SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. gruodžio 15 d.
Nr. 47 (942) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizais apmokestintos ir šildymui naudojamos gamtinės dujos

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymas, įtvirtinęs gamtinių dujų, naudojamų kaip šildymui skirtą kurą, apmokestinimą akcizais, kaip to reikalauja ES Tarybos direktyvos 2003/96/EB nuostatos, pagal kurias ES valstybės narės akcizais privalo apmokestinti ne tik gamtines dujas, naudojamas kaip variklių degalai, bet ir gamtines dujas, naudojamas kaip šildymui skirtas kuras.
 

Dėl įmonių, įstaigų, organizacijų prievolės teikti VMI vardinius sąrašus

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo 2 str. papildytas naujomis 5–9 dalimis, įtvirtinusiomis įmonių, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų pareigą pateikti VMI vardinius sąrašus asmenų, kuriems dėl eitų pareigų ar kandidatavimo į atitinkamas GTDĮ 2 str. 1 dalyje nurodytas pareigas atsirado prievolė deklaruoti turtą (pagal GTDĮ – ir metines pajamas) • Pirmą kartą vardiniai sąrašai VMI turės būti pateikti iki 2016 m. vasario 1 d.
 

Grąžintinos dėl krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies apmokestinimas

VMI prie LR FM paaiškinimas, kaip apskaičiuojamas ir deklaruojamas pajamų mokestis nuo grąžintinų neišmokėto darbo užmokesčio dalių, išmokėtinų pagal Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.
 

Kaip VMI reikia mokėti ir deklaruoti PSD įmokas už 2015 metus?

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VA-112 pakeitė VMI prie LR FM administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisykles ir jas išdėstė nauja redakcija • Taisyklės taikomos mokant 2015 metų mokestinio laikotarpio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir nustato VMI administruojamų sveikatos draudimo įmokų deklaravimo, apskaičiavimo, sumokėjimo ir išieškojimo tvarką • Šiose taisyklėse, kurias sudaro 11 skyrių, nurodyta VMI administruojamų PSD įmokų mokėtojų (fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis ar lygus 2 EDV, arba žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, taip pat savarankiškai besidraudžiančių asmenų) PSD įmokų už mokestinius laikotarpius iki 2015 12 31 sumokėjimo ir deklaravimo tvarka, taip pat pateikta įmokų apskaičiavimo praktinių pavyzdžių, skirtų 2015 m.
 

Keičiasi mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas, kuriuo padidinti gamtinių išteklių mokesčio tarifai už visas 13 rūšių naudingąsias iškasenas, tačiau labiausiai mokesčio dydis pakeltas už išgaunamą gintarą, įtvirtinant skirtingus tarifus, priklausomus nuo gintaro frakcijos dydžio • Taip pat pakeisti mokesčio dydžiai ir už išgautą vandenį, išskyrus paviršinį vandenį, naudojamą žuvininkystei bei hidroenergetikai, paliekant tokius pačius mokesčio tarifus, kokie nustatyti dabar, o už paviršinį vandenį, naudojamą suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veikloje, tarifas sumažintas nuo 0,0003 Eur iki 0,00003 už 1 kubą.
 

Kuriems gyventojams iki gruodžio 15 d. reikia sumokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (NT) vertė viršija 220 tūkst. Eur, iki gruodžio 15 d. turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (forma KIT715) ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį (NTM) • VMI prie LR FM informavo, kad šiemet kiekvienas mokėtojas turi pateikti ne šeimos, o individualią deklaraciją (forma KIT715), nes kiekvienas individualiai taiko neapmokestinamąją vertę • Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems NT bendrąja jungtine nuosavybės teise • Mokesčio tarifas siekia 0,5 proc. vertės, viršijančios 220 tūkst. Eur.
 

Mokesčio, administracinių baudų permokų/skirtumo ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo/įskaitymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-111 pakeitė 2004 12 07 įsakymą Nr. VA-186 ir jį išdėstė nauja redakcija bei patvirtino: Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą (ATP) permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles; naują Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir/arba baudos už ATP permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą; Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir/arba baudos už ATP permoką (skirtumą) FR0783 formą (forma nepakeista) • Šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės papildytos nauja sąvoka „nepagrįstai išieškota suma“, jose padaryti ir kiti pakeitimai, o nauja redakcija išdėstytoje prašymo FR0781 formoje atsirado naujas įrašas „išieškota suma“.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 21 d., kalendorius.
 

Naujos „Sodrai“ teikiamų 1-SD, 2-SD pranešimų ir PT elektroninio prašymo formų versijos

„Sodros“ direktorius 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-615 pakeitė 2010 06 04 įsakymą Nr. V-243 ir patvirtino naujas tris anksčiau patvirtintas formas bei šių elektroninių formų duomenų struktūros aprašus, t. y.: 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo (VSD) pradžią formą (versija 07) ir Elektroninio 1-SD pranešimo apie apdraustųjų VSD pradžią formos duomenų struktūros aprašą (versija 07); 2-SD pranešimo apie apdraustųjų VSD pabaigą formą (versija 07) ir Elektroninio 2-SD pranešimo apie apdraustųjų VSD pabaigą formos duomenų struktūros aprašą (versija 07); PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo formą (versija 10) ir Elektroninio PT prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 10) • Naujųjų versijų formos ir elektroninių formų duomenų struktūros aprašai įsigalios 2016 m. sausio 1 d.
 

Nuo kitų metų sutrumpės įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius kolegialiu 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-109/1B-937 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, kuris papildytas trimis naujomis įmokų eilutėmis ir netekusiais galios pripažinti 137 įmokos kodai, tarp jų 15-ka skyriaus „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“, o dviejų šio skyriaus eilučių patikslinti pavadinimai, nekeičiant įmokų kodų.
 

PVM direktyvoje reglamentuotos „rezervo taisyklės“ įgyvendinimas Lietuvoje

Advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“ vyr. teisininko Manto JUOZAIČIO ir teisininko Edvino LENKAUSKO straipsnyje rezervo taisyklės tikslai ir taikymo ypatumai išdėstyti atsižvelgiant į 2006 11 28 Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką • Rezervo taisyklės tikslas yra užtikrinti prekių teikimo apmokestinimą ir išvengti dvigubo to paties prekių įsigijimo apmokestinimo Bendrijos viduje • PVM direktyva numato, kad rezervo taisyklės atveju reikia įrodyti, kad prekių tiekimas buvo apmokestintas valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas, o PVM įstatymas numato, kad rezervo taisyklės atveju reikia įrodyti, kad PVM buvo faktiškai sumokėtas valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių teikimas • Rezervo taisyklės aiškinimą dar labiau apsunkina klaidingas 2010 04 22 ESTT sprendimo sujungtose bylose Nr. C-536/08 ir C539/08 vertimas į lietuvių kalbą • PVM įstatymo nuostatos turi būti interpretuojamos atsižvelgiant į PVM direktyvos nuostatas, o PVM direktyvai prieštaraujančios nuostatos yra automatiškai negaliojančios • PVM įstatymo nuostatos dėl rezervo taisyklės galimai yra neproporcingos ir prieštarauja PVM direktyvos tikslams, todėl taikant rezervo taisyklę Lietuvoje reikia atsižvelgti į PVM direktyvos nuostatas.
 

Sutrumpintas PVM susigrąžinimo terminas

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo įteisinta nauja PVM grąžinimo tvarka, sudarant galimybę PVM mokėtojams pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (o ne pasibaigus kalendoriniam pusmečiui) susigrąžinti PVM permoką ir tais atvejais, kai grąžintina PVM suma susidaro dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo (kai prievolė mokėti PVM už atliktus statybos darbus pagal PVM įstatymo nuostatas perkeliama pirkėjui (užsakovui) • VMI parengė paaiškinimą apie PVM skirtumo grąžinimo terminų pakeitimą nuo 2016 m. sausio 1 d., jei PVM skirtumas susidarė dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo.
 

Trejus metus bus branginami rūkalai ir alkoholis

Pagal Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą trejus metus, palaipsniui, pradedant kitų metų kovo 1 d. ir baigant 2018 m. kovo 1 d., bus didinami akcizų tarifai visiems alkoholiniams gėrimams ir etilo alkoholiui: alui, visų kategorijų vynams ir kitiems fermentuotiems gėrimams bei visiems tarpiniams produktams kasmet po 8 proc., o etilo alkoholiui – po 2,5 proc. • Nuo 2016 m. kovo 1 d. taip pat didės akcizai ir cigaretėms, cigarams bei cigarilėms.
 

Valdininkų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais nesikeis

Valdininkų atlyginimai nuo Naujųjų metų nesikeis, nes Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2016 metais, įstatymu dar ir kitąmet paliktas galioti toks pat valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 130,5 euro pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, koks buvo nustatytas ir šiais metais bei taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.
 

VMI apie PSD įmokų mokėjimą

VMI prie LR FM paaiškinimas, kokiais įmokų kodais ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal verslo liudijimą ir savarankiškai besidraudžiantys asmenys turi mokėti PSD įmokas į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (už mokestinius laikotarpius iki 2015 12 31) ir kokiais – į „Sodros“ biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (už mokestinius laikotarpius nuo 2016 01 01).
 

Žemės ūkio produktų gamybos pavyzdžių sąrašas

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į nuo 2015 07 01 įsigaliojusią Akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio 3 dalį ir Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2015 06 26 nutarimu Nr. 667, nuostatas dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamyboje, apmokestinimo lengvatiniu 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifu, parengė žemės ūkio produktų gamybos pavyzdžių sąrašą (nebaigtinį).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2015  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama