SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. lapkričio 10 d.
Nr. 42 (937) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizų lengvatos taikymas tepalinėms alyvoms

VMI prie LR FM paaiškino, kaip praktikoje taikomas Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1110 pakeistas 2002 06 04 nutarimas Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ • Šiame paaiškinime, iliustruojant jį praktiniais pavyzdžiais, pateiktos nuostatos apie Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 3 punkte numatytą akcizų lengvatą, taikomą nefasuotoms tepalinėms alyvoms (neišpilstytoms į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes), taip pat lengvatą, taikomą fasuotoms tepalinėms alyvoms (išpilstytoms į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes) bei Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 4 punkte numatytą akcizų lengvatą.
 

IĮ pajamų ir sąnaudų pripažinimas (I dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“.
 

IĮ pajamų ir sąnaudų pripažinimas (II dalis)

Parengta pagal VMI prie LR FM naujos redakcijos leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ nuostatas.
 

IĮ pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai, pelno mokesčio tarifai ir lengvatos

VMI prie LR FM parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ redakciją • Leidinį, kuris parengtas pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2015 m. rugsėjo 1 d., sudaro 10 skyrių ir jame, be atliktų redakcinio ir techninio pobūdžio patikslinimų (pvz., išbraukti teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitai), klausimų atsakymų forma pateikti pakeitimai, susiję su nuo šių metų Lietuvoje įvestu euru, todėl leidinys papildytas aktualiomis pavyzdinėmis situacijomis, kuriose atnaujinti laikotarpiai (datos), minint 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, o sumos nurodytos eurais, taip pat ir paaiškinimuose nurodoma naujoji valiuta euras • Be to, pakeistos nuostatos, susijusios su komandiruote Lietuvos teritorijoje, nurodant nuo 2015 01 01 nustatytą 38 Eur bazinės socialinės išmokos dydį ir iliustruojant pavyzdžiu, kaip apskaičiuojami komandiruotės Lietuvoje dienpinigiai, taip pat papildymais pateikta nauja nuostata dėl sąnaudų priskyrimo IĮ leidžiamiems atskaitymams, nurodant VSD įstatymo nustatytą maksimalią sumą („lubas“), nuo kurios gali būti skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko VSD įmokos, t. y. IĮ savininko asmeniniams poreikiams išsiimtą ir VMI deklaruotą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sumą, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 20 688 Eur • Paaiškinta ir kokias pajamas gali gauti IĮ savininkai iš IĮ, kaip apmokestinamos ir deklaruojamos jų gaunamos pajamos, taip pat aptarta ir išdėstyta kita informacija bei paaiškinimų nuostatos, taikomos IĮ ir jų savininkams.
 

IĮ pelno mokesčio deklaravimas ir apmokestinimas nekilnojamojo turto mokesčiu

Individualių įmonių apskaitos tvarkymas • Pelno mokesčio deklaravimo tvarka • Nekilnojamojo turto mokestis
 

IĮ pertvarkymas ir likvidavimas

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujinto leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“ nuostatas.
 

IĮ savininkų pajamų apmokestinimas ir įnašai į įmonę

IĮ savininko pajamų apmokestinimo ypatumai • IĮ savininko įnašai į įmonę ir jų grąžinimas
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 16 d., kalendorius.
 

Nauja leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo tvarka

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-92 pakeitė 2004 05 18 įsakymą Nr. VA-97 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujas Leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo taisykles, taip pat Prašymo išduoti/pakeisti/panaikinti leidimą dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų pavyzdinę formą (taisyklių 1 priedas), Leidimo pavyzdinę formą (taisyklių 2 priedas) bei Sprendimo dėl leidimo neišdavimo/nepakeitimo/panaikinimo pavyzdinę formą (taisyklių 3 priedas), kuriuo VMI prie LR FM arba apskrities VMI nusprendžia neišduoti leidimo, nepakeisti leidimo arba panaikinti leidimą • Naujosios Leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo taisyklės reglamentuoja nuo 2015 m. lapkričio 1 d. galiojančių Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2002 06 04 nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, kuris buvo pakeistas 2015 10 26 nutarimu Nr. 1110, I skyriuje „Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos lengvatos taikymas“ nurodytų leidimų, suteikiančių teisę įsigyti ir/arba importuoti nuo akcizų atleidžiamus energinius produktus, nurodytus Akcizų įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2015 metų versijos 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 20 11–2710 20 19, 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijose nurodytus energinius produktus), skirtus naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarką, taip pat leidimų, suteikiančių teisę įsigyti ir/arba importuoti, ir/arba gaminti tepalines alyvas, skirtas naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarką.
 

Numatoma galimybė užsienyje gimusiems lietuviams turėti dvigubą pilietybę

Seimas po svarstymo pritarė Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, kuriame numatyta patikslinti sąlygas, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis.
 

Nuo kitų metų ruošiamasi keisti mokesčių sumokėjimo ir deklaracijų teikimo terminus

Pakoregavusi anksčiau Finansų ministerijos parengtus 10-ties įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su siūlomais naujais mokesčių mokėjimo ir deklaracijų teikimo terminais bei tvarka, ir atsižvelgusi į ES institucijų teisės aktus, Vyriausybė, pritarusi jiems, pateikė svarstyti Seimui • Pakeitimais siekiama nuo kitų metų daugumos mokesčių mokėjimams ir deklaravimui nustatyti vienos datos taisyklę – iki atitinkamo mėnesio 15 d., išskyrus PVM, kuris sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 d., tais atvejais, kai mokesčio mokėjimo ir/ar deklaravimo terminas pagal šiuo metu galiojančią tvarką nėra atitinkamo mėnesio 15 d., bei nustatyti, kad mokestis turi būti sumokamas ir deklaracija pateikiama iki atitinkamo mėnesio 15 d. • Įstatymų projektuose nesiūloma keisti tų mokesčių mokėjimų ir deklaravimo terminų, kurie yra vienkartinio pobūdžio bei nustatyti ES teisės aktuose • Tarp į Seimą iškeliavusių įstatymų pataisų nėra Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, kurį anksčiau irgi buvo numatyta keisti, todėl kol kas pajamų mokesčio deklaravimo ir mokėjimo terminai neturėtų būti koreguojami • Pakeitimuose siūloma atsisakyti avansinių PVM mokėjimų, taip pat ketinama vietoje akcizų mokėjimų dešimtadieniais nustatyti prievolę mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą, kuri būtų deklaruojama pateikiamoje akcizų deklaracijoje bei sumokama iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 d. • Metinėje nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) už kitą nei fizinių asmenų valdomo NT deklaracijoje turėtų būti deklaruojamas einamojo mokestinio laikotarpio avansinis NT mokestis už pirmus devynis mėnesius (t. y. už pirmus tris ketvirčius) • Taip pat parlamentui pateikta svarstyti pakeitimus, kuriais numatyta nuo 435 eurų iki 500 eurų padidinti juridinių asmenų valdomo NT metinio apmokestinamosios vertės ribą, iki kurios juridiniai asmenys neprivalo mokėti avansinio NTM • Siūlomi ir pakeitimai, kurie užtikrintų, kad dividendų neapmokestinimo išimtimis nebūtų pasinaudota tais atvejais, kai yra siekiama mokestinės naudos ir tai yra pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų, šias nuostatas taikant ne tik ES įmonių, bet ir kitų valstybių įmonių mokamiems dividendams • Taip pat numatyta visas funkcijas, susijusias su vietinių rinkliavų surinkimu ir sumokėjimu, perduoti savivaldybėms • Įstatymų projektuose numatyta jų įsigaliojimo data – 2016 m. sausio 1 d., o tai reiškia, kad jau 2016 metais mokesčiai būtų deklaruojami ir sumokami pagal naująją tvarką net ir tais atvejais, kai mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo prievolė persikelia į kitus mokestinius (t. y. už 2015 metus deklaruojant ir mokant mokesčius 2016 metais).
 

Nuo žemės mokesčio siūloma atleisti visas valstybės pripažintas religines bendruomenes

Į Seimą iškeliavo Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriame Vyriausybė siūlo papildyti žemės mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą, į jį įtraukiant žemės sklypus, nuosavybės teise priklausančius tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams • Jeigu būtų priimtos šios Žemės mokesčio įstatymo pataisos, apskaičiuojant žemės mokestį už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius visos tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai būtų traktuojamos vienodai, t. y. nemokėtų žemės mokesčio.
 

Papildytos mokestinės prievolės nustatymo VMI iniciatyva taisyklės bei patvirtinta nauja FR1119 forma

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 pakeitė Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisykles, kurios nustato mokestinės prievolės mokesčių mokėtojui apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva sąlygas ir tvarką • Mokestinę prievolę mokesčių administratorius nustato pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to paties mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis, tačiau papildymu įtvirtinta, kad mokestinės prievolės dydį taip pat gali nustatyti pagal kitą šio mokesčių mokėtojo ir/arba trečiųjų asmenų atitinkamų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka pateiktą informaciją • Pastaroji naujoji nuostata bus taikoma mokestinėms prievolėms, kurių deklaravimo terminas bus po 2016 m. sausio 1 d. • Pildant FR1119 formą, kuri išdėstyta nauja redakcija ir kurią įteikdama VMI informuoja mokesčių mokėtoją apie nustatytą mokestinę prievolę, bus nurodoma ir informacija apie duomenų, kurių pagrindu apskaičiuojama mokestinė prievolė, šaltinį (-ius) • Be to, naujos redakcijos FR1119 formoje patikslinta jos apskundimo tvarka, įtvirtinant, kad mokesčių mokėtojas turi teisę šį apskaičiavimą skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kaip buvo nurodyta anksčiau, o atitinkamam apygardos administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra mokesčių administratorius, parengęs šį apskaičiavimą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio apskaičiavimo įteikimo dienos.
 

Patikslinta „Sodros“ Utenos ir Panevėžio skyrių kompetencija

„Sodros“ direktorius 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-553 pakeitė ankstesnį 2015 09 14 įsakymą Nr. V-468 ir nuo lapkričio 6 d. pavedė „Sodros“ Utenos skyriui vykdyti ne tik Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir šių pensijų priedų už tarnybą bei rentų buvusiems sportininkams mokėjimo funkciją, kaip buvo nustatyta anksčiau, bet ir pareigūnų bei karių valstybinių pensijų ir šių pensijų priedų už tarnybą skyrimo asmenims, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, funkciją • Ankstesniu 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-541 „Sodros“ direktorius nuo lapkričio 4 d. pripažino netekusiu galios 2015 09 08 įsakymą Nr. V-457, atšaukdamas pavedimą „Sodros“ Panevėžio skyriui nuo 2016 m. sausio 1 d. vykdyti asmenims, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir šių pensijų priedų už tarnybą skyrimo funkciją.
 

Pritarta įstatymų pataisoms, susijusioms su VMI diegiama išmaniąja mokesčių administravimo sistema

Seimas po svarstymo pritarė Mokesčių administravimo įstatymo pataisoms, PVM įstatymo bei Kelių transporto kodekso pakeitimams, kuriais siūloma nustatyti mokesčių mokėtojams pareigą nuolat teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų ir vidaus vežimams kelių transportu naudojamų važtaraščių duomenis, sudaryti prielaidas minėtus duomenis teikti ir naudoti elektroninėje erdvėje, o kai avanso gavimas forminamas PVM sąskaita faktūra, pačių prekių tiekimas (paslaugų teikimas) turėtų būti įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu • Į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus turėtų būti įtrauktos ir supaprastintos PVM sąskaitos faktūros, o mokesčio deklaracija ir su mokesčio apskaičiavimu bei sumokėjimu susiję kiti dokumentai būtų pateikiami elektroniniu būdu, išskyrus gyventojų pajamų mokesčio metinę deklaraciją, kuri galėtų būti pateikiama ir raštu bei tuomet, kai mokesčio deklaraciją pateikti elektroniniu būdu būtų neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba toks pateikimo būdas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą • Tam, kad šie teisės aktų pakeitimai, susiję su VMI diegiama išmaniąja mokesčių administravimo sistema, būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą, o galutinai juos priėmus ir pasirašius prezidentei, pakeistieji įstatymai turėtų įsigalioti kitų metų spalio 1 d.
 

Seimas siūlo atšaukti vasaros laiką

Parlamentarai po pristatymo pritarė Seimo nutarimo projektui, kuriuo siūloma Vyriausybei pateikti Europos Komisijai siūlymą, kad kiekviena valstybė narė galėtų pati apsispręsti dėl vasaros laiko taikymo jos teritorijoje, atsižvelgiant į vasaros laiko poveikio analizės rezultatus • Europos Sąjungos direktyva, numatanti šalių gyvenimą pagal vasaros ir žiemos laiką (t. y. nurodytos vasaros laiko pradžios ir pabaigos datos), galioja neribotai, tačiau yra peržiūrima kas 5 metus • Dabar tai bus daroma 2016 m. pabaigoje, kai Europos Komisija paskelbs eilinį vasaros laiko įvedimo ir atšaukimo grafiką ateinantiems penkeriems metams – 2017-2021 m. laikotarpiui.
 

Siūloma keisti ne visą darbo laiką dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų skaičiavimo tvarką

Seimas pradėjo svarstyti ir po pristatymo pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma nuo 2016-ųjų sausio 1 d. nustatyti, kad ne visą darbo laiką dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos būtų skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, ne mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga (MMA) • Išimtys būtų taikomos asmenims iki 29 metų arba turintiems kitų draudžiamųjų pajamų • Dėl šių siūlomų naujų nuostatų dar paprašyta Vyriausybės išvados.
 

Vyriausybė nepritarė progresinių mokesčių idėjai

Vyriausybė nepritarė Seime gimusiam siūlymui nustatyti progresinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus, t. y. diferencijuoti gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamas pajamas pagal jų dydį ir nustatyti skirtingus minėto mokesčio tarifus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama