SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. sausio 13 d.
Nr. 2 (897) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apmokestinamoji vertė 

VMI prie LR FM papildė PVM įstatymo 15 str., nustatančio pagrindines apmokestinamosios vertės, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, nustatymo taisykles, 5 dalies, kurioje nurodyta, kokios papildomos išlaidos visada įtraukiamos į apmokestinamąją vertę, 2 punkto bei 20 ir 21 dalių komentarus.
 

Dividendų, palūkanų ir honorarų apmokestinimas pagal naujai įsigaliojusias DAIS • Edvinas Lenkauskas, advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ teisininkas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo trys naujos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys (DAIS) pasirašytos tarp Lietuvos Respublikos ir Kipro Respublikos, Jungtinių Arabų Emyratų bei Turkmėnistano.
 

Draudėjų priskyrimas socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms

„Sodros“ taryba 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 11-2 nutarė dėl draudėjų priskyrimo atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei • 2015 m. pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,18 proc., priskirti draudėjai, nenurodyti šio nutarimo 1 ir 2 prieduose, t. y. visi kiti, nei 355 išvardintieji šiuose prieduose; antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei priskirti 1 priede išvardinti 186 draudėjai, kurių įmokos tarifas – 0,37 proc.; trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,9 proc., priskirti 2 priede išvardinti 169 draudėjai • 2015 metais draudėjų, priskirtų ketvirtajai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, nėra.
 

GPMĮ 2 str. pateiktos sąvokos VMI komentare

VMI prie LR FM parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str., kuriame pateikiamos įvairios šiame įstatyme vartojamos sąvokos, 11 dalies, skirtos išvestinių finansinių priemonių apibrėžimui, 36 dalies, skirtos finansinių priemonių sąvokos paaiškinimui ir 37 dalies, apibrėžiančios ne nuosavybės vertybinių popierių sąvoką, apibendrintus paaiškinimus (komentarus).
 

Griežtinama įvažiuojančio į Lietuvą akcizais neapmokestinamo kuro gabenimo kontrolė

Gegužės 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-210 pakeistos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės, kurios pakeistos siekiant gerinti akcizais neapmokestinamo kuro gabenimo kontrolę, kai įvažiuojama į Lietuvos Respubliką per ES vidaus sieną • Pakeistose taisyklėse nustatyta, kad nuo 2015 m. gegužės 1 d. asmenys, kurie įvažiuos per ES vidaus sieną ir vyks per Lietuvos teritoriją komercinėmis krovininėmis motorinėmis kelių transporto priemonėmis (įskaitant vilkikus), gavę žodinį nurodymą iš muitinės pareigūno, vykdančio patikrinimą kelyje, turės užpildyti ir kelionės Lietuvoje metu turėti Įvežamų degalų kiekio ataskaitą.
 

Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos pildymo taisyklių pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-199 pakeistas 2002 12 24 įsakymas Nr. 372 ir juo patvirtintos Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės, taip pat nauja redakcija išdėstyta Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 forma.
 

Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Išlaidos darbuotojo mokymui, jo kvalifikacijai kelti, stažuotėms gali būti viena iš sulygtų darbo sutarties sąlygų • Kada darbdavys gali atgauti išlaidas darbuotojo mokymui? • Kur kreiptis, jei dėl atlygio už profesinį mokymą kyla nesutarimų?
 

Jau skelbiami euro ir užsienio valiutų santykiai

Lietuvos banko interneto svetainės skiltyje Valiutų santykiai jau galima rasti skelbiamus: Europos centrinio banko (ECB) paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius; kartą per mėnesį Lietuvos banko nustatomus euro ir kitų užsienio valiutų santykius, kurių ECB neskelbia; taip pat pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 str. 2 punkto nuostatas, Lietuvos banko sudaromą euro ir užsienio valiutų santykių sąrašą, kuriame pateikiami orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai, taikytini ūkinėms operacijoms ir įvykiams, išreikštiems užsienio valiuta, apskaitoje registruoti.
 

Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos?

Kada darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos • Darbuotojo raštiškas sutikimas – būtinas • Jei darbuotojas su pakeitimais nesutinka • Sutarties sąlygų pakeitimų įforminimas • Kada darbuotojo sutikimo nereikia
 

Keisis keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo PVM ir akcizais tvarka

Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1B-972 pakeitė Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo PVM ir akcizais taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 04 16 nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašą, skirtą į Lietuvos Respubliką atvykstantiems keleiviams, siekiant nustatyti, ar keleivių asmeniniame bagaže gabenamoms prekėms bei privačiose motorinėse transporto priemonėse esančiam kurui gali būti taikomos muitų ir mokesčių lengvatos • Pakeitimais įtvirtinta, kad nuo 2015 m. gegužės 1 d. teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos taikomos, jei: keleivis asmeniniame bagaže gabenamas prekes į Lietuvos Respubliką įveža ne daugiau kaip 3 kartus (vietoje 5 kartus) per mėnesį; privačioje transporto priemonėje esantis kuras į Lietuvos Respubliką įvežamas ne daugiau kaip 3 kartus (vietoje 5 kartus) per mėnesį • Muitinės pareigūnas, atlikdamas įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs, kad keleivis asmeniniame bagaže gabenamas prekes įveža į Lietuvos Respubliką 4 ir daugiau kartų (vietoje 6 ir daugiau kartų) per kalendorinį mėnesį arba privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 4 ir daugiau kartų (vietoje 6 ir daugiau kartų) per kalendorinį mėnesį, už įvežamas prekes arba privačioje transporto priemonėje esantį kurą apskaičiuos muitus ir mokesčius.
 

Metinės turto deklaracijos FR0001 formos pildymo taisyklių pakeitimai

Nuo 2014 m. gruodžio 11 d. galioja VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. VA-178 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės • Taisyklėse padaryti pakeitimai susiję su euro įvedimu, taip pat su pakeistomis Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatomis.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 20 d., kalendorius.
 

Mokestinių nuostolių perkėlimas reorganizuojantiems, perleidžiantiems vienetus

VMI prie LR FM parengtas Pelno mokesčio įstatymo 43 str., reglamentuojančio nuostolius vieneto reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais, 7 dalies komentaras (apibendrintas paaiškinimas).
 

Nauja privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracija FR0463 ir jos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA–1 pakeitė 2003 06 23 įsakymą Nr. V–179 ir nauja redakcija išdėstė nuo 2015 m. sausio 1 d. taikytinas: Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaraciją FR0463 (02 versiją) bei šios formos užpildymo taisykles.
 

Nuotolinis darbas – darbas ne darbovietėje

Kada galima susitarti dėl nuotolinio darbo • Nuotolinio darbo vieta • Rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata taip pat privaloma • Privaloma užtikrinti duomenų apsaugą • Darbo laiką skirsto pats darbuotojas • Nuotolinis darbas neapriboja teisių
 

Padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė viešojo sektoriaus subjektams

Nuo 1000 litų iki 500 Eur (1726 Lt) padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė naujai įsigytam viešojo sektoriaus subjektų turtui • Tai nustatyta 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarime Nr. 1215, pakeitusiame 2009 06 10 nutarimą Nr. 564.
 

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

VMI prie LR FM pakeistas GPMĮ 2 str. 33 dalies, kurioje apibrėžiama pajamų iš žemės ūkio veiklos sąvoka, apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

Pakeisti degalinių kasos aparatams skirti privalomi reikalavimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-212 pakeitė 2012 11 26 įsakymą Nr. VA-102 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“.
 

Pakeitimai Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklėse

Mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, mokantys nekilnojamojo turto (NT) mokestį, iki vasario 2 d. turi VMI pateikti šio mokesčio deklaraciją už 2014 metus ir sumokėti NT mokestį • VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-196 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisykles • Pakeistose taisyklėse, įsigaliojusiose 2015 m. sausio 1 d., nurodyta, kad už 2014 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius deklaracijoje sumos turi būti nurodomos litais, o už 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius – eurais • Vadinasi mokesčių mokėtojai, iki 2015 m. vasario 2 d. teikdami Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą už 2014 metus, NT mokesčio sumas turi nurodyti litais, o sumokėti – eurais • Užpildant ir tikslinant 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją, NT vertė nurodoma litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių – eurais.
 

Palūkanų, išmokėtų 2015 ir vėlesniais metais, apmokestinimas

Pateikiame VMI prie LR FM lentelėje susistemintą informaciją apie palūkanų už suteiktas paskolas bei indėlių ir vertybinių popierių palūkanų apmokestinimą.
 

PVM statybų sektoriuje mokės užsakovas

2015 m. liepos 1 d. įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį statybos sektoriuje įsigalios atvirkštinis PVM apmokestinimas ir PVM mokės ne rangovai, o statybos paslaugų užsakovai • Toks apmokestinimo PVM mechanizmas bus taikomas ne visų paslaugų pirkėjų PVM mokėtojų, kurių užsakymu atliekami statybos darbai, o tik tų, kurie yra apmokestinamieji asmenys, t. y. vykdo ekonominę veiklą, atžvilgiu.
 

Su įtartinomis piniginėmis operacijomis ir sandoriais bei pinigų plovimu susiję teisės aktai

Informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo FNTT tvarkos aprašai • Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių kriterijai • Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymas
 

Su Muitinės veikla susieti trys Vyriausybės nutarimai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo trys Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimai, susiję su Muitinės veikla (išskyrus nuostatas dėl atnaujintų nuorodų į ES teisės aktus).
 

Sumažintas elektroniniu būdu keičiamų UAB įstatų dėl euro įvedimo mokestis

Nuo sausio 1 d. daugiau nei penkis kartus sumažintas uždarųjų akcinių bendrovių mokamas atlyginimas už elektroniniu būdu pateiktų įstatų pakeitimų, kai jie susiję su euro įvedimu, įregistravimą Juridinių asmenų registre • Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1498 pakeitė atlyginimo VĮ Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių sąrašą, išdėstytą nauja redakcija 2014 09 03 nutarimu Nr. 902, ir nustatė, kad už elektroniniu būdu iki 2016 m. gruodžio 31 d. pateikto uždarosios akcinės bendrovės pakeisto steigimo dokumento, kai pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, įregistravimą imamas 5 eurų atlyginimas.
 

VMI atliekamų mokestinių patikrinimų taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-197 pakeitė Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultato įforminimo ir patvirtinimo taisykles, kuriose papildytas mokestinio patikrinimo stabdymo atvejų sąrašas bei detaliau reglamentuota pakartotinio patikrinimo metu galimybė tirti kitą mokestinį laikotarpį • Nauja redakcija išdėstytas taisyklių priedas „Rekomenduotinas vieno mokestinio patikrinimo atlikimo laikas“, kuriame pakeistas mokesčių mokėtojų skirstymas į grupes bei patikslintos rekomenduojamos patikrinimų trukmės.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2015  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama