SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (906) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

3 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą vienetą, turintį teisę gauti paramą ir/ar politinę partiją • Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs tokių pajamų, kurios pagal GPMĮ yra apmokestinamos pajamų mokesčiu • Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų • Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį (iki 3 proc.) ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį ir pasirinktą politinę partiją • Gyventojų, nepasinaudojusių šia galimybe, dalis nuo sumokėto pajamų mokesčio yra paliekama valstybės biudžetui • Pageidaujant pakeisti/koreguoti savo sprendimą dėl paramos gavėjų ar partijų rėmimo, galima pateikti patikslintą prašymą, tai padarant iki rugpjūčio 20 d. • Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta? • Kas turi teisę gauti GPM dalį? • Pildoma prašymo FR0512 forma (02 versija) • Vienu prašymu galima remti kelias organizacijas ir/ar partijas kelerius metus • Prašyme nurodomi duomenys • Kas turi pasirašyti Prašymą? • Paramą skirti gyventojai turi asmeniškai • Prašymo pateikimo data ir būdai • FR0512 formos tikslinimas • Pervestinos GPM sumos apskaičiavimas • Paskirtosios pajamų mokesčio dalies pervedimas • Atvejai, kai paskirtoji GPM dalis nepervedama • Kai partija ar paramos gavėjas yra reorganizuojami
 

Kada gali tekti sumokėti pajamų mokesčio nepriemoką?

VMI prie LR FM paaiškinimas dėl gyventojų, privalančių perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir primokėti pajamų mokestį, pajamų deklaravimo tvarkos.
 

Kas yra PVM objektas Lietuvoje?

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 str., apibrėžiančio, kas yra PVM objektas, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame, be teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų minėjimo panaikinimo, atnaujinti kai kurie pavyzdžiai, juose sumas pateikiant eurais, taip pat patikslinti PVM tarifai bei atlikti kiti pakeitimai.
 

Kas laikoma prekių tiekimu?

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 str., apibrėžiančio, kas laikytina prekių tiekimu, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame atsisakyta teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų minėjimo, atnaujintuose pavyzdžiuose sumos pateiktos eurais, patikslinti PVM deklaracijos FR0600 formos laukelių numeriai.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki kovo 25 d., kalendorius.
 

Pajamos natūra ir jų apmokestinimas (II dalis)

Kada pajamos natūra pripažįstamos gautomis? • Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas • Pajamų, gautų natūra, įvertinimas • Natūra gautų pajamų dydžio nustatymas • Tikroji rinkos kaina, skaičiuojant pajamas natūra
 

Pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-21 pakeitė Kasos aparatų naudojimo taisykles • Nuo kovo 13 d. galiojančiais pakeitimais sumažinta administracinė našta degalinėms, kurios Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia Degalinės mėnesio operacijų ataskaitas bei privalo rankiniu būdu pildyti ir Kasos aparato kasos operacijų žurnalą, nustatant, kad reikalavimas pildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą ranka neprivalomas degalinėms, teikiančioms VMI Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą • Taip pat pakeistos atitinkamos taisyklių nuostatos, įtvirtinant, kad turi būti pasirašoma tik kiekviena darbo dienos ataskaita („Z“), taip panaikinant prievolę pasirašyti mėnesio ataskaitas.
 

Permokėtą pajamų mokestį galima susigrąžinti

VMI prie LR FM paaiškinimas, kaip nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2014 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų.
 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojanys nurodymai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius 2015 m. vasario 26 d. trimis įsakymais patvirtino nuo kovo 10 d. galiojančius naujus nurodymus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, t. y.: • įsakymu Nr. V–53 patvirtinti Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirti nurodymai; • įsakymu Nr. V–54 patvirtinti Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirti nurodymai; • įsakymu Nr. V–55 patvirtinti nauji Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirti nurodymai • Pastaruosius nurodymus apžvelgsime plačiau.
 

Prasidėjo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas

VMI didžiajai daliai gyventojų jau yra paruošusi preliminarias 2014 metų pajamų ir turto deklaracijas, kurias būtina pateikti iki gegužės 4 d. • Užpildytas deklaracijas patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), tačiau šiemet VMI siūlo ir naujovę - deklaruoti pajamas ir turtą gyventojai gali ir išmaniuoju telefonu • Tam specialiai sukurta nemokama VMI paslauga - elektroninė programėlė e.VMI.
 

Prekių įsigijimas iš ES

VMI prie LR FM pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4-1 str., nustatančio prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės taisykles, komentaras, kuriame atnaujinti pateikti pavyzdžiai ir juose, atsižvelgiant į įvestą eurą, sumos litais pakeistos į sumas eurais.
 

Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 str., nustatančio prekių suvartojimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti taisykles, komentarą, kuriame, be atnaujintų nuorodų į teisės aktus ir jų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų atsisakymo, techninio pobūdžio pataisymų, pavyzdžiuose pateikiamose pavyzdinėse situacijose litai pakeisti į eurus, taip pat patikslinti PVM tarifai, PVM deklaracijos FR0600 formos laukelių numeriai bei atlikti kiti pakeitimai.
 

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str., nustatančio PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), tačiau pakeitimai nežymūs: pakeistos tik nuostatos, susijusios su įvestu euru (PVM sumos valiuta, nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje, iš nacionalinės valiutos pakeista į eurus, paaiškinta, kad degalinėse išduoto kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, jeigu jame nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 145 Eur), papildymais primenama, kad bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą per kalendorinius metus, patikslinti būdai, kur galima pasitikrinti ES valstybės verslo partnerio PVM mokėtojo kodą, nebeminimi teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltiniai ir VMI raštai, kuriais buvo keičiami komentarai.
 

VMI įpareigota kurti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAIS

Vyriausybė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pavedė kurti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAS, kuri, pasak premjero Algirdo Butkevičiaus „padės sumažinti šešėlinės ekonomikos mastą Lietuvoje“.
 
Verta žinoti

Delspinigių už nesumokėtus mokesčius dydis 2015 m. II ketvirčiui nepasikeitė

Finansų ministras 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1K-084 patvirtino nuo 2015 m. balandžio 1 d. 2015 metų II ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Palūkanų už mokestinę paskolą dydis 2015 m. II ketvirčiui išlieka nepakeistas

Finansų ministras 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1K-085 nustatė nuo 2015 m. balandžio 1 d. 2015 metų II ketvirčiui 0,01 proc. palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama