SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. vasario 10 d.
Nr. 6 (901) StraipsniaiMokesčių teisėMokesčių mokėtojo pergalė Lietuvos v...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių mokėtojo pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme

        

 

 

   

                     Juozaitis_Mantas__Motieka__1.JPG            Lenkauskas_Edvinas_1.jpg

                   

Mantas JUOZAITIS - vyr. teisininkas   Edvinas LENKAUSKAS - teisininkas

 

Ne paslaptis, kad mokesčių mokėtojo laimėta mokestinė byla prieš mokesčių administratorių yra itin retas reiškinys Lietuvos Respublikos teismų praktikoje. Nepaisant šių tendencijų, 2015 m. sausio 19 d. Lietuvos vyriausias administracinis teismas, administracinėje byloje Nr. A-501-442/2015, priėmė nutartį mokesčio mokėtojo naudai.

Mokestinis ginčas kilo dėl PVM atskaitos ribojimo sąlygų.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – mokesčių administratorius), atlikusi UAB „B. V. Transportas“ (toliau – mokesčių mokėtojas) mokestinį patikrinimą, uždraudė mokesčių mokėtojui atskaityti PVM dėl sandorių su UAB „Baltijos vilkikai“, kadangi mokesčių mokėtojas elgėsi nesąžiningai, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad UAB „Baltijos vilkikai“ už ūkinėmis operacijomis sukurtą pridėtinę vertę į biudžetą nesumokės PVM. Mokesčių administratorius šiuos argumentus iš esmės motyvavo tuo, kad UAB „Baltijos vilkikai“ savininkas ir darbuotojai perėjo dirbti į mokesčių mokėtojo bendrovę, todėl mokesčių mokėtojas turėjo galimybę žinoti apie UAB „Baltijos vilkikai“ sunkią finansinę padėtį ir turėjo suvokti, kad PVM nebus sumokėtas.

Mokesčių mokėtojas šį mokesčių administratoriaus sprendimą apskundė. Mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausybės (toliau – MGK) patenkino mokesčių mokėtojo skundą. MGK išaiškino, kad krizės įtakota UAB „Baltijos vilkikai“ sunki finansinė padėtis neleidžia mokesčių mokėtojo elgesio vertinti kaip nesąžiningo. Tai reiškia, kad MGK pripažino, jog nors ir mokesčių mokėtojas galėjo žinoti apie sunkią UAB „Baltijos vilkikai“ finansinę padėtį bei galėjo žinoti apie tai, jog nebus mokamas PVM, tačiau šios aplinkybės neįrodo, jog mokesčių mokėtojas elgėsi nesąžiningai PVM atskaitos ribojimo tikslais.

Dėl tokio MGK sprendimo mokesčių administratorius pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – VAAT).

Anot mokesčių administratoriaus, MGK apsiribojo vien mokesčių mokėtojo veiklos sąžiningumo aspekto paneigimu ir atitinkamų įrodymų vertinimu, tačiau mokesčių mokėtojo sudarytų sandorių netyrė piktnaudžiavimo draudimo aspektu.

Tuo tarpu mokesčių mokėtojas, atsikirsdamas į šiuos argumentus nurodė, kad MGK neturėjo tirti sandorių piktnaudžiavimo draudimo aspektu, kadangi mokesčių administratorius, atlikdamas mokestinį patikrinimą, šių aplinkybių apskritai netyrė.

Nepaisant šių mokesčių mokėtojo argumentų, VAAT tenkino mokesčių administratoriaus skundą. VAAT savo sprendimą motyvavo tuo, kad MGK vertino įrodymus ir faktines aplinkybes tik mokesčių mokėtojo sąžiningumo atžvilgiu, siekdama nustatyti, ar mokesčių mokėtojas žinojo arba galėjo žinoti, kad kita sandorio šalis nesumokės pardavimo PVM, tačiau visiškai netyrė ar mokesčių mokėtojas nepiktnaudžiavo sandoriais.

Šį VAAT sprendimą mokesčių mokėtojas apskundė.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pateikdamas savo išaiškinimą rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika. Apibendrinęs ESTT praktiką, LVAT išaiškino, kad teisės į PVM atskaitą ribojimas gali būti teisėtas ir pagrįstas tik tuomet, jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, nustatoma viena iš trijų alternatyvių aplinkybių:

  • apmokestinamojo asmens sukčiavimas,
  • apmokestinamojo asmens piktnaudžiavimas arba
  • apmokestinamojo asmens dalyvavimas tokiame sukčiavime, t. y. žinojimas ar turėjimas žinoti, kad įsigydamas prekes jis dalyvauja į kito asmens sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje.

Taigi, tik tuo atveju, jeigu objektyviais įrodymais yra nustatoma, kad bent viena iš nurodytų trijų alternatyvių sąlygų yra tenkinama, galima riboti teisę į PVM atskaitą.

LVAT tenkino mokesčių mokėtojo skundą. Iš esmės LVAT savo sprendimą grindė šiais argumentais:

  • pirma, LVAT išaiškino, kad teisiškai reikšmingas aplinkybes objektyviais įrodymais privalo pagrįsti mokesčių administratorius, o ne MGK;
  • antra, mokesčių administratorius, nustatęs, kad mokesčių mokėtojas, sudarydamas sandorius su UAB „Baltijos vilkikai“ elgėsi nesąžiningai, savo sprendimo nesuteikti teisės į PVM atskaitą tiesiogiai nesiejo nei su viena paminėta sąlyga, kuriai esant apmokestinamasis asmuo netenka teisės į PVM atskaitą;
  • trečia, MGK, įvertinusi byloje surinktus faktinius duomenis, nenustatė aplinkybių, kad mokesčių administratorius surinko pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, jog mokesčių mokėtojas žinojo arba turėjo galimybę žinoti, jog UAB „Baltijos vilkikai“ nesumokės į biudžetą pirkimo PVM. Nenustačiusi faktinio teisės PVM į atskaitą ribojimo pagrindo, MGK neprivalėjo vertinti mokesčio mokėtojo sudarytų sandorių sąlygų, ribojančių teisę į PVM atskaitą, kontekste.

Atsižvelgdamas į šiuos argumentas LVAT priėjo prie išvados, kad VAAT sprendimas, jog MKG neteisingai aiškino ir taikė PVM atskaitą reguliuojančias teisės normas, nes netyrė, ar pareiškėjas nepiktnaudžiavo sudarydamas sandorius su UAB „Baltijos vilkikai“, yra nepagrįstas.

 

Autorių nuomone, LVAT priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą mokesčių mokėtojo naudai, tačiau pats sprendimo motyvavimas gali kelti tam tikrų neaiškumų.

Pirmiausiai reikėtų pabrėžti, kad VAAT ir mokesčių administratorius nepagrįstai reikalavo, kad MGK patikrintų ar ginčo sandoriai nebuvo sudaryti piktnaudžiaujant, kitaip tariant, ar sandoriai turėjo vienintelį tikslą – gauti mokestinės naudos. Piktnaudžiavimas mokesčių įstatymais gali būti nustatytas tik tada, kai mokesčių mokėtojo mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis ūkinėmis operacijomis siekiamas tikslas, o mokesčių mokėtojo veikla, lemianti mokestinio pranašumo atsiradimą, negali būti pateisinta nei ekonominės logikos, pasireiškiančios didžiausio pelno siekimu mažiausiomis sąnaudomis, nei kitomis aplinkybėmis. Šias aplinkybes turi nustatyti mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu. Todėl LVAT šioje byloje teisingai pažymėjo, kad teisiškai reikšmingas aplinkybes objektyviais įrodymais privalo pagrįsti mokesčių administratorius, o ne MGK. Taigi, jeigu mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nerinko įrodymų dėl piktnaudžiavimo sudarant sandorius, MGK neturi pareigos vertinti sandorį šiuo aspektu.

Kitas labai svarbus elementas, kurio nepažymėjo LVAT, yra tai, jog mokesčių administratorius neteisingai aiškino ir taikė mokesčių mokėtojo „nesąžiningumo“ koncepciją PVM atskaitos ribojimo tikslais. Anot mokesčių administratoriaus, vien aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas galėjo žinoti, jog sandorio kontrahento finansinė padėtis nėra itin gera ir dėl to jis negalės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, yra pagrindas konstatuoti, kad mokesčių mokėtojas elgėsi nesąžiningai bei tokiu būdu uždrausti teisę į PVM atskaitą. Tokie mokesčių administratoriaus argumentai iš esmės prieštarauja ESTT praktikai.

ESTT praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad PVM atskaitos ribojimo bylose mokesčių mokėtojo sąžiningumo koncepcija turi būti siejama su žinojimu arba turėjimo žinoti, jog mokesčių mokėtojas dalyvauja kito asmens PVM sukčiavime, o ne su vien ta aplinkybe, kad mokesčių mokėtojas galėjo žinoti, jog sandorio kontrahento finansinė padėtis nėra itin gera ir dėl to jis negalės sumokėti PVM į valstybės biudžetą. Remiantis tokia mokesčių administratoriaus logika, kiekvienas mokesčių mokėtojas žinodamas, kad prekių ar paslaugų pardavėjas nėra itin geros finansinės padėties, tačiau galėtų pasiūlyti prekių ar paslaugų už patrauklią kainą, negalėtų tinkamai pasinaudoti patraukliomis sandorio sąlygomis, kadangi tokiu atveju pirkėjo teisė į pirkimo PVM atskaitą būtų automatiškai apribota. Akivaizdu, kad toks mokesčių administratoriaus išaiškinimas prieštarauja net tik PVM neutralumo principui, bet ir verslo logikai.

Aptarta LVAT byla yra puikus pavyzdys, kad mokesčių mokėtojai visgi gali laimėti mokestinę bylą prieš mokesčių administratorių. Kiekviena mokesčių mokėtojo laimėta byla sukuria atitinkamus precedentus, kurie tuo pačiu siaurina praktikoje dažnai pasitaikančius labai plačius mokesčių administratoriaus įstatymo nuostatų išaiškinimus.

Advokatų profesinė bendrija „Motieka ir Audzevičius“ pažymi, kad mokesčių mokėtojo minėtoje byloje neatstovavo. Tai yra tik subjektyvus teisininkų komentaras dėl LVAT sprendimo.

 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama