SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. vasario 3 d.
Nr. 5 (900) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Duomenų apie A ir B klasės išmokas pateikimas VMI

Mokesčius išskaičiuojantys asmenys (darbdaviai, bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos bei kt. vadinamieji tretieji asmenys) mokesčių inspekcijai turi pateikti informaciją apie 2014 metais gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas A ir B klasės pajamoms • Šių duomenų pagrindu yra formuojamos preliminariosios metinės pajamų deklaracijos gyventojams, kurias VMI žada pateikti kovo pradžioje • Iki vasario 2 d. VMI turėjo būti pateikti duomenys (FR0471 formos 5 versija) apie 2014 metais fiziniams asmenims išmokėtas B klasės išmokas, t. y. išmokas, nuo kurių pajamų mokestį turi apskaičiuoti ir susimokėti pats gyventojas, kuris iki gegužės 1 d. mokesčių administratoriui pateikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją • Per 2014 m. išmokas pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms išmokėję asmenys iki vasario 17 d. VMI turi pateikti Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą (4 versija) ir jos FR0573A, FR0573U priedus, t. y. deklaruoti duomenis gyventojams 2014 metais išmokėtas A klasės pajamas bei patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 10 d., kalendorius.
 

Mokestinės prievolės eurais

VMI prie LR FM mokesčių mokėtojams sudarė lentelę „Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus“, kurioje pateikiama informacija kaip mokestinių prievolių, susijusių su pelno, gyventojų pajamų, žemės, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių dydžiais, taip pat su privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSD) dydžiais, sumos iš litų keičiamos į mokestinių prievolių sumas eurais.
 

Motinystės pašalpa

Esu vaiko priežiūros atostogose ir prašyme nurodžiau išleisti mane vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 3 metai. Tačiau įmonė, kurioje dirbau, parduota ir su naujuoju darbdaviu negaliu susisiekti, nes neturiu jokių kontaktų, tad ir nežinau kokia yra tos įmonės situacija. Kaip mokama motinystės pašalpa už antrą vaiką, jei jis gimsta, kai motina yra pirmo vaiko priežiūros atostogose? Ar pašalpą „Sodra“ apskaičiuoja taip pat kaip pirmam vaikui? Ar darbdavys turi pateikti pranešimą „Sodrai“? O kas būna, jeigu darbdavys nepateikia pranešimo? Ar tokiu atveju motina gauna pašalpą?
 

Nauja dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos pildymo taisyklės

Gegužės 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. VA–7 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2004 05 20 įsakymas Nr. VA–101 bei juo patvirtintos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma (versija 02) ir šios formos užpildymo taisyklės, nustatančios deklaracijos 02 versijos FR0640 formos ir jos priedų užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką • Kadangi pakeistasis įsakymas įsigalios 2015 m. gegužės 1 d., todėl ir bus taikomas, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir/ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno, apmokestinamo pagal Pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnį • Esminiai pakeitimai • Kas privalo pateikti FR0640 formą bei jos priedus ir kada ji teikiama? • Kas įrašoma FR0640U ir FR0640G prieduose? • Deklaracijos pateikimo būdai • Popierinė deklaracija ir jos pasirašymas • Deklaracijos pildymo tvarka • FR0640U ir FR0640G priedų pildymas • Deklaracijos tikslinimas
 

Naujos redakcijos Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kartu su žemės ūkio ministre 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-45/3D-40 pakeitė 2013 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. A1-74/3D-140 ir, išdėsčius jį nauja redakcija, patvirtino: Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų sąrašą; šių paslaugų kvito blanko formą bei paslaugų kvito pildymo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pildymo tvarka ir nurodyti paslaugų kvito pirminiai ir galutiniai duomenys, kurie turi būti įrašyti į paslaugų kvitą.
 

Nemokamų atostogų suteikimas

Valstybinė darbo inspekcija, nuolat gaudama interesantų paklausimus dėl nemokamų atostogų suteikimo, pateikia nuomonę aktualiais tokių atostogų suteikimo klausimais (pvz., ar galimas nemokamų atostogų suteikimo faktas kitais nei Darbo kodekso 184 straipsnio dispozicijoje nustatytais atvejais, kaip skaičiuojamas darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti nemokamų atostogų suteikimo atveju kitais nei DK 184 straipsnio dispozicijoje nustatytais atvejais, kaip tai susiję su vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka ir pan.). 
 

Nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų įsigijimo žemės ūkiui tvarka

VMI prie LR FM parengta atmintinė apie akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus žemės ūkiui.
 

Pakeisti Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai

2015 m. sausio 27 d. įsigaliojo aplinkos ir finansų ministrų kolegialiu 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-38/K1-023 pakeistas 2008 07 09 įsakymas Nr. D1-370/1K-230 ir juo patvirtinti keturi mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai: Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas; Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas; Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas; • Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas.
 

Pakeistos Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint VMI, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeitė Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint VMI, ir atleidimo nuo akcizų taisykles, kurios nustato apdoroto tabako sunaikinimo, atleidimo nuo akcizų ir sumokėtų už jį akcizų grąžinimo/įskaitymo (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti) atvejus ir tvarką • Taisyklėse atsirado nauja jose vartojama sąvoka „asmuo“ – tai naikintino apdoroto tabako savininkas arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas • Be to, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas priedas „Prašymo sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint VMI, atleisti nuo akcizų ir grąžinti/įskaityti už jį sumokėtus akcizus formos pavyzdys“, taip pat atlikti kiti patikslinimai bei papildymai • Pateikę prašymą sunaikinti apdorotą tabaką, nuo sausio 27 d. asmenys gali susigrąžinti ar įskaityti jau sumokėtus akcizus, o prašymas gali būti pateikiamas ir norint sunaikinti apdorotą tabaką, kuris negali būti išleidžiamas į laisvą apyvartą dėl pasibaigusio galiojimo laiko, blogos kokybės ar kt.
 

Pakeistos SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo „Sodrai“ taisyklės

„Sodros“ direktorius 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 pakeitė SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisykles, nustatydamas naują atvejį, kada gali būti neteikiamas SAV pranešimas.
 

Pakeitimai Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatuose

Vyriausybė 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 47 pakeitė Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatus • Atlikti pakeitimai, įsigalioję vasario 2 d., susiję su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisomis, kuriomis iš „Sodros“ biudžeto mokamos ligos pašalpos dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. padidintas iki 80 proc. kompensuojamojo uždarbio, taip pat pakeitimais, įtvirtinusiais iki 26 metų besimokantiems asmenims, bet neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo, nustatyta teise gauti ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) ar tėvystės pašalpą tapus apdraustaisiais ir iki mokslo baigimo.
 

Už laiku nesumokėtą algą, turi būti mokami delspinigiai

Patvirtintas delspinigių už laiku nesumokėtą darbo užmokestį dydis • Kada ir kaip skaičiuojami delspinigiai už pavėluotą su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimą? • Atsiskaitymo su atleistu iš darbo darbuotoju tvarka • Delspinigių už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą apmokestinimas • Kur kreiptis negavus atlyginimo?
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama