SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 6 mėn. kaina 43 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 6 mėn. kaina 43 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • • •
2015 m. birželio 23 d.
Nr. 24 (919) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" kitas numeris

išeis liepos 7 d.
 

Angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos darbų, kuriems taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų įvertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-115 patvirtino naują Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą • Kartu šiuo įsakymu pripažintas netekusiu galios ankstesnis 2012 12 04 įsakymas Nr. 1-199, kuriuo buvo patvirtintas Naftos ir dujų išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis naftos ir dujų išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašas.
 

Atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymas statybų darbams nuo liepos 1 d. (I dalis)

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo įstatymas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams • Todėl VMI prie LR FM, atsižvelgdama į tai bei gavusi iš Aplinkos ministerijos raštą dėl kai kurių Statybos įstatyme pateiktų sąvokų apibrėžimų galimo interpretavimo, parengė apibendrintą paaiškinimą atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais.
 

Atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymas statybų darbams nuo liepos 1 d. (II dalis)

Klausimai, susiję su atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymu statybos darbams.
 

CMR važtaraščio reikšmė įrodinėjant 0 proc. PVM tarifo taikymą prekių tiekimui į ES valstybes: aktuali teismų praktika

Šiame straipsnyje advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Gediminas VALANTIEJUS aptaria 2015 03 12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A-902-575/2015, kuriame pateikti nauji teismo išaiškinimai dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo prekių tiekimui į kitą ES valstybę sąlygų bei krovinio gabenimo kelių transportu važtaraščio (CMR važtaraščio) reikšmės įrodinėjant prekių tiekimą į kitą ES valstybę.
 

Garantijų formos, naudojamos muitinės procedūroms, papildytos buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1B-453 pakeitė tris formas (Bendrosios garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, formą; Vienkartinės garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, formą ir Vienkartinės lakštų formos garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą, formą), kuriose valstybių, kurioms garantuojama pateikiant atitinkamus dokumentus, sąrašas papildytas buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija • Kitu 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1B-454 patvirtino Vienkartinės lakštų formos garantijos papildymo formą ir Bendrosios garantijos papildymo formą, kuriose taip pat papildytas valstybių, kurioms garantuojama, sąrašas, buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija.
 

Mokesčių deklaravimo bei sumokėjimo tvarka, numatyta 10-yje keičiamų įstatymų

Finansų ministerija paruošė 10-ties mokesčių įstatymų pakeitimų paketą, kuriuo siūloma nustatyti, kad mokesčio deklaracija būtų pateikiama pirmiau nei sumokamas mokestis (daugeliu atvejų paankstintant mokesčių deklaracijų pateikimo datas, tačiau jų nesuvienodinant), mokesčių mokėjimams įvesti vienos datos taisyklę – atitinkamo mėnesio 15 d. (išskyrus PVM ir mokestį už valstybinius gamtos išteklius, kurie būtų sumokami iki atitinkamo mėnesio 25 d.), nuo 2017-ųjų metų panaikinti metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją, įtvirtinti, kad nuo kitų metų avansinis PVM būtų sumokamas visas iš karto iki atitinkamo mėnesio 5 d., o teikiant už kitą nekilnojamąjį turtą deklaraciją, joje būtų deklaruojamas einamojo mokestinio laikotarpio avansinis nekilnojamojo turto mokestis už pirmus devynis mėnesius, taip pat ketinama visas funkcijas, susijusias su vietinių rinkliavų surinkimu ir sumokėjimu, perduoti savivaldybėms, be to, atlikti ir kitas korektūras.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 8 d., kalendorius.
 

Nauji VMI Akcizų informacinės sistemos nuostatai

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. VA-41 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus 2006 02 15 įsakymu Nr. V-65 • Naujuosiuose nuostatuose, galiojančiuose nuo birželio 6 d., kurie reglamentuoja VMI akcizų informacinės sistemos (AIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius ir funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, reikalavimus duomenų saugai, AIS finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą, nurodytas AIS tikslas, pagrindinės jos funkcijos, AIS duomenų teikėjai, funkcinė struktūra, kurią sudaro 11 posistemių, duomenų, kurie yra vieši ir neatlygintinai teikiami turintiems teisę juos gauti asmenims, teikimo būdai ir tvarka.
 

Naujos sumokėtų sumų įskaitymo ir prievolių dydžių skirtumų tvarkymo taisyklės

Liepos 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2015 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės ● Kadangi nuo liepos 1-osios VMI priskiriamos naujos (papildomas) funkcijos, susijusios su baudų už administracinius teisės pažeidimus administravimu ir išieškojimu ir ši institucija tampa atsakinga ne tik už mokesčių administravimą, bet šalia jų ir už visų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą paskirtų baudų administravimą, todėl naujosios taisyklės nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinius teisės pažeidimus) ar už jį trečiojo asmens į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus, rinkliavų ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, bei mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.
 

Naujovės, numatytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisose

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekte numatyta panaikinti metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją, paliekant prievolę mokestį išskaičiuojančiam asmeniui teikti tik mėnesinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją, tačiau joje tektų deklaruoti per atitinkamą mėnesį išmokėtas ne tik apmokestinamąsias, bet ir neapmokestinamąsias išmokas pagal kiekvieną gyventoją ir išskaičiuotą pajamų mokestį (tai norima įteisinti nuo 2017-ųjų, o už 2016 metus būtų teikiamos dar dviejų rūšių deklaracijos), pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaravimo data trumpėtų 3 dienomis (ne iki mėnesio 15 d., o iki 12 d.), o dviem savaitėm (iki gegužės 15-osios vietoje gegužės 1 d.) pailgėtų metinio pajamų mokesčio sumokėjimo data, be to, siekiama atsisakyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimo kontrolės prieš išduodant verslo liudijimą, taip pat numatyti ir kiti pakeitimai.
 

Norima paankstinti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo datas

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektu ketinama ankstinti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos teikimą nuo 60 dienų po mokestinio laikotarpio iki vasario 12 d., o šio mokesčio mokėjimą – iki vasario 15 d.
 

Numatytos Akcizų įstatymo pakeitimo korektūros

Akcizų įstatymo pakeitimo pataisose siūlomas akcizo mokėjimo termino, paankstinant jį, pakeitimas, paankstėtų ir akcizų deklaracijų pateikimo datos, t. y. trimis dienomis trumpinama akcizų deklaracijos, kurią teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, registruotas gavėjas ar registruotas siuntėjas, pateikimo data, taip pat numatyti nauji akcizų mokėjimo terminai, kai Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato akcizų apskaičiavimą ir mokėjimą kas dešimtadienį (dekadomis), t. y. viršijus tam tikrą nustatytą ribą, ir kiti pakeitimai.
 

Numatomi pakeitimai Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatyme

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo pakeitimo pataisomis siekiama įteisinti, kad valstybės įmonė mokesčio deklaraciją turėtų pateikti iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 12 d. (dabar – iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 1 d.), o mokestį 7 str. 4 ir 5 dalyse nurodytais atvejais sumokėti ne vėliau kaip paskutinę mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną, kitais atvejais – ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d.
 

Numatomi pokyčiai Pelno mokesčio įstatymo pataisose

Pokyčių numatyta Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) pakeitimo projekte, kuriame siūloma nuo 2016 m. sausio 1 d. keisti avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimo datas, dviem savaitėmis paankstinti metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimą ir pelno mokesčio sumokėjimą, penkiom dienom trumpinti pelno mokesčio nuo dividendų ir kito paskirstomo pelno sumokėjimą, taip pat atlikti ir kitas korektūras, su kuriomis ir supažindiname.
 

Numatomi privalomųjų atskaitymų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką aprašo pakeitimai

Finansų ministerija paruošė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo nuo kitų metų būtų keičiamas Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, jo 9 punkte nustatant, kad miško valdytojas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 12 d. privalo mokesčių administratoriui pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją, užpildytą pagal VMI prie LR FM patvirtintas Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos užpildymo taisykles, ir iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 d. sumokėti į valstybės biudžetą privalomųjų atskaitymų deklaracijoje apskaičiuotą privalomųjų atskaitymų sumą.
 

Nuo liepos MMA didėja iki 25 eurais, o senatvės pensijos – simboliškai

Nuo liepos 1 d. didinama minimali mėnesinė alga (MMA) 25-iais eurais – nuo 300 Eur iki 325 Eur • Taip pat nuo liepos 1-osios iki 1,97 Eur didėja ir minimalusis valandinis atlygis, kuris dabar siekia 1,82 Eur • Taip pat nuo antrojo šių metų pusmečio bus padidintos pensijos: valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis padidės 3 eurais (nuo 105 Eur iki 108 Eur); maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydis sieks 236 Eur (anksčiau buvo patvirtintas 229 Eur dydis) • Nuo liepos 1 d. nustatytas ir naujas einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis, kuris padidintas 3 eurais (nuo 431 Eur iki 434 Eur).
 

Padidintos išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams

Vyriausybė 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 612 pakeitė ankstesnį 1998 07 09 nutarimą Nr. 863 nutarimą ir nuo liepos 1 d. nustatė didesnius privalomosios pradinės karo tarnybos kariams mokėtinus dydžius, t. y.: kas mėnesį mokamų buitinių išlaidų dydį, kuris pakeltas iki 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio (vietoje 1 BSI, t. y. nuo 38 iki 140,60 Eur) ir premijų, mokamų už pavyzdingą tarnybą, dydį, kuris taip pat padidintas iki 3,7 bazinės socialinės išmokos dydžio (anksčiau buvo 1 BSI).
 

Pajamų mokestį nuo B klasės pajamų galima sumokėti ir anksčiau

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 25 str., skirto nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.
 

Pakeistos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. VA-44 pakeitė Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 versijos 03 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas 2004 03 12 įsakymu Nr. VA-34 • Pakeistas taisyklių 11 punktas, nurodant, kad tinkamai užpildyta ataskaita turi būti pateikta, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių nuostatomis • Neliko nuostatos, kad PVM mokėtojas tinkamai užpildytą ataskaitą privalo pateikti apskrities VMI teritoriniam skyriui pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą •Taip pat pripažintas netekusiu galios 12 punktas, nustatęs FR0564 formos pateikimo VMI būdus, t. y. panaikinta, kad ataskaita apskrities VMI gali būti pateikta tokiais būdais: betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui; atsiųsta paštu; pateikta elektroniniu būdu VMI nustatyta tvarka • Pakeitimai galioja nuo birželio 20 d.
 

Patvirtintas naujas 10-asis VAS „Pajamos“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-39 patvirtino naują 10-ąjį VAS „Pajamos“, kartu pripažindamas netekusiu galios keturis ankstesniuosius įsakymus, susijusius su ankstesne 10-ojo VAS redakcija • Naujos redakcijos 10-ojo VAS, įsigaliosiančio 2016 m. sausio 1 d., bendrosiose nuostatose iš naujo suformuluotas standarto tikslas ir taikymas, jame liko tik dviejų jame vartojamų sąvokų apibrėžimai: „pajamos“, kurios apibrėžtis nesikeitė, ir „patikimas įvertinimas“, kuris patikslinus apibrėžtas kaip įvertinimas, pagrįstas išsamia ir objektyvia informacija • Iš standarto išbrauktos ankstesniame naudotos sąvokos „rizikos perdavimas“ ir „tikroji vertė“, o dėl kitų standarte vartojamų sąvokų standartas papildytas nauju 6 punktu • Be to, atsižvelgiant į pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamą pajamų suskirstymą, naujos redakcijos 10-ajame VAS neliko skyrių „Tipinės veiklos prekių pardavimas“, „Tipinės veiklos paslaugų teikimas“, „Netipinės veiklos pajamos“, „Pagautė“, tačiau atsirado 4 nauji skyriai „Pardavimo pajamos“, „Kitos veiklos pajamos“, „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“ ir „Labai mažoms įmonėms taikomos išimtys“ • Pastarajame skyriuje nustatyta, kad labai maža įmonė, kuri rengs trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą, taikys šio standarto nuostatas ir galės naudotis labai mažoms įmonėms nustatytomis taikomomis išimtimis: t. y. galimybe pajamas skirstyti į pardavimo pajamas ir kitas pajamas • Atsižvelgiant į tarptautinių apskaitos standartų nuostatas, pajamos apskaitoje registruojamos, kai jos atitinka pajamų apibrėžimo požymius, todėl dėl pajamų pripažinimo suformuluotas naujas 7 punktas • Kadangi pajamos gali būti pripažįstamos ir kituose VAS nurodytais atvejais, standartas papildytas naujais penkiais punktais, nurodant, kad 10-asis VAS nustato tik bendrąją įmonės pajamų pripažinimo, vertinimo ir apskaitos tvarką, o detalesni pajamų pripažinimo nurodymai pateikiami kituose VAS (pateikiamos nuorodos į juos) • Standartas papildytas nauju 15 punktu dėl pajamų, susijusių su lojalumo taškais, pripažinimo, o kitame naujame 16 punkte nustatyta, kada pripažįstamos pajamos už parduotus dovanų čekius • Pakeistas skyriaus „Pajamų dydžio nustatymas“ pavadinimas į „Pajamų vertinimas“, jį papildant naujais 8 punktais, o iš ankstesnių skyrių „Tipinės veiklos prekių pardavimas“ ir „Tipinės veiklos paslaugų teikimas“, „Netipinės veiklos pajamos“ kai kurie juose buvę punktai perkelti į naujus skyrius „Kitos veiklos pajamos“ ir „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“, jų nuostatas papildant ar patikslinant.
 

Patvirtintas naujas 11-asis VAS „Sąnaudos“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-38 patvirtino naują 11-ąjį VAS „Sąnaudos“, įsigaliosiantį 2016 m. sausio 1 d., ir pripažino netekusiais galios 4 ankstesnius įsakymus, susijusius su ankstene 11-ojo VAS redakcija • Naujos redakcijos 11-asis VAS, lyginant su ankstesniąja redakcija, sutrumpėjo iki 11-kos skyrių (buvo 15-ka), pakeisti 2-jų skyrių pavadinimai („Veiklos sąnaudos“ į „Kitos veiklos sąnaudos“, „Bendrosios ir administracinės sąnaudos“ į „Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos“), panaikinti 6 skyriai „Sąnaudų dydžio nustatymas“, „Paslaugų teikimo sąnaudos“, „Parduotos produkcijos savikaina“, „Perparduotų prekių savikaina“, „Netipinės veiklos sąnaudos“ ir „Netekimai“, taip pat atsirado nauji 3 skyriai „Sąnaudų vertinimas“, „Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos“ ir „Labai mažoms įmonėms taikomos išimtys“ • Standarte paliktos dvi jame vartojamų sąvokų apibrėžtys – tai „patikimas įvertinimas“ bei „sąnaudos“, kurių paaiškinimai nepasikeitė, ir panaikintos 6 sąvokos „ataskaitinio laikotarpio sąnaudos“, „atidėjinys“, „išlaidos“, „pardavimo savikaina“, „tikroji vertė“ ir „veiklos sąnaudos“ • 11-asis VAS nustato tik bendrą visoms įmonėms sąnaudų pripažinimo, vertinimo ir apskaitos tvarką, kuri papildyta nuostatomis dėl nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perleidimo, turto mainų, gautų nuolaidų, sąnaudų kompensavimo, tarpininkavimo veiklos, akcizų, pirkimo PVM, o detalesnė sąnaudų pripažinimo tvarka nustatyta kituose VAS (pateiktos nuorodos) • Standarte pakeistas sąnaudų skirstymas, nustatant, kad sąnaudos pagal paskirtį skirstomos į pardavimo savikainos, pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos ir pelno mokesčio sąnaudas, kiekvieną iš šių rūšių detalizuojant atskirai, o trumpoje pelno (nuostolių) ataskaitoje – pagal pobūdį • Nustatyta, kad jei labai maža įmonė, rengs dviejų dalių finansinių ataskaitų rinkinį (trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą), taikys šio standarto nuostatas ir galės naudosis nustatytomis išimtimis, t. y. jų trumpoje pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos sąnaudos skirstomos pagal pobūdį į atsargų ir išteklių sąnaudas, su darbo santykiais susijusias sąnaudas, nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo, kitas sąnaudas ir pelno mokesčio sąnaudas • Taip pat atlikti ir kiti pakeitimai, kurie bus taikomi sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
 

Patvirtintas naujas 3-asis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 patvirtino naują 3-iąjį VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, kartu pripažindamas netekusiais galios 9 ankstesnius įsakymus, susijusius su ankstene 3-ojo VAS redakcija • Nuo 2016 m. sausio 1 d. 3-iajame VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ nustatytos dvi pelno (nuostolių) ataskaitos formos, t. y.: trumpa pelno (nuostolių) ataskaitos forma, pateikta 2 priede, kurią rengti galės pasirinkti tik labai mažos įmonės, ir pelno (nuostolių) ataskaitos forma, pateikta 1 priede, kurią rengs visos kitos įmonės • Mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2016-ųjų sausio 1-osios neliks sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos, kaip ir nebebus žemės ūkio įmonėms skirtos pelno (nuostolių) ataskaitos formos • Šiame standarte nustatytos pelno (nuostolių) ataskaitos formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai Juridinių asmenų registre • Įmonės savo nuožiūra negali keisti nustatytų pelno (nuostolių) ataskaitos formų, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui • Pelno (nuostolių) ataskaitos formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei bus dvi sąlygos: to reikia dėl įmonės veiklos specifikos ir būtina norint pateikti tikrą bei teisingą informaciją apie įmonės veiklos rezultatus • Standarte, kuriame pateiktos 4-rių jame vartojamų sąvokų apibrėžtys, galima rasti naujų sąvokų „įmonės pelno (nuostolių) ataskaita“ ir „įmonių grupės įmonė“ apibrėžimus, išbrauktos sąvokos „įprastinė veikla“, „netipinė veikla“, „tipinė veikla“, „veiklos sąnaudos“ bei „ypatingieji straipsniai“ • Be to, pakeitimais naujame 3-ajame VAS, kurį sudaro 7 skyriai, neliko dviejų skyrių „Pelno (nuostolių) ataskaitos sudėtis“ ir „Žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaita“, tačiau standartas papildytas nauju skyriumi „Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita ir jos straipsnių paaiškinimas“, skirtu labai mažoms įmonėms, kurios pasirinks rengti trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
 

Patvirtintas naujos redakcijos 2-asis VAS „Balansas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-41 patvirtino naują, nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 2-ąjį VAS „Balansas“, pripažindamas netekusiais galios 10 ankstesnių įsakymų, susijusių su ankstene 2-ojo VAS redakcija • Naujos redakcijos 2-ajame VAS išskiriamos 4-rios atskirų rūšių įmonėms skirtos balanso formos, t. y.: trumpo balanso, sutrumpinto balanso, balanso ir valstybės bei savivaldybės įmonių ir neliko pavyzdinių žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio įmonių sutrumpinto balansų formų • Standarte pateikiami septynių jame vartojamų sąvokų apibrėžimai, atsisakant sąvokų „atidėjinys“, „biologinis turtas“, „ilgalaikis įsipareigojimas“, „perkainojimo rezervas (rezultatai)“, „rezervas“, „trumpalaikis įsipareigojimas“, „veiklos ciklas“, „žemės ūkio produkcija“, įrašant naują sąvoką „įmonių grupės įmonė“ bei patikslinant sąvokų „įsipareigojimas“, „įmonės nuosavas kapitalas“ apibrėžtis • Naujasis 2-asis VAS, lyginant su ankstesniąja redakcija, pailgėjo nuo 10 iki 14 straipsnių, ir jame atsirado 4 nauji skyriai, tarp kurių ir skirtas paaiškinti, kokia informacija pateikiama labai mažų įmonių trumpame balanse • Balanso atskirose eilutėse turi būti pateikiami atidėjiniai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos • Nustatyta, kad šiame standarte nustatytos balanso formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai JAR • Įmonės savo nuožiūra negali keisti nustatytų balanso formų, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui • Balanso formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei bus 2 sąlygos: to reikės dėl įmonės veiklos specifikos ir bus būtina norint pateikti tikrą bei teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę • Jei mažos įmonės pasirinks sudaryti trumpą balansą ir nerengti aiškinamojo rašto, jos po balansu (jo priede) pateiks, jei turės, informaciją apie balanse neparodytų finansinių pasižadėjimų, garantijų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto bendras sumas, visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus, įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis, įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių gautas sumas ir savas akcijas • Atlikti ir kiti pakeitimai, papildymai bei patikslinimai.
 

Planuojami pakeitimai Loterijų ir lošimų mokesčio įstatyme

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo pataisomis, siekiant sumažinti mokesčių mokėtojų administracinę naštą, siūloma atsisakyti lošimo įrenginių, už kuriuos mokamas fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokestis, ženklinimo specialiais ženklais, patvirtinančiais loterijų ir lošimų mokesčio sumokėjimą faktą • Loterijas arba lošimus organizuojantys juridiniai asmenys loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalėtų pateikti kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 12 d. (dabar iki 15 d.), o juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami 5 straipsnyje nustatytą mokesčio tarifą (organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 proc., organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 15 proc. tarifas, o nuo 2016 01 01 organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei bus taikomas 10 proc. mokesčio tarifas) ar dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuotų ir sumokėtų į biudžetą kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d. • Juridiniai asmenys, organizuojantys šio įstatymo 4 str. 3 punkte nurodytus lošimus (t. y. lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus), tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas padidinti lošimo įrenginių skaičių, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą naują lošimo įrenginį apskaičiuos už visą mėnesį, taikant 5 str. 3 dalyje nustatytą fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį.
 

Projektas: už ne visą darbo laiką dirbančiuosius įmokas „Sodrai“ siūloma mokėti nuo MMA

Seime įregistruotas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 7-1 straipsniu įstatymo projektas, kuris numato, kad už ne visą darbo laiką dirbančius pagal darbo sutartis darbuotojus (puse ar mažiau etato) įmokos „Sodrai“ turėtų būti skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA) • Tiesa, numatytos ir kelios išimtys, kai socialinio draudimo įmokos galėtų būti skaičiuojamos nuo mažesnės negu MMA sumos.
 

PVM įstatymo naujovių projektas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisomis siūloma paankstinti PVM deklaracijų teikimo datas (ne iki mėnesio 25 d., bet iki 22 d.), nekeičiant šio mokesčio sumokėjimo dienų, taip pat keistųsi ir PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos ir kitų dokumentų pateikimo terminas, būtų nustatytas vienas mėnesinis avansinis PVM mokėjimas, t. y. avansinį PVM tektų mokėti ne mėnesio eigoje dalimis, bet sumokėti jį visą iš karto iki mėnesio 5 d.
 

Rinkliavų įstatymo numatomi pakeitimai

Rinkliavų įstatymo pakeitimo projekte siekiama valstybės rinkliavų kontrolę pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybės kontrolei, o vietinių rinkliavų – savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, kontrolieriams (savivaldybės audito ir kontrolės tarnybai) ir nustatyti, kad vietinės rinkliavos mokamos į savivaldybių biudžetų surenkamąsias sąskaitas ir įskaitomos į savivaldybių biudžetus.
 

Siūloma paankstinti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo datą

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo projekte numatyta: mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas VMI pateikti iki kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, 22 d., o mokestį už valstybinius gamtos išteklius sumokėti iki kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 25 d. • Tačiau Aplinkos ministerija siūlo ilgesnius mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo ir sumokėjimo laikotarpius • Be to, Aplinkos ministerija siūlo keisti ir Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymą, nustatant, kad mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija privalėtų būti pateikta ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 12 d. (dabar – iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 d.), o mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. (šiuo metu – iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d.).
 

Siūlomi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo pataisose siūloma trimis dienomis paankstinti Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos pateikimo datą, įtvirtinti pareigą metinėje nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje pateikti duomenis apie avansinį nekilnojamo turto mokestį, keisti avansinių mokesčių sumokėjimo terminus, dviem savaitėm vėliau nukelti NT mokesčio už kitą nekilnojamąjį turtą sumokėjimą, taip pat atlikti ir kitus pakeitimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2015  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2015-04-30
Tik savaitę vėluosiantiems pateikti deklaracijas, VMI netaikys sankcijų
2015-04-30
Mokančios mažus atlyginimus įmonės sulauks tikrintojų dėmesio
2015-04-16
Rizikingiausios įmonės pusę metų VMI turės teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis
2015-04-13
VMI grąžino 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų
2015-04-13
Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
2015-03-04
140 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti pajamų deklaracijas
2015-02-26
PSD draustiems pacientams brangieji tyrimai – nemokamai
2015-02-18
Sąskaitas už valstybės pirkinius galima teikti ir gauti el. būdu
2015-02-10
Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje
2015-02-09
Kitus konsultavo, bet „įklimpo“ pačių suregztuose mainų sandoriuose
2015-02-06
Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti
2015-02-06
Naktinio inspektorių patikrinimo klube rezultatai
2015-02-06
Sporto klube mokesčių inspektoriai nustatė slepiamus mokesčius
2015-01-23
Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos
2015-01-14
Mažosios bendrijos - nebe populiarios
2014-12-19
Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui
2014-12-11
Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė
2014-12-11
IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai
2014-12-10
VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto
2014-12-01
Jau pradėti pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkiniai
2014-10-22
Padidėjo žemės mokesčio sąskaitos
2014-10-22
Viešbučio apgyvendinimo paslaugas galės teikti ir gyventojai
2014-10-01
VMI paskelbė turto deklaracijų duomenis
2014-10-01
Padidėjusi MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį
2014-09-26
Padidintas minimalus atlyginimas
2014-09-10
Euras simboliškai padidins socialines išmokas
2014-09-09
Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti 3,43 lito
2014-09-03
Nuo spalio didins minimalią algą
2014-08-22
„Sodra“ suteiks lengvatas įmonėms, nukentėjusioms dėl Rusijos embargo

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama