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų pareigą pateikti mokesčių administratoriui vardinius sąrašus asmenų, ėjusių GTDĮ 2 str. 1 dalyje nurodytas pareigas, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas, kandidatavusių į atitinkamas pareigas • Prievolė deklaruoti turimą turtą dėl einamų (eitų) pareigų ar kandidatavimo į atitinkamas pareigas GTDĮ yra nustatyta tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, todėl asmenų vardiniuose sąrašuose turi būti nurodomi duomenys tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus.
 

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gauti dividendai?

VMI prie LR FM paaiškinimas apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu.
 

Metinio NPD nustatymas nuo 2016 metų

Kaip nustatomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis nuo 2016 01 01?
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 25 d., kalendorius.
 

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius bendru 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-4/1B-10 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, kuris papildytas nauju skyriumi – įmokų eilute „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos“ (kodas 5600) ir panaikintos 2 įmokų eilutės ir įmokų kodai: „Nekilnojamojo turto mokesčio avansinė įmoka“, kuriai buvo skirtas kodas 3211, bei „Loterijų ir azartinių lošimų mokestis už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą“ (kodas 5221).
 

Naujas 10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“

Finansų ministras 2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1K-17 pakeitė ankstesnį 2008 04 28 įsakymą Nr. 1K-161 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naują 10-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Kitos pajamos“, kuris taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2015 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.
 

Naujas socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1311 pakeitė savo ankstesnį 2004 11 29 nutarimą Nr. 1501 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naują Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kuris taikomas apmokestinant vienetų apmokestinamąjį pelną – apskaičiuojant 2016 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-797 netekusiu galios pripažino 2008 09 16 įsakymą Nr. A1-315 su visais pakeitimais ir papildymais ir panaikino socialinių įmonių ir įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. neįgaliųjų, neremtinos veiklos rūšių sąrašą.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio už 2015 m. deklaravimas ir sumokėjimas

VMI prie LR FM paaiškinimas apie 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 pateikimą ir nekilnojamojo turto mokesčio, įskaitant avansinį nekilnojamojo turto mokestį, sumokėjimą.
 

Pakeista mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pateikimo data

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-7 pakeitė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisykles ir nurodė, jog valstybės įmonė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaraciją (FR0770 forma), išskyrus pirmo bei paskutinio mokestinio laikotarpio, privalo apskrities VMI pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d. (vietoje 1 d.).
 

Pakeistas paslaugų, laikomų statybos darbais ir apmokestinamų taikant atvirkštinį PVM, sąrašas

VMI prie LR FM patikslino paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašą, kuris sudarytas pagal Aplinkos ministerijos individualius atsakymus mokesčių mokėtojams • Į atnaujintą sąrašą prie statybos darbų, kuriems taikomas atvirkštinis PVM, pateko nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų naftos produktų rezervuarų apsaugos nuo persipildymo sistemos sumontavimo darbai (anksčiau jie buvo priskirti prie paslaugų rūšių, kurios nelaikytinos statybos darbais, tenkinančiais atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymui keliamus kriterijus).
 

Pakeitimai dėl vienkartinių pakuočių už perkamus gėrimus priėmimo

Nuo šių metų vasario 1 d. Lietuvoje pradės veikti užstato už vienkartines gėrimų pakuotes sistema, kai pirkėjai turės sumokėti 10 euro centų užstatą už vienkartinėse metalinėse, stiklinėse ir PET pakuotėse perkamus gėrimus, kurį bus galima atgauti, grąžinus šalia brūkšninio kodo specialiu „nacionaliniu“ užstato ženklu pažymėtą tarą (pvz., į prekybos įmonėse įrengtus taromatus) • Tačiau gautų lėšų už grąžintą tarą nebus galima skirti paramai Labdaros ir paramos įstatyme numatytiems paramos gavėjams • Tai įtvirtinta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisose.
 

Panaikintos oficialiųjų žymėjimo ženklų, patvirtinančių loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, formos

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VA-5 nuo sausio 12 d. netekusiu galios pripažino savo ankstesnį 2015 10 22 įsakymą Nr. VA-84, kuriuo buvo patvirtintos 3 formos: lošimo stalo oficialusis žymėjimo ženklas, A kategorijos lošimo įrenginio oficialusis žymėjimo ženklas ir B kategorijos lošimo įrenginio oficialusis žymėjimo ženklas.
 

Patikslinimas dėl „Sodros“ taikomo NPD/papildomo NPD

Atsižvelgiant į neapmokestinamojo pajamų dydžio pasikeitimus, „Sodros“ direktorius 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-17 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisykles, patvirtintas 2010 06 22 įsakymu Nr. V-273.
 

Patvirtinta nauja sąvartynų operatoriams skirta mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 forma

Aplinkos ministras ir VMI prie LR FM viršininkas kolegialiu 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-5/VA-1 patvirtino naujas nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančias: Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formą ir jos priedo KIT717F formą, kurios naudojamos deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis, bei deklaracijos KIT717 formos pildymo taisykles, nustatančias KIT717 formos ir jos priedo KIT717F užpildymo tvarką • Deklaraciją apskrities VMI teikia sąvartyno operatoriai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, vykdantys atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantys sąvartyną) ir kurie privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir/ar atstovybės (-ių), duomenis, pateikdami tinkamai užpildytą KIT717 formą ir jos priedą KIT717F • Mokesčio mokėtojai deklaraciją teikia tik tuo atveju, jei sąvartyne šalino atliekas mokestiniu laikotarpiu, o priedas KIT717F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi bent vieną filialą.
 

Patvirtintos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės

Finansų ministras 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-389 pakeitė 2005 05 25 įsakymą Nr. 1K-170 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujas Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles • Šios nuo sausio 8 d. galiojančios taisyklės reglamentuoja viešojo sektoriaus subjektų (VSS) buhalterinės apskaitos, kuri gali būti tvarkoma centralizuotai arba decentralizuotai, organizavimo tvarką • Taisyklėse nurodyta, kad apskaitą tvarkant decentralizuotai, VSS turi būti patvirtinta apskaitos politika ir individualus sąskaitų planas, parengtas pagal Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, o subjekte arba subjektų grupėje, kuri sudaroma pagal konsolidavimo schemą, pagal poreikį gali būti parengiamas buhalterinės apskaitos vadovas • Taisyklių priede pateikta VSS buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai sutarties forma.
 

Sveikatos priežiūros paslaugų neapmokestinamas/apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str., nustatančio su sveikatos priežiūra susijusių prekių ir paslaugų PVM apmokestinimo/neapmokestinimo taisykles, 1 dalies, 4 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame papildymu nurodyta, kad neatsiskleidusių tarpininkų, neturinčių teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas, „perparduodamos“ iš trečiųjų asmenų įsigytos sveikatos priežiūros paslaugos apmokestinamos PVM.
 

VMI apie elektroninės sąskaitos paslaugos apmokestinimą PVM

VMI prie LR FM paaiškinimas dėl elektroninės sąskaitos (e. sąskaitos) pateikimo paslaugos apmokestinimo PVM.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama