SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. gruodžio 22 d.
Nr. 48 (943) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki 2015 m. gruodžio 31 d., kalendorius.
 

Nauja nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 12 straipsnio pakeitimo įstatyme padaryti šie nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai: nuo 435 eurų iki 500 eurų padidinta juridinių asmenų valdomo nekilnojamojo turto apmokestinamosios vertės riba, kurios nepasiekus juridiniai asmenys neprivalo mokėti nekilnojamojo turto mokesčio avansu; paankstinti juridinių asmenų avansinio nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo terminai, nustatant – iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 d., birželio 15 d. ir rugsėjo 15 d. (anksčiau buvo įtvirtinta – iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d.); įtvirtinta prievolė iki einamųjų kalendorinių metų vasario 15 d. deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį (anksčiau terminas nebuvo nustatytas); metinėje nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (už kitą nei fizinių asmenų valdomą NT) iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. (anksčiau – vasario 1 d.) reikės deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių (už pirmus tris ketvirčius) avansinį nekilnojamojo turto mokestį • Taigi, juridiniai asmenys jau teikdami metinę NTM deklaraciją KIT711 už 2015 metus, kartu turės deklaruoti ir 2016 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius NTM • Kadangi NTM deklaracijos KIT711 pateikimo ir NTM sumokėjimo terminas – vasario 15 d., todėl visi mokesčių mokėtojai, kuriems vadovaujantis NTMĮ nuostatomis yra numatyta prievolė apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti NTM už kitos paskirties nekilnojamąjį turtą, už 2015 metus metinę NTM deklaraciją KIT711 turės pateikti ir nekilnojamojo turto mokestį sumokėti iki 2016 m. vasario 15 d.
 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi elektroninio parašo sertifikavimo tvarka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. likviduojant Gyventojų registro tarnybą ir jos vykdytą sertifikavimo veiklą perduodant Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos, keičiasi elektroninio parašo sertifikavimo tvarka – nuo kitų metų sausio 1-osios į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojo pažymėjimus bus įrašomi ne Gyventojų registro tarnybos, o Asmens dokumentų išrašymo centro sertifikatai • Todėl visos institucijos, savo veikloje naudojančios elektroninį parašą (pvz., dokumentų valdymo ar viešųjų elektroninių paslaugų teikimo sistemose), turi patikrinti savo sistemų konfigūracijas, kad jos ir po 2016 m. sausio 1 d. toliau veiktų sklandžiai.
 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. pakėlus minimaliąją mėnesinę algą, didėja „Sodrai“ mokėtinos socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Vyriausybei 2015 12 02 nutarimu Nr. 1240 minimaliąją mėnesinę algą (MMA) iki 350 Eur, keičiasi nuo MMA mokėtina savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų suma ir asmenų, privalančių mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo MMA, mokėtina PSD įmokų suma.
 

Nuo kitų metų visos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai nemokės žemės mokesčio

2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymu papildytas žemės mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašas, į jį įtraukiant tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus • Remiantis naujomis nuostatomis, apskaičiuojant žemės mokestį už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius visos tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai bus traktuojami vienodai ir pagal Žemės mokesčio įstatymo 8 str. 2 d. naują 10 punktą jiems nuosavybės teise priklausanti žemė bus neapmokestinama žemės mokesčiu.
 

Nuo Naujųjų metų didėja NPD, papildomo NPD dydžiai bei keičiasi mėnesio ir metinio NPD skaičiavimo formulės

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo nuo 166 iki 200 eurų padidintas maksimalus taikytinas mėnesio neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) ir maksimalus – 2 400 eurų (2015 m. buvo – 1992 Eur) metinis NPD, pakeistos mėnesinio NPD ir metinio NPD apskaičiavimo formulės, jose siejant nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino mėnesio ir metinio NPD sumą su einamųjų metų sausio 1 d. galiojančia MMA, taip pat įtvirtinti didesni individualūs mėnesio NPD, taikytini riboto darbingumo asmenims (priklausomai nuo neįgalumo laipsnio – nuo 175 Eur iki 210 Eur, arba nuo 235 Eur iki 270 Eur per mėnesį), dvigubai – nuo 60 iki 120 eurų – pakeltas ir papildomas neapmokestinamais pajamų dydis (PNPD) tėvams už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) • Be to, nuo 2016-ųjų metų 6 kartus – nuo 3000 eurų iki 500 eurų – sumažintas neapmokestinamųjų pajamų dydis, taikomas apskaičiuojant pajamų mokestį nuo gautų palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu vertybiniai popieriai įsigyti ar indėlių sutartys sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., taip pat pajamoms už finansinių priemonių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba išvestinių finansinių priemonių realizavimą • Pakeitimais nuo 5 metų iki 10 metų prailgintas kito nei gyvenamasis būstas nekilnojamojo turto (t. y. to, kuris nėra naudojamas kaip gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta) išlaikymo (nuo jo įgijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn) laikotarpis, po kurio pajamos iš šio turto pardavimo bus neapmokestinamos • Taip pat papildymais nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas – gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokas į pensijų fondus, jeigu įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas ne tik Europos ekonominės erdvės valstybėje, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančioje valstybėje ir jei jos atitinka kitus GPMĮ 21 str. reikalavimus.
 

Nustatytas vienas mėnesinis avansinis akcizų mokėjimas ir deklaravimas – iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 d.

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatyme vietoje akcizų mokėjimų dešimtadieniais nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta prievolė mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą, kuri turės būti ir deklaruojama pateikiamoje akcizų deklaracijoje bei sumokama iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 d. • Anksčiau Akcizų įstatyme avansinių akcizų mokesčių deklaravimo termino nebuvo numatyta, o prievolė mokėti akcizus dešimtadieniais (dekadomis) buvo nustatyta tais atvejais, kai praėjusių trijų mokestinių laikotarpių akcizų sandėlio savininko ar registruoto gavėjo mokėtina akcizų vidutinė suma viršija 15 000 eurų: iki to paties mėnesio 15 d. ir mėnesio paskutinės dienos, o trečiasis mokėjimas – iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.
 

Paankstinti mokesčio už aplinkos teršimą ir už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo bei sumokėjimo terminai

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymu įtvirtintas trumpesnis terminas mokesčio už aplinkos teršimą sumokėjimui ir deklaravimui, nustatant šią prievolę ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. • Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 7 straipsnio pakeitimo įstatymu paankstinta mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už medžiojamų gyvūnų išteklius bei už kitus valstybinius gamtos išteklius) deklaravimo bei sumokėjimo data, įtvirtinus, kad nuo kitų metų sausio 1 d. mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikiamos ir mokestis už valstybinius gamtos išteklius sumokamas iki antro mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, 15 d.
 

Pakeistas akcizų lengvatos taikymas degalams su biologinės kilmės medžiagomis

Kitų metų sausio 1-ąją įsigalios Akcizų įstatymo Nr. IX-569 40 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo panaikinta akcizų lengvata benzinui ir dyzelinui, savo sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, taip pat biodegalų ir degalų mišiniams, neatitinkantiems Europos standartizacijos komiteto patvirtintų standartų EN 14214 ir CEN/TS 15293 • Akcizų lengvata bus taikoma tik didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams, kurie atitinka ES standartų reikalavimus (šie biodegalų ir degalų mišiniai žinomi kaip E85 (85 proc. etanolio ir 15 proc. benzino, skirto benzinu varomoms transporto priemonėms) ir B100 (degalai, sudaryti iš 100 proc. riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) koncentracijos, ir skirti dyzeliniams automobiliams).
 

Panaikinta prievolė mokėti avansinius PVM

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatyme, pakeitus 77 str. 1 d. 3 p. ir netekusiomis galios pripažinus 90 str. 2 ir 3 dalis, nuo 2016 m. sausio 1 d. nebelieka prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus • Taigi, pradedant 2016 m. sausio mėnesiu nebereikės mokėti avansinių mokėjimų PVM mokėtojams, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršija 3 mln. Eur sumą.
 

Panaikinta VMI lengvatų taikymo bankrutuojančioms įmonėms metodika

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-110 pripažino netekusiu galios ankstesnį 2000 05 18 įsakymą Nr. 102 su visais pakeitimais ir papildymais, kuriuo buvo patvirtinta Mokesčių administratoriaus, bankrutuojančios arba restuktūrizuojamos įmonės kreditoriaus, sprendimų, susijusių su tos įmonės piniginių prievolių vykdymu, priėmimo metodika.
 

Patikslintos rinkliavų mokėjimo ir kontrolės funkcijos

Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 papildymo 13-1 straipsniu ir 14 straipsnio pakeitimo įstatymu įtvirtinta, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. vietinės rinkliavos mokamos į savivaldybių, nustačiusių vietinę rinkliavą, biudžetų sąskaitas, o vietinių rinkliavų rinkimo kontrolė pavesta savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, kontrolieriams (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) • Valstybės rinkliavų rinkimą įpareigotos kontroliuoti Valstybinė mokesčių inspekcija ir Valstybės kontrolė.
 

Patvirtinta vienkartinė VMI informavimo tvarka apie po 2011 01 01 gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-114 patvirtino nuo gruodžio 22 d. galiojančias mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formą bei PRC911 formos užpildymo, pateikimo VMI bei tikslinimo taisykles • Taisyklėse, kurios nustato vienkartinio informacijos, apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, pateikimo mokesčių administratoriui tvarką, nurodyta, kad Pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius formą PRC911 mokesčių mokėtojai (nuolatiniai Lietuvos gyventojai) VMI turi pateikti iki 2016 m. birželio 30 d. • Gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltiniai – tai pasiskolintos piniginės lėšos (išskyrus gautas iš kredito įstaigų) ir dovanojimo būdu gautos pajamos.
 

Patvirtinti nauji Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos nuostatai

Finansų ministras 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 patvirtino Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos nuostatus.
 

Pavėlintas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio pakeitimo įstatyme pakeitus 7 str. 2 dalį nustatytas naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas, kuris nuo nuo 2016 m. sausio 1 d. yra iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d.
 

Priminimas mažosioms bendrijoms apie prievolę pateikti Registrų centrui duomenis apie savo narius

Jeigu mažoji bendrija (MB) dar nėra pateikusi duomenų apie savo MB narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) arba jie buvo pateikti, bet yra pasikeitę, šie duomenys turi būti pateikti nedelsiant • Į šią informacinę sistemą turi būti pateikti visų mažųjų bendrijų duomenys, o pasikeitus MB nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos • Naujai įregistruotos MB duomenis apie narius į JADIS turi pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo MB įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 

Profesinio mokymo paslaugų apmokestinimo PVM ypatumai

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 str., reglamentuojančio švietimo ir mokymo paslaugų, taip pat su šių paslaugų teikimu susijusių kitų paslaugų ir prekių tiekimu, neapmokestinimo/apmokestinimo PVM atvejus, 1 dalies 8 punkto, įtvirtinančio PVM lengvatos taikymo sąlygas profesinio mokymo paslaugoms, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais, be atliktų redakcinio pobūdžio patikslinimų, atnaujintos nuorodos į aktualius nacionalinius ir ES teisės aktus, pateiktos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo sąvokos, pakeistos nuostatos dėl vairavimo mokymo paslaugų, paaiškinant, kada šios paslaugos priskiriamos profesiniam mokymui ir neapmokestinamos PVM, taip pat aptarta, kokiais atvejais mokymų testavimo paslaugos PVM tikslais laikomos sudėtine profesinio mokymo dalimi, pateikti detalūs paaiškinimai ir dėl profesinio mokymo paslaugų, įsigytų iš trečiųjų asmenų, perpardavimo mokymo dalyviams, taip pat nuotolinio mokymo paslaugų teikimo elektroniniu būdu ir kitos nuostatos • Be to, patikslinti kai kurie ankstesni pavyzdžiai, pateiktos ir naujos pavyzdinės praktinės situacijos.
 

PVM atskaitos už automobilius apribojimų taikymas/netaikymas

VMI prie LR FM papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 str. 2 dalies 3 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais komentare neliko jame minimų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo, atsisakant ir nuorodų į ankstesnius VMI raštus, kuriais buvo informuojama apie komentaro parengimą/atnaujinimą, taip pat paaiškinimas papildyta nauja nuostata ir nauju pavyzdžiu dėl specialios paskirties transporto priemonėms priskiriamų automobilių (t. y. mokomųjų transporto priemonių su papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui), kurių pirkimo ar importo PVM atskaita galima.
 

Suvienodintos angliavandenilių išteklių mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo datos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 8 straipsnio pakeitimo įstatymui keičiasi angliavandenilių išteklių mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminai, nustatant, kad mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija privalo būti pateikta ir angliavandenilių išteklių mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 d.
 

Už vertingą informaciją muitinė galės išmokėti iki 14 tūkst. eurų

Finansų ministras 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1K-363 patvirtino Asmenų, suteikusių Lietuvos muitinei vertingos informacijos, skatinimo tvarkos aprašą, kurio nuostatos leidžia skatinti fizinius ir juridinius asmenis, išmokant jiems vienkartines pinigines išmokas, už suteiktą muitinei vertingą informaciją apie nusikalstamą, korupcinio pobūdžio veikas • Išmoka gali būti išmokama trijų dydžių, t. y. už suteiktą vertingą informaciją apie sunkų nusikaltimą – iki 14 tūkst. eurų; apysunkį nusikaltimą – iki 7 tūkst. eurų; nesunkų nusikaltimą – iki 2 tūkst. eurų.
 

Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl patikslintų duomenų apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas pateikimo „Sodrai“

„Sodra“ primena, kad iki 2016 m. vasario 29 d. institucijos ir įstaigos, kurių darbuotojams už darbą mokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, „Sodros“ administravimo įstaigoms turi pateikti patikslintus duomenis apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2009 m. II ketvirčio iki 2013 12 31, įvertinus perskaičiuotą grąžintiną darbo užmokesčio dalį • Duomenys tikslinami įgyvendinant  Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.
 

Valstybinė darbo inspekcija apie darbą švenčių ir poilsio dienomis

Valstybinė darbo inspekcija primena kai kurias tiek darbuotojui, tiek darbdaviui aktualias teises bei pareigas, susijusias su darbais šventiniu periodu.
 

Verslo apskaitos standartai 2016 m.

Audito ir apskaitos tarnyba išleido knygą „Verslo apskaitos standartai 2016“, kurioje pateikta visa aktuali informacija, reikalinga įmonių vadovams ir buhalteriams, siekiantiems, kad jų įmonių apskaita būtų tvarkoma tinkamai, o finansinės ataskaitos teisingai parodytų įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus • Šiame leidinyje pateikti nuo 2016 m. sausio 1 d. galiosiantys visi verslo apskaitos standartai (VAS), skirti įmonėms, kurios 2016 m. ir vėlesnių laikotarpių finansines ataskaitas sudarys pagal VAS reikalavimus, taip pat jame pateikiamas naujausias pavyzdinis sąskaitų planas bei standartuose vartojamų terminų žodynėlis.
 

VMI apie žymėtų degalų apskaitos bei išdavimo proceso optimizavimą

VMI prie LR FM, kuri teisės aktais yra įpareigota išduoti žemės ūkio veiklos subjektams dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo korteles, planuoja atsisakyti popierinių kortelių, ir įdiegti VMI informacinių sistemų naujus funkcionalumus, kurie leistų žemės ūkio veiklos subjektui, tiesiog prisijungus per Mano VMI sritį, matyti leidžiamų įsigyti degalų kiekį, pardavėjui pirkimo metu matyti leidžiamą parduoti kiekį, po operacijos pirkimo duomenis pateikti į VMI akcizų informacinę sistemą (AIS), ir pan. • Naujoves planuojama įdiegti nuo 2016 m. liepos 1 d.
 

VMI paaiškinimas apie PSD mokėjimo tvarką nuo 2016 metų

Kadangi nuo 2016 01 01 visas PSD įmokas administruos tik „Sodra“, VMI paaiškino kaip ši institucija atliks PSD įmokų pervedimus „Sodrai“, jeigu po 2016 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojai per klaidą PSD įmokas sumokės VMI, kam reikės mokėti PSD, jei pateikus 2015 metų pajamų mokesčio deklaraciją GPM308 susidarys mokėtina sveikatos draudimo suma, ir kitus klausimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama