SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2015 m. balandžio 14 d.
Nr. 14 (909) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas

Balandžio 13 d. darbą pradėjo naujas VMI prie LR FM viršininkas Dainoras BRADAUSKAS.
 

Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų padalinių viešų pranešimų skelbimo tvarkos pakeitimai

Vyriausybė 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 285 pakeitė 2010 07 21 nutarimą Nr. 1056 ir juo patvirtintą Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašą.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 20 d., kalendorius.
 

Naujos mokestinės prievolės nustatymo VMI iniciatyva taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. VA–26 pakeitė 2013 01 07 įsakymą Nr. VA–1, ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino nuo balandžio 8 d. galiojančias: mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisykles ir mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva FR1119 formą (vietoj anksčiau buvusios Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119).
 

Nuo gegužės 1-osios viešojo maitinimo įstaigų kasos aparatų kontrolinėse juostose turės būti visų išankstinių sąskaitų duomenys

Nuo gegužės 1 d. visos viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės turės kasos aparatu užregistruoti ne tik fiskalinius kvitus, bet ir sąskaitas – nefiskalinius kvitus bei juos spausdinti kontrolinėje juostoje • Tai nustatyta gegužės 1 d. įsigaliosiančiuose VMI prie LR FM viršininko 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. VA-78 pakeistuose Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techniniuose reikalavimuose.
 

Nuo liepos bus draudžiama rūkyti automobiliuose, kuriose yra nepilnamečių ar nėščiųjų

Liepos 1 d. įsigalios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtintas draudimas rūkyti transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir/ar nėščių moterų.
 

Pakeistas 10–asis VSAFAS „Kitos pajamos“

Finansų ministras 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1K–129 pakeitė 10–ąjį VSAFAS „Kitos pajamos“ • Pakeitimais, kurie galioja nuo balandžio 10 d., neliko teisės aktų oficialaus šaltinio nurodymo rekvizitų, pavyzdžiuose atnaujintos pavyzdinės situacijos, kuriose litus pakeitė eurai, taip pat atlikti ir kiti patikslinimai bei pakeitimai.
 

Pakeistas 19–asis VSAFAS Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto pardavimo sutartys“

Finansų ministras 2015 m. balandžio 1 d. priimtu įsakymu Nr. 1K–127 pakeitė 19-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto pardavimo sutartys“, kuriame atlikti pakeitimai galioja nuo balandžio 8 d. • Pakeitimais atsisakyta nuorodų į oficialius teisės aktų paskelbimo šaltinius pateikimo, kaip to reikalauja galiojančios teisinės technikos taisyklės, pavyzdžiuose, papildančiuose teorinius paaiškinimus, kaip galima įvertinti sudarytą nuomos sutartį, sumos litais pakeistos į sumas eurais, taip pat buvusios nacionalinės valiutos minėjimo nebeliko ir nauja redakcija išdėstytuose dviejuose (iš aštuonių) prieduose (2–ajame ir 3–ajame), kuriuose pateikti turto nuomos operacijų pavyzdžiai, be to, atlikti ir kiti patikslinimai.
 

Pakeistas 21–asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“

Finansų ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1K–128 pakeistas 21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ • Pakeitimais patikslinta šiame standarte pateikta sąvoka „valiutos kursas“, nebeliko nuorodų į oficialius teisės aktų paskelbimo šaltinius, atsisakyta lito minėjimo, pakeičiant jį euru, taip pat standarto III dalies, kurioje aptariamas valiutinių straipsnių vertinimas po pirminio pripažinimo, ir IV dalies, kurioje pateiktos valiutos kursų skirtumų pripažinimo taisyklės, pavyzdžiuose pateiktos sumos litais pakeistos sumomis eurais.
 

Pakeistas 5–asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

Finansų ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1K–130 pakeistas 5–asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, kuris nustato pinigų srautų ataskaitos sudarymo, pinigų srautų grupavimo į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus tvarką ir privalomas pinigų srautų ataskaitos formas • Pakeitimais, galiojančiais nuo balandžio 8 d., patikslintas sąvokos „Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai“ apibrėžimas, panaikintos nuorodos į oficialius teisės aktų paskelbimo šaltinius, 1, 2 ir 3 prieduose esančiose lentelėse atsisakyta lito minėjimo, nurodant, kad formose pateiktina informacija eurais arba tūkstančiais eurų, be to, patikslintos pinigų srautų rūšys – įvardijant tiesioginius ir netiesioginius srautus, atlikti ir kiti pakeitimai.
 

Pakeistas 6–asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Finansų ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1K–131 pakeistas 6–asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, kuriame atlikti pakeitimai galioja nuo balandžio 8 d.
 

Pakeistos Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-27 pakeitė 2002 01 31 įsakymą Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ ir išdėstė jį nauja redakcija • Naujausiu įsakymu patvirtintos: Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes, taisyklės (neišdėstytos nauja redakcija) ir Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 forma.
 

Pažeidimus padariusiems auditoriams siūlomos griežtesnės nuobaudos

Auditoriams ir audito įmonėms siekiama nustatyti griežtesnes drausmines nuobaudas, kurios galėtų būti taikomos už reikšmingus pažeidimus • Numatyta ir nauja nuobaudų rūšis – laikinas auditoriaus ar audito įmonės pažymėjimo sustabdymas • Seimas po svarstymo jau pritarė Audito įstatymo pataisų projektui, kuriuo siekiama optimizuoti sprendimų priėmimą ir drausminės atsakomybės taikymą auditoriams ir audito įmonėms.
 

Siūloma įtvirtinti privalomą nekilnojamojo turto registraciją

Siekiama įtvirtinti privalomą statinio registraciją, atlikus statinio užbaigimo procedūras, ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio duomenų periodinį tikslinimą Nekilnojamojo turto registre bei baudas už statinių registravimo procedūrų pažeidimus • Seimas po pristatymo pritarė tai numatančias Statybos, Nekilnojamojo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas.
 

Sugriežtintas kuro ir prekių įvežimų neapmokestinimo skaičius

Nuo gegužės 1 d. atvykimų, kai taikant muito ir mokesčių lengvatas į Lietuvos Respublikos teritoriją asmeniui leidžiama įvežti asmeniniame bagaže gabenamų prekių ar privačioje transporto priemonėje esančio kuro, skaičius sumažės iki 3 kartų per mėnesį • Vykstant dažniau, prekės, tarp jų – ir transporto priemonės kuro bake esantys degalai, bus apmokestinami importo muitais ir mokesčiais • Taip pat asmenys, įvažiuojantys į Lietuvą per ES vidaus sieną ir vykstantys per Lietuvos teritoriją komercinėmis krovininėmis kelių transporto priemonėmis (įskaitant vilkikus), muitinei nurodžius turės užpildyti ir kelionės Lietuvoje metu turėti Įvežamų degalų kiekio ataskaitą.
 

Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas

Darbuotojo darbo grafikas per savaitę 5 darbo dienos po 8 val. Atostoginių vidutinis atlyginimas sudarė 28,49 Eur. Priskaičiuota atostoginių už 5 dienas yra 142,45 Eur. Darbuotojo darbo sutartyje nurodyta mokėti mėn. atlygimą 579,24 Eur. Vasario mėnesio vidutinis dienos darbo užmokestis šiam darbuotojui 30,49 Eur. Ar reikia iš naujo perskaičiuoti atostoginius taikant vasario mėn. vidutinį atlyginimą? • Į „Mokesčių žinių“ skaitytojos klausimą atsako Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Karolina AGANAUSKAITĖ.
 

Vykstant į tarnybinę komandiruotę užsienyje (II dalis)

Dienpinigių išlaidos • Garantijos, dienpinigiai ir išlaidų kompensavimas • Dienpinigių normos didinimo galimybė • Kiek galima mažinti nustatytas dienpinigių normas? • Dienpinigiai gali būti apmokestinami • Dienpinigių, vykstant į užsienio komandiruotes, apmokestinimo taisyklės
 

VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 289 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles • Pakeitimai, galiojantys nuo kovo 28 d., susiję su nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusių pakeistųjų Valstybinio socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Užimtumo rėmimo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymų nuostatomis, kuriomis nustatyta asmenų, atliekančių savanorišką praktiką, draudimas valstybės biudžeto lėšomis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais; aktyvių užimtumo rėmimo priemonių finansavimas; IĮ savininkų, MB narių, ŪB tikrųjų narių, šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų mokėjimas; visų vienuolių draudimas valstybės biudžeto lėšomis; teisė „Sodros“ teritoriniams skyriams priimti sprendimus dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimų, baudų, delspinigių mokėjimo atidėjimo.
 
Verta žinoti

Panaikintos išieškotų mokestinių nepriemokų įskaitymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. VA–25 pripažino nuo balandžio 8 d. netekusiu galios 2005 02 15 įsakymą Nr. VA–21, kuriuo buvo patvirtintos Išieškotų mokestinių nepriemokų įskaitymo taisyklės, nustačiusios apskričių VMI išieškotų sumų įskaitymo eiliškumą mokestinei nepriemokai padengti.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2015  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama