SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 2015 metams kaina 294 Lt (85,15 Eur) • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 2015 metams kaina 294 Lt (85,15 Eur) • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. gruodžio 16 d.
Nr. 47 (895) Rubrikos         
Šiame numeryje  

  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" kitas numeris išeis 2015 m. sausio 6 d.

Dar vieni metai eina į pabaigą ... Šis „Mokesčių žinių“ numeris šiemet – jau paskutinis. Kitas numeris išeis 2015 m. sausio 6 d. • Dėkojame, kad nuolat kintančioje nūdienos mokesčių politikos kasdienybėje savo konsultantu šiemet buvote pasirinkę „Mokesčių žinias“ ir džiaugiamės, jog daugelis ištikimų skaitytojų jau suskubo jas užsiprenumeruoti ir kitiems metams – juk naujienų ir pasikeitimų įvedus naują valiutą eurą ateinančiais metais tikrai netruks • „Popierinę“ spaudą vis akivaizdžiau nurungiant internetinei žiniasklaidai, jau 19–tus metus leidžiamos „Mokesčių žinios“ nuo kitų metų perkeliamos išimtinai tik į internetinę erdvę. Tad kitąmet Jus jau vien tik per elektroninę erdvę informuosime apie mokesčių įstatymų aktualijas, analizuosime gana dažnai sudėtingai parašytus kitus teisės aktų pakeitimus bei pateiksime visą naudingą informaciją, aktualią buhalteriams, finansininkams • Sveikiname, mieli skaitytojai, Jus su ateinančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! Lai šios šventės Jūsų širdis pripildys šviesos, džiaugsmo, vilties, stiprybės… Gražių ir labai gerų Jums ir Jūsų artimiesiems 2015–ųjų!
 

Atlygio VĮ Registrų centrui dydžiai eurais

Teisingumo ministras 2014 m. rugpjūčio 13 d. šešiais įsakymais nauja redakcija išdėstė ankstesniuosius savo teisės aktus, pakeisdamas atlyginimo VĮ Registrų centrui už jo išduodamų tam tikrų duomenų rūšių išrašų ir/ar jų formų dydžius – paslaugų kainos litais perskaičiuotos į eurus • Pakeitimai įsigalios euro įvedimo Lietuvoje dieną, t. y. 2015 m. sausio 1 d. • Kaip atrodo anksčiau nustatytieji dydžiai, juos perskaičiavus į eurus, galima pamatyti pateikiamoje lentelėje.
 

Azartinių lošimų ir loterijų naujovės

Lito konvertavimo į eurą vajus keičia nuo 2015–ųjų sausio 1 d. įsigaliosiančius su azartiniais lošimais ir loterijomis susijusius įstatymus: nuo kitų metų pradžios, kai Lietuvoje cirkuliuos euras, pataisomis atitinkamos vertės litais jau pakeistos į eurus - vienur konvertuotos sumos šiek tiek sumažintos, kad išeitų apvalesnė euro suma, kitur – padidintos • Pristatome šiuos pakeitimus.
 

Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai

Finansų ministras 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K–391 pakeitė Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles, kurios reglamentuoja bilietų naudojimą ir apskaitą, tačiau jų reikalavimai netaikomi keleivinio transporto ir loterijos bilietų, taip pat bilietų, kurių pardavimas fiksuojamas kasos aparatu ir išduodamas kasos aparato kvitas, naudojimui ir apskaitai.
 

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 ir jos priedų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. VA–177 pakeitė Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles • FR0640 formą AVMI privalo pateikti: Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams, ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus bei iš užsienio vienetų gavę dividendus; fiziniams asmenims paskirstę ir išmokėję pelną (ar jo dalį), apmokestinamą pagal PMĮ 40-1 straipsnį; nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą • Atnaujintose taisyklėse pakeitimai padaryti atsižvelgiant į euro Lietuvoje įvedimą, todėl jose patikslinta nuostata, kurioje iki šiol buvo minimas litas, pakeičiant nuoroda į eurą, taip pat pakeista ir pavyzdinė situacija, kurioje taip pat išbraukti litai ir įrašyti eurai.
 

Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių pakeitimai

Lapkričio 29 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. VA–153 pakeistas 2010 01 08 įsakymas Nr. VA–6 ir, išdėsčius jį nauja redakcija, patvirtintos Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklės bei Sprendimo įregistruoti/neregistruoti elektros energijos tiekėju (naudotoju)/išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų (naudotojų) FR1076 forma • Įregistravimo elektros energijos tiekėju ir išregistravimo iš elektros energijos tiekėjų tvarka • Įsiregistravimo elektros energijos naudotoju ir išregistravimo iš elektros energijos naudotojų sąlygos.
 

Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1274 pakeitė Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles • Pakeitimai susiję su euru.
 

IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai

Nuo kitų metų pradžios turėtų keistis individualių įmonių (IĮ) savininkų, mažųjų bendrijų (MB) narių ir ūkinių bendrijos (ŪB) tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos • Jei prezidentė nevetuos Seimo priimtų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisų, nuo 2015 m. sausio 1 d. už minėtus asmenis įmokos bus mokamos dvejopai: nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos arba nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA).
 

Išbandymas sudarant darbo sutartį

Išbandymas gali būti tik sudarant darbo sutartį • Išbandymo terminas • Kaip nutraukti darbo sutartį išbandymo metu • Išbandymo įvertinimas
 

Kaip apmokestinamos GPM emigrantų perlaidos

VMI prie LR FM paaiškinimas, kaip pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių į jų banko sąskaitas pervestos ar kitokiu būdu perduotos pinigų sumos, kurios gali būti pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis.
 

Kaip apskaitomi euro rinkiniai?

Kaip apskaitomi euro rinkiniai, kada turi būti išrašomas kasos pajamų orderis apie gautų pinigų gavimą: gavus euro rinkinius ar šiam rinkiniui tapus apyvartinėmis monetomis?
 

Kitąmet nežymiai didės valstybės politikų, teisėjų, pareigūnų ir tarnautojų algos

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2015 metais įstatyme nustatyta, jog valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2015 metais bus 130,5 euro, t. y. perskaičiavus į eurą, paliktas vienas skaičius po kablelio, apvalinant pusės euro tikslumu • Šis dydis taikomas valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginėms algoms, Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams ir karių tarnybiniams atlyginimams bei kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms apskaičiuoti 2015 m. • 2014 metais bazinis dydis yra lygus 450 litų (130,329 euro) • Taigi, kitiems metams nustatytas rodiklis yra šiek tiek didesnis.
 

Metinės A klasės išmokų ir išskaičiuoto pajamų mokesčio FR0573 formos pildymo pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 11 25 įsakymu Nr. VA–151 pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklės • Naujos redakcijos taisyklėmis turės būti vadovaujamasi, deklaruojant 2014 m. ir vėliau išmokėtas A klasės išmokas, teikiant užpildytą deklaracijos 4 versiją • Tikslinant VMI pateiktų 2013 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių FR0573 formos ir jos priedų FR0573A, FR0573U formų duomenis, taip pat teikiant laiku nepateiktas deklaracijas už 2013 ir ankstesnius metus, turės būti vadovaujamasi ankstesnėmis taisyklių nuostatomis, reglamentavusiomis tikslinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijos užpildymo bei pateikimo tvarką, ir užpildoma deklaracijos 3 versija • Pagrindiniai pakeitimai • Kas privalo pateikti deklaraciją FR0573? • Kada privaloma pateikti deklaraciją FR0573? • Deklaracijos pateikimo būdai • Kokie duomenys deklaruojami/nedeklaruojami FR0573? • Naujas nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašas • Pakeitimai nuo 2014 m. (taikoma deklaruojant 2014 m. ir 2015 m. išmokėtas A klasės išmokas) • FR0573 formos (pagrindinės dalies), A ir U priedų pildymas • Deklaracijos tikslinimas
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 31 d., kalendorius.
 

Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė

Nekilnojamojo turto mokestį turės mokėti visi gyventojai, turintys brangesnį nei 220 tūkst. eurų (759,6 tūkst. litų) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą • Šio turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, nekilnojamojo turto mokesčio tarifas sieks 0,5 proc. • Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamo turto vertė bus didinama 30 proc.
 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 25 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuris koreguotas įgyvendinant Konstitucinio Teismo 2013 12 11 nutarimą.
 

Pakeistos asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA–140 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisykles • Šios taisyklės, kurios nustato metinės pelno mokesčio deklaracijos priedo – asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ir/ar ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos papildomo lapo FR0528P formos užpildymo tvarką, bus taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d., pildant šiuo metu galiojančios versijos FR0528 formą už mokestinį laikotarpį, kuris prasidėjo 2014 metais ir baigėsi 2015 metais, ir už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius 2015 ar vėlesniais metais • Kada ir kam privalu teikti ataskaitos FR0528 formą? • Ataskaitos pildymas • Ataskaitos pateikimas • FR0528 tikslinimas
 

Pakeistos beviltiškų skolų pripažinimą reguliuojančios taisyklės

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-434 pakeitė Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisykles • Šios taisyklės skirtos reglamentuoti, kokiu būdu pelno mokesčio mokėtojas pelno mokesčio tikslais, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojas (individualią veiklą vykdantis gyventojas) ar apmokestinamasis asmuo PVM tikslais turi įrodyti skolų arba jų dalies, įskaitant pardavimo PVM, beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tas skolas • Šios taisyklės taip pat reglamentuoja, kaip pelno mokesčio mokėtojas ar GPM mokėtojas apskaičiuoja beviltiškų skolų sumas • Pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2015 m. sausio 1 d., sietini su būsimu euru ir reikalavimais turėti dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą ir pastangas atgauti tokias skolas, pobūdžiu, kuris priklauso nuo skolos sumų dydžių (sumos litais pakeistos į sumas eurais).
 

Pakeistos registravimosi PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VA–143 pakeitė 2002 06 26 įsakymą Nr. 178 ir šiuo įsakymu patvirtintas: Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju/išregistruoti iš PVM mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 formos 2 versiją (išdėstyta nauja redakcija) bei Įregistravimo PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisykles • Pakeitimais FR0388 formoje, kuri buvo patvirtinta 2014 06 30 įsakymu Nr. VA-47 ir naudojama vietoj trijų anksčiau buvusių formų (juridiniai asmenys pildė FR0388 formą, fiziniai asmenys – FR0389 formą, o investicinis fondas – REG809 formą), panaikintas trumpinys „Lt“, o vietoj registravimosi PVM mokėtoju ribą nustatančių dydžių – 155 000 ir 35 000 Lt – įrašytos atitinkamos sumos eurais – 45 000 ir 14 000 Eur • Įregistravimo PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisyklėse taip pat atsisakyta nacionalinės valiutos litų bei jos trumpinio „Lt“ bei įrašytos perskaičiuotos sumos eurais – 155 000 Lt, 125 000 Lt ir 35 000 Lt pakeistos į 45 000, 35 000 ir 14 000 Eur sumas, taip pat padaryti kiti pakeitimai, su kuriais ir supažindiname • Kada atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju? • Iš kokių ES valstybių pardavėjų įsigytų prekių vertė yra įtraukiama į nustatytą 14 000 Eur sumą? • Pakeistos savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju taisyklės • Patikslinimas, susijęs su fiskaliniu agentu • Išregistravimo iš PVM mokėtojų tvarkos pakeitimai
 

Pakeitimai notarų ir antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

Vyriausybė dviem 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimais pakeitė notarų ir antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Su šypsena apie Naujuosius metus
 

Patikslintas sumokėto GPM pervedimo paramos gavėjams ar politinėms partijoms tvarkos aprašas

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K–433 pakeitė Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo 8.4 papunktį, nustatant, kad pajamų mokesčio (GPM) dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už ataskaitinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 eurai (vietoje 10 litų) • Pakeitimas įsigalios 2015 m. sausio 1 d.
 

Patvirtinta susidėvėjusių ir sugadintų litų keitimo į eurus tvarka

Lietuvos banko valdyba 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-316 patvirtino naujas Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisykles • Šiose taisyklėse nustatyti litų banknotų ir monetų bei centų monetų sugadinimo požymiai, pagal kuriuos pinigai turi būti priimami mokėjimams ir atsiskaitymams iki 2015 m. sausio 15 d., keičiami į eurus, pripažįstami nekeičiamais, taip pat susidėvėjusių ir sugadintų pinigų keitimo Lietuvos banke ir Lietuvos banko licenciją (leidimą) turinčiuose bankuose ir (arba) užsienio banko filialuose (skyriuose), veikiančiuose Lietuvos Respublikoje, tvarka.
 

Prašymų grąžinti akcizus formų ir jų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VA–96 pakeistas 2002 08 30 įsakymas Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ ir jo preambulė bei nurodytuoju įsakymu patvirtintos Akcizų grąžinimo prašymų pildymo taisyklės • Taip pat įsakyme nauja redakcija išdėstytos trys su akcizų grąžinimu susijusios formos: Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma su priedais (02 versija); Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 forma su priedais (02 versija); Sprendimo grąžinti akcizus FR0416 forma.
 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2015 metais

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 12, 15, 40, 71, 71-1, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytos naujos privalomo registravimosi PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo • 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų atlygio sumos perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Prekių įsigyjamų iš kitų valstybių narių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Nuotolinės prekybos būdu atgabentų prekių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Fizinių asmenų, kurie registruojasi Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, Prašymo formoje deklaruojamų sumų perskaičiavimas į eurus.
 

Privalomi atskaitymai už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1380 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas • Šis aprašas reglamentuoja miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Miškų įstatymo 7 str. 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarką • Primintina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visiems miškų valdytojams nustatyti privalomieji 5 proc. atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką į valstybės biudžetą bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti • Jei anksčiau tokius atskaitymus mokėjo tik valstybinio miško valdytojai (miškų urėdijo, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės bei organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę), tai nuo kitų metų tai privalės daryti ir miško savininkai - fiziniai ar juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusios privačios miško žemės valdymo teisę.
 

Šiemet antrą kartą pakeista VMI sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 forma

VMI prie LR FM viršininkas šiemet antrą kartą pakeitė jau 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VA–6 keistą Sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 formą • Naujausiu 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. VA–179 vėl šią formą išdėstant nauja redakcija, joje patikslinta apskundimo tvarka.
 

Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės/savivaldybės valdomose įmonėse

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1099 pakeistos Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės • Šios taisyklės reglamentuoja savivaldybių, kurios yra AB ir UAB akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybių administracijos direktorių, patikėjimo teise valdančių savivaldybėms nuosavybės teise priklausančias akcijas, teises ir pareigas ir asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai atstovauti savivaldybei, teises ir pareigas • 2015 m. sausio 1 d. įsigalios ir Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1101 pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas • Šis aprašas nustato visų valstybės valdomų įmonių valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, įskaitant ir valstybei atstovaujančias institucijas bei valdymo koordinavimo centrą, teises ir pareigas, susijusias su valstybės valdomų įmonių valdymu.
 

Verslo liudijimas suteiks teisę iš juridinių asmenų gauti 4 500 eurų metinių pajamų

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1360 pakeistas 2002 11 19 nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 2.3.2 papunktis, kuriame nurodyta 15 500 litų suma pakeista į 4 500 eurų sumą.
 

Vykdančių individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą įregistravimas į Mokesčių mokėtojų registrą

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA–166 pakeitė Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių 38 punktą, kuriame buvusi 15 000 litų suma pakeista į 4 500 eurų sumą.
 
Įstatymai

Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui

Iki 2015 m. liepos 1 d. pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Verta žinoti

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti paramą 2015 m. I ketvirčiui

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-455 nustatė nuo 2015 m. sausio 1 d. 2015 metų I ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas: delspinigių dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydį – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną • Šie dydžiai išliko nepakitę.
 
Paieška
Straipsnių archyvas
  Gruodis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2014-12-19
Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui
2014-12-11
Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė
2014-12-11
IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai
2014-12-10
VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto
2014-12-01
Jau pradėti pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkiniai
2014-10-22
Padidėjo žemės mokesčio sąskaitos
2014-10-22
Viešbučio apgyvendinimo paslaugas galės teikti ir gyventojai
2014-10-01
VMI paskelbė turto deklaracijų duomenis
2014-10-01
Padidėjusi MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį
2014-09-26
Padidintas minimalus atlyginimas
2014-09-10
Euras simboliškai padidins socialines išmokas
2014-09-09
Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti 3,43 lito
2014-09-03
Nuo spalio didins minimalią algą
2014-08-22
„Sodra“ suteiks lengvatas įmonėms, nukentėjusioms dėl Rusijos embargo
2014-07-30
Turintys neveikiančių ar nenaudojamų kasos aparatų iki rugsėjo 15 d. privalo juos išregistruoti
2014-07-17
Energinio naudingumo sertifikatus sudaro Registrų centras
2014-07-11
Nevykdantys veiklos ūkininkai turi išsiregistruoti
2014-07-03
Galima nemokamai patikrinti verslo partnerių mokesčių skolas
2014-06-27
Baigiasi informacijos apie darbuotojų saugos būklę pateikimo terminas
2014-06-20
Ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, suteikiami nauji kodai
2014-06-05
Gyventojams lengviau teikti prašymus „Sodrai“
2014-06-04
Europos Komisija leido Lietuvai nuo 2015 m. sausio 1 d. įsivesti eurą
2014-05-06
Pradeda veikti nemokama euro telefono linija
2014-04-18
Nuo gegužės 1 d. pranešimai „Sodrai“ bus tik elektroniniai
2014-04-04
VMI „kova“ su piktybiniais valstybės skolininkais
2014-04-01
Už piktnaudžiavimus įvedant eurą – grės sankcijos
2014-03-26
VMI ragina deklaruoti ir sumokėti NT mokestį
2014-03-21
Prasidėjo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas
2014-02-20
Europos Parlamento ir prezidento rinkimuose dalyvausiančių kandidatų bei partijoms aukosiančių asmenų turto ir pajamų deklaravimas
2014-02-05
Mažinama administracinė našta draudėjams

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama