SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 5 mėn. kaina 35,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 5 mėn. kaina 35,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • • •
2015 m. liepos 28 d.
Nr. 28 (923) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apmokestinimo PVM momentas (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 str., nustatančio apmokestinimo PVM momentą, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais komentaro pavyzdžiuose, papildančiuose teorinius paaiškinimus, sumas litais pakeitė sumos eurais, daugumoje pavyzdinių situacijų nebeminimi konkretūs metai (nurodomi praėjusieji ar šie metai) arba kai kuriuose patikslinti laikotarpiai, minint 2014 ir 2015 m., išbrauktos nebeaktualios nuostatos (pvz., Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo minėjimas, nes nuo 2012 m. sausio 1 d. jo atsisakyta), nebeliko ir ankstesniems nebeaktualiems laikotarpiams skirtų paaiškinimų, atlikus techninio pobūdžio pataisymą, vietoje termino „Europos Bendrijos“ įrašyta „Europos Sąjungos“, atnaujinant ir nuorodas į ES teisės aktus, atsisakyta oficialaus teisės aktų paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų nurodymo, taip pat atlikti ir kiti pakeitimai ar patikslinimai.
 

Apmokestinimo PVM momentas (II dalis)

PVM apskaičiavimas nuo gauto avanso
 

Apmokestinimo PVM momentas (III dalis)

PVM apmokestinimo momentas teikiant ilgalaikes paslaugas
 

Apmokestinimo PVM momentas (IV dalis)

PVM apskaičiavimas už prekes ir paslaugas, suvartotas privatiems poreikiams • PVM apskaičiavimas už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą • Žemės ūkio produkcijos tiekimo apmokestinimo momentas • Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, tiekiant prekes į kitą ES valstybę narę • PVM apmokestinimo momentas, įsigijant prekių iš kitos ES valstybės narės • Prievolė apskaičiuoti importo PVM, kai prekės į šalies teritoriją įvežamos ne iš ES teritorijos
 

Dirbusiems pensininkams pensijų nepriemokos bus išmokėtos per 3 metus

Rugpjūčio 1 d. įsigalios Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas, reglamentuojantis per krizę sumažintų pensijų kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarką ir nustatantis etapus bei sąlygas, kaip bus grąžinamos prarastos sumos • Pagal šį įstatymą bus kompensuojamos pensijų nepriemokos šiems asmenims: senatvės pensijų gavėjams, kuriems pensijos pagal Laikinąjį įstatymą 2010–2011 metais buvo sumažintos dėl to, kad asmenys dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, taip pat valstybinių pensijų gavėjams, kuriems valstybinės pensijos pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas nuo 2010 m. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo sumažintos dėl to, kad jie dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų • „Nukąstų“ pensijų kompensacijos šiems asmenims bus išmokamos „mažais kąsneliais“ per 3 metus, pradedant jas mokėti kitų – 2016-ųjų metų birželio mėnesį, o išmokamų pensijų kompensuojamosios sumos neturės įtakos kitoms asmeniui pagal teisės aktus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms (valstybinėms pensijoms, valstybinėms šalpos išmokoms) • Pensijų kompensacijas už mirusį asmenį galės gauti paveldėtojai.
 

Kitąmet – nauja visiems privaloma gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtintos naujos gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, aktualios ir tiems, kas turi gyvenamąją vietą ir tiems, kas jos neturi: asmens prievolė deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą ir daryti tai laiku, paprastesnė deklaravimo tvarka nuomininkams, nustatant galimybę vietoje patalpos ar pastato savininko raštiško sutikimo pateikti kitą dokumentą, patvirtinantį asmens teisę gyventi toje patalpoje ar pastate (pvz., nuomos sutartį, panaudos sutartį), taip pat numatytas baigtinis sąrašas asmenų, kurie gali būti įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą (pvz., benamiai, iš vaikų globos institucijų išleisti ar šeimynas palikę asmenys, kaliniai, priverstinai specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose gydomi asmenys), bei maksimalūs terminai, kuriam laikui tokie asmenys galės būti priregistruoti „prie savivaldybės“ • Be to, įtvirtintas naujas reikalavimas dėl pateikiamų deklaravimui duomenų, nustatant, kad deklaruojantiems gyvenamąją vietą, reikės pateikti duomenis apie naudingąjį būsto plotą (minimalus plotas asmeniui, būste deklaravusiam gyvenamąją vietą, turės būti ne mažesnis kaip 5 kv. m.) ir unikalų patalpos ar pastato numerį • Pakeitimais susiaurintas asmenų, kurie nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą, ratas – tokiais, pvz., bus nelaikomi tik nuolatinės studijų formos studentai jų mokymosi ES valstybėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse laikotarpiu, o kiti studentai, išvykę iš savo gyvenamosios vietovės studijuoti, privalės studijų laikotarpiu deklaruoti gyvenamąją vietą ten, kur ji faktiškai yra • Nustatytas ir daugiau nei dvigubai ilgesnis terminas, per kurį asmuo privalės deklaruoti gyvenamąją vietą, vietoj 7 darbo dienų įtvirtintant 15 darbo dienų, be to, įteisinta galimybė gyvenamąją vietą deklaruoti ir elektroniniu būdu, taip pat įtvirtinti ir kiti pakeitimai bei naujovės • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 222 straipsnio pakeitimo įstatymu savivaldybių vykdomosioms institucijoms numatyta teisė nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimo deklaravimo įstaigai, taip pat melagingų deklaravimo duomenų pateikimo, nustatytas ATPK 201-2 straipsnyje, o Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą galės tvarkyti ne tik seniūnija, bet ir kitas savivaldybės administracijos padalinys (pvz., savivaldybės civilinės būklės aktų registravimą atliekantis padalinys), jei taip nuspręstų savivaldybės vykdomoji institucija.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 7 d., kalendorius.
 

Nuo lapkričio parduodant automobilį, reikės sudaryti rašytinę pirkimo–pardavimo sutartį

Lapkričio 1 d. įsigalios Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.431-1 straipsniu įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad paprasta rašytine forma turės būti sudaromos motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartys, o tokioje sutartyje privalu bus nurodyti duomenis apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui • Pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje turės pirkėjui nurodyti ridos duomenis, taip pat visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose per 5 metus dalyvavo motorinė transporto priemonė • Visus kitus privalomų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą turi patvirtinti Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
 

Pakeitimai švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše

Švietimo ir mokslo ministrė 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-791 pakeitė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, papildydama jį nauju nuo liepos 24 d. galiojančiu 4-1 punktu, kuriame nurodyta, kad švietimo įstaigų vadovai, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, gali nustatyti darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą ir priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos • Ankstesniu, 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-635 švietimo ir mokslo ministrei pakeitus minėtą aprašą, nuo rugsėjo 1-osios panaikinta prievolė švietimo įstaigų vadovams dirbti 5 kontaktines valandas, nemažinant jų tarnybinių atlyginimų koeficientų.
 

Patvirtintas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VMI tvarkos aprašas

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-48 patvirtino Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašą, galiojantį nuo liepos 15 d. • Šiame apraše nustatyta duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo VMI prie LR FM ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose tvarka.
 

Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą, kuris apibrėžia VMI prie LR FM nustatyta tvarka viešojo sektoriaus subjektams ir ūkio subjektams taikomus reikalavimus, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams buhalterinės apskaitos duomenys teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T).
 

Patvirtinti nauji Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatai

Teisingumo ministras 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1R-197 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė rugpjūčio 1 d. įsigaliojančius Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatus, kurie nustato Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.
 

Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų

VĮ Registrų centras pranešė, kad nuo kitų metų sausio 1 d. ribos prieigą prie savo teikiamų el. paslaugų tiems vartotojams, kurie naudoja „Microsoft Windows XP“ bei senesnėse operacinėse sistemose veikiančias interneto naršykles • Planuojamos permainos paveiks „Microsoft Internet Explorer 8“ naršyklės bei senesnių jos versijų vartotojus.
 

Siūloma įsidarbinusius moksleivius atleisti nuo pensijų socialinio draudimo įmokų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą, kuria siūloma nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyti, kad pensijų socialinio draudimo įmokos galėtų būti nemokamos už asmenis iki 19 metų, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą • Šis laikotarpis būtų neįskaitytas į socialinio draudimo stažą.
 

Siūlomos griežtesnės priemonės nemokantiems baudų už KET pažeidimus

Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjams, kurie nesumokės visų jiems paskirtų baudų už KET pažeidimus, jeigu nustatytas terminas jas sumokėti bus pasibaigęs, negalės gauti vairuotojo pažymėjimo ar pasikeisti turimo, taip pat nebus leidžiama savo vardu registruoti transporto priemonių „Regitroje“ • Tokioms Vidaus reikalų ministerijos inicijuotoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms pritarė Vyriausybė • Jeigu pataisoms pritars ir Seimas, kuriam minėti pakeitimai jau perduoti svarstyti ir priimti rugsėjį prasidedančioje rudens sesijoje, apribojimai laiku nesusimokėjusiems baudų už KET pažeidimus asmenims neišduoti/nekeisti vairuotojo pažymėjimų ir neregistruoti jų automobilių „Regitroje“ turėtų įsigalioti nuo 2016 m. sausio 1 d.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2015  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2015-07-28
Visos administracinės baudos – vienoje sistemoje
2015-07-23
Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų
2015-04-30
Tik savaitę vėluosiantiems pateikti deklaracijas, VMI netaikys sankcijų
2015-04-30
Mokančios mažus atlyginimus įmonės sulauks tikrintojų dėmesio
2015-04-16
Rizikingiausios įmonės pusę metų VMI turės teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis
2015-04-13
VMI grąžino 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų
2015-04-13
Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
2015-03-04
140 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti pajamų deklaracijas
2015-02-26
PSD draustiems pacientams brangieji tyrimai – nemokamai
2015-02-18
Sąskaitas už valstybės pirkinius galima teikti ir gauti el. būdu
2015-02-10
Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje
2015-02-09
Kitus konsultavo, bet „įklimpo“ pačių suregztuose mainų sandoriuose
2015-02-06
Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti
2015-02-06
Naktinio inspektorių patikrinimo klube rezultatai
2015-02-06
Sporto klube mokesčių inspektoriai nustatė slepiamus mokesčius
2015-01-23
Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos
2015-01-14
Mažosios bendrijos - nebe populiarios
2014-12-19
Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui
2014-12-11
Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė
2014-12-11
IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai
2014-12-10
VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto
2014-12-01
Jau pradėti pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkiniai
2014-10-22
Padidėjo žemės mokesčio sąskaitos
2014-10-22
Viešbučio apgyvendinimo paslaugas galės teikti ir gyventojai
2014-10-01
VMI paskelbė turto deklaracijų duomenis
2014-10-01
Padidėjusi MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį
2014-09-26
Padidintas minimalus atlyginimas
2014-09-10
Euras simboliškai padidins socialines išmokas
2014-09-09
Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti 3,43 lito

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama