SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. gruodžio 8 d.
Nr. 46 (941) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Įsigaliojo nauja nepanaudotų atostogų atleidžiant darbuotoją iš darbo suteikimo tvarka

Nuo šių metų gruodžio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso nuostatai, pakeitusiai nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo tvarką atleidžiant iš darbo darbuotoją, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) gauna nemažai paklausimų, susijusių su šiuo pakeitimu • Apibendrintai atsakydami į juos, VDI specialistai pateikė apie tai informaciją.
 

Kitąmet – nauja mokesčio, baudų už ATP ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarka

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-104 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašą • Naujasis aprašas, įsigaliosiantis 2016 m. sausio 1 d., nustato mokesčio ir su juo susijusių sumų, baudų už administracinius teisės pažeidimus, rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat VMI prie LR FM neadministruojamų mokesčių ir įmokų sumokėjimo į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas ir sumokėtų sumų įskaitymo mokesčių mokėtojo ar kito asmens mokėjimo prievolėms padengti bendruosius principus.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 15 d., kalendorius.
 

Nauja VMI patikrinimo akto FR0680 forma ir jos užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-108 pakeitė 2004 05 10 įsakymu Nr. VA-90 patvirtintas Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles, kurios nustato privalomą kompleksinių ir teminių patikrinimų rezultatų įforminimo tvarką bei nauja redakcija išdėstė Patikrinimo akto FR0680 formą.
 

Nauji nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo apskaitos žurnalai

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-105 pakeitė 2002 08 13 įsakymą Nr. 242 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino Nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo žurnalų užpildymo taisykles • Naujosios taisyklės, kurios taikomos nuo gruodžio 3 d., nustato žurnalų, kuriuose nurodomi nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų, kuriems taikomi Akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 3 ir/arba 4 punktai, pardavimo duomenys, užpildymo tvarką • Taip pat patvirtintos trys naujos etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų pardavimo žurnalų pavyzdinės formos: akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, parduodančio nuo akcizų atleidžiamą etilo alkoholį ir/arba alkoholinius gėrimus, pardavimo apskaitos žurnalo (1 priedas), kito asmens, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančio ir iš jo parduodančio nuo akcizų atleidžiamą etilo alkoholį ir/arba alkoholinius gėrimus, pardavimo apskaitos žurnalo (2 priedas) ir vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonės, parduodančios nuo akcizų atleidžiamą etilo alkoholį, pardavimo apskaitos žurnalo (3 priedas).
 

Nuo gruodžio 1 d. galioja naujos „Sodrai“ teikiamų pranešimų formos

Nuo gruodžio 1-osios galioja naujos šių pranešimų formų versijos: NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo 05 versija bei PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo 09 versija bei 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą 03 versija, kurią, kaip ir kitus SD pranešimus, draudėjas turi teikti per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu • Kartu su pastarąja forma „Sodrai“ turi būti teikiama ir draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija.
 

Nuo kitų metų minimalus atlyginimas didinamas iki 350 eurų

Nuo 2016 m. sausio 1 d. 25 eurais didinama minimali mėnesinė alga (MMA) – iki 350 Eur vietoje dabar nustatytos 325 Eur MMA • Taip pat nuo kitų metų sausio 1-osios iki 2,13 Eur didėja ir minimalusis valandinis atlygis, kuris dabar siekia 1,97 Eur • Sprendimas didinti MMA ir minimalų valandinį atlygį įtvirtintas Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“.
 

Pakeistas etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatinimo bei kontrolės tikslams tvarkos aprašas

Sveikatos apsaugos ministrė 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1308 pakeitė ankstesnį 2009 09 23 įsakymą Nr. V-761 „Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatinimo reikmėms aprašo patvirtinimo“ ir patikslino šio aprašo pavadinimą, jį išdėstant taip: Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti tvarkos aprašas • Naujasis aprašas reglamentuoja etilo alkoholio įsigijimo be akcizų sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams (sveikatinimo tikslai) arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti (kontrolės tikslai), naudojimo, išdavimo ir apskaitos tvarką bei natūralios netekties normas • Aprašo nuostatos nereglamentuoja etilo alkoholio išdavimo (pardavimo) gyventojams ir jo II skyrius dėl dokumentų, reikalingų įsigyti etilo alkoholio, bei jų tvarkymo, netaikomas asmenims, įsigyjantiems praskiestą ar fasuotą etilo alkoholį iš gamybinių visuomenės vaistinių.
 

Pakeistos mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-107 pakeitė Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles, kurios nustato VMI pareigūnų vykdomų mokesčių mokėtojų (mokestį išskaičiuojančių asmenų) mokestinio patikrinimo atlikimo, mokestinio patikrinimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo bei patvirtinimo procedūras • Pakeitimai taisyklėse susiję su nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Mokesčių administravimo įstatyme padarytais 129 ir 131 str. pakeitimais: pakeistos nuostatos, reglamentuojančios dokumentų, susijusių su mokestiniu patikrinimu, įteikimo mokesčių mokėtojui supažindinimo su jais tvarką, bei nuostatos, nurodančios mokesčių mokėtojo atsisakymą naudotis savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto (FR0680 forma) • Taip pat šiose taisyklėse atlikti pakeitimai, susiję su mokestinio patikrinimo stabdymu, papildant naujomis nuostatomis dėl mokestinio patikrinimo stabdymo pratęsimo galimybės, o sąvokos jose suderintos su nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančiame Administracinių nusižengimų kodekse naudojamomis sąvokomis (t. y. nurodomas administracinio nusižengimo protokolas vietoje iki kitų metų balandžio 1-osios dar taikytino administracinio teisės pažeidimo protokolo).
 

Pakeistos VMI pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos priedo FR0773P pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA-106 pakeitė Pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos priedo FR0773P pildymo taisykles, kurios nustato privalomus vykdyti Pavedimo tikrinti FR0773 formos ir Pavedimo tikrinti priedo FR0773P formos pildymo reikalavimus, o mokesčių inspekcijos darbuotojų atliekami kompleksiniai ir teminiai mokestiniai patikrinimai pradedami, kai darbuotojas turi centrinės VMI ar apskrities VMI viršininko (jo įgalioto asmens) pasirašytą pavedimą tikrinti • Pakeitimai šiose taisyklėse, įsigaliosiantys 2016 m. sausio 1 d., susiję su Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais, pagal kuriuos nuo kitų metų pradžios pripažintos neteksiančiomis galios MAĮ 129 str. 2 ir 3 dalys dėl mokesčių mokėtojo supažindinimo pasirašytinai su mokestinio patikrinimo aktu ir VMI pareigūno prievole pažymėti akte, jei atsisakoma pasirašyti bei 131 str. 3 dalyje pakeista pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo tvarka – mokesčių mokėtojas rašytiniu pareiškimu (neliko arba pasirašydamas patikrinimo aktą) galės nurodyti, kad nesinaudos savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto • Kadangi minėtos taisyklės parengtos ir pagal kitų – Mokestinių patikrinimų atlikimo taisyklių – nuostatas, jose taip pat įtvirtinti pakeitimai, susiję su mokestinio patikrinimo sustabdymu ar sustabdymo pratęsimu, o VMI mokestinio patikrinimo metu surašomus procesinius dokumentus mokesčių mokėtojui įteiks MAĮ 164 str. nustatyta tvarka, atsisakant reikalavimo su šiais dokumentais supažindinti pasirašytinai bei nustatant galimybę įteikti dokumentų kopijas.
 

Pakeitimai dėl gyventojų turto deklaravimo tvarkos

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo papildytas turtą turinčių deklaruoti asmenų sąrašas, tokią prievolę įtvirtinant ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovams bei jų šeimos nariams, be to, nustatyta, kad nuo 2016 m. įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais buvo ėjusių atitinkamas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas asmenų, turės Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti visų šių asmenų vardinius sąrašus (jeigu jie nėra pateikiami Valstybės tarnybos departamentui).
 

Pasikeitė „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarka

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo 2015 09 22 nutarimą Nr. KT24-N14/2015 „Dėl apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu“, kuriuo 2011 12 21 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. 6 dalies nuostata „Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta neapmokestinamoji vertė taikoma visam šiame punkte nurodytos paskirties nekilnojamajam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos nariams arba yra jų įsigyjamas“ pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 29 str. 1 daliai, 38 str. 1, 2 dalims, todėl negali būti taikoma, pateikė paaiškinimą dėl vadinamojo „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio.
 

Patvirtintas naujas kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašas

Energetikos ministras 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279 patvirtino naują Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašą, galiosiantį nuo 2016 m. sausio 1 d. • Šis aprašas skirtas kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo (fiskalinio) reikalavimams nustatyti, kad jis išsiskirtų iš kuro, kuriam netaikomos akcizų lengvatos, taip pat kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, panaudojimui pagal paskirtį užtikrinti • Pagal naujame apraše pateiktą kuro sąvoką bus žymimas kuras ir/ar degalai, kurie naudojami kaip: šildymui skirtas kuras; gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai; gazoliai, skirti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms bei laivų degalai.
 

Siekiantiems įgyti socialinės įmonės statusą – formų pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-705 pakeitė Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, kuris nustato prašymų suteikti socialinės įmonės statusą pateikimą, jų nagrinėjimą, sprendimo dėl socialinės įmonės statuso/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimo priėmimą bei jo panaikinimą, du priedus, išdėstydama juos nauja redakcija, t. y.: 2 priedą „Pažymos apie darbuotojų skaičių forma“ ir 2-1 priedą „Pažymos apie juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, metinį vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių forma“ • Šias nustatytų formų pažymas, be kitų reikalaujamų dokumentų, teritorinei darbo biržai turi pateikti įmonės, siekiančios įgyti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą.
 

Smulkiajam verslui siūloma palankesnė PVM apskaičiavimo tvarka

Vyriausybė, kurios Seimas buvo paprašęs išvados dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14, 64 ir 81 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, pasiūlė į PVM mokesčio mokėtojų, kuriems galėtų būti taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka, sąrašą įtraukti naujos kategorijos mokėtojus, patikslinti nuostatas dėl PVM atskaitos atidėjimo ir mokėjimo įforminimo, taip nustatant lankstesnę PVM apskaičiavimo tvarką daliai smulkiųjų verslininkų.
 

Sveikatos draudimo įmokas ateinančiais metais reikės mokėti tik „Sodrai“

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymui, visas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas administruos „Sodros“ administravimo įstaigos, todėl ateinančiais metais visi PSD įmokų mokėtojai šias įmokas turės mokės tik „Sodrai“ • VMI nurodė, kokie gyventojai privalės PSD įmokas, priskaičiuotas už laikotarpius iki 2015 12 31, sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas • Papildomų funkcijų dėl PSD administravimo priskyrimas „Sodros“ Panevėžio skyriui.
 

Žemdirbiai atgaus dalį lėšų bankrutavus jų produkcijos pirkėjams

2016 m. kovo 1 d. įsigalios Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 3, 11 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas ir lydimasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 12 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriais siekiama pagerinti teisinių santykių reglamentavimą, taikytiną kreditoriams – žemės ūkio veiklos subjektams, pardavusiems žemės ūkio produktus, vykdant įmonių ir fizinių asmenų bankroto procesus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2015  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama