SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. lapkričio 3 d.
Nr. 41 (936) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Būsto nuomos kompensacija padidinta 60 procentų

Vyriausybė 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1108 pakeitė ankstesnį 2001 04 25 savo nutarimą Nr. 472 ir nuo 1 iki 1,6 padidino bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą, kuris pradėtas taikyti apskaičiuojant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžius už laikotarpius, prasidėjusius 2015 m. lapkričio 1 d. • Didinti koeficientą paskatino vidutinių būsto nuomos kainų didėjimas savivaldybėse bei tai, kad kompensacija kaip paramos forma nėra lygiavertė socialinio būsto nuomai, todėl nėra pakankamai patraukli pasinaudoti asmenims ir šeimoms, laukiantiems paramos būstui išsinuomoti.
 

Kitamet visas PSD įmokas administruos tik „Sodra“

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtinta nauja privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų administravimo tvarka, nustatant, kad PSD įmokas rinks nebe dvi institucijos, kaip yra šiuo metu – „Sodra“ ir VMI prie LR FM, o tik vienas administratorius – valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos („Sodra“) • Sveikatos draudimo įstatymo (SDĮ) pataisomis nepakeistos nei apmokestinimo PSD taisyklės, nei apmokestinimo taikymo principai, pakeistas tik subjektas nuo kitų metų administruosiantis PSD įmokas, todėl nuo 2016-ųjų metų PSD įmokas mokantiems asmenims bus paprasčiau tinkamai vykdyti PSD įmokų mokėjimo prievolę, ypač tais atvejais, kai asmenys priklauso kelioms PSD mokėtojų grupėms ir įmokas dabar tenka mokėti skirtingiems administratoriams • Pažeidusiems PSD įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, baudos skiriamos ir delspinigiai bus skaičiuojami nebe pagal Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą tvarką, o Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
 

Mokėjimų internetu saugumo reikalavimams įgyvendinti numatytas pereinamasis laikotarpis

Lietuvos banko valdyba 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 03-167 papildė 2014 09 30 nutarimą Nr. 03-172 „Dėl Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtinimo“ ir nustatė pereinamąjį 3 mėn. laikotarpį iki 2016 m. balandžio 1 d., kuomet komerciniai bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turės papildyti slaptažodžių kodų korteles saugesnėmis elektroninės atpažinties priemonėmis arba jas pakeisti • Pereinamasis laikotarpis numatytas tik esamiems bankų klientams, o nuo 2016 m. sausio 1 d. minimalius saugumo reikalavimus atitinkančias prisijungimo priemones bankai privalės išduoti visiems naujiems klientams.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 10 d., kalendorius.
 

Nuo 2016-ųjų sausio mediatoriais galės būti ir notarai

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Notariato įstatymo pataisos, kuriomis be kitų korektūrų ir naujovių, išplėstas notaro teikiamų paslaugų sąrašas, įtvirtinant naują šių teisininkų teikiamą paslaugą – taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją) • Jei šiuo metu civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi) paprastai skiriamas teisininkas profesionalas, kuris turi reikiamų žinių ir gali kvalifikuotai padėti šalims susitaikyti, tai nuo kitų metų notaras taip pat galės būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi), kai sprendžiami ginčai • Notarai taip pat galės Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinti dokumentus pažyma (Apostille) (tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas specialia pažyma) • Suteikus notarams šią funkciją, asmenims, norintiems Lietuvos institucijų išduotus dokumentus pateikti užsienio valstybėms, bus sudaryta galimybė tvirtinti dokumentus Apostille žyma ne vienoje vietoje, kaip yra dabar – Užsienio reikalų ministerijoje, o pas bet kurį notarą • Pakeitimais notarams taip pat suteikta teisė atlikti vykdomuosius įrašus ne tik užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ar čekiuose, bet ir pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių kyla piniginės prievolės.
 

Nuo kitų metų keisis šalies vidaus rinkai teikiamų pakuočių deklaravimo tvarka

Ūkio ir aplinkos ministrai kolegialiu 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-701/D1-793 jau ketvirtą kartą pakeitė 2012 08 07 įsakymą Nr. 4-804/D1-647 ir, jį išdėstę nauja redakcija, patvirtino naują Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašą, įsigaliosiantį nuo 2016 m. sausio 1 d.
 

Nustatytos naujos Intrastato ribos 2016 metams

Statistikos departamento generalinis direktorius 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. DĮ-201 patvirtino Intrastato ribas ateinantiems metams • Lyginant su šiais metais, 2016-iesiems metams trys nustatytosios ribos yra sumažėjo: Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba – 10 tūkst. eurų, Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba – 15 tūkst. eurų bei 1 mln. eurų išvežimo statistinės vertės riba, kada galima nepildyti UPS-01 ataskaitos 13 langelio („Statistinė vertė, Eur“), o įvežimo statistinei vertei teikti riba išliko tokia pati kaip ir nustatyta 2015 m.
 

Panaikintos su vienkartiniais talonais neapmuitinamoje parduotuvėje susijusios taisyklės

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius ir VMI prie LR FM viršininkas kolegialiu 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1B-821/VA-86 pripažino netekusiu galios 2015 01 14 įsakymą Nr. 1B-14/VA-5, kuriuo buvo pakeitę Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir kitomis prekėmis neapmuitinamose parduotuvėse kontrolės taisykles • Šiose taisyklėse pakeitimai, turėję įsigalioti nuo lapkričio 1 d., tačiau spalio 28 d. panaikinti, numatė griežtesnes prekybos alkoholiu pasienyje nuostatas, reikalavusias iš Lietuvos išvykstantiems asmenims, norintiems įsigyti prekes neapmuitinamoje parduotuvėje sienos perėjimo punkte, pateikti vienkartinį taloną, kurį būtų išdavęs muitinės posto pareigūnas, prieš tai patikrinęs, ar keleivis turi galiojančią vizą ir įrašęs talone muitinės posto pavadinimą, išdavimo datą ir unikalų talono numerį.
 

Patvirtintas pirkimo–pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 2B-231 patvirtino motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą, galiojantį nuo lapkričio 1 d. • Patvirtinti šį sąrašą įpareigojo automobilių pirkimo ir pardavimo tvarką reglamentuojantis Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.431-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-1851 2 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo siekta pažaboti nesąžiningus nenaujų automobilių prekeivius, tuo pat apsaugant pirkėjus nuo apgavysčių įsigyjant naudotą transporto priemonę.
 

Planuojama nuo sausio didinti minimaliąją mėnesinę algą, minimalųjį valandinį atlygį, pensijas ir draudžiamųjų pajamų dydį

Nuo 2016 m. sausio 1 d. planuojama didinti minimaliąją mėnesinę algą nuo 325 eurų iki 350 eurų ir minimalųjį valandinį atlygį – nuo 1,97 euro iki 2,13 euro, valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją – nuo 108 Eur iki 112 Eur, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį nustatyti 9 eurais didesnį – 245 Eur, vietoje šiuo metu patvirtinto 236 Eur dydžio, o valstybinių pensijų bazės dydį bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį siūloma palikti tokius pačius, kokie yra patvirtinti dabar – atitinkamai 58 Eur ir 21 Eur • Taip pat numatyta 11 eurų didinti kitų metų draudžiamųjų pajamų dydį – vietoje šiuo metu nustatyto 434 Eur, siūloma patvirtinti 445 Eur.
 

Privaloma registruoti pastatytus ar statomus statinius

Lapkričio 1 d. įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai, įtvirtinę privalomą pastatytų ir statomų statinių įregistravimą. Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras, jų savininkas ne vėliau kaip per 3 mėnesius privalo jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR), o nebaigti statyti ar rekonstruoti statiniai turi būti įregistruoti NTR ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos • Naujosios Statybos įstatymo nuostatos taip pat įpareigoja statybos metu tikslinti pasikeitusius statinio kadastro duomenis, kuriuos privaloma tikslinti ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo NTR • Iki šių metų lapkričio 1 d. baigti ar pradėti statyti, bet ilgiau kaip 3 metus nebaigti ir NTR neįregistruoti statiniai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per 1 metus skaičiuojant nuo lapkričio 1-osios, t. y. iki 2016 m. lapkričio 1 d.
 

Sugriežtintos įmonių bankrotų procedūros

Kitąmet įsigalios Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame patikslintas įmonės vadovo ar pagal kompetenciją kitų asmenų pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo reglamentavimas, įtvirtinant terminus, per kuriuos bus privaloma kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokiai, o jei jų bus nesilaikoma, vadovui ar kitiems asmenims pagal kompetenciją grės administracinė atsakomybė, taip pat jie turės atlyginti žalą, atsiradusią dėl neveikimo ar pavėluoto veikimo, kreditoriams • Be to, pakeistos ir papildytos įmonės turto pardavimą reguliuojančios nuostatos, įtvirtinant, kad tik iš varžytynių turės būti parduodamas ne tik nekilnojamasis ar įkeistas turtas, bet ir turtas, kurio vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, taip pat detalizuota bankroto administravimo išlaidų bei administratorių atlyginimų apskaičiavimo tvarka, be kita ko, atsisakant atlyginimo dydį sieti su bankroto trukme, t. y. įtvirtinant, kad administratoriaus atlyginimas priklausys nuo jo veiklos rezultatų ir lėšų, gautų už parduotą įmonės turtą, bei bankroto metu išieškotų sumų (administratoriui negalės būti nustatomas mėnesinis atlyginimas).
 

Už automobilio ridos klastojimą grės ir belangė

Spalio 28 d. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso papildymo 306-2 straipsniu įstatymas, įtvirtinant, kad tas, kas suklastojo transporto priemonės ridą, baudžiamas: bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų • Už šią veiką atsakys ir juridinis asmuo.
 

Valstybinės darbo inspekcijos vykdomų socialinių įmonių planinių patikrinimų tvarka

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-315 pakeitė Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, kurios papildytos nauju skyriumi, skirtu socialinių įmonių planiniams patikrinimams, kurio nuostatos pradėtos taikyti nuo lapkričio 1 d.
 

Valstybinių parkų lankytojų bilietų platinimas – ne PVM objektas

VMI prie LR FM atsako į klausimą, ar valstybinio parko lankytojų bilietų platinimas yra PVM objektas.
 

Vyriausybės nutarimo dėl akcizų lengvatų taikymo tepalinėms alyvoms pakeitimai

Vyriausybė 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1110 pakeitė 2002 06 04 nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisykles • Šiose taisyklėse, be atliktų korektūrų, atsižvelgiant į juridinės technikos reikalavimus, bei patikslintų Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodų pagal aktualią 2015 metų KN redakciją, kiti pakeitimai susiję su lapkričio 1 d. įsigaliojusio Akcizų įstatymo Nr. IX-569 2, 9, 10, 19, 41 straipsnių ir 2, 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-1 straipsniu įstatymo nuostatomis, pagal kurias akcizų objektu tapo visi energiniai produktai, įskaitant ir tepalines alyvas, tačiau tos tepalinės alyvos, kurios naudojamos kitiems tikslams, nei variklių degalai, jų priedai ar šildymui skirtas kuras, atleidžiamos nuo akcizų • Todėl atitinkamai ir taisyklės papildytos nuostatomis, įtvirtinant, kad Akcizų įstatymo 43 str. 1 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytos lengvatos taikomos ir tepalinėms alyvoms, t. y. akcizai neskaičiuojami tepalinėms alyvoms, kai asmuo turi VMI prie LR FM nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį teisę neskaičiuoti akcizų, be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal Akcizų įstatymo 2 str. 2 dalį tepalinėms alyvoms akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės reikalavimai netaikomi ir tepalinių alyvų gamyba neprivalo vykti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, taip pat nustatyta, jog akcizai neskaičiuojami ir tais atvejais, kai asmuo, turintis minėtą leidimą, tepalines alyvas pasigamina ir jas panaudoja kitais tikslais negu variklių degalai, jų priedai ar šildymui skirtas kuras.
 

VMI įsakymų, nustatančių akcizų prievoles, pakeitimai

Nauja Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos FR0801 forma ir jos pateikimo taisyklių korektūros • Pakeitimai išvežant testavimo tikslais lietuviškomis banderolėmis paženklintas cigaretes • Nauji akcizais apmokestinamų prekių apskaitoje naudojami klasifikatoriai • Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių pakeitimai • Panaikinti tipinių akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų akcizais apmokestinamų prekių apsaugos reikalavimai • Papildyta Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama